Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності N 2-приватизація, додатків до неї та Інструкції щодо їх заповнення


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 59 від 25.11.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 грудня 1997 р.
 vd971125 vn59            за N 593/2397
 
 
 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстатистики
  N 157 ( z0358-98 ) від 12.05.98 )
  
      Про затвердження форм державної статистичної
      звітності  N 2-приватизація, додатків до
        неї та Інструкції щодо їх заповнення
 
   З метою  здійснення  аналізу  діяльності  підприємств,
організацій, установ, які перетворились у відкриті акціонерні
товариства з державною часткою майна, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 1998 року форми
державної статистичної звітності:
   N 2-приватизація  "Звіт  про  підприємство,  організацію,
установу, що перебуває в процесі розміщення державної частки майна
(акцій)",  піврічна,  річна, розробляється органами державної
статистики (додається);
   додаток N 1 до  форми державної статистичної звітності
N 2-приватизація "Дані про обсяги виробництва і робіт, виконаних
власними   силами,   реалізацію   товарів,   послуг   та
сільськогосподарської  продукції,  доходи  від  транспортних
перевезень",  піврічна, розробляється Фондом державного майна
України (додається);
   додаток N 2 до форми державної  статистичної  звітності
N 2-приватизація "Розміщення акцій",  піврічна,  розробляється
Фондом державного майна України (додається).
   2. Затвердити  Інструкцію щодо заповнення форм державної
статистичної звітності N 2-приватизація та додатків до неї N 1 і
N 2.
   3. Управлінню зведеної інформації та регіональної статистики
(Забродський П.П.):
   3.1. Організувати узагальнення та видання вихідної інформації
про підприємства, організації, установи, що перебувають в процесі
розміщення державної частки майна (акцій), включивши ці роботи до
Плану статистичних робіт на 1998 рік.
   3.2. Здійснювати разом з Фондом державного майна України
методологічне  керівництво  щодо  заповнення звіту за формою
N 2-приватизація.
   3.3. Довести наказ до Держкомстату Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
статистики.
   3.4. Забезпечити  поліграфічне  підприємство затвердженими
оригіналами форми звіту N 2-приватизація та Інструкції щодо її
заповнення, визначивши разом з Фондом державного майна необхідні
тиражі.
   4. Взяти до відома, що виготовлення бланків додатків N 1 та
N 2  до  державної  статистичної  звітності  за  формою
N 2-приватизація,  а також методологічне керівництво щодо їх
заповнення здійснює Фонд державного майна України.
   5. ГОЦ Держкомстату (Крамарєв В.Г.):
   5.1. Забезпечити  контроль за виготовленням та розсилкою
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики бланків звіту за
формою N 2-приватизація та Інструкції щодо її заповнення.
   5.2. Здійснювати розробку та зведення даних звітів за формою
N 2-приватизація, одержаних від Держкомстату Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
статистики згідно з Планом статистичних робіт.
   6. Голові  Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити:
   6.1. Розсилку бланків звіту за формою N 2-приватизація та
Інструкції щодо її заповнення, затверджених цим наказом, до
регіональних відділень Фонду державного майна, його представництв
у районах та містах України.
   6.2. Збирання та передачу на ГОЦ Держкомстату звітів за
формою N 2-приватизація, затвердженої цим наказом, у встановлені
Планом статистичних робіт терміни.
   7. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Голови Головка В.А.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
                       Затверджено
                   наказом Держкомстату України
                   від 25.11.97 N 59
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 1997 р.
                   за N 593/2397
              Інструкція
   щодо заповнення форми державної статистичної звітності
   N 2-приватизація "Звіт про підприємство, організацію,
   установу, що перебуває в процесі розміщення державної
       частки майна (акцій)" та додатків до неї
          Розділ 1. Загальні положення
   1.1. Об'єктами, що перебувають в процесі розміщення державної
частки майна (акцій), є підприємства (структурні підрозділи), про
які надійшли звіти за формою N 1-приватизація "Інформація про
приватизацію майна підприємства, організації,  установи",  що
затверджується наказом Держкомстату України за погодженням із
Фондом державного майна України, і які перетворились у відкриті
акціонерні  товариства  з  державною  часткою  майна,  були
зареєстровані та набули статус юридичної особи.
   1.2. Звіт складається:
   один раз на півріччя (за станом на 01.01. та на 01.07.
поточного  року*)  після  державної  реєстрації  відкритого
акціонерного товариства (для об'єктів, по яких затверджується план
приватизації) або після затвердження плану розміщення акцій (для
об'єктів, план розміщення акцій яких погоджується з Кабінетом
Міністрів України).
______________
   * Далі - п.р.
   Якщо звіт заповнює центральний апарат Фонду державного майна
України (звітувач), то поряд з назвою та адресою в квадраті
проставляється його ознака 0.
   1.3. Останній раз звіт подається за півріччя, в якому був
затверджений наказ про закінчення  приватизації  акціонерного
товариства (згідно з додатком 14 до Положення про застосування
способів приватизації майна державних підприємств, затвердженого
наказом  Фонду  державного майна України від 04.02.93 N 56
( z0034-93 ), за умови продажу державного пакета акцій на 100
відсотків та отримання Свідоцтва про власність.
   1.4. Повна назва об'єкта та його  ідентифікаційний  код
вказується відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ).
   1.5. При заповненні місцезнаходження об'єкта слід вказати
поштовий індекс, область, район, місто, вулицю, N будинку, де він
розташований.
   1.6. "Датою" державної реєстрації відкритого акціонерного
товариства (ВАТ) вважається дата видачі свідоцтва про  його
реєстрацію відповідним органом державної реєстрації.
   1.7. "Датою та номером" наказу про  затвердження  плану
приватизації або плану розміщення акцій вважається дата та номер
наказу, яким був затверджений початковий (до початку продажу
акцій) план приватизації або план розміщення акцій. Дата та номер
цього наказу співпадають із відповідною датою та номером наказу у
формі N 1-приватизація.
   1.8. "Датою та номером" наказу про затвердження уточненого
плану розміщення акцій вважається дата та номер наказу останнього
(на дату подання звіту) за часом затвердження плану розміщення
акцій.
   1.9. "Датою та номером" розпорядження про внесення змін до
реєстру акціонерів вважається дата та номер останнього (на дату
подання звіту) за часом затвердження розпорядження про внесення
змін до реєстру акціонерів.
    Розділ 2. Порядок заповнення загальних відомостей
              про об'єкт
   2.1. У рядку 110 в графі 1 на підставі Довідки про включення
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
виданої відповідним органом державної статистики, вказується код
за Системою позначень об'єктів адміністративно-територіального
ділення (СПАТО) цієї території.
   2.2. В залежності від первісної вартості основних фондів у
рядку 115 в графі Б вказується класифікаційна група, до якої
відповідно до діючої Державної програми приватизації належить
об'єкт (А, Б, В, Г), у рядку 120 в графі 1 вказується код цієї
групи. Згідно з Державною програмою приватизації на 1997 рік:
   група А - об'єкти, вартість основних фондів яких не перевищує
1  млн.гривень  (крім  об'єктів  групи  Г, науково-дослідних
інститутів,  науково-дослідних  та  проектних  організацій,
автотранспортних підприємств, що мають мобілізаційні резерви), у
тому числі структурні підрозділи підприємств, які не привели свій
статус у відповідність із законодавством, підприємства, що входять
до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений
у відповідність із законодавством, структурні підрозділи (одиниці)
інших підприємств, що можуть  бути  виділені  у  самостійні
підприємства, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або
взаємозамінні види товарів (робіт, послуг) - 1;
   група Б - об'єкти, вартість основних фондів яких становить
від 1 млн. до 170 млн.гривень, а частка вартості основних фондів,
що  припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної
вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12
разів (крім об'єктів групи Г), а також науково-дослідні інститути,
науково-дослідні  та  проектні  організації,  автотранспортні
підприємства,  що мають мобілізаційні резерви, незалежно від
вартості основних фондів - 2;
   група В - об'єкти, вартість основних фондів яких становить
від 1 млн. до 170 млн.гривень, а частка вартості основних фондів,
що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість
приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім
об'єктів групи Г) - 3;
   група Г  -  незалежно  від  вартості  основних  фондів:
підприємства-монополісти на ринку відповідних товарів України,
визнані  такими  у  встановленому  порядку  -  4,  об'єкти
військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з
відповідною програмою, незалежно від їх вартості - 5, об'єкти,
приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій
за міжнародними договорами України, незалежно від їх вартості - 6,
об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн.гривень -
7.
   2.3. У  разі  проведення  індексації балансової вартості
основних фондів група, до якої належить об'єкт, приводиться у
відповідність до проіндексованої балансової вартості.
   2.4. У рядку 125 в графі Б вказується наявність безоплатної
передачі майна -"Безоплатна передача відсутня" або "Часткова
безоплатна передача", а у графі 1 код цієї передачі: 1 (для
випадку, коли безоплатна передача відсутня) або 2 (для випадку
часткової безоплатної передачі).
   Повна безоплатна передача державного майна (акцій) ВАТ не
передбачена Державною програмою приватизації на 1997 рік.
   2.5. У рядку 130 в графі Б дається повна назва галузі
(основного виду діяльності об'єкта) відповідно до рядка 155 форми
N 1-приватизація, а у графі 1 - код галузі (основного виду
діяльності) за  Загальним  класифікатором  галузей  народного
господарства (ЗКГНГ), що виданий ГОЦ Мінстату України в 1994 році.
   Галузь економіки України, до  якої  відноситься  об'єкт,
визначається за основним видом його діяльності або за переважним
обсягом виконаних робіт в загальній їх кількості на підставі даних
відповідної статистичної звітності.
   Галузь ремонтно-транспортного підприємства визначається за
переважним обсягом робіт, які здійснює це підприємство. Так, якщо
воно надає в основному послуги населенню, то галузь - побутове
обслуговування  населення;  якщо  транспортні  перевезення  -
автомобільне господарство, якщо ремонт тракторів - ремонт машин та
обладнання тощо.
   2.6. У рядку 135 в графі Б вказується повна назва виду
економічної діяльності об'єкта, а у графі 1 - її код відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженої і
введеної в дію наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441.
   2.7. У рядку 140 в графі Б вказується назва форми власності
об'єкта, а у графі 1 - її код згідно з Класифікатором форм
власності (КФВ):  колективна  -  20;  власність  міжнародних
організацій та юридичних осіб інших держав - 50.
   2.8. У графі 1 рядка 145 проставляється 4, якщо об'єкт
належить до несільськогосподарських підприємств АПК, якщо об'єкт
належить до сільськогосподарських підприємств АПК, то -  5.
Належність об'єкта до несільськогосподарських підприємств АПК
встановлюється згідно з пунктом 2 розділу 1 "Положення про порядок
приватизації несільськогосподарських підприємств та організацій
агропромислового  комплексу",  затвердженого  наказом  Фонду
державного майна України від 09.08.96 N 903 ( z0494-96 ) та
зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 03.09.96
N 494/1519.  Належність  об'єкта  до  сільськогосподарських
підприємств АПК встановлюється згідно з пунктом 7 розділу 1
вищезгаданого положення.
     Розділ 3. Порядок заповнення основних показників
            діяльності об'єкта
   3.1. У  графі  1  рядка  210 відображається чисельність
працівників облікового складу (станом на 01.01 або на 01.07), яка
має  бути  розрахована  згідно  з інструкцією зі статистики
чисельності працівників, зайнятих  у  народному  господарстві
України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171
( z0287-95 ) та зареєстрованої Міністерством юстиції України від
07.08.95 N 287/823. Вона має співпадати зі значенням показника
рядка 508 державної статистичної звітності N 3-ПВ (термінова),
квартальна "Звіт про використання робочого часу", затвердженої
наказом Держкомстатуу України від 14.10.97 N 24.
   3.2. У графі 1 рядка 215 проставляється фонд оплати праці,
розрахований згідно з інструкцією зі статистики заробітної плати,
затвердженої  наказом  Мінстату України  від 11.12.95 N 323
( z0465-95 ) та зареєстрованої Міністерством юстиції України
21.12.95 за N 465/1001. За I півріччя фонд оплати праці співпадає
зі значенням показника рядка 02 графи  2  форми  державної
статистичної звітності N 1-ПВ (термінова), місячна "Звіт з праці
за січень-червень 199_ р.", затвердженої наказом Держкомстату
України від 14.10.97 N 24. За II півріччя фонд оплати праці
розраховується на підставі даних рядка 02 графи 2 вищезгаданої
форми державної статистичної звітності як різниця між фондом
оплати праці за січень-грудень п.р. та фондом оплати праці за I
півріччя п.р.
   3.3. Значення показника рядка 220 у графі 1 проставляється зі
звіту за формою N 1 "Баланс підприємства" (в 1996 році код рядка
010 графа 4), що складений відповідно за станом на 01.01 або на
01.07. Зразок цього балансу затверджується Міністерством фінансів
України. Коли об'єкт здає в оренду майно, балансова вартість
основних засобів вказується без вартості майна, яке придбане
орендарем за час оренди підприємства.
   3.4. Значення показника рядка 225 у графі 1 проставляється зі
звіту за формою N 1 "Баланс підприємства" (в 1996 році код рядка
012 графа 4), що складений відповідно за станом на 01.01 або на
01.07 з урахуванням останньої індексації вартості основних засобів
станом на 01.04.96 р.
   3.5. Значення показника рядка 230 у графі 1 дорівнює підсумку
значень показників графи 4 рядків (в 1996 році) від 160 до 240
включно звіту за формою N 1 "Баланс підприємства".
   3.6. Значення показника рядка 235 у графі 1 дорівнює підсумку
значень показників графи 4 рядків (в 1996 році) від 630 до 720
включно звіту за формою N 1 "Баланс підприємства".
   3.7. Значення показника рядка 240 у графі 1 проставляється зі
звіту за формою N 2 "Звіт про фінансові результати та їх
використання" (в 1996 році код рядка 010 графа 3). Зразок цього
звіту щорічно затверджується Міністерством фінансів України.
   3.8. Значення показника рядка 245 у графі 1 проставляється зі
звіту за вищезгаданою формою N 2 (в 1996 році код рядка 040 графа
4).
   3.9. Значення показника рядка 250 у графі 1 проставляється зі
звіту за вищезгаданою формою N 2 (в 1996 році код рядка 090, графа
3 - прибуток, графа 4 - збиток).
   3.10. Значення показника рядка 255 у графі 1 проставляється
зі звіту за вищезгаданою формою N 2 (в 1996 році код рядка 220
графа 3).
   3.11. Значення показника рядка 260 у графі 1 проставляється
зі звіту за вищезгаданою формою N 2 (в 1996 році код рядка 100
графа 4).
   3.12. Значення показників рядків 265 та рядків 270 у графі 1
проставляється на підставі "Акта на право користування землею" або
"Акта відводу земельної ділянки" (для тих об'єктів, що орендують
споруди та земельну ділянку під цими спорудами). Ці документи,
копії яких згідно з наказом Фонду державного майна України від
01.10.97 N  1065  (  z0490-97 ) повинні знаходитись в його
регіональних відділеннях, представництвах у містах та районах,
надаються  підприємствам,  організаціям, установам виконавчими
комітетами міських або районних рад народних депутатів.
   3.13. Фінансові показники розділу заповнюються в тисячах
гривень з одним десятковим знаком.
    Розділ 4. Порядок заповнення відомостей про розмір
         державної частки майна (акцій)
   4.1. Значення показника рядка 310 у графі 1 проставляється зі
звіту за формою N 1 "Баланс підприємства" (в 1996 році код рядка
400 графа 4), що складений відповідно за станом на 01.01 або на
01.07.
   4.2. Значення показника рядка 315 в графі 1 заповнюється
відповідно до плану розміщення акцій (для об'єктів групи Г - пункт
1 "Залишається у державній власності" "Типового плану розміщення
акцій", затвердженого наказом Фонду державного майна України від
08.07.97 N 704 ( z0349-97 ) та зареєстрованого Міністерством
юстиції України 27.08.96 за N 349/2153 - дивись  Державний
інформаційний бюлетень "Про приватизацію" N 10 за 1997 рік. Для
об'єктів груп А, Б, В цей показник дописується).
   4.3. Значення показника рядка 320 у графі 1 обчислюється
шляхом ділення значення показника графи 1 рядка 315 на значення
показника графи 1 рядка 310 та помноженого на 100%.
   4.4. Значення  показника  рядка  325 графи 1 вказується
відповідно до розпоряджень Фонду державного майна України про
внесення змін до реєстру акціонерів, в яких відображається розмір
державної частки майна (акцій) об'єкта (додаток 8 до Положення про
застосування способів приватизації майна державних підприємств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.02.93
N 56 ( z0034-93 ).
      Розділ 5. Порядок заповнення додатка N 1 до
           форми N 2-приватизація
   5.1. Дані про обсяги виробництва і робіт, виконаних власними
силами,  реалізацію  товарів, послуг та сільськогосподарської
продукції, доходи від транспортних перевезень мають складатись з
показників, питома вага яких становить не менше 10 відсотків від
загального обсягу. Якщо питома вага жодного з цих показників не
перевищує  10 відсотків від загального обсягу, то до звіту
необхідно включати перші 10 за обсягом показників.
   Показники розміщуються  в  порядку  зменшення  обсягів у
грошовому виразі (у тисячах гривень з одним десятковим знаком).
   5.2. У графі "Назва показника" вказуються:
   про промислове підприємство - основні види продукції, за
якими воно звітує у розділі II державної статистичної звітності за
формою N 1-п (термінова) місячна "Терміновий звіт промислового
підприємства (об'єднання) по продукції", яка затверджена наказом
Держкомстату  України  від  26.08.97  N 7 за номенклатурою,
встановленою органами державної статистики;
   про підприємство, яке надає побутові послуги населенню,-
основні види послуг, за якими воно звітує відповідно до форми
державної статистичної звітності N 1-послуги (побут) за I півріччя
та рік "Звіт про обсяг реалізації побутових послуг населенню",
затвердженої наказом Міністерства статистики України від 12.06.97
N 146. За I півріччя обсяг реалізації побутових послуг, наданих
населенню, співпадає зі значенням показників графи 1 вищезгаданої
форми  державної  статистичної  звітності. За II півріччя -
розраховується на підставі даних показників графи 1 як різниця між
обсягом реалізації побутових послуг за рік та обсягом реалізації
побутових послуг за I півріччя п.р.;
   про сільськогосподарське  підприємство  -  основні  види
продукції, за якими воно звітує відповідно до форми державної
статистичної звітності N 21-заг (термінова) місячна "Звіт про
реалізацію сільськогосподарської продукції", затвердженої наказом
Міністерства статистики України від 24.06.97 N 156 за станом на
01.01. та на 01.07 поточного року. За I півріччя - співпадає зі
значеннями  показників  графи 2 вищезгаданої форми державної
статистичної звітності. За II півріччя - розраховується  на
підставі даних показників графи 2 вищезгаданої форми як різниця
між вартістю проданої продукції за рік та вартістю проданої
продукції за I півріччя п.р.;
   про підприємство транспорту - основні види перевезень та
доходи  від них, за якими воно звітує за формою державної
статистичної звітності:
   для залізничного транспорту - відповідно до графи 1 розділу I
"Доходи і витрати по основній діяльності" державної статистичної
звітності за формою N 14-зал (фін), квартальна "Звіт про фінансову
діяльність залізничного транспорту  загального  користування",
затвердженої наказом Мінстату України від 07.04.93 N 61. За I
півріччя - співпадає зі значеннями показників графи 1 вищезгаданої
форми  державної  статистичної  звітності. За II півріччя -
розраховується на підставі даних показників графи 1 вищезгаданої
форми як різниця за рік та за I півріччя п.р.;
   для автомобільного транспорту - згідно з відповідними графами
рядка 880 "Доходи від експлуатації автомобілів" розділу 3 "Робота
і використання рухомого складу" державної статистичної звітності
за  формою  N 1-тр (авто), річна "Звіт про автотранспорт",
затвердженої наказом Міністерства статистики України від 28.04.94
N 89.
   Як виняток, додаток N 1 до форми N 2-приватизація  по
підприємству автомобільного транспорту подається один раз на рік;
   для водного транспорту - згідно з графою 1 (рядки від 100 до
310) форми державної статистичної звітності N 14-фін (вод),
квартальна "Звіт про доходи та витрати від діяльності підприємств
водного транспорту", затвердженої наказом Міністерства статистики
України від 15.12.95 N 325. За I півріччя - співпадає зі
значеннями  показників  графи 1 вищезгаданої форми державної
статистичної звітності. За II півріччя - розраховується  на
підставі даних показників графи 1 вищезгаданої форми як різниця за
рік та за I півріччя п.р.;
   для трубопровідного  транспорту  -  згідно  з  графою 2
"Транспортування в натуральних показниках" за формою N 12-труб,
місячна  "Звіт  про транспортування вантажів трубопроводами",
затвердженої наказом Міністерства статистики України від 13.06.96
N 179. За I півріччя - співпадає зі значеннями показників графи 2
вищезгаданої форми державної статистичної звітності.  За  II
півріччя - розраховується на підставі даних показників графи 2
вищезгаданої форми як різниця за рік та за I півріччя п.р.
   Заповнюється в натуральних показниках;
   для авіаційного транспорту - відповідно до графи 1 розділу II
"Доходи від основної діяльності авіаційного транспорту за видами
робіт і послуг" форми державної статистичної звітності N 14-ЦА
(фін),  квартальна  "Звіт  про  фінансові  результати роботи
авіаційного підприємства", затвердженої  наказом  Міністерства
статистики України від 14.06.96 N 185. За I півріччя - співпадає
зі значеннями показників графи 1 вищезгаданої форми державної
статистичної  звітності. За II півріччя - розраховується на
підставі даних показників графи 1 вищезгаданої форми як різниця за
рік та за I півріччя п.р.;
   про підприємство зв'язку - відповідно до графи 1 звіту за
формою N 12-зв'язок, місячна "Звіт про доходи від послуг зв'язку",
затвердженої наказом Міністерства статистики України від 13.02.93
N 26. За I півріччя - співпадає зі значеннями показників графи 1
вищезгаданої форми державної статистичної звітності.  За  II
півріччя - розраховується на підставі даних показників графи 1
вищезгаданої форми як різниця за рік та за I півріччя п.р.;
   про будівельне підприємство - відповідно до графи 2 рядка 343
"Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами" державної
статистичної звітності за формою N 1-кб, термінова - квартальна
"Звіт про  введення  в  дію  об'єктів  соціально-культурного
призначення та виконання підрядних робіт", затвердженої наказом
Міністерства  статистики  України  від 28.07.97 N 205.  За I
півріччя - обсяг робіт, виконаних власними силами, співпадає зі
значеннями  показників графи 2 рядка 343 вищезгаданої форми
державної статистичної звітності. За II півріччя обсяг робіт,
виконаних власними силами, розраховується як різниця між обсягом
робіт за рік (графа 2 рядка 343) та обсягом робіт за I півріччя
п.р.;
   про підприємство торгівлі - обсяг роздрібного товарообігу по
основних видах товарів і товарних груп відповідно до графи 1
"Продано у роздріб та інші недокументовані витрати у торговій
мережі" розділу III "Продаж та запаси товарів" за формою державної
статистичної звітності N 3-торг, квартальна "Звіт про продаж та
запаси  товарів  у  торговій  мережі  і мережі громадського
харчування", затвердженої наказом Міністерства статистики України
від 09.07.97 N 173. За I півріччя - співпадає із показниками графи
1 вищезгаданої форми. За II півріччя - розраховується як різниця
показників графи 1 вищезгаданої форми між вартістю проданих
товарів за рік та вартістю проданих товарів за I півріччя п.р.;
   про підприємство  громадського харчування - обсяг усього
товарообігу по основних видах товарів і товарних груп відповідно
до графи 2 "Витрати продуктів на підприємствах громадського
харчування" розділу III "Продаж та запаси товарів" вищезгаданої
форми державної статистичної звітності. За I півріччя - співпадає
із  показниками  графи  2  вищезгаданої  форми.  За  II
півріччя -  розраховується  як  різниця  показників  графи 2
вищезгаданої форми між вартістю витрачених продуктів за рік та
вартістю витрачених продуктів за I півріччя п.р.
   Органам державної статистики не подається.
      Розділ 6. Порядок заповнення додатку N 2 до
           форми N 2-приватизація
   6.1. Заповнюється відповідно до останнього (за станом на
01.01 або на 01.07) плану розміщення акцій.
   Органам державної статистики не подається.
         Державна статистична звітність
 
Кому подається (назва і адреса одержувача):
##################################################################
|                                |
##################################################################
 
Звітувач (назва і його адреса):
##################################################################
|                        #################|
##################################################################
                    Форма N 2-приватизація
                 Затверджена наказом Держкомстату
                 України від 25.11.97 р. N 59
            Погоджена з Міністерством економіки України
            Погоджена з Фондом державного майна України
                Поштова - піврічна, річна
            За I півріччя не пізніше 27 липня, за рік -
            17 лютого подають:
            1. Центральний апарат Фонду державного
            майна України, його регіональні відділення
            та представництва у районах та містах
            Держкомстату Автономної Республіки Крим,
            обласним, Київському та Севастопольському
            міським управлінням статистики;
            2. Регіональні відділення Фонду державного
            майна та його представництва у районах та
            містах
            Фонду державного майна України.
     Звіт про підприємство, організацію, установу,
     що перебуває в процесі розміщення державної
            частки майна (акцій)
          За #########  199###### р.
           #########   ######
Повна назва об'єкта
##################################################################
|                                |
#################################################################|
Ідентифікаційний код об'єкта за ЄДРПОУ  #########################
 
Місцезнаходження об'єкта
##################################################################
|     |                           |
##################################################################
 
Державна реєстрація відкритого акціонерного товариства
свідоцтво від     ##################
           ##################
Наказ про затвердження плану приватизації або первинного плану
розміщення акцій від
  ############### N ##################
  ###############  ##################
Наказ про затвердження уточненого плану розміщення акцій (на дату
звітності)
від ############### N ##################
  ###############  ##################
 
Розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
від ############### N ##################
  ###############  ##################
                      Форма N 2-приватизація
       Розділ 1. Загальні відомості про об'єкт
##################################################################
 N  |           Назва показників          |Код
рядка|                            |
#####+########################################################+###
 А |           Б                 | 1
##################################################################
110  Код за СПАТО території, на якій розташований об'єкт
115  Класифікаційна група, до якої належить об'єкт       Х
120  Код класифікаційної групи, до якої належить об'єкт
125  Наявність безоплатної передачі майна
130  Галузь (основний вид діяльності) об'єкта та її код за
   ЗКГНГ
135  Вид економічної діяльності об'єкта та його код за КВЕД
140  Форма власності та її код за КФВ
145  Додаткова ознака
##################################################################
     Розділ 2. Основні показники діяльності об'єкта
##################################################################
 N  |          Назва показників       |Значення
рядка|                         |показників
#####+#################################################+##########
 А |             Б            |   1
##################################################################
210  Облікова чисельність працівників об'єкта, осіб
215  Фонд оплати праці, тис.грн.
220  Залишкова вартість основних засобів, тис.грн.
225  Первісна вартість основних засобів, тис.грн.
230  Дебіторська заборгованість, тис.грн.
235  Кредиторська заборгованість, тис.грн.
240  Виручка (валовий доход) від реалізації продукції
   (товарів, робіт, послуг), тис.грн.
245  Затрати на виробництво реалізованої продукції,
   тис.грн.
250  Балансовий прибуток або збиток, тис.грн.
255  Використання прибутку на виробничий розвиток,
   тис.грн.
260  Фактичні обсяги виробництва продукції (товарів,
   робіт, послуг), тис.грн
265  Площа земельної ділянки, га
270  у тому числі сільськогосподарські угіддя, га
##################################################################
                      Форма N 2-приватизація
      Розділ 3. Дані про розмір державної частки
             майна (акцій)
##################################################################
 N  |          Назва показників       |Значення
рядка|                         |показників
#####+#################################################+##########
 А |             Б            |   1
##################################################################
310  Статутний фонд, тис.грн.
315  Вартість частки майна, що закріплена за державою,
   тис.грн.
320  Питома вага майна, що закріплене за державою, у
   статутному фонді, %
325  Вартість частки майна, що належить державі
   станом на звітний період, тис.грн.
##################################################################
 
Виконавець:         ______________________________________
Тел.:            (підпис керівника органу приватизації)
         Державна статистична звітність
 
Кому подається (назва і          Додаток N 1
адреса одержувача):        до форми державної статистичної
#######################      звітності N 2-приватизація
|           |         Затверджена
#######################      наказом Держкомстату від
Звітувач (назва і його       25.11.97 р. N 59
адреса):
#######################      Поштова - піврічна
|           |      За I півріччя не пізніше
#######################      27 липня, за II півріччя не
                  пізніше 17 лютого подають:
                  Регіональні відділення Фонду
                  державного майна України та
                  його представництва у районах
                  та містах
                  Фонду державного майна України.
     Дані про обсяги виробництва і робіт, виконаних
     власними силами, реалізацію товарів, послуг та
     сільськогосподарської продукції, доходи від
           транспортних перевезень
##################################################################
 NN |          Назва показника        |Значення
 п/п |                         |показника,
   |                         |тис.грн.
#####+#################################################+##########
 А |             Б            |   1
#####+#################################################+##########
 1 |                         |
#####+#################################################+##########
 2 |                         |
#####+#################################################+##########
 3 |                         |
#####+#################################################+##########
 4 |                         |
#####+#################################################+##########
 5 |                         |
#####+#################################################+##########
 6 |                         |
#####+#################################################+##########
 7 |                         |
#####+#################################################+##########
 8 |                         |
#####+#################################################+##########
 9 |                         |
#####+#################################################+##########
 10 |                         |
#####+#################################################+##########
 11 |                         |
#####+#################################################+##########
 12 |                         |
#####+#################################################+##########
 13 |                         |
#####+#################################################+##########
 14 |                         |
#####+#################################################+##########
 15 |                         |
#####+#################################################+##########
 16 |                         |
##################################################################
Органами державної статистики не розробляється
 
Виконавець:         ______________________________________
Тел.:            (підпис керівника органу приватизації)
         Державна статистична звітність
                      Додаток N 2
Кому подається (назва і      до форми державної статистичної
адреса одержувача):        звітності N 2-приватизація
#######################         Затверджена
|           |      наказом Держкомстату від
#######################      25.11.97 р. N 59
Звітувач (назва і його
адреса):              Поштова - піврічна
#######################      За I півріччя не пізніше
|           |      27 липня, за II півріччя не
#######################      пізніше 17 лютого подають:
                  Регіональні відділення Фонду
                  державного майна України та
                  його представництва у районах
                  та містах
                  Фонду державного майна України.
             Розміщення акцій
#################################################################################################
NN | Код |       Спосіб розміщення        |Термін розміщення|   Акції |Частка в
п/п|про- |                       |#################+#############|статутно-
  |дажу |                       |поча-|закінчення |кіль-|сумарна|му фонді,
  |   |                       |ток |      |кість|варті- |%
  |   |                       |   |      |   |сть,  |
  |   |                       |   |      |   |тис.  |
  |   |                       |   |      |   |грн.  |
###+#####+#############################################+#####+###########+#####+#######+#########
 А | Б |           В            | 1 |   2   | 3 |  4  |  5
###+#####+#############################################+#####+###########+#####+#######+#########
1 |1  |Пакет, що залишається у державній власності: |   |      |   |    |
2 |1.1 |в т.ч. передано до державних холдингів    |   |      |   |    |
3 |2  |Власність організації орендарів       |   |      |   |    |
4 |3  |Безоплатна передача акцій          |   |      |   |    |
5 |4  |Пільгове розміщення акцій - всього      |   |      |   |    |
6 |4.1 |Працівникам підприємства, що приватизується |   |      |   |    |
7 |4.1.1|- за приватизаційні майнові сертифікати   |   |      |   |    |
8 |4.1.2|- за грошові кошти та КС           |   |      |   |    |
9 |4.2 |Іншим громадянам, які мають право на пільгове|   |      |   |    |
  |   |придбання акцій               |   |      |   |    |
10 |4.2.1|- за приватизаційні майнові сертифікати   |   |      |   |    |
11 |4.2.2|- за грошові кошти та КС           |   |      |   |    |
12 |4.3 |Керівництву підприємства за грошові кошти  |   |      |   |    |
13 |4.4 |Сільгосптоваровиробникам           |   |      |   |    |
14 |4.4.1|- за приватизаційні майнові сертифікати   |   |      |   |    |
15 |4.4.2|- за грошові кошти та КС           |   |      |   |    |
16 |4.5 |Продаж із розстрочкою платежу        |   |      |   |    |
17 |4.6 |Керівництву підприємства за КС та ЖЧ     |   |      |   |    |
18 |4.7 |Резерв                    |   |      |   |    |
19 |5  |Конкурентний продаж акцій - всього      |   |      |   |    |
20 |5.1 |Продаж на аукціонах             |   |      |   |    |
21 |5.1.1|- на сертифікатних аукціонах за ПМС     |   |      |   |    |
22 |5.1.2|- на спеціалізованих аукціонах за КС     |   |      |   |    |
23 |5.2 |Продаж акцій за комерційним конкурсом    |   |      |   |    |
24 |5.2.1|- за грошові кошти              |   |      |   |    |
25 |5.2.2|- за компенсаційні сертифікати        |   |      |   |    |
26 |5.2.3|- за приватизаційні майнові сертифікати   |   |      |   |    |
27 |5.3 |Продаж акцій за некомерційним конкурсом   |   |      |   |    |
28 |5.3.1|- за грошові кошти              |   |      |   |    |
29 |5.3.2|- за компенсаційні сертифікати        |   |      |   |    |
30 |5.3.3|- за приватизаційні майнові сертифікати   |   |      |   |    |
31 |5.4 |Продаж акцій за грошові кошти        |   |      |   |    |
32 |5.4.1|- через фондову біржу            |   |      |   |    |
33 |5.4.2|- через позабіржові торговельні системи   |   |      |   |    |
34 |5.4.3|- через МЦСА                 |   |      |   |    |
35 |5.4.4|- на аукціоні за гроші            |   |      |   |    |
36 |5.5 |Відкрита підписка              |   |      |   |    |
37 |5.5.1|- за грошові кошти              |   |      |   |    |
38 |5.5.3|- за приватизаційні майнові сертифікати   |   |      |   |    |
39 |5.6 |Продаж акцій за залишки коштів на      |   |      |   |    |
  |   |приватизаційних депозитних рахунках     |   |      |   |    |
  |   |                       |   |      |   |    |
  |   |Разом:                    | Х |   Х   |   |    |
#################################################################################################
Органами державної статистики не розробляється
 
Виконавець:         ______________________________________
Тел.:            (підпис керівника органу приватизації)
 
 "Офіційний вісник України" 1997, N 51, стор.58
 Код нормативного акта: 4501/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка