Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо упорядкування реалізації рухомого майна в рахунок погашення податкової заборгованості


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 603 від 02.11.99
   м.Київ
 
 vd991102 vn603
 
    Про заходи щодо упорядкування реалізації рухомого
    майна в рахунок погашення податкової заборгованості
 
   З метою упорядкування  реалізації  рухомого  майна,  яке
знаходиться  в  податковій  заставі,  забезпечення  ринкового
ціноутворення при визначенні ціни на майно, товари та послуги, які
реалізуються в рахунок погашення податкової заборгованості на
конкурсних засадах через біржі, Н А К А З У Ю:
   1. Установити, що починаючи з 1 грудня 1999 р. реалізація
рухомого майна та товарних партій продукції в рахунок погашення
податкової заборгованості (окрім дрібних партій товарів народного
споживання,  які  реалізуються  через  роздрібну  торгівлю)
здійснюється виключно через мережу уповноважених товарних бірж,
визначених  Державною  податковою  адміністрацією  України на
конкурсній основі, або організаціями, уповноваженими Кабінетом
Міністрів України на умовах попередньої оплати.
   2. Затвердити "Умови проведення  конкурсу  з  визначення
уповноважених товарних бірж, яких Державна податкова адміністрація
України уповноважує реалізовувати рухоме майно та товарні партії
продукції в рахунок погашення податкової заборгованості", згідно з
додатком 1.
   3. Затвердити  склад  конкурсної  комісії для визначення
уповноважених товарних бірж, яких Державна податкова адміністрація
України уповноважує реалізовувати рухоме майно і товарні партії
продукції в рахунок погашення податкової заборгованості, згідно з
додатком 2.
   4. Конкурсній комісії у місячний термін опублікувати "Умови
проведення конкурсу з визначення уповноважених товарних бірж, яких
Державна податкова адміністрація України уповноважує реалізовувати
рухоме майно та товарні партії продукції в рахунок погашення
податкової заборгованості" у журналі "Вісник податкової служби
України" або в інших засобах масової інформації.
   5. Погодитись з пропозицією  підприємства  "Розрахунковий
борговий центр", м.Київ про створення на його базі публічної
електронної інформаційної мережі "Ділова інформаційна система" у
глобальній мережі "Internet" за адресою: http://www.uatis.com.
   6. Затвердити Положення про публічну електронну інформаційну
мережу "Ділова інформаційна система" згідно з додатком 3.
   7. Державним  податковим  адміністраціям  в  Автономній
Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві  та  Севастополі
забезпечити, починаючи з 1 грудня 1999 року, надходження до
підприємства "Розрахунковий борговий центр", м.Київ інформації про
майно, товари та послуги, які пропонуються до реалізації у рахунок
погашення податкової заборгованості за формою згідно з додатком 4.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Копилова В.А.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                        Додаток 1
                   до наказу ДПА України
                   від 2 листопада 1999 р. N 603
               Умови
     проведення конкурсу з визначення уповноважених
    товарних бірж, яких Державна податкова адміністрація
    України уповноважує реалізовувати рухоме майно та
      товарні партії продукції в рахунок погашення
          податкової заборгованості
   1. Конкурс для визначення товарних  бірж,  яким  органи
Державної податкової служби мають право доручити реалізацію майна,
товарів та послуг, що реалізуються у рахунок погашення податкової
заборгованості  (надалі  - конкурс), запроваджується з метою
забезпечення механізму ринкового ціноутворення при визначенні ціни
на вищезгадані майно, товари та послуги.
   2. Засідання  конкурсної  комісії  проводиться  в  міру
надходження заявок за адресою: м.Київ, Львівська площа, 6, к.1409.
   3. Участь у конкурсі мають право брати товарні  біржі,
створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", та які
відповідають наведеним нижче умовам:
   3.1. Наявність операційного залу площею не менше 200 кв.м,
що підтверджується копією документа про власність або копією про
оренду приміщення.
   3.2. Наявність відповідних технічних засобів:  електронне
табло, не менше 5-ти міських телефонних номерів, не менше 5-ти
комп'ютерів, факс, електронно-модемний зв'язок, електронна адреса
в мережі Інтернет (підтверджується довідкою юридичної особи).
   3.3. Наявність підготовлених фахівців, у т.ч.: не менше двох
експертів-оцінювачів та не менше двох експертів-консультантів з
продажу держмайна та продажу майна, товарів та послуг,  що
реалізуються  у  рахунок  погашення податкової заборгованості
(підтверджується копіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих
Фондом держмайна, та копіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих
Державною податковою адміністрацією).
   3.4. Наявність угоди з Фондом держмайна України на продаж
держмайна та угоди на право проведення експертної оцінки держмайна
(підтверджується копіями угод з Фондом держмайна України).
   3.5. Наявність Договору про інформаційне забезпечення торгів
(додаток 4) з підприємством "Розрахунковий борговий центр", м.
Київ.
   3.6. Досвід роботи біржі не менше 3-х років (підтверджується
копією свідоцтва про державну реєстрацію).
   3.7. Наявність свідоцтва про власність або договору про
оренду приміщення.
   4. Для участі у конкурсі товарна біржа надсилає заявку у
довільній формі за адресою: м.Київ, Львівська площа, 8, к.1409 та
чекає  зворотного  повідомлення  від  конкурсної комісії про
співбесіду та підготовку необхідних документів. Таке повідомлення
комісія зобов'язана надіслати у тижневий термін після отримання
заявки.
                        Додаток 2
                   до наказу ДПА України
                   від 2 листопада 1999 р. N 603
               Склад
     конкурсної комісії для визначення уповноважених
    товарних бірж, яких Державна податкова адміністрація
    України уповноважує реалізовувати рухоме майно та
      товарні партії продукції в рахунок погашення
   податкової заборгованості, а також конфісковане майно
   Голова комісії:
   Копилов Вадим Анатолійович - заступник Голови  Державної
податкової адміністрації України.
   Заступник голови комісії:
   Нікітенко Григорій  Григорович  -  начальник  Головного
управління примусового стягнення податків Державної податкової
адміністрації України.
   Члени комісії:
   Козименко Анатолій  Васильович - перший заступник голови
Київської обласної державної податкової адміністрації України;
   Кайзерман Вадим Олександрович - заступник голови Донецької
обласної державної податкової адміністрації України;
   Шевченко Ігор   Миколайович   -   заступник   голови
Дніпропетровської обласної державної податкової  адміністрації
України;
   Мостовенко Олександр Васильович  -  заступник  начальника
Головного управління примусового стягнення податків - начальник
управління  організації  примусового  стягнення  майна  та
невідшкодованих витрат державного бюджету ДПА України;
   Прохоренко Олексій  Якимович  -  начальник  управління
оперативного забезпечення примусового стягнення заборгованості до
бюджету Головного управління податкової міліції ДПА України;
   Долинський Борис  Леонідович - віце-президент Української
універсальної товарної біржі (за згодою);
   Леонічев Олексій  Володимирович  -  директор підприємства
"Розрахунковий борговий центр", м.Київ (за згодою).
                        Додаток 3
                   до наказу ДПА України
                   від 2 листопада 1999 р. N 603
              Положення
    про публічну електронну інформаційну мережу "Ділова
           інформаційна система"
   1. Публічна  електронна  інформаційна  мережа  "Ділова
інформаційна система" створюється для інформаційного забезпечення
біржових торгів на товарних біржах з реалізації товарів та послуг,
які реалізуються у рахунок погашення податкової заборгованості.
   2. Під словами "інформаційне забезпечення торгів" вважати
забезпечення  можливості цілодобового доступу через глобальну
мережу "Internet" до інформації про вартість, кількість та якість
запропонованих до продажу на торгах майна, товарів та послуг для
всіх бажаючих фізичних та юридичних осіб як на території України,
так і за її межами з метою надання їм можливості участі в торгах
на всіх товарних біржах з реалізації майна, товарів та послуг, які
реалізуються у рахунок погашення податкової заборгованості.
   3. Публічна  електронна  інформаційна  мережа  "Ділова
інформаційна  система"  створюється  на  базі  підприємства
"Розрахунково-борговий центр", м.Київ на госпрозрахункових умовах.
   4. Публічна  електронна  інформаційна  мережа  "Ділова
інформаційна система" створюється у глобальній мережі "Internet"
за адресою: http://www.uatis.com.
   5. Інформація про реалізацію майна, товарів та послуг, що
реалізуються  у  рахунок погашення податкової заборгованості,
надходить до підприємства "Розрахунково-борговий центр", м.Київ до
початку такої реалізації за формою згідно з додатком 4.
   6. Підприємство  "Розрахунково-борговий  центр",  м.Київ
здійснює покриття видатків на утримання публічної електронної
інформаційної  мережі  "Ділова  інформаційна  система"  на
госпрозрахункових умовах відповідно до укладених з товарними
біржами договорів про інформаційне забезпечення торгів.
                        Додаток 4
                   до наказу ДПА України
                   від 2 листопада 1999 р. N 603
              Інформація
     про рухоме майно та товарні партії продукції, що
   знаходяться у податковій заставі, які пропонуються до
      реалізації в рахунок погашення податкової
             заборгованості
 
-----------------------------------------------------------------------
| N | Назва майна (з|Кількість| Ціна |Відсоток| Вартість |Загальна |
|з/п|  детальною  |і одиниця|одиниці,| зносу | одиниці з |вартість,|
|  |характеристикою| виміру | грн. |    |урахуванням| грн.  |
|  |  кожного  |     |    |    |зносу, грн.|     |
|  |  предмета)  |     |    |    |      |     |
-----------------------------------------------------------------------
 
 Усього (словами) ___________________________________________
 
 
 Голова (начальник) державної
 податкової адміністрації (інспекції)
 _____________________________________________________________
 
 _______________      __________________________________
  (підпис)           (ініціали, прізвище)
 _______________
  (підпис)
 
 
 "Вісник податкової служби України", N 42\99
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка