Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1998 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 1998 року
 
   На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
   1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1998 року:
   - за створення нового класу полегшених авіаційних конструкцій
з полімерних композиційних  матеріалів,  наукових  основ  їх
проектування, ефективних технологій і сучасної промислової бази з
впровадженням розробок у виробництво:
   ШАМАРІНУ Юрію  Євгеновичу  -  докторові  технічних наук,
генеральному директорові Науково-виробничого об'єднання "Славутич"
Міністерства промислової політики України
   РЯБОВОЛУ Альберту Андрійовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Державного конструкторського
бюро "Південне" імені М.К.Янгеля
   СТАРІКОВУ Леоніду Михайловичу - кандидатові технічних наук,
начальникові   бюро  Державного  підприємства  "Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова"
   ЦАРИКОВСЬКОМУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних
наук,  провідному  конструкторові  Державного  підприємства
"Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова"
   КАЗУРОВУ Віктору Миколайовичу  -  заступникові  головного
конструктора Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний
комплекс імені О.К.Антонова"
   БРАГІЛЕВСЬКОМУ Валентину  Зиновійовичу  -  начальникові
конструкторського відділення Державного підприємства "Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова"
   ГРИГОР'ЯНУ Віктору Гарегіновичу  -  начальникові  бригади
Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К.Антонова"
   БОНДАРЮ Василю  Герасимовичу  -  головному  спеціалістові
Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К.Антонова"
   КАСАТКІНУ Івану  Петровичу  -  провідному  конструкторові
Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К.Антонова"
   ТАВАНЦЮ Івану Павловичу - начальникові  цеху  Державного
підприємства  "Авіаційний  науково-технічний  комплекс  імені
О.К.Антонова";
   - за розроблення теоретичних та практичних основ створення і
промислового  освоєння  нового покоління конкурентоспроможних,
високоефективних та надійних апаратів пневматичних систем дорожніх
транспортних засобів:
   ТУРЕНКУ Анатолію Миколайовичу - докторові технічних наук,
ректорові  Харківського  державного  автомобільно-дорожнього
технічного університету
   ТИМОФЄЄВІЙ Ларисі  Андріївні - докторові технічних наук,
професорові  Харківського  державного  автомобільно-дорожнього
технічного університету
   КЛИМЕНКУ Валерію Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету
   БОГОМОЛОВУ Віктору Олександровичу - кандидатові технічних
наук, доцентові Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету
   РИЖИХ Леоніду Олександровичу - кандидатові технічних наук,
доцентові  Харківського  державного  автомобільно-дорожнього
технічного університету
   РОЗЕНБЕРГУ Олегу Олександровичу - докторові технічних наук,
завідувачу  відділу  Інституту  надтвердих  матеріалів  імені
В.М.Бакуля НАН України
   ТКАЧОВУ Вадиму Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові головного конструктора Державного конструкторського
бюро "Південне" імені М.К.Янгеля
   АНТОНЕНКУ Олександру  Анатолійовичу  -  голові  правління
відкритого акціонерного товариства "Вовчанський агрегатний завод"
   ХАРКУНУ Володимиру Миколайовичу - технічному  директорові
холдингової компанії "АвтоКрАЗ"
   СКОРОПАДУ Яремі  Григоровичу  -  заступникові  головного
конструктора відкритого  акціонерного  товариства  "Львівський
автобусний завод";
   - за  серію  монографій  "Ліси  України,  розширення їх
ресурсоекологічного  потенціалу  і  збереження  навколишнього
природного середовища":
   ГЕНСІРУКУ Степану    Антоновичу    -    докторові
сільськогосподарських наук, професорові Українського державного
лісотехнічного університету;
   - за цикл праць "Теорія та технологія ресурсозберігаючого
управління водороздільними системами  і  впровадження  їх  у
виробництво":
   КОВАЛЕНКУ Петру  Івановичу  -  докторові технічних наук,
директорові Інституту гідротехніки і меліорації
   МИХАЙЛОВУ Юрію Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Інституту гідротехніки і меліорації
   ПОПОВУ Віктору Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту гідротехніки і меліорації
   ХОМ'ЯКУ Богдану Всеволодовичу - кандидатові технічних наук,
старшому  науковому  співробітникові Інституту гідротехніки і
меліорації
   БОЛЬШАКОВУ Валерію Олексійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
   ЄРЕМЕНКУ Євгену  Васильовичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Українського науково-дослідного інституту
екологічних проблем
   АЛІЄВУ Кемалію  Алійовичу  - кандидатові технічних наук,
заступникові голови Державного комітету України  по  водному
господарству
   ДУПЛЯКУ Віталію Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Український
головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з
меліоративного і водогосподарського будівництва"
   ВАЩЕНКУ Юрію Івановичу - начальникові Управління головного
магістрального Каховського каналу імені В.І.Леніна
   МАТЯХУ Миколі Макаровичу - (посмертно);
   - за цикл наукових робіт "Мутагенна дія нуклєїнових кислот і
вірусів":
   ЛАРЧЕНКО Катерині Андріївні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітнику Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України
   АЛЕКСАНДРОВУ Юрію Миколайовичу - кандидатові  біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України
   МАЛЮТІ Станіславу Станіславовичу - докторові  біологічних
наук,  завідувачу  відділу Інституту молекулярної біології і
генетики НАН України
   КАРПОВІЙ Ірині Сергіївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології
і генетики НАН України
   БУЖІЄВСЬКІЙ Тамарі Іванівні - докторові  медичних  наук,
завідувачу кафедри Київської медичної академії післядипломної
освіти
   ГЕРШЕНЗОНУ Сергію Михайловичу - академікові  Національної
академії наук України (посмертно);
   - за цикл праць "Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук":
   БАБИЧЕВУ Федору  Семеновичу  -  академікові  Національної
академії наук України, радникові Президії НАН України
   КОВТУНЕНКУ Володимиру Олексійовичу - докторові хімічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
   ВОЛОВЕНКУ Юліану Михайловичу - кандидатові хімічних наук,
доцентові  Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
   - за розроблення, організацію  серійного  виробництва  і
масового впровадження у будівництво України вітчизняних полімерних
герметизуючих та гідроізоляційних матеріалів:
   БАЛИЦЬКОМУ Віктору Сергійовичу - докторові технічних наук,
директорові орендного підприємства "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва"
   БАГЛАЮ Анатолію Прохоровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу  відділу  орендного підприємства "Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва"
   ЧЕРНИШЕВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних
наук, провідному науковому співробітникові орендного підприємства
"Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"
   ГАРМАШУ Олександру  Івановичу  -  завідувачу  лабораторії
орендного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва"
   ГУТНІЧЕНКО Тетяні  Петрівні  -  заступникові  завідувача
лабораторії орендного підприємства "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва"
   ГОРБАТОВСЬКОМУ Олександру Пилиповичу - заступникові голови
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України
   ПІДНЕБЕСНОМУ Андрію Петровичу - кандидатові економічних наук,
директорові Державного науково-дослідного інституту "Еластик"
   СУЛІМІ Володимиру  Миколайовичу  -  начальникові  цеху
Запорізького виробничого об'єднання "Кремнійполімер";
   - за  розроблення  науково-технічних  основ,  організацію
серійного виробництва та впровадження на лініях електропередавання
10-1150 кВ високовольтних ізолюючих конструкцій зі склопластика та
силіконових еластомерів:
   СОБОЛЄВІЙ Кирилині Леонтіївні - кандидатові технічних наук,
директорові Державного підприємства "Науково-дослідний інститут
високих напруг", місто Слов'янськ Донецької області
   ШУМІЛОВУ Юрію  Миколайовичу  - докторові технічних наук,
заступникові директора Державного підприємства "Науково-дослідний
інститут високих напруг", місто Слов'янськ Донецької області
   ПОНОМАРЕНКУ Сергію  Даниловичу  -  головному  технологу
Державного підприємства  "Науково-дослідний  інститут  високих
напруг", місто Слов'янськ Донецької області
   ШУПІКУ Миколі  Семеновичу  -  головному  конструкторові
Державного підприємства  "Науково-дослідний  інститут  високих
напруг", місто Слов'янськ Донецької області
   ЯШИНУ Юрію  Миколайовичу - завідувачу відділу Державного
підприємства "Науково-дослідний інститут високих напруг", місто
Слов'янськ Донецької області
   СОЛОМАТОВУ Володимиру  Миколайовичу  - завідувачу сектора
Державного підприємства  "Науково-дослідний  інститут  високих
напруг", місто Слов'янськ Донецької області
   ЩЕРБІ Анатолію  Андрійовичу  - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електродинаміки НАН України
   КОЛЕСНИКУ Юрію Романовичу  -  докторові  хімічних  наук,
завідувачу  відділу  Державного  науково-дослідного  інституту
"Еластик"
   НОВІКОВУ Володимиру Яковичу  -  генеральному  директорові
відкритого акціонерного товариства "АІЗ-Енергія", місто Слов'янськ
Донецької області
   БОРЖКІВСЬКОМУ Леонарду Степановичу - начальникові  служби
Національної енергетичної компанії "Укренерго";
   - за  цикл наукових робіт "Фізичні основи, розробка та
створення високостабільних лазерних  систем  для  метрології,
аналітичних вимірювань та фундаментальних досліджень":
   СОЛОВЙОВУ Валентину Сергійовичу - докторові технічних наук,
начальникові відділу Державного науково-виробничого об'єднання
"Метрологія", місто Харків
   КЛЕЙМАНУ Олександру Самуїловичу - докторові технічних наук,
начальникові лабораторії Державного науково-виробничого об'єднання
"Метрологія", місто Харків
   МАЧЕХІНУ Юрію Павловичу - кандидатові фізико-математичних
наук,  начальникові  відділу  Державного  науково-виробничого
об'єднання "Метрологія", місто Харків
   ТИХОНОВУ Євгену    Олександровичу    -    докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту фізики НАН України
   ЯЦЕНКУ Леоніду  Петровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики НАН
України
   НЕГРІЙКУ Анатолію    Михайловичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук, вченому секретареві Інституту фізики НАН
України
   КОЗУБОВСЬКОМУ Володимиру Ростиславовичу - докторові технічних
наук, завідувачу відділу Спеціального конструкторського  бюро
засобів аналітичної техніки Міністерства промислової політики
України, місто Ужгород
   ЯЦКІВУ Дмитру Ярославовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Головної астрономічної
обсерваторії НАН України
   ПРОХОРЕНКУ Валентину   Івановичу    -    кандидатові
фізико-математичних  наук, науковому співробітникові Інституту
фізики напівпровідників НАН України
   ДАНИЛЕЙКУ Михайлу Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
   - за  електрометалургійний  марганцевий комплекс України:
наукові та проектно-конструкторські розробки, освоєння унікальних
електропечей, впровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих
технологій    виробництва    феросплавів,    підвищення
конкурентоспроможності продукції та вирішення екологічних завдань:
   ГАСИКУ Михайлу Івановичу - академікові Національної академії
наук України, завідувачу кафедри Державної металургійної академії
України
   ОВЧАРУКУ Анатолію Миколайовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові  Державної  металургійної
академії України
   ГРИЩЕНКУ Сергію Георгійовичу - докторові технічних наук,
заступникові Міністра промислової політики України
   КОВАЛЮ Олександру Володимировичу - докторові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Нікопольський
завод феросплавів"
   ТКАЧУ Григорію Дмитровичу - докторові технічних наук, першому
заступникові головного інженера відкритого акціонерного товариства
"Нікопольський завод феросплавів"
   ЛЮБОРЦЮ Ігорю Івановичу - кандидатові технічних наук, першому
заступникові голови правління відкритого акціонерного товариства
"Нікопольський завод феросплавів"
   ВЕЛИЧКУ Борису Федоровичу - заступникові голови правління
відкритого  акціонерного  товариства  "Нікопольський  завод
феросплавів"
   ГАВРИЛОВУ В'ячеславу Олексійовичу - кандидатові технічних
наук,  голові  правління  відкритого  акціонерного товариства
"Запорізький завод феросплавів"
   БІЛАНУ Віталію Даниловичу - першому заступникові  голови
правління відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод
феросплавів"
   ПОЛЄЩУКУ Петру  Миколайовичу  -  директорові  Державного
науково-дослідного  та  проектного  інституту  металургійної
промисловості "Діпросталь";
   - за розроблення та впровадження способів і  технологій
збереження  геологічного  середовища  і  забезпечення повноти
ефективного, енергозберігаючого виймання  запасів  вугілля  у
Західному Донбасі:
   ПІВНЯКУ Геннадію  Григоровичу  - академікові Національної
академії наук України, ректорові Національної гірничої академії
України
   БОНДАРЕНКУ Володимиру Іллічу - докторові технічних наук,
проректорові Національної гірничої академії України
   САДОВЕНКУ Івану Олександровичу - докторові технічних наук,
професорові Національної гірничої академії України
   ЗАЇЦІ Володимиру Терентійовичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Національної гірничої академії України
   РАЗВОДОВУ Анатолію Григоровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному  директорові  відкритого  акціонерного товариства
"Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля"
   ШМІГОЛЮ Анатолію Віталійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові  генерального  директора  відкритого акціонерного
товариства "Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля"
   ГОЛОВЧАНСЬКОМУ Івану Єгоровичу - кандидатові технічних наук,
головному маркшейдеру відкритого акціонерного товариства "Державна
холдингова компанія "Павлоградвугілля"
   ХАЛИМЕНДИКУ Юрію Михайловичу - докторові технічних наук,
директорові шахти відкритого акціонерного товариства "Державна
холдингова компанія "Павлоградвугілля";
   - за цикл праць з наукового обгрунтування, розроблення та
впровадження ресурсоенергозберігаючої технології та апаратури для
ректифікації спирту:
   ПРЯДКУ Миколі Олексійовичу - докторові  технічних  наук,
проректорові  Українського  державного  університету  харчових
технологій
   АНІСТРАТЕНКУ Володимиру Олексійовичу - докторові технічних
наук, завідувачу кафедри Українського державного університету
харчових технологій
   ДОМАРЕЦЬКОМУ Віталію Афанасійовичу - докторові  технічних
наук, завідувачу кафедри Українського державного університету
харчових технологій
   МАЛЕЖИКУ Івану Федоровичу -  докторові  технічних  наук,
завідувачу кафедри Українського державного університету харчових
технологій
   ТАРАНУ Віталію Михайловичу - докторові  технічних  наук,
професорові  Українського  державного  університету  харчових
технологій
   ЦИГАНКОВУ Петру Семеновичу - докторові  технічних  наук,
професорові  Українського  державного  університету  харчових
технологій
   ШИЯНУ Петру  Леонідовичу  -  докторові  технічних  наук,
професорові  Українського  державного  університету  харчових
технологій
   СТАБНІКОВУ Всеволоду Миколайовичу - докторові технічних наук
(посмертно)
   АРТЮХОВУ Володимиру Григоровичу - кандидатові технічних наук
(посмертно);
   - за комплексне дослідження та реалізацію переходу річкового
транспорту України на ринкові умови господарювання:
   БАКАЄВУ Олександру Олександровичу - академікові Національної
академії наук  України,  завідувачу  відділу  Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
   РЕВЕНКУ Валерію Лук'яновичу - докторові економічних наук,
провідному   науковому    співробітникові    Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
   СЛАВОВУ Миколі Антоновичу - кандидатові економічних наук,
президентові акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот"
   ПІДЛІСНОМУ Павлу Івановичу - кандидатові економічних наук,
віце-президентові акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот"
   БОНДАРЕНКУ Віктору Матвійовичу - директорові колективного
товариства  "Ріка-брокер"  акціонерної  судноплавної  компанії
"Укррічфлот"
   МОЛДАВСЬКОМУ Іллі Давидовичу - директорові товариства  з
обмеженою   відповідальністю   "Акціонер-річфлот-реєстратор"
акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот"
   БЄЛОВУ Ігорю  Робертовичу  -   начальникові   відділу
зовнішньоекономічних зв'язків акціонерної судноплавної компанії
"Укррічфлот"
   ДАНИЛЕНКУ Віталію Анатолійовичу - начальникові служби цінних
паперів  та  корпоративного розвитку акціонерної судноплавної
компанії "Укррічфлот"
   ГОЛІКОВІЙ Світлані Веніамінівні - директорові  приватного
підприємства "ТрансЕнерго консалтинг"
   ХОЛЧАНСЬКОМУ Віктору Михайловичу - пенсіонерові;
   - за  цикл  робіт  "Геохімія, петрологія і рудоносність
докембрію України":
   ЩЕРБАКУ Миколі Петровичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАН України та Держкомгеології України
   ЄСИПЧУКУ Костянтину    Юхимовичу    -    докторові
геолого-мінералогічних  наук,  завідувачу  відділу  Інституту
геохімії,  мінералогії  та  рудоутворення  НАН  України  та
Держкомгеології України
   ЩЕРБАКОВУ Ігорю Борисовичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, завідувачу відділу Інституту геохімії, мінералогії  та
рудоутворення НАН України та Держкомгеології України
   НЕЧАЄВУ Сергію    Валентиновичу    -    докторові
геолого-мінералогічних наук, головному науковому співробітникові
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України та
Держкомгеології України
   МІЦКЕВИЧУ Борису    Ферапонтовичу    -    докторові
геолого-мінералогічних наук, консультантові Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення НАН України та  Держкомгеології
України
   КУЛІШУ Євгену   Олексійовичу   -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Державного
наукового центру радіогеохімії навколишнього середовища
   МЕЛЬНИКУ Юрію Петровичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Державного наукового
центру радіогеохімії навколишнього середовища
   БЄЛЄВЦЕВУ Рудольфу   Яковичу   -  члену-кореспондентові
Національної  академії  наук  України,  головному  науковому
співробітникові  Державного  наукового  центру  радіогеохімії
навколишнього середовища
   КОВАЛЮ Вадиму Борисовичу - докторові геолого-мінералогічних
наук,  заступникові  директора  Державного  наукового  центру
радіогеохімії навколишнього середовища
   КАЛЯЄВУ Григорію Івановичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, консультантові Державного наукового центру радіогеохімії
навколишнього середовища;
   - за  систему  інформаційно-аналітичного   забезпечення
законотворчої та правозастосовної діяльності:
   МОРОЗОВУ Анатолію  Олексійовичу  -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту проблем
математичних машин і систем НАН України
   БУРЧАКУ Федору  Глібовичу  -  докторові  юридичних наук,
віце-президентові Академії правових наук України
   ГОРЬОВОМУ Леоніду Єгоровичу - Керівникові апарату Верховної
Ради України
   ШВЕЦЮ Миколі  Яковичу  -  докторові  економічних  наук,
керівникові Управління комп'ютеризованих інформаційних систем та
мереж Секретаріату Верховної Ради України
   ДРОГАЛЬ Тетяні  Григорівні - кандидатові технічних наук,
першому заступникові  керівника  Управління  комп'ютеризованих
інформаційних систем та мереж Секретаріату Верховної Ради України
   МАЦКЕВИЧУ Ярославу Станіславовичу - заступникові керівника
Управління комп'ютеризованих інформаційних  систем  та  мереж
Секретаріату Верховної Ради України
   ЗДЗЕБІ Ігорю Олексійовичу - завідувачу відділу Управління
комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж  Секретаріату
Верховної Ради України
   СЕВАСТЬЯНОВУ Володимиру  Федоровичу  - завідувачу відділу
Управління комп'ютеризованих  інформаційних  систем  та  мереж
Секретаріату Верховної Ради України
   ШЕСТОПАЛУ Івану Васильовичу - завідувачу відділу Управління
комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж  Секретаріату
Верховної Ради України;
   - за цикл монографій "Нові методи в теорії узагальнених
функцій та їх застосування до математичної фізики":
   БЕРЕЗАНСЬКОМУ Юрію Макаровичу - академікові  Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту математики НАН
України
   ГОРБАЧУКУ Мирославу Львовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту математики НАН України
   ГОРБАЧУК Валентині Іванівні - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
   КОНДРАТЬЄВУ Юрію Григоровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
   НИЖНИКУ Леоніду Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Інституту математики НАН України
   РОЙТБЕРГУ Якову Абрамовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Чернігівського державного педагогічного
інституту імені Т.Г.Шевченка
   КРЕЙНУ Селіму Гершковичу  -  докторові  технічних  наук,
професорові  Воронезької  державної  лісотехнічної  академії
(Російська Федерація);
   - за підручник "Біохімія", К.: Либідь, 1995:
   КУЧЕРЕНКУ Миколі  Євдокимовичу  -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу кафедри Київського
університету імені Тараса Шевченка
   ВИНОГРАДОВІЙ Руфіні Петрівні - докторові біологічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
   ВАСИЛЬЄВУ Олександру Миколайовичу - докторові біологічних
наук, професорові Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
   ВОЙЦІЦЬКОМУ Володимиру Михайловичу - докторові біологічних
наук, професорові Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
   ЦУДЗЕВИЧУ Борису Олександровичу - докторові біологічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
   БАБЕНЮКУ Юрію Дем'яновичу - кандидатові біологічних наук,
доцентові  Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
   КУРСЬКОМУ Михайлу Дмитровичу - докторові біологічних наук,
головному  науковому співробітникові Інституту біохімії імені
О.В.Палладіна НАН України;
   - за підручники "Залізобетонні конструкції", "Кам'яні та
армокам'яні конструкції", К.: Урожай, 1995:
   ВАХНЕНКУ Петру  Федоровичу  -  докторові технічних наук,
професорові Полтавського державного технічного університету імені
Юрія Кондратюка.
   2. Установити на 1998 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки двадцять тисяч гривень кожна.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 17 листопада 1998 року
     N 1256/98
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка