Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу МОЗ від 17.05.2006 N 280

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2007 N 870
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 квітня 2008 р.
                   за N 302/14993
 
 
          Про внесення змін до наказу
           МОЗ від 17.05.2006 N 280
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.12. 2004 N 890-р ( 890-2004-р ) "Про моніторинг і оцінку
ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії
ВIЛ-інфекції/СНIДу  за національними показниками" та з метою
приведення національних показників моніторингу й  оцінки  до
міжнародних стандартів у відповідність до рішень Декларації про
відданість справі боротьби з ВIЛ/СНIДом "Глобальна  криза  -
глобальні дії"  ( 995_846 ), затвердженої Спеціальною Сесією
Генеральної Асамблеї ООН у червні 2001 року, Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
17.05.2006  N  280 ( z1003-06 ) "Про затвердження Переліку
національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів,
що забезпечують контроль стану епідемії ВIЛ-інфекції/СНIДу, та
Iнструкції щодо визначення цих показників", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.08.2006 за N 1003/12877, такі
зміни:
   підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції:
   "4.3. Матеріали щодо узагальненої інформації з моніторингу й
оцінки  ефективності заходів, що забезпечують контроль стану
епідемії  ВIЛ-інфекції/СНIДу  за  національними  показниками,
представляти на засідання Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВIЛ-інфекції/СНIДу раз на два роки, до 1 січня,
починаючи з 2008 року".
 
   2. Перелік  національних показників моніторингу й оцінки
ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії
ВIЛ-інфекції/СНIДу ( z1003-06 ), викласти у новій редакції, що
додається ( z0303-08 ).
 
   3. Iнструкцію  щодо  визначення  національних  показників
моніторингу  й  оцінки ефективності заходів, що забезпечують
контроль епідемії ВIЛ-інфекції/СНIДу ( z1004-06 ), викласти в
новій редакції, що додається.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України у зв'язках з Верховною Радою
України та іншими органами державної влади Iвасюка В.П.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   17.05.2006 N 280
                   ( z1003-06 )
                   (в редакції наказу
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 28.12.2007 N 870)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 квітня 2008 р.
                   за N 302/14993
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       щодо визначення національних показників
      моніторингу й оцінки ефективності заходів,
       що забезпечують контроль стану епідемії
            ВIЛ-інфекції/СНIДу
              ( z1004-06 )
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція розроблена на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 N 890-р ( 890-2004-р )
"Про моніторинг і оцінку ефективності заходів, що забезпечують
контроль  стану  епідемії ВIЛ-інфекції/СНIДу за національними
показниками" та Указу Президента України від 30.08.2004 N 1022
( 1022/2004   )   "Про  запобігання  дальшому  поширенню
ВIЛ-інфекції/СНIДу в Україні", з метою створення єдиної системи
моніторингу й оцінки заходів щодо запобігання ВIЛ-інфекції/СНIДу в
Україні, установлення єдиних  вимог  до  порядку  визначення
національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів,
що забезпечують контроль стану епідемії ВIЛ-інфекції/СНIДу, а
також для організації систематичного збору та обробки даних.
 
   1.2. Для узагальнення даних звіти про визначення національних
показників подаються до Міністерства охорони здоров'я України
(далі  -  МОЗ) за підписами відповідальних осіб, визначених
центральними  органами  виконавчої  влади,  що  забезпечують
організацію роботи з проведення збору і обробки необхідної для
розрахунку показників інформації.
 
   1.3. Звіти про визначення національних показників подаються
до МОЗ щороку до 15 грудня.
 
       II. Визначення національних показників
      моніторингу й оцінки ефективності заходів,
       що забезпечують контроль стану епідемії
            ВIЛ-інфекції/СНIДу
 
   2.1. Національний показник N 1 "Обсяг та структура державних
і міжнародних витрат на заходи, що спрямовані на запобігання
поширенню ВIЛ-інфекції/СНIДу".
   Метод вимірювання: оцінка національних витрат на протидію
ВIЛ/СНIДу. Цей показник розраховується за останні календарні або
фінансові роки, що передують року подання національного звіту і за
які є повні дані.
 
   2.2. Національний показник N 2 "Комбінований національний
індекс у сфері політики ВIЛ-інфекції/СНIДу".
   Iнструмент вимірювання: анкета для визначення комбінованого
національного індексу в області політики ВIЛ-інфекції/СНIДу, яка
складається з двох частин. Частина "А" заповнюється представниками
центральних органів виконавчої влади й охоплює: стратегічний план;
політичну підтримку; профілактику; лікування, догляд та підтримку;
моніторинг та оцінку. Частина "Б" заповнюється представниками
громадських організацій, а також  представниками  міжнародних
організацій  системи ООН і охоплює: права людини, залучення
громадянського суспільства, профілактику, лікування, догляд та
підтримку.
 
   2.3. Національний показник N 3 "Відсоток одиниць донорської
крові, перевіреної на ВIЛ з гарантуванням якості".
   Метод вимірювання: аналіз адміністративних даних МОЗ.
   Чисельником показника  є  кількість  одиниць  крові,  що
перевірені на наявність антитіл до ВIЛ за останні 12 місяців
відповідно до національних стандартів та із залученням зовнішньої
оцінки для контролю якості. Знаменником показника є кількість
одиниць крові, що були отримані від донорів за останні 12 місяців.
 
   2.4. Національний показник N 4 "Відсоток дорослих та дітей з
прогресуючою  ВIЛ-інфекцією,  які  отримують  антиретровірусну
терапію".
   Метод вимірювання: аналіз адміністративних даних МОЗ. Цей
показник розраховується за кожний з двох років, що передують року
звітування.
   Чисельником показника є кількість дорослих та дітей, які
отримують  антиретровірусну  терапію  відповідно до клінічних
протоколів країни на кінець  звітного  періоду.  Знаменником
показника є оцінна кількість дорослих та дітей з прогресуючою
ВIЛ-інфекцією.
 
   2.5. Національний показник N 5 "Відсоток ВIЛ-інфікованих
вагітних жінок, які отримали антиретровірусні препарати з метою
зниження ризику передачі ВIЛ від матері до дитини".
   Метод вимірювання: аналіз даних програмного моніторингу. Цей
показник розраховується за два роки, що передують року звітування.
   Чисельником показника є кількість вагітних ВIЛ-інфікованих
жінок, які отримали антиретровірусні препарати з метою зниження
ризику передачі ВIЛ від матері дитині. Знаменником показника є
оцінна кількість вагітних ВIЛ-інфікованих  жінок  за  останні
12 місяців календарного року.
 
   2.6. Національний показник N 6 "Відсоток хворих, які отримали
лікування від туберкульозу протягом року, серед ВIЛ-інфікованих
осіб, які отримували антиретровірусну терапію на кінець звітного
року, від оцінної кількості хворих на туберкульоз серед людей, які
живуть з ВIЛ".
   Метод вимірювання: аналіз даних програмного моніторингу та
оцінка випадків туберкульозу серед людей, які живуть з ВIЛ.
   Чисельником показника є кількість  осіб  з  прогресуючою
ВIЛ-інфекцією, які отримали лікування від туберкульозу протягом
звітного року та отримували антиретровірусну терапію на кінець
звітного року. Знаменником показника є оцінна кількість хворих на
туберкульоз серед людей, які живуть з ВIЛ.
 
   2.7. Національний показник N 7 "Відсоток жінок та чоловіків
віком від 15 до 49 років, які пройшли тестування на ВIЛ протягом
останніх 12 місяців та знають свої результати"
   Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
загального   населення   на   основі   репрезентативної
загальнонаціональної вибірки.
   Чисельником показника є кількість респондентів віком від
15 до 49 років, які протягом останніх 12 місяців зверталися за
тестуванням на ВIЛ та знають свої  результати.  Знаменником
показника є загальна кількість респондентів віком від 15 до
49 років.
 
   2.8. Національний показник N 8 "Відсоток осіб, які пройшли
тестування на ВIЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої
результати: серед споживачів ін'єкційних наркотиків; серед осіб,
які надають сексуальні послуги за плату; серед чоловіків, які
мають секс із чоловіками; серед засуджених; серед дітей та молоді
з груп високого ризику щодо інфікування ВIЛ (віком 15-24 роки)".
   Метод вимірювання: спеціальні поведінкові дослідження серед
представників  вищеперерахованих  груп  високого  ризику щодо
інфікування ВIЛ.
   Чисельником показника є кількість представників кожної з
вище- перерахованих груп, які протягом останніх 12  місяців
зверталися за тестуванням на ВIЛ та одержали його результати.
Знаменником показника є загальна кількість опитаних представників
відповідної групи.
 
   2.9. Національний показник N 9 "Відсоток осіб, яких охоплено
профілактичними  програмами:  серед  споживачів  ін'єкційних
наркотиків; серед осіб, які надають сексуальні послуги за плату;
серед чоловіків, які мають секс з чоловіками; серед засуджених;
серед дітей та молоді з груп високого ризику щодо інфікування ВIЛ
(віком 15-24 роки)".
   Метод вимірювання: спеціальні поведінкові дослідження серед
представників вищеперерахованих  груп  високого  ризику  щодо
інфікування ВIЛ.
   Чисельником показника є кількість представників кожної з
вище- перерахованих груп, які відповіли, що знають, де можна
пройти тестування на ВIЛ, та протягом останніх 12  місяців
безкоштовно  отримали презерватив (для споживачів ін'єкційних
наркотиків: презерватив та шприц). Знаменником  показника  є
загальна кількість опитаних представників відповідної групи.
 
   2.10. Національний  показник  N  10: "Відсоток сиріт та
вразливих щодо ВIЛ дітей віком 0-17 років, чиї домогосподарства
отримують безкоштовну базову зовнішню допомогу для догляду за
дитиною"
   В Україні не застосовується.
 
   2.11. Національний показник N 11 "Відсоток загальноосвітніх
навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і протягом
останнього  навчального  року  забезпечили навчання учнів за
програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового
способу життя і профілактики ВIЛ".
   Метод вимірювання: аналіз адміністративних даних Міністерства
освіти і науки України.
   Чисельником є кількість загальноосвітніх навчальних закладів,
які мають учителів, що пройшли навчання та на постійній основі
викладають програми щодо ВIЛ/СНIДу на основі життєвих навичок.
Знаменником є кількість загальноосвітніх навчальних закладів.
 
   2.12. Національний показник N 12 "Поточне відвідування школи
дітьми-сиротами віком 10 - 14 років і дітьми віком 10-14 років,
які мають батьків".
   В Україні не застосовується.
 
   2.13. Національний показник N 13 "Відсоток молодих людей
віком 15-24 роки, які правильно визначають шляхи запобігання
статевій передачі ВIЛ-інфекції та знають, як вона не передається".
   Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
молоді на основі репрезентативної загальнонаціональної вибірки.
   Чисельником показника  є  кількість  респондентів  віком
15-24 роки, які правильно відповіли на всі запитання. Знаменником
показника є кількість респондентів віком 15-24 роки, які надали
відповіді (у тому числі "не знаю") на всі запитання.
 
   2.14. Національний показник N 14  "Відсоток  осіб,  які
правильно  визначають  шляхи  запобігання  статевій  передачі
ВIЛ-інфекції та знають, як вона не передається: серед споживачів
ін'єкційних наркотиків; серед осіб, які надають статеві послуги за
плату; серед чоловіків, які мають секс з чоловіками; серед
засуджених; серед військовослужбовців".
   Метод вимірювання: спеціальні поведінкові дослідження серед
представників вищеперерахованих груп.
   Чисельником показника є кількість респондентів кожної з вище-
перерахованих груп, які правильно відповіли на всі запитання щодо
шляхів  передачі  ВIЛ.  Знаменником  показника  є  кількість
респондентів відповідної групи, які надали відповіді (у тому числі
"не знаю") на всі запитання.
 
   2.15. Національний показник N 15 "Відсоток молодих людей
віком 15-24 роки, які мали статеві контакти у віці до 15 років".
   Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
молоді на основі репрезентативної загальнонаціональної вибірки.
   Чисельником показника є кількість респондентів віком від 15
до 24 років, які повідомили вік, у якому відбувся перший статевий
контакт у віці до 15 років. Знаменником показника є загальна
кількість респондентів віком від 15 до 24 років.
 
   2.16. Національний показник N 16 "Відсоток чоловіків та жінок
віком від 15 до 49 років, які мали статеві контакти більше ніж з
одним партнером протягом останніх 12 місяців".
   Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
загального   населення   на   основі   репрезентативної
загальнонаціональної вибірки.
   Чисельником показника є кількість респондентів, чоловіків та
жінок, віком від 15 до 49 роки, які мали статеві контакти більше
ніж з одним партнером протягом останніх 12 місяців. Знаменником
показника є кількість респондентів віком від 15 до 49 років.
 
   2.17. Національний показник N 17 "Відсоток жінок та чоловіків
віком від 15 до 49 років, у яких було більше одного статевого
партнера протягом останніх 12  місяців  і  хто  підтверджує
використання презерватива під час останнього статевого акту".
   Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
загального   населення   на   основі   репрезентативної
загальнонаціональної вибірки.
   Чисельником показника є кількість респондентів, жінок та
чоловіків, віком від 15 до 49 років, у яких було більше одного
статевого партнера протягом останніх 12 місяців і хто підтверджує
використання презерватива під час останнього статевого акту.
Знаменником показника є кількість респондентів віком від 15 до
49 роки, у яких було більше одного статевого партнера протягом
останніх 12 місяців.
 
   2.18. Національний  показник  N 18 "Відсоток осіб серед
опитаних, які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні
послуги за плату та повідомили про використання презерватива під
час статевого акту з останнім клієнтом".
   Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
осіб, які надають сексуальні послуги за плату.
   Чисельником показника є кількість респондентів з числа осіб,
які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні послуги за
плату і які повідомили про використання презерватива з останнім
клієнтом. Знаменником є загальна кількість респондентів з числа
осіб, які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні послуги
за плату.
 
   2.19. Національний показник N 19 "Відсоток чоловіків, які
використали презерватив під час останнього статевого акту з
партнером-чоловіком".
   Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.
   Чисельником показника  є  кількість респондентів з числа
чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, які повідомили
про  використання  презерватива під час останнього анального
статевого акту з партнером-чоловіком. Знаменником показника є
кількість респондентів з числа таких осіб, які мали анальний секс
з партнером-чоловіком за останні 6 місяців.
 
   2.20. Національний показник N  20  "Відсоток  споживачів
ін'єкційних  наркотиків,  які  повідомили  про  використання
презерватива під час останнього статевого акту".
   Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
споживачів ін'єкційних наркотиків.
   Чисельником показника є кількість респондентів, які вказали,
що використовували презерватив під час останнього статевого акту.
Знаменником показника є кількість респондентів, які вказали, що
мали статевий контакт протягом останнього місяця.
 
   2.21. Національний показник N  21  "Відсоток  споживачів
ін'єкційних  наркотиків,  які  повідомили  про  використання
стерильного ін'єкційного  інструментарію  під  час  останньої
ін'єкції".
   Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
споживачів ін'єкційних наркотиків.
   Чисельником показника є кількість респондентів, які вказали,
що користувались стерильним ін'єкційним інструментарієм під час
останньої  ін'єкції.  Знаменником  показника  є  кількість
респондентів, які вказали, що протягом останнього місяця вживали
ін'єкційні наркотики.
 
   2.22. Національний показник N 22 "Відсоток ВIЛ-інфікованих
молодих людей віком від 15 до 24 років".
   В Україні не застосовується.
 
   2.23. Національний показник N 23 "Поширеність ВIЛ-інфекції за
даними епідеміологічних досліджень: серед споживачів ін'єкційних
наркотиків; осіб, які надають сексуальні послуги за  плату;
чоловіків, які мають секс з чоловіками".
   Метод вимірювання: аналіз даних дозорних епідеміологічних
досліджень.
   Чисельником показників є кількість представників уразливих
груп, які пройшли тестування на ВIЛ і виявилися ВIЛ-позитивними.
Знаменником показника є кількість представників відповідної групи,
які пройшли тестування на ВIЛ.
 
   2.24. Національний  показник  N  24  "Відсоток  людей з
ВIЛ-інфекцією/СНIДом, які отримують лікування через 12 місяців
після початку антиретровірусної терапії".
   Метод вимірювання: аналіз даних програмного моніторингу.
   Чисельником показника є кількість дорослих та дітей, які
продовжують  лікування  через  12  місяців  після  початку
антиретровірусної  терапії.  Знаменником показника є загальна
кількість дорослих та дітей, які почали  лікування  протягом
12 місяців до звітного періоду, у тому числі ті, хто помер,
припинив антиретровірусну терапію та був втрачений для подальшого
спостереження.
 
   2.25. Національний показник N 25 "Відсоток ВIЛ-інфікованих
дітей, народжених ВIЛ-інфікованими матерями".
   Метод вимірювання: статистичне моделювання.
   Країни не зобов'язані надавати  будь-які  дані  за  цим
показником. Даний показник моделюється як конкретною країною, так
і в штаб-квартирі ЮНЕЙДС на основі даних показника N 5 "Відсоток
ВIЛ-інфікованих вагітних жінок, які отримали антиретровірусні
препарати з метою зниження ризику передачі ВIЛ від матері до
дитини".
 
   2.26. Національний   показник   N   26   "Відсоток
військовослужбовців,  які  повідомили   про   користування
презервативами  під  час  статевих  контактів з непостійними
партнерами".
   Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
військовослужбовців.
   Чисельником показника  є  кількість  респондентів,  які
повідомили, що мали непостійного статевого партнера (з яким не
перебувають у шлюбі і не живуть спільно) за останні 12 місяців, а
також, що під час останнього статевого контакту з цим партнером
використовували презерватив. Знаменником показника є кількість
опитаних військовослужбовців, які вказали, що мали непостійного
статевого партнера (з яким не перебувають в шлюбі і не живуть
спільно) за останні 12 місяців.
 
 Голова Комітету з питань протидії
 ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            В.I.Петренко








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка