Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про нову редакцію додатків до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 20.08.96 N 258


     МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 300 від 13.10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 грудня 1998 р.
 vd981013 vn300            за N 787/3227
 
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінагрополітики
   N 102 ( z0425-01 ) від 11.04.2001 )
        Про нову редакцію додатків до наказу
        Міністерства сільського господарства
        і продовольства України від 20.08.96
               N 258
 
   Відповідно до Указу Президента України від 21 січня 1998 р.
N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних
видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення
надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" та
постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1458
( 1458-96-п ) "Про нову редакцію додатків до постанови Кабінету
Міністрів  України від 29 травня 1996 р. N 565", від 13 липня
1998 р. N 1069 ( 1069-98-п ) "Про посадові оклади працівників
бюджетних установ і організацій, апарату органів виконавчої влади,
прокуратури, судів та інших органів", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  нову  редакцію  додатків  1-5  до наказу
Мінсільгосппроду України від 20.08.96 N 258 ( z0489-96 ) "Про
упорядкування умов оплати праці працівників наукових організацій",
що додаються.
   2. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                       Б.К.Супіханов
                       Додаток 1
                 до наказу Міністерства сільського
                 господарства  і  продовольства
                 України від 20.08.96 N 258
                 (в редакції наказу Міністерства
                 агропромислового комплексу
                 України від 13.10.98 N 300)
               Схема
    посадових окладів працівників наукових організацій
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   |Місячні посадові оклади в грн.|
|                   |——————————————————————————————|
|        Посади        |працівників  |працівників  |
|                   |науково-    |інших     |
|                   |дослідних   |наукових   |
|                   |інститутів I і |організацій  |
|                   |II категорій за|       |
|                   |оплатою праці |       |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Директор (начальник) наукової             198-259
 організації
 I категорії за оплатою праці      277-292
 II категорії за оплатою праці      260-277
 Головний інженер наукової організації  210-241    198-241
 Головні інженери (конструктор,
 технолог, архітектор) проекту, які:
 проектують особливо складну продукцію  210-241    190-241
 (об'єкти)
 проектують іншу продукцію (об'єкти)   182-227    182-227
 Завідувач науково-дослідного відділу,  227-259    180-241
 в складі якого є структурні
 підрозділи
 Завідувач (начальник) науково-     210-241    175-227
 дослідного відділу, самостійної
 лабораторії, в складі яких немає
 структурних підрозділів
 Учений секретар інституту        198-227      -
 Завідувач (начальник) науково-     173-227    173-210
 дослідної лабораторії, сектора, що
 входить до складу основного відділу
 Головні спеціалісти в основних     182-210    173-198
 відділах (відділеннях, лабораторіях,
 майстернях)
      Наукові працівники
 
 Головний науковий співробітник         241-259
 Провідний науковий співробітник        227-255
 Старший науковий співробітник         158-241
 Науковий співробітник             140-210
 Молодший науковий співробітник         136-182
  Інші працівники, які проводять
   наукові та науково-технічні
        розробки
 
 Провідні інженери: електронник,        148-182
 програміст, механік, конструктор,
 технолог та інші
 Провідні спеціалісти: економіст,        129-172
 агроном та інші
 Інженери всіх спеціальностей та
 спеціалісти
 I категорії                  122-160
 II категорії                  120-148
 Інженери всіх спеціальностей та        119-136
 спеціалісти
 Техніки, старші лаборанти та          102-119
 лаборанти з вищою освітою
 
 Примітки: 1. Посада головного наукового співробітника заміщується
       особами, які мають науковий ступінь доктора наук,
       провідного - особами, які мають науковий ступінь
       доктора або кандидата наук.
      2. Посадовий оклад керівника науково-дослідної частини
       вищого навчального закладу III  та  IV  рівнів
       акредитації встановлюється в межах 210-241 грн.,
       науково-дослідного сектора - 198-227 гривень.
      3. Посадовий   оклад   директора   (начальника)
       машиновипробувальної      станції      НВО
       "Сільгоспмашсистема" при річних обсягах випробувань
       100 і більше встановлюється в межах 173-198 грн.,
       менше 100 випробувань - 158-182 гривні.
      4. Посадовий оклад завідувача науково-випробувальної
       лабораторії НВО "Сільгоспмашсистема" встановлюється
       в межах 158-182 гривень.
 
                       Додаток 2
                 до наказу Міністерства сільського
                 господарства  і  продовольства
                 України від 20.08.96 N 258
                 (в редакції наказу Міністерства
                 агропромислового комплексу
                 України від 13.10.98 N 300)
               Схема
    посадових окладів керівників неосновних підрозділів,
     спеціалістів і службовців наукових організацій
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|                            |Місячні |
|             Посади            |посадові|
|                            |оклади в|
|                            | грн. |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Завідувач (начальник) відділу: планово-виробничого,   103-129
 планово-фінансового, планово-економічного, організації
 праці і заробітної плати, впровадження наукових
 розробок
 Завідувач (начальник) відділу: науково-технічної     96-122
 інформації, капітального будівництва, охорони
 праці, стандартизації
 Завідувач (начальник) відділу: експлуатаційно-      92-112
 технічного, матеріально-технічного постачання,
 кадрів, технічної документації
 Завідувач технічного архіву, дослідного поля,      78-107
 опорного пункту, розсадника, начальник штабу
 цивільної оборони
 Завідувач сектора, бюро, групи (кабінету) в       78-92
 складі інших підрозділів
        Спеціалісти і службовці
 
 Провідні інженери: електронник, програміст,       92-112
 механік, конструктор, технолог та інші
 Провідні спеціалісти: економіст, бухгалтер,       85-107
 юрисконсульт, соціолог та інші
 Інженери: електронник, програміст, механік,
 конструктор, технолог та інші, спеціалісти:
 економіст, бухгалтер, юрисконсульт, перекладач,
 психолог та інші
 I категорії                       81-107
 II категорії                       75-98
 Інженери всіх спеціальностей та спеціалісти,       70-92
 старший лаборант, який має вищу освіту, майстер
 Техніки всіх спеціальностей:
 I категорії                       65-74
 II категорії                       62-71
 Техніки всіх спеціальностей, лаборанти, коректор     62-65
 Завідувач: канцелярії, друкарським бюро, копіювально-  62-80
 розмножувального бюро, архіву, господарства,
 центрального складу та інших підрозділів
 Старші: лаборант, товарознавець, табельник, диспетчер,  55-71
 інспектор, коректор, касир; стенографістка I категорії
 Інші службовці: касир, інспектор, стенографістка II   55-66
 категорії, експедитор, секретар-друкарка, друкарка
 (всіх категорій), діловод, агент із забезпечення,
 архіваріус, табельник
 
                       Додаток 3
                 до наказу Міністерства сільського
                 господарства  і  продовольства
                 України від 20.08.96 N 258
                 (в редакції наказу Міністерства
                 агропромислового комплексу
                 України від 13.10.98 N 300)
               Схема
    посадових окладів робітників наукових організацій
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|                           |Місячні |
|             Посади            |посадові|
|                           |оклади в|
|                           | грн. |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 Гардеробник, опалювач, підсобний робітник, вантажник,  55-57
 робітник з благоустрою території, сторож,
 прибиральник: виробничих та службових приміщень,
 території, ліфтер та інші
 Старший оператор електронно-обчислювальних машин    66-71
 Оператор електронно-обчислювальних машин        62-66
 Оператор копіювальних та розмножувальних машин     55-63
 Телеграфіст, фотооператор
 I класу                         71
 II класу                         66
 III класу                        62
 Старший електромеханік зв'язку             66-71
 Електромеханік зв'язку                 62-66
 Слюсар, слюсар-сантехнік, електрик, механік,
 електромеханік, електромонтер, столяр, муляр, машиніст
 різальної машини, робітники будівельних та інших
 професій
 I розряду                        55
 II розряду                        56
 III розряду                       58
 IV розряду                        62
 V розряду                        66
 VI розряду                        71
 Налагоджувальник електронного, поліграфічного
 устаткування
 IV розряду                        70
 V розряду                        74
 VI розряду                        80
 Токар, електрозварник, газозварник
 III розряду                       62
 IV розряду                        66
 V розряду                        70
 VI розряду                        74
 Водії:
 а) спеціалізованих автомобілів вантажопідйомністю
 (тонн)
 до 1,5                          57
 від 1,5 до 3,0                      59
 від 3,0 до 5,0                      61
 б) автобусів з габаритною довжиною (метрів)
 до 5,0                          59
 від 5,0 до 7,5                      63
 в) легкових автомобілів з робочим об'ємом двигуна
 (літрів)
 до 1,8                          57
 від 1,8 до 3,5                      59
 понад 3,5                        61
 
                      Додаток 4
                 до наказу Міністерства сільського
                 господарства  і  продовольства
                 України від 20.08.96 N 258
                 (в редакції наказу Міністерства
                 агропромислового комплексу
                 України від 13.10.98 N 300)
               Перелік
   науково-дослідних інститутів за категоріями оплати праці
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|       Найменування організацій       |Категорія за |
|                         |оплатою праці|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Науково-виробниче об'єднання "Сільгоспмашсистема",    I
 Український науково-дослідний інститут по
 прогнозуванню та випробуванню техніки і технології
 сільськогосподарського виробництва
 Державний науково-дослідний контрольний інститут     I
 ветеринарних препаратів і кормових добавок
 Український науково-дослідний інститут          I
 сільськогосподарської радіології
 Науково-дослідний і проектно-конструкторський      I
 інститут "Консервпромкомплекс"
 Український науково-дослідний інститут і         I
 проектно-технологічний інститут по прогнозуванню і
 дистанційному зондуванню агрометеорологічних
 ресурсів "Агроресурси"
 Науково-дослідний інститут споруд штучного клімату    II
 Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний    I
 інститут холодильної техніки і технологій
 "Агрохолод"
 Київський інститут хлібопродуктів            II
 Державний науково-контрольний інститут          I
 біотехнології і штамів мікроорганізмів
 
 
                       Додаток 5
                 до наказу Міністерства сільського
                 господарства  і  продовольства
                 України від 20.08.96 N 258
                 (в редакції наказу Міністерства
                 агропромислового комплексу
                 України від 13.10.98 N 300)
               Перелік
          інших наукових організацій
 
  Український державний конструкторсько-технологічний  інститут
  транспорту АПК
 
  Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних
  вишукувань
 
  Український науково-дослідний і проектно-конструкторський центр
  рідких мінеральних добрив
 
  Південний науково-технологічний  центр  по  апробації  та
  впровадженню нової техніки і технологій
 
  Державний науково-експериментальний  центр  по  розведенню,
  вирощуванню і утриманню піддослідних тварин
 
  Український науково-дослідний центр "Біогумус"
 
  Південний науковий центр по агроекології
 
  Первомайський науково-інженерний центр з проблем енерго- та
  ресурсозбереження
 
  Спеціальне конструкторське, проектне  і  технологічне  бюро
  "Агроприлад"
 
  Технологічний консультативний центр по впровадженню досягнень
  науково-технічного прогресу в сільськогосподарське виробництво
 
  Науково-виробнича фірма "Sanos"
 
  Науково-методичний центр аграрної освіти
 
  Науково-дослідний центр нормативів праці
 
  Науково-дослідний центр нормативів праці на нову техніку
 
  Зональні та обласні науково-дослідні центри нормативів праці
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка