Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про робочу групу з проведення реформи центральних органів виконавчої влади


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 538/2001 ( 538/2001 ) від 21.07.2001 )
 
         Про Положення про робочу групу
         з проведення реформи центральних
           органів виконавчої влади
 
   Затвердити Положення про робочу групу з проведення реформи
центральних органів виконавчої влади (додається).
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 жовтня 1998 року
     N 1114/98
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 6 жовтня 1998 року N 1114/98
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про робочу групу з проведення реформи
        центральних органів виконавчої влади
 
   1. Робоча група з проведення реформи центральних органів
виконавчої влади  (далі  -  робоча група) утворена Кабінетом
Міністрів України щодо реформування Кабінету Міністрів України як
вищого органу в системі органів виконавчої влади та центральних
органів виконавчої влади (далі - центральні органи виконавчої
влади).
   2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами  Президента
України і Кабінету Міністрів України, Концепцією адміністративної
реформи в Україні ( 810/98 ), а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями робочої групи є:
   розроблення пропозицій щодо впровадження положень Концепції
адміністративної реформи  в  Україні  з  питань  реформування
центральних органів виконавчої влади;
   забезпечення підготовки проектів нормативно-правових актів,
інших документів  з  питань  реформування центральних органів
виконавчої влади.
   здійснення контролю  за  реалізацією  пропозицій  щодо
впровадження  положень  Концепції адміністративної реформи в
Україні стосовно реформування центральних органів  виконавчої
влади.
   4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
   розробляє заходи та механізм проведення реформи центральних
органів виконавчої влади;
   аналізує хід  проведення  реформи  центральних  органів
виконавчої влади та контролює строки здійснення заходів щодо її
впровадження;
   організовує самостійно, а також координує здійснення заходів
з підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів
з питань реформування центральних органів виконавчої влади, в тому
числі проведення експертизи, попередньо розглядає такі проекти
нормативно-правових актів;
   розглядає пропозиції про підвищення ефективності проведення
реформи центральних органів виконавчої влади;
   організовує розроблення     програм      наукового,
матеріально-технічного,  фінансового та кадрового забезпечення
проведення реформи центральних органів виконавчої влади;
   сприяє проведенню аналітичної та науково-методичної роботи,
спрямованої  на відстеження процесів реформування центральних
органів виконавчої влади;
   вивчає роботу центральних органів  виконавчої  влади  та
заслуховує  інформацію  їх  керівників  з  питань проведення
адміністративної реформи;
   організовує науково-практичні конференції, семінари, наради,
інші  заходи з питань проведення адміністративної реформи в
Україні;
   інформує Президента України і Прем'єр-міністра України про
реалізацію заходів з реформування центральних органів виконавчої
влади.
   5. Робоча група має право:
   одержувати у  встановленому  порядку  безкоштовно  від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій  необхідну
інформацію, що стосується проведення реформи центральних органів
виконавчої влади;
   виступати замовником   щодо   підготовки    проектів
нормативно-правових актів, концепцій, цільових програм та наукових
досліджень комплексного характеру у сфері державного управління,
утворювати тимчасові робочі та експертні групи для їх підготовки
із залученням спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, незалежних експертів, провідних вчених,
іноземних фахівців, у тому числі на договірній основі;
   заслуховувати звіти відповідальних  виконавців  про  стан
підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів та
про заходи, спрямовані на проведення реформи центральних органів
виконавчої влади;
   вносити Президентові України та Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо прийняття  нормативно-правових  актів,  інших
документів,  спрямованих  на реформування центральних органів
виконавчої влади.
   6. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два
місяці. Робоча група правомочна вирішувати питання, якщо на
засіданні присутні більше половини її членів.
   Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх
на засіданні членів і оформляються протоколом.
   У разі потреби можуть проводитися спільні засідання з робочою
групою з проведення реформи місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та державної служби.
   7. Рішення робочої групи, прийняті в межах її компетенції,
мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
   8. Робоча група утворюється у складі керівника, заступників
керівника (один з яких працює на постійній основі), секретаря і
членів робочої групи.
   9. Керівник робочої групи:
   організовує діяльність робочої групи, спрямовує роботу її
членів і несе відповідальність за виконання покладених на неї
завдань;
   представляє робочу  групу у відносинах з центральними і
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;
   забезпечує координацію діяльності робочої групи і робочої
групи з проведення реформи місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та державної служби.
   10. Організаційне,  матеріально-технічне  та  фінансове
забезпечення діяльності робочої групи здійснює Кабінет Міністрів
України, в тому числі за рахунок технічної допомоги міжнародних
організацій.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка