Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку документообігу в ході проведення продажу на фондових біржах пакетів акцій, що належать державі, ВАТ


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 10-34-10356 від 14.10.98
   м.Київ
 
 vd981014 vn10-34-10356
               Українській фондовій біржі,
               Українській міжбанківській валютній
               біржі, Київській міжнародній фондовій
               біржі, Донецькій фондовій біржі,
               регіональним відділенням Фонду
               державного майна України
 
     Щодо порядку документообігу в ході проведення
     продажу на фондових біржах пакетів акцій, що
           належать державі, ВАТ
 
   На виконання Положення про порядок продажу на фондовій біржі
пакетів акцій, що належать  державі,  відкритих  акціонерних
товариств ( z0023-97 ) (надалі - Положення) та з метою підвищення
ефективності біржових торгів установлюється такий порядок обміну
документами між Фондом державного майна України (надалі - Фондом),
фондовими біржами, їх філіями та регіональними відділеннями Фонду
під час підготовки, проведення та затвердження підсумків біржових
торгів акціями ВАТ, що належать державі.
   1. Замовлення на продаж акцій на чергових торгах фондової
біржі та її філій готується Департаментом аукціонного продажу і
фондових бірж у формі, передбаченій Положенням, і передається
фондовій біржі не пізніше ніж за три робочі дні до торгів.
Передача здійснюється не пізніше зазначеного терміну засобами
факсимільного зв'язку або електронною поштою. Паперовий оригінал
замовлення  передається  на  Українську фондову біржу (УФБ),
Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ), Київську міжнародну
фондову біржу (КМФБ) у той самий день; на Донецьку фондову біржу
(ДФБ) оригінал замовлення доставляється поштовим відправленням.
   Передача замовлення на продаж акцій на філії фондової біржі
та формування біржового бюлетеня здійснюється засобами самої
фондової біржі, але не пізніше ніж за три робочі дні до проведення
торгів.
   2. Після завершення торгів фондова біржа та її філії готують
підсумки проведених торгів (за формою, передбаченою Положенням),
які завіряються посадовими особами біржі (або її філії) та
уповноваженою  особою  Фонду  (представником  регіонального
відділення). На підставі цих підсумків фондова біржа готує зведені
підсумки торгів по всіх філіях та центральному апарату біржі, які
завіряються керівником біржі та уповноваженою особою Фонду.
   Зведені підсумки торгів на УФБ, УМВБ, КМФБ мають  бути
передані біржами до Департаменту аукціонного продажу і фондових
бірж засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою в день
проведення  торгів,  паперовий  оригінал  зведених  підсумків
передається в той самий день. Підсумки торгів ДФБ передаються в
день торгів засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою,
а оригінал документа в паперовій формі доставляється поштовим
відправленням.
   Підсумки торгів, що проводяться на філіях фондової біржі за
участю представників регіональних відділень, передаються з метою
формування зведених підсумків на фондову біржу в день торгів
засобами  самої біржі; оригінал документа в паперовій формі
зберігається  в  регіональному  відділенні  в  підрозділі,
відповідальному за продаж акцій на фондових біржах.
   3. Перелік замовлень на придбання акцій, поданих учасниками
торгів, за формою, передбаченою Положенням ( z0023-97 ), готується
та завіряється уповноваженими особами біржі та Фонду відразу після
припинення приймання замовлень (о 13.00 дня, що передує торгам) і
передається до Департаменту аукціонного продажу і фондових бірж у
паперовій формі не пізніше 15.00 поточного дня.
   У випадку проведення торгів на філіях фондових бірж або на
ДФБ зазначений перелік разом з переліком сплачених учасниками
застав передаються відповідними регіональними відділеннями до
Департаменту  аукціонного  продажу  і фондових бірж засобами
факсимільного зв'язку або електронною поштою не пізніше ніж до
17.00 у день проведення торгів. Оригінал документів у паперовій
формі зберігається в регіональному відділенні в  підрозділі,
відповідальному за продаж акцій на фондових біржах.
   4. Біржові контракти, укладені в  результаті  проведених
торгів,  мають  бути повністю оформлені в трьох примірниках
(підписані Покупцем, Продавцем та зареєстровані реєстраційною
палатою біржі) у день торгів. Контракти, не оформлені повністю в
день торгів, вважаються недійсними. Біржові контракти, укладені на
торгах у м.Києві, передаються в одному примірнику до Департаменту
аукціонного продажу і фондових бірж у день торгів.
   У випадку проведення торгів на філіях фондових бірж або на
ДФБ біржові контракти оформляються в чотирьох примірниках, один з
яких  зберігається  в регіональному відділенні в підрозділі,
відповідальному за продаж акцій на фондових біржах, і один
пересилається відповідною філією біржі поштовим відправленням до
Департаменту аукціонного продажу і фондових бірж, але з таким
розрахунком, щоб зазначені контракти надійшли до адресата не
пізніше максимального терміну перерахування коштів біржею до
позабюджетного Державного фонду приватизації, а саме - вісім
банківських днів з дня проведення торгів.
   5. З  метою  забезпечення  оперативної підготовки Фондом
замовлень на продаж акцій на наступних торгах і ефективного впливу
на формування ринкової ціни акцій регіональні відділення разом з
документами, передбаченими  п.3  цього  листа,  подають  до
Департаменту аукціонного продажу і фондових бірж свої пропозиції
щодо зміни або збереження на попередньому рівні стартових цін
акцій на чергових торгах, а також пропозиції щодо зняття з
біржових торгів тих об'єктів, на акції яких відсутній реальний
попит.
   6. У всіх випадках, передбачених пп.1-4 цього листа, доставка
документів поштовим відправленням може бути замінена доставкою
кур'єром тощо, але за умови обов'язкового дотримання зазначених
вище термінів.
 
 Заступник Голови Фонду               Л.Кальніченко
 
 Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію",
       N 12, грудень, 1998 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка