Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Порядку внесення в статутні фонди ВАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансово-майнових активів підприємств


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1697 від 01.09.98         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 вересня 1998 р.
 vd980901 vn1697           за N 609/3049
 
    Про внесення змін та доповнень до Порядку внесення в
    статутні  фонди  ВАТ, що створюються в процесі
    приватизації, і вилучення з них фінансово-майнових
            активів підприємств
 
   У зв'язку із затвердженням постановою Кабінету  Міністрів
України від 22 липня 1998 р. N 1114 ( 1114-98-п ) Методики оцінки
вартості майна під час приватизації та для впорядкування обліку та
управління фінансово-майновими активами підприємств в процесі
приватизації Н А К А З У Ю:
   1. Внести до Порядку внесення в статутні фонди ВАТ, що
створюються  в  процесі  приватизації,  і  вилучення  з них
фінансово-майнових активів підприємств  (надалі  -  Порядок),
затвердженого наказом Фонду  державного  майна  України  від
16 лютого 1998 р. N 235 ( z0181-98 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 р. за N 181/2621,
такі зміни та доповнення:
   1.1. Пункт 1.3 Порядку викласти в такій редакції:
   "При приватизації  державного  (орендного)  підприємства
відповідно  до п.32 Методики оцінки вартості майна під час
приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 22.07.98 N 1114 (надалі - Методика), вартість цілісного
майнового комплексу зменшується на вартість майна,  на  яке
поширюється особливий режим приватизації".
   1.2. В пункті 1.4 Порядку замінити посилання з пп.15, 29 на
пп.13, 27.
   1.3. Підпункт 1.4.3 викласти в редакції:
   "Частки (паї,  акції), які неможливо виділити зі складу
цілісного майнового комплексу з таких причин:
   у зв'язку з наявністю у підприємства, що приватизується, та у
суб'єкта підприємницької діяльності єдиного технологічного циклу,
спільних приміщень, територій, комунікацій;
   вкладення здійснено в суб'єкт підприємницької діяльності з
місцезнаходженням за межами України в регіонах, що мають статус
офшорної зони згідно з внутрішнім (національним) законодавством;
   пакет акцій або розмір частки (паю) становлять менше ніж 10%
та (або) мають вартість менше ніж 5000 грн. Вартість визначається
на підставі даних бухгалтерського обліку за останній звітний
період в порядку, визначеному Методикою".
   1.4. В пункті 1.6 Порядку замінити посилання з п.1.4.4 на
п.1.4.3.
   2. Департаменту міждержавних майнових відносин та власності
за  кордоном вжити заходів щодо реєстрації змін до Порядку
( z0181-98 ) в Міністерстві юстиції України.
   3. Регіональним  відділенням  та підрозділам центрального
апарату Фонду державного майна України при складанні актів оцінки
майна підприємств, що приватизуються, керуватися цим Порядком.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Глушка С.М.
 
 В.о.Голови Фонду                     О.Бондар
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка