Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Основ законодавства України про охорону здоров'я

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 серпня 1995 р. N 708
                Київ
 
 
      Про визнання такими, що втратили чинність,
      рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям
     Основ законодавства України про охорону здоров'я
 
 
   У зв'язку з прийняттям Основ законодавства України  про
охорону здоров'я Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду України
згідно з переліком, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України             Є.МАРЧУК
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України       М.СЕЛIВОН
 
   Iнд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 1995 р. N 708
 
 
               ПЕРЕЛIК
 
      рішень Уряду України, що втратили чинність
 
 
 
   1. Постанова РНК України "Про представництво у Надзвичайній
Комісії по боротьбі з сипним тифом" (ЗЗ Уряду України, 1919 р., N
7, ст.94).
 
   2. Декрет РНК України "Про надання будов під шпиталі та
лазарети" (ЗЗ Уряду України, 1919 р., N 20, ст.215).
 
   3. Декрет РНК України "Про націоналізацію Товариства Швидкої
Медичної Допомоги у нещасних випадках в м. Києві" (ЗЗ Уряду
України, 1919 р., N 38, ст.458).
 
   4. Постанова РНК України "Про прийняття на лікування до
лікарських закладів України хворих та поранених червоноармійців
РСФСР" (ЗЗ Уряду України, 1919 р., N 38, ст.465).
 
   5. Декрет РНК України "Про націоналізацію аптечної справи"
(ЗЗ Уряду України, 1919 р., частина друга, ст.36).
 
   6. Постанова РНК України від 29 червня 1920 р. "Про створення
"Ради Захисту Дітей" (ЗЗ України, 1920 р., N 18, ст.341).
 
   7. Декрет РНК України  від  30  липня  1920  р.  "Про
націоналізацію зуболікарських складів" (ЗЗ України, 1920 р., N 21,
ст. 427).
 
   8. Декрет РНК України "Про націоналізацію оптичних складів і
магазинів" (ЗЗ України, 1920 р., N 22, ст. 453).
 
   9. Декрет РНК України "Про націоналізацію Бактеріологічного,
Хімікофармацевтичного,  Органотерапевтичного  і  Пастеровського
Iнститутів Х.М.Т." (ЗЗ України, 1920 р., N 2, ст.36).
 
   10. Декрет РНК України "Про націоналізацію аптечної справи"
(ЗЗ України, 1920 р., N 3, ст.38).
 
   11. Постанова РНК УСРР від 31 грудня 1926 р. N 20 "Про заходи
для  поліпшення  постановки  справи  звільнення  від  праці
застрахованих через хворість" (Протокол РНК УСРР, 1927 р., N
7/486, п.19).
 
   12. Постанова РНК УСРР від 24 січня 1927 р. N 28 "Про житлову
санітарну інспекцію" (Протокол РНК УСРР, 1927 р., N 7/486, п.47).
 
   13. Постанова РНК УСРР від 21 березня 1927 р. "Про доповнення
штатів  Харківського  Клінічного  Iнституту для вдосконалення
лікарів" (Протокол РНК УСРР, 1927 р., N 17/496, п.26).
 
   14. Постанова ВУЦВК"у і РНК  УСРР,  "Про  реорганізацію
меддопомоги застрахованим та членам їхніх родин" (Протокол РНК
УСРР, 1927 р., N 18/497, п.2).
 
   15. Постанова РНК УСРР від 28  квітня  1927  р.  "Про
затвердження  списку  установ  Народнього Комісаріату Охорони
Здоров'я, що є на Державному бюджеті в 1926-27 бюджетовому році"
(Протокол РНК УСРР, 1927 р., N 19/498, п.14).
 
   16. Постанова РНК УСРР від 4 квітня 1927 р. "Про дозвіл
Народньому Комісаріятові Охорони  Здоров'я  закладати  платні
відділки й ліжка в психіятричних лікарнях" (Протокол РНК УСРР,
1927 р., N 20/499, п.29).
 
   17. Постанова РНК УСРР від 9 червня 1927 р. "Про введення
платності в яслах для заможних категорій трудящих" (Протокол РНК
УСРР, 1927 р., N 30/509, п.8).
 
   18. Постанова РНК УСРР від 1 вересня 1927 р. "Про зміну арт.
6  постанови  "Про  обов'язкову  реєстрацію  заразливих  та
гостро-епідемічних захворювань і повідомлення про них" (Протокол
РНК УСРР, 1927 р., N 45/524, п.23).
 
   19. Постанова РНК УСРР від 3 листопада 1927 р. "Про пенсійне
забезпечення осіб медичного персоналу, що працюють у боротьбі з
чумою, а також, у разі їх смерти, членів їх родин" (Протокол РНК
УСРР, 1927 р., N 56/535, п.29).
 
   20. Постанова РНК УСРР від 1 березня 1928 р. "Про зміну уваги
2 арт. II Положення про управління аптеками і аптечними установами
(аптекоуправління)" (Протокол РНК УСРР , 1928 р., N 11/533, п.43).
 
   21. Постанова РНК УСРР від 4 вересня 1928 р. "Перспективний
план  будівництва  санітарно-дозорчих  пунктів  у  Донбасі й
Криворіжжі" (Протокол РНК УСРР, 1928 р., N 43/585, п.3).
 
   22. Постанова РНК УСРР від 5 січня 1929 р. "Про порядок
утримання медично-санітарних установ загального користування, які
зараз утримуються за рахунок фонду меддопомоги" (Протокол РНК
УСРР, 1929 р., N 1/605, п.20).
 
   23. Постанова РНК УСРР від 15 січня 1929 р. "Про спеціяльні
кошти народньої хірургічної лікарні імені проф. Тринклера в м.
Харкові" (Протокол РНК УСРР, 1929 р., N 2/606, п.32).
 
   24. Постанова РНК УСРР від 30 липня 1929 р. "Про зміцнення
фондів допомоги нужденним матерям" (Протокол РНК УСРР, 1929 р., N
36/640, п.25).
 
   25. Постанова  РНК  УСРР  від  30  липня 1929 р. "Про
запровадження обов'язкового страхування майна шкіл і лікарень
сільських місцевостях на підставі постанови РПО СРСР з 24 серпня
1928 р." (Протокол РНК УСРР, 1929 р., N 36/640, п.33).
 
   26. Постанова РНК УСРР від 13 жовтня 1929 р. "Про термін
передачі на місцевий бюджет установ, що перебувають на кошторисі
фонду медичної допомоги" (Протокол РНК УСРР, 1929 р., N 43/647, п.
24).
 
   27. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР 2 червня 1930 р. "Устав про
Всеукраїнську  управу  аптеками  і  аптечними  установами
(Всеукраїнська аптекоуправа)" (Протокол РНК УСРР, 1930 р., N
17/670, п.21).
 
   28. Постанова РНК УСРР від 12 червня 1930 р. "Про визнання
постанови РНК УСРР з 26 квітня 1930 р. "Про зміну арт.10 постанови
"Про управління аптеками та аптечними установами" (прот. РНК N
16-669 п.31) за таку, що втратила силу" (Протокол РНК УСРР, 1930
р., N 19/672, п.17).
 
   29. Постанова РНК УСРР 12 липня 1930 р. "Про зміну постанови
"Про обов'язкову реєстрацію заразливих захворувань і повідомлення
про них" (Протокол РНК УСРР, 1930 р., N 22/675, п.29).
 
   30. Постанова РНК УСРР від 21 серпня 1930 р. "Про поліпшення
постачання  мережі  медсанустанов  України  продуктів, речей,
обладнання та інш." (Протокол РНК УСРР, 1930 р., N 26/678, п. 22).
 
   31. Постанова РНК УСРР 21 серпня 1930 р. "Про заходи щодо
матеріяльно-побутового стану медработників" (Протокол РНК УСРР,
1930 р., N 26/678, п.29).
 
   32. Постанова РНК УСРР від 23 лютого 1931 р. "Про розмір
відрахування із зиску Всеукраїнської аптекоуправи на прибуток
держави" (Протокол РНК УСРР, 1931 р., N 5/699, п. 21).
 
   33. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 13 квітня 1931 р. "Про
поліпшення  матеріяльно-побутового  стану медичного персоналу"
(Протокол РНК УСРР, 1931 р., N 10/704, п.8).
 
   34. Постанова РНК УСРР від 23 квітня 1931 р. "Про порядок
утримання поверхштатних ліжок при психолікарнях" (Протокол РНК
УСРР, 1931 р., N 11/705, п.8).
 
   35. Постанова РНК УСРР від 22 червня 1931 р. "План розвитку
мережі санбаклябораторій в УСРР" (Протокол РНК УСРР, 1931 р., N
18/712, п.11).
 
   36. Постанова РНК УСРР 2 вересня 1931  р.  "Про  стан
медико-санітарного обслуговування Донбасу та промислових районів"
(Протокол РНК УСРР, 1931 р., N 26/720, п.27).
 
   37. Постанова РНК УСРР від 12 вересня  1931  р.  "Про
забезпечення трудових процесів серед хворих псіхіятричних лікарень
виробничою базою" (Протокол РНК УСРР, 1931 р., N 27/721, п.24).
 
   38. Постанова РНК УСРР 2 листопада 1931 р. "Про направлення
медичних робітників на роботу до промислових районів" (Протокол
РНК УСРР, 1931 р., N 32/726, п.8).
 
   39. Постанова РНК УСРР від 2 березня 1932 р. "Про порядок
здійснення оздоровчих заходів, плянування та контролю в справі
охорони здоров'я" (Протокол РНК УСРР, 1932 р., N 7/737, п.6а).
 
   40. Постанова РНК УСРР від 11 травня 1932 р. "На доповідь
НКЗдоров'я про епідемічний стан України" (Протокол РНК УСРР, 1932
р., N 15/745, п.27).
 
   41. Постанова РНК УСРР від 11 травня 1932 р. "Про заходи до
поліпшення санітарного стану міст та робітничих селищ" (Протокол
РНК УСРР, 1932 р., N 15/745, п.35).
 
   42. Постанова РНК УСРР від 1 червня 1932 р. "Про заходи до
поліпшення санітарного обслуговування робітників" (Протокол РНК
УСРР, 1932 р., N 17/747, п.43).
 
   43. Постанова РНК УСРР від 14 серпня 1932 р. "Про стан та
перспективи санкурортної справи на Україні" (Протокол РНК УСРР,
1932 р., N 24/744).
 
   44. Постанова РНК УСРР від 8 вересня 1932 р. "Про роботу
Всеукраїнського Аптекоуправління" (Протокол РНК УСРР, 1932 р., N
27/747).
 
   45. Постанова РНК УСРР від 14 жовтня 1932 р. "Про епідстан
республіки та протиепідемічні заходи" (Протокол РНК УСРР, 1932р.,
N 31/751).
 
   46. Постанова ЦВК і РНК УСРР від 1 листопада 1932 р. "Про
зміни арт.арт. 1 і 8 постанови ВУЦВК і Ради Народніх Комісарів
УСРР "Про заходи до  поліпшення  санітарного  обслуговування
робітників" (Протокол РНК УСРР, 1932 р., N 32/752, п.26).
 
   47. Постанова ВУЦВК й РНК УСРР від 2 липня 1934 р. N 577
"Про реорганізацію Наркомздоров'я та його місцевих  органів"
(Протокол РНК УСРР, 1934 р., N 11-795).
 
   48. Постанова ЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1935 р. N 697 "Про
звільнення від сторонніх осіб, установ та організацій приміщень
медично-санітарних закладів, а також медичних ВИШ'ів і технікумів"
(Протокол РНК УСРР, 1935 р., N 13-815).
 
   49. Постанова ЦВК і РНК УСРР від 4 серпня 1936 р. N 1192 "Про
зміну законодавства УСРР в зв'язку з Союзним законом про заборону
абортів,  збільшення  матеріальної  допомоги  породильницям,
встановлення державної допомоги багатосімейним, поширення мережі
родильних будинків, дитячих ясел і дитячих садків, посилення
кримінальної кари за неплатіж аліментів та про деякі зміни в
законодавстві про розлучення" (Протокол РНК УСРР, 1936 р., N
15-844).
 
   50. Постанова РНК УРСР від 22 грудня 1937 р. N 1797 "Про стан
виплати допомоги багатодітним матерям" (Протокол РНК УРСР, 1937
р., N 23-871).
 
   51. Постанова РНК УРСР від 9 квітня 1938 р. N 474 "Про стан
виконання постанови ЦВК і РНК Союзу РСР N 65/1134 від 27 червня
1936 року в частині поширення сітки родильних будинків, дитячих
ясел та дитячих садків на селі"(Протокол РНК УРСР, 1938 р., N 5).
 
   52. Постанова РНК УРСР від 11 квітня 1938 р. N 497 "Про
міроприємства  по  попередженню  та  боротьбі  з  дитячими
шлунково-кишковими захворюваннями в літній період" (Протокол РНК
УРСР, 1938 р., N 5).
 
   53. Постанова РНК УРСР від 15 жовтня 1938 року N 1393 "Про
налагодження справи  планування  розвитку  охорони  здоров'я"
(Протокол РНК УРСР, 1938 р., N 11).
 
   54. Постанова РНК УРСР від 22 червня 1939 р. N 604 "Про
відкриття в системі Наркомсоцзабезпечення УРСР будинку для ракових
хворих-хроніків, які не піддаються лікуванню" (Протокол РНК УРСР,
1939 р., N 6).
 
   55. Постанова РНК УРСР від 27 грудня 1939 року N 1569 "Про
заходи по ліквідації захворювань на висипний тиф по  УРСР"
(Протокол РНК УРСР, 1939 р., N 9).
 
   56. Постанова РНК УРСР від 11 квітня 1944 р. N 357 "Про
заходи по поліпшенню медичного обслуговування населення м. Києва".
 
   57. Постанова РНК УРСР від 6 червня 1944 року N 621 "Про
забезпечення медичною допомогою інвалідів Вітчизняної війни".
 
   58. Постанова РНК УРСР від 14 листопада 1945 р. N 1801 "Про
проведення пленуму вченої медичної ради Наркомохоронздоров'я УРСР
в зв'язку з 50-річчям з дня відкриття рентгеновських променів і
радіоактивності".
 
   59. Постанова РНК УРСР від 4 грудня 1945 р. N 1935 "Про
поліпшення  постачання  дитячих  та  рододопоміжних  закладів
продовольчими, промисловими товарами і предметами гігієни".
 
   60. Постанова РНК УРСР від 25 березня 1946 р. N 462 "Про
забезпечення ліками населення УРСР".
 
   61. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1949 р. N 1985
"Про роботу Головного аптечного управління і аптечної мережі
Міністерства охорони здоров'я УРСР".
 
   62. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 грудня 1949 р. N
3693 "Про ліквідацію аптек у санаторіях на курортах Крима і
Мінераловодської групи".
 
   63. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1950 р. N
770 "Про заходи щодо поліпшення постачання лікувальним закладам
пеніциліну".
 
   64. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1951 р. N
3886  "Про  серйозні  недоліки в роботі Головного аптечного
управління Міністерства охорони здоров'я УРСР та його органів на
місцях".
 
   65. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1953 р. N 1155
"Про  поліпшення  обслуговування  населення  Української  РСР
медикаментами та аптекарськими товарами".
 
   66. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня 1954 р. N
1669 "Про заходи по збільшенню виробництва медикаментів, медичних
інструментів і устаткування, предметів санітарії та гігієни і
поліпшенню постачання їх населенню та лікувально-профілактичним
установам".
 
   67. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1954 р.
N 233.
 
   68. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1955 р. N 844
"Про  заходи  по  дальшому  поліпшенню  медично-санітарного
обслуговування робітників вугільної промисловості УРСР".
 
   69. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1955 р. N
610.
 
   70. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1955
р. N 1271.
 
   71. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1956 р. N 757
"Про встановлення премій за розробку і впровадження в практику
охорони  здоров'я  ефективних  засобів  боротьби  з дитячими
інфекційними захворюваннями" (ЗП УРСР, 1956 р., N 13-14, ст.137).
 
   72. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 серпня 1956 р. N
1048   "Про   поліпшення   обслуговування   населення  і
лікувально-профілактичних установ Української РСР медикаментами та
медичними виробами".
 
   73. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1956 р. N
1205.
 
   74. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1957 р. N
31.
 
   75. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1957 р. N
124.
 
   76. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1957 р. N
229 "Про заходи по поліпшенню медичного обслуговування дітей у
Дрогобицькій і Волинський областях".
 
   77. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1957 р. N
280 "Про заходи по  поліпшенню  психоневрологічної  допомоги
населенню УРСР".
 
   78. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1958 р. N
479.
 
   79. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 травня 1958 р. N 609
"Про заходи по дальшому поліпшенню онкологічної допомоги населенню
Української РСР".
 
   80. Постанова ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 13
жовтня 1958 р. N 1465 "Про заходи по запобіганню захворювань
силікозом та іншими видами пневмоконіозу робітників, які зайняті у
вугільній і гірничорудній промисловості Української РСР".
 
   81. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1959 р. N
427 "Про заходи по поліпшенню стану охорони праці, техніки безпеки
і  медично-санітарного  обслуговування  робітників  нафтової
промисловості Станіславського раднаргоспу".
 
   82. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1959 р. N 1556
"Про стан і заходи по поліпшенню медико-санітарного обслуговування
населення в Кіровоградській та Чернігівській областях".
 
   83. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1959 р. N 1846
"Про поліпшення стоматологічної допомоги населенню Української
РСР".
 
   84. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1959 р. N
2015 "Про заходи по запобіганню захворюванню пневмоконіозами
робітників вугільної і гірничорудної промисловості Української
РСР".
 
   85. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1960 р. N
94.
 
   86. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1960 р. N 536
"Про стан медико-санітарного обслуговування населення Київської
області і заходи по його поліпшенню".
 
   87. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1960 р. N
1551 "Про ліквідацію забруднення атмосферного повітря промисловими
викидами Київського заводу медичних препаратів та поліпшення умов
праці робітників у виробничих цехах цього заводу".
 
   88. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 січня 1962 р. N 26
"Про стан медичного обслуговування населення  Кировоградської
області".
 
   89. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня 1962 р. N
1197 "Про стан і заходи по поліпшенню медичної допомоги населенню
фельдшерсько-акушерськими пунктами" .
 
   90. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 травня 1962 р. N
821.
 
   91. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 серпня 1962 р. N
1367.
 
   92. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1962 р.
N 1588.
 
   93. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 травня 1963 р. N 640 "Про серйозні недоліки в забезпеченні
населення і лікувальних закладів Української РСР медикаментами і
виробами медичної техніки".
 
   94. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 вересня 1963 р. N
1095  "Про  безплатну  видачу  медикаментів  для  проведення
амбулаторного протирецидивного лікування хворих на ревматизм" (ЗП
УРСР, 1963 р., N 9, ст.94).
 
   95. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1964 р. N 209
"Про поліпшення технічного обслуговування установ охорони здоров'я
і використання медичної техніки в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1964
р., N 2, ст.26).
 
   96. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 березня 1964 р. N
260 "Про типові штати адміністративно-господарського персоналу
аптек системи Міністерства охорони здоров'я УРСР" (ЗП УРСР, 1964
р., N 3, ст.35).
 
   97. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1965 р. N 459
"Про виробництво лікувальних засобів і виробів медичної техніки на
підприємствах Української РСР та забезпечення ними населення і
лікувально-профілактичних закладів"
 
   98. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1966 р. N 926
"Про заходи по дальшому поліпшенню  торгівлі  медикаментами,
медичною апаратурою, предметами догляду за хворими та іншими
медичними виробами".
 
   99. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 лютого 1976 р. N 94
"Про передачу аптечних управлінь у підпорядкування виконавчих
комітетів обласних і Київської міської Рад депутатів трудящих".
 
   100. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 травня 1976 р. N 235
"Про заходи по дальшому поліпшенню онкологічної допомоги населенню
республіки".
 
   101. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 серпня 1976 р.
N 642.
 
   102. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 листопада 1976
р. N 850.
 
   103. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1977 р.
N 108 "Про порядок примусової госпіталізації і лікування хворих на
туберкульоз, які ухиляються від лікування".
 
   104. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1982 р. N 251
"Про заходи по дальшому розвитку наукових досліджень по створенню
технології виробництва  атравматичного  шовного  матеріалу  й
інструментів для мікрохірургії та прискоренню впровадження їх в
медичну практику".
 
   105. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1984 р.
N 42.
 
   106. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1985 р.
N 111 ( 111-85-р ).
 
   107. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1987 р.
N 309 ( 309-87-п ) "Про першочергові заходи по поліпшенню охорони
здоров'я в Українській РСР в 1988-1990 роках".
 
   108. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1988 р.
N 566.
 
   109. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 січня 1989 р. N
29.
 
   110. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1989 р.
N 334.
 
   111. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1989 р.
N 438.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка