Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб"єктом малого підприємництва - юридичною особою


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 475 від 13.10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 жовтня 1998 р.
 vd981013 vn475            за N 687/3127
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                  податкової адміністрації
    N 553 ( z0708-99 ) від 12.10.99 )
 
   Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку
    суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою
   На виконання статті 4 Указу Президента України від 3 липня
1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом
малого підприємництва - юридичною особою.
   2. Начальнику  Головного  управління  прямих  податків
Фурману А.П.  забезпечити  подання  цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього  наказу  забезпечити
тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах  Києві  та
Севастополі.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                        Затверджено
                    Наказ Державної податкової
                    адміністрації   України
                    13.10.98 N 475
              Розрахунок
       сплати єдиного податку суб'єктом малого
        підприємництва - юридичною особою
        за ____________________ 199_ року
   Державна податкова адміністрація
   (інспекція) ____________________
   Назва суб'єкта малого     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   підприємництва - юридичної
   особи _______________________    #####################
   _____________________________    #####################
   _____________________________
   _____________________________
   (адреса, телефон платника)
                              (грн.)
##################################################################
| N |     Показники     | Код |За звітний|Наростаючим |
|з/п|               |рядка| квартал |підсумком з |
|  |               |   |     |початку звіт-|
|  |               |   |     |ного року  |
|###+#############################+#####+##########+#############|
| 1 |       2       | 3 |   4  |   5   |
|###+#############################+#####+##########+#############|
| 1.|Середньооблікова чисельність | 01 |     |       |
|  |працюючих (чол.)       |   |     |       |
|###+#############################+#####+##########+#############|
| 2.|Обсяг виручки від реалізації | 02 |     |       |
|  |товарів (робіт, послуг)*   |   |     |       |
|###+#############################+#####+##########+#############|
| 3.|Ставка єдиного податку - 6% | 03 |   х  |   х   |
|###+#############################+#####+##########+#############|
| 4.|Нараховано єдиного податку  | 04 |     |       |
|  |(ряд. 02 х ряд. 03 : 100)  |   |     |       |
|###+#############################+#####+##########+#############|
| 5.|Фактично сплачено єдиного  | 05 |     |       |
|  |податку (за даними платника) |   |     |       |
|###+#############################+#####+##########+#############|
| 6.|Підлягає до сплати (за даними| 06 |     |       |
|  |платника) (ряд. 04-ряд. 05) |   |     |       |
##################################################################
   * Примітка. Визначається за вартістю товарів відвантажених,
робіт виконаних та послуг наданих.
 
   Дата подання розрахунку      Наведена інформація є
   ____________ 199_ року       правильною
   Керівник суб'єкта малого підприємництва ____________________
(прізвище, ініціали)                (підпис)
   Головний бухгалтер ______________ (прізвище, ініціали)  М.п.
              (підпис)
 
##############################################################################################
|   Проведення нарахованого єдиного податку за особовим рахунком платника податку:     |
|Сума: _______________ грн. усього, в т.ч.   Сума ________________ грн. усього, в т.ч.   |
|   (до нарахування)                (до зменшення)             |
|до Державного бюджету (20%) ________________ до Державного бюджету (20%) ________________ |
|до місцевого бюджету (35%) _________________ до місцевого бюджету (35%) _________________ |
|до Пенсійного фонду України (40%) __________ до Пенсійного фонду України (40%) __________ |
|на обов'язкове соціальне страхування (5%)___ на обов'язкове соціальне страхування (5%)___ |
|                                              |
|Дата ___________ 199_ року            Службова особа ДПА _________________   |
##############################################################################################
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка