Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1997 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 1997 року
 
   На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
   1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1997 року:
   - за цикл праць по створенню новітніх методів оцінки міцності
та довговічності елементів конструкцій сучасної техніки і розробці
на їх основі нормативних документів:
   ТРОЩЕНКУ Валерію Трохимовичу -  академікові  Національної
академії наук України, директорові Інституту проблем міцності НАН
України
   ЛЕБЕДЄВУ Анатолію Олексійовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту  проблем
міцності НАН України
   КРАСОВСЬКОМУ Арнольду  Яновичу  -   члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
проблем міцності НАН України
  СТРИЖАЛУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Інституту проблем міцності НАН України
  ПОКРОВСЬКОМУ Володимиру  Вікторовичу - докторові технічних
наук, завідувачу відділу Інституту проблем міцності НАН України
  ГІГІНЯКУ Феліксу  Федоровичу  - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності
НАН України
  ЛАМАШЕВСЬКОМУ Віктору Петровичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності
НАН України
   ГУДРАМОВИЧУ Вадиму  Сергійовичу  -  члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
технічної механіки НАН України
  КОВАЛЬЧУКУ Борису  Івановичу  - докторові технічних наук,
професорові  Національного  технічного  університету  України
"Київський політехнічний інститут"
  СОСНОВСЬКОМУ Леоніду Адамовичу - докторові технічних наук,
професорові Білоруського державного університету транспорту (місто
Гомель, Республіка Білорусь);
   - за цикл фундаментальних  і  прикладних  досліджень  з
розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі
інтелектуальних інформаційних технологій і систем:
   АМОСОВУ Миколі  Михайловичу  -  академікові  Національної
академії  наук  України,  почесному  директорові  Інституту
серцево-судинної хірургії
   ІВАХНЕНКУ Олексію  Григоровичу  -   члену-кореспонденту
Національної  академії  наук  України,  радникові  дирекції
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій
та систем НАН України та Міністерства освіти України
   ГРИЦЕНКУ Володимиру Іллічу - кандидатові технічних наук,
директорові Міжнародного науково-навчального центру інформаційних
технологій та систем НАН України та Міністерства освіти України
   ВІНЦЮКУ Тарасу  Климовичу  -  докторові  технічних наук,
завідувачу  відділу  Міжнародного  науково-навчального  центру
інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства
освіти України
   ШЛЕЗІНГЕРУ Михайлу Івановичу - докторові фізико-математичних
наук,  головному  науковому  співробітникові  Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
   ГІМЕЛЬФАРБУ Георгію Львовичу - докторові технічних наук,
старшому    науковому    співробітникові    Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
   КУССУЛЮ Ернсту Михайловичу - докторові  технічних  наук,
старшому    науковому    співробітникові    Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
   МАЦЕЛЛІ В'ячеславу Васильовичу - кандидатові технічних наук,
виконуючому   обов`язки  завідувача  відділу  Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
   КАСАТКІНУ Олександру Михайловичу - кандидатові  технічних
наук,   старшому  науковому  співробітникові  Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України
   РИБАКУ Віталію Івановичу - кандидатові  технічних  наук,
старшому    науковому    співробітникові    Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН
України та Міністерства освіти України;
  - за цикл наукових праць "Процеси переносу заряду і маси та
електронні кінетичні явища на поверхнях і у приповерхневих шарах
твердих тіл":
   НАХОДКІНУ Миколі Григоровичу -  академікові  Національної
академії наук України, завідувачу кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
   ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ Валентину   Миколайовичу   -  докторові
фізико-математичних наук, професорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
   ВОСКОБОЙНІКОВУ Олександру  Михайловичу  -   кандидатові
фізико-математичних  наук,  доценту  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка
   НАУМОВЦЮ Антону   Григоровичу   -   члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
фізики НАН України
   ВЕДУЛІ Юрію Степановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН
України
   КОРБУТЯКУ Дмитру Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту фізики напівпровідників НАН
України
   ЛИТОВЧЕНКУ Володимиру   Григоровичу   -    докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту фізики
напівпровідників НАН України
   ГУРЖИ Радію  Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Фізико-технічного інституту  низьких
температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
   КОПЕЛІОВИЧУ Олександру Іллічу - докторові фізико-математичних
наук,  провідному  науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
   ЛОБУРЦЮ Анатолію    Тимофійовичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук,  доцентові  Полтавського  технічного
університету;
   - за цикл наукових праць "Каркасні сполуки в органічному
синтезі":
   КРАСУЦЬКОМУ Павлу Олексійовичу - докторові хімічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
   ЮРЧЕНКУ Олександру Григоровичу - докторові хімічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
   ІСАЄВУ Сергію  Дмитровичу  -  докторові  хімічних  наук,
завідувачу  лабораторії  Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут"
   СТЕПАНОВУ Федору  Миколайовичу - докторові хімічних наук
(посмертно);
   - за цикл праць "Біологія молочнокислих бактерій, розробка
наукових принципів, створення на їх основі препаратів і продуктів
спрямованої дії для людини та тварин, організація промислового
виробництва та впровадження в народне господарство":
   ПІДГОРСЬКОМУ Валентину  Степановичу  - члену-кореспонденту
Національної академії наук  України,  заступникові  директора
Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН
України
   КОВАЛЕНКО Надії Костянтинівні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
   ГОЛОВАЧ Тетяні Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології  і
вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
   МАЦЮКУ Володимиру Максимовичу - кандидатові біологічних наук,
старшому  науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
   КОРКУШКУ Олегу  Васильовичу  -  докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту геронтології
   ГРИГОРОВУ Юрію  Григоровичу  -  докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту геронтології
   КОНОНОВИЧ Нелі Григорівні - кандидатові біологічних наук,
завідувачу  лабораторії  Українського  державного університету
харчових технологій
   ДМИТРОВСЬКІЙ Галині Петрівні - кандидатові технічних наук,
провідному  науковому  співробітникові Українського державного
університету харчових технологій
   КВАСНІКОВУ Євгену   Івановичу   -   члену-кореспонденту
Національної академії наук України (посмертно)
   НЕСТЕРЕНКО Ользі Олексіївні - докторові біологічних наук
(посмертно);
   - за цикл праць "Генетичні основи, методи створення нових
напівкарликових сортів озимої м'якої пшениці та їх впровадження у
виробництво":
   МОРГУНУ Володимиру Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України
   ЛОГВИНЕНКО Валентині  Федорівні - кандидатові біологічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України
   ЖИВОТКОВУ Леоніду   Олександровичу   -   кандидатові
сільськогосподарських наук, директорові Миронівського інституту
пшениці імені В.М.Ремесла, Київська область
   ШЕЛЕПОВУ Володимиру    Васильовичу    -    докторові
сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Миронівського
інституту пшениці імені В.М.Ремесла, Київська область
   ЛИФЕНКУ Савелію Пилиповичу - докторові сільськогосподарських
наук, завідувачу  лабораторії Селекційно-генетичного інституту,
місто Одеса
   ЛИТВИНЕНКУ Миколі    Антоновичу    -    кандидатові
сільськогосподарських    наук,    завідувачу    відділу
Селекційно-генетичного інституту, місто Одеса
   ЄРИНЯКУ Миколі Івановичу - кандидатові сільськогосподарських
наук, старшому науковому співробітникові Селекційно-генетичного
інституту, місто Одеса
   ОРЛЮКУ Анатолію  Павловичу - докторові біологічних наук,
завідувачу відділу Інституту зрошуваного землеробства,  місто
Херсон
   ЄЛЬНИКОВУ Миколі    Івановичу    -    кандидатові
сільськогосподарських  наук,  завідувачу  відділу  Інституту
рослинництва імені В.Я.Юр'єва
   КОТКУ Івану    Костянтиновичу    -    кандидатові
сільськогосподарських наук, провідному науковому співробітникові
Інституту землеробства, Київська область;
   - за наукове розроблення і створення системи пульмонологічної
допомоги в Україні:
   ФЕЩЕНКУ Юрію Івановичу - академікові Академії медичних наук
України, директорові Інституту фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г.Яновського
   МЕЛЬНИКУ Василю Михайловичу - докторові  медичних  наук,
заступникові директора Інституту фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г.Яновського
   РАДІОНОВУ Борису  Васильовичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г.Яновського
   УСЕНКУ Юрію Дмитровичу - докторові медичних наук, директорові
спільного підприємства "Центр невідкладної пульмонології", місто
Київ
   МІТЮКУ Івану Іллічу - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Вінницького державного медичного  університету  імені
М.І.Пирогова
   БАГІРОВУ Мамеду Мансуровичу - докторові  медичних  наук,
професорові Київської медичної академії післядипломної освіти
   МАКАРОВУ Анатолію Васильовичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу кафедри  Київської медичної академії післядипломної
освіти
   ГУНЬКУ Петру Марковичу - головному лікарю Вінницької обласної
клінічної лікарні імені М.І.Пирогова
   ГОРОВЕНКУ Григорію Гавриловичу - докторові медичних наук 
(посмертно)
   ПИЛИПЧУКУ Миколі Степановичу - докторові медичних наук 
(посмертно);
   - за цикл наукових праць "Вроджена та спадкова патологія у
дітей України: діагностика і профілактика":
   РЕЗНІКУ Борису Яковичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук України, завідувачу кафедри Одеського державного
медичного університету
   ЗАПОРОЖАНУ Валерію Миколайовичу - докторові медичних наук,
ректорові Одеського державного медичного університету
   БАБІЮ Ігорю Леонідовичу - докторові медичних наук, декану
Одеського державного медичного університету
   МІНКОВУ Ігорю  Петровичу  -  докторові  медичних  наук,
професорові Одеського державного медичного університету
   БАРИЛЯКУ Ігорю  Романовичу  -  докторові  медичних наук,
директорові Українського наукового гігієнічного центру
   ГНАТЕЙКУ Олегу  Зіновійовичу  - докторові медичних наук,
директорові Львівського науково-дослідного інституту спадкової
патології
   ГРЕЧАНІНІЙ Олені Яківні - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Харківського інституту удосконалення лікарів;
   - за розробку теоретичних основ автоматизованого оптимального
проектування машин, конструкцій і приладів, створення на цій базі
зразків сучасної техніки з впровадженням у серійне вітчизняне
виробництво   нового    покоління    конкурентоспроможних
турбокомпресорних систем:
   КОСТЕНКУ Юрію Трохимовичу -  докторові  технічних  наук,
ректорові Харківського державного політехнічного університету
   БОГОМОЛОВУ Сергію Івановичу - докторові технічних  наук,
професорові Харківського державного політехнічного університету
   ЛЮБЧИКУ Леоніду Михайловичу - докторові технічних  наук,
професорові Харківського державного політехнічного університету
   СІМСОНУ Едуарду Альфредовичу - докторові технічних наук,
професорові Харківського державного політехнічного університету
   БОРТОВОМУ Вадиму Васильовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу  кафедри  Харківського  державного  політехнічного
університету
   ГРИНЬОВУ Володимиру Борисовичу - докторові технічних наук,
Радникові Президента України
   КУЦИНУ Миколі  Андрійовичу - докторові економічних наук,
президентові акціонерного товариства "Автрамат", місто Харків
   ЛУК'ЯНЕНКУ Володимиру Матвійовичу - кандидатові технічних
наук, голові правління відкритого акціонерного товариства "Сумське
машинобудівне науково-виробниче об`єднання імені М.В.Фрунзе"
   СУХИНЕНКУ Володимиру Євгенійовичу - кандидатові технічних
наук,  головному  експерту відкритого акціонерного товариства
"Сумське  машинобудівне  науково-виробниче  об'єднання  імені
М.В.Фрунзе"
   ПЕТРОСЯНЦУ Вартану Андроніковичу - кандидатові  технічних
наук, головному конструкторові закритого акціонерного товариства
"Турбо-Вєста", місто Харків;
   - за  цикл  праць  "Розробка  принципів  наддалекої
низькочастотної інтерферометрії,  створення  української мережі
радіоінтерферометрів для космічних досліджень і спостереження на
ній":
   БРАУДЕ Семену Яковичу - академікові Національної академії
наук України, радникові дирекції Радіоастрономічного інституту НАН
України
   МЕНЮ Анатолію  Володимировичу   -   члену-кореспонденту
Національної  академії  наук  України,  завідувачу  відділу
Радіоастрономічного інституту НАН України
   РАШКОВСЬКОМУ Сергію    Львовичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Радіоастрономічного інституту НАН України
   ШАРИКІНУ Миколі   Костянтиновичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Радіоастрономічного інституту НАН України
   ІНЮТІНУ Георгію Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту
НАН України
   ШЕПЕЛЄВУ Валерію Олександровичу - науковому співробітникові
Радіоастрономічного інституту НАН України
   КОШОВОМУ Володимиру Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка
НАН України
   РОМАНЧЕВУ Юрію Васильовичу - головному інженерові проекту
Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України
   БУЛАЦЕНУ Валентину Гавриловичу - кандидатові технічних наук,
директорові Полтавської  гравіметричної  обсерваторії Інституту
геофізики імені С.І.Субботіна НАН України
   БРАЖЕНКУ Анатолію Івановичу -  науковому  співробітникові
Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики імені
С.І.Субботіна НАН України;
   - за  створення   і   впровадження   автоматизованого
роторно-конвеєрного комплексу і ресурсозберігаючого, екологічно
чистого технологічного процесу виготовлення відцентрових заготовок
складного профілю в масовому виробництві:
   НАЙДЕКУ Володимиру Леонтійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Фізико-технологічного інституту
металів та сплавів НАН України
   ГОРЕНКУ Вадиму Георгійовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України
   КАРИЧКОВСЬКОМУ Петру  Микитовичу  -  завідувачу  сектора
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
   СІВЕРУ Миколі  Васильовичу  -  генеральному  директорові
колективного підприємства "Київтрактородеталь"
   ЯКОВЧУКУ Валерію  Євгенійовичу  -  головному  металургу
колективного підприємства "Київтрактородеталь"
   ВАНЬЧИКУ Ігорю Левковичу - заступникові головного металурга
колективного підприємства "Київтрактородеталь"
   ТЕРЕХОВУ Валерію Васильовичу - заступникові начальника цеху
колективного підприємства "Київтрактородеталь"
   КАЗБЕРЧУ Леоніду Антоновичу - головному інженерові товариства
з обмеженою відповідальністю фірми "Фарма Континенталь", місто
Київ
   ЗЛОБІНУ Валерію  Пилиповичу  -  колишньому  генеральному
директорові   виробничого   об'єднання  "Київтрактородеталь"
(посмертно);
   - за  створення  і  впровадження енергоресурсозберігаючих
технологій і обладнання на основі принципу дискретно-імпульсного
введення енергії:
   ДОЛІНСЬКОМУ Анатолію Андрійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту технічної теплофізики
НАН України
   ШУРЧКОВІЙ Юлії Олександрівні - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту технічної теплофізики НАН України
   ПРОЦИШИНУ Борису Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Інституту технічної теплофізики НАН України
   КРАВЧЕНКУ Юрію Сергійовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту технічної теплофізики НАН України
   НЄМЧІНУ Олександру Федоровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту технічної теплофізики НАН України
   БАСКУ Борису  Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Інституту технічноі теплофізики НАН
України
   ІВАНИЦЬКОМУ Георгію   Костянтиновичу   -   кандидатові
фізико-математичних наук,   докторанту  Інституту  технічної
теплофізики НАН України
   КОРЧИНСЬКОМУ Олександру Анатолійовичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту  технічної
теплофізики НАН України
   КРЕМНЬОВУ В'ячеславу Олеговичу - завідувачу відділу Інституту
технічної теплофізики НАН України
   ГАРТВІГУ Анатолію Петровичу  -  головному  конструкторові
проекту Інституту технічної теплофізики НАН України;
   - за підручник "Зрошуване землеробство" (К.: "Урожай", 1994):
   УШКАРЕНКУ Віктору Олександровичу - академікові Української
академії   аграрних   наук,   ректорові   Херсонського
сільськогосподарського інституту;
   - за підручник "Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни" (К.:
"Вища школа", 1995):
   ГОНЧАРУКУ Євгену  Гнатовичу  -  академікові  Національної
академії  наук  України,  ректорові  Національного  медичного
університету імені О.О.Богомольця
   БАРДОВУ Василю  Гавриловичу  -  докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця
   ЦИПРІЯНУ Віктору Івановичу -  докторові  медичних  наук,
завідувачу кафедри  Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця
   ЯВОРОВСЬКОМУ Олександру Петровичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця
   НІКБЕРГУ Іллі  Ісайовичу  -  докторові  медичних  наук,
професорові Національного   медичного   університету   імені
О.О.Богомольця
   ГАРКАВОМУ Сергію  Івановичу - кандидатові медичних наук,
доцентові  Національного  медичного   університету   імені
О.О.Богомольця
   КУНДІЄВУ Юрію Іллічу - академікові Національної академії наук
України, директорові Інституту медицини праці, місто Київ
   ВОРОНЕНКУ Юрію Васильовичу -  докторові  медичних  наук,
начальникові Головного управління Міністерства охорони здоров'я
України
   СИДОРЕНКУ Геннадію  Івановичу  -  академікові  Російської
академії медичних наук, директорові науково-дослідного інституту
екології  людини  та  гігієни навколишнього середовища імені
О.М.Сисіна (місто Москва, Російська Федерація).
   2. Установити на 1997 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки п'ятнадцять тисяч гривень кожна.
 
 
 Президент України             Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 10 грудня 1997 року
     N 1346/97
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка