Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про незадовільне виконання вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про відходи", "Про пестициди та агрохімікати"

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        Головний державний санітарний лікар
            Запорізької області
 
            П О С Т А Н О В А
 
             19.12.2002 N 7
 
 
     Про незадовільне виконання вимог Законів України
     "Про забезпечення санітарного та епідемічного
       благополуччя населення", "Про відходи",
         "Про пестициди та агрохімікати"
 
 
   Я, головний державний санітарний лікар Запорізької області,
Севальнєв Анатолій Iванович, розглянувши  та  проаналізувавши
матеріали контролю за станом експлуатації полігонів промислових,
побутових відходів, санітарної очистки населених пунктів  та
зберіганням заборонених і непридатних до використання в сільському
господарстві  хімічних  засобів  захисту  рослин,  встановив
незадовільне виконання керівниками всіх форм власності вимог
Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення"   ( 4004-12 )  ст. 25, "Про відходи"
( 187/98-ВР ) ст. 24, "Про пестициди та агрохімікати" ( 86/95-ВР )
та вимог санітарної служби щодо поводження з відходами.
   В цілому на промислових, сільськогосподарських підприємствах
області щорічно утворюється близько 6 млн. тонн відходів. На
теперішній час в області накопилося більше  200  млн.  тонн
промислових та  побутових  відходів,  з  них на 50 офіційно
зареєстрованих полігонах - понад 176 млн. тонн. Структура відходів
така: четвертого класу небезпеки - більше 85%, третього - близько
15%, відповідно другого та першого не більше ніж 0,005%.
   Аналіз стану полігонів по захороненню промислових відходів в
області показав, що промислові полігони та відвальні господарства
не відповідають  вимогам  діючих  нормативних  документів. На
теперішній час більше 70% звалищ та полігонів побутових відходів
не відповідають вимогам санітарних норм та правил СНіП 2.01.28-85
"Полігони по знешкодженню та захороненню токсичних промислових
підприємств"; "Санитарным  правилам  устройства  и  содержания
полигонов для твердых бытовых отходов" від 16.05.83 р. N 2811-83
( v2811400-83 ) та "Iнструкції по проектуванню і експлуатації
полігонів для твердих побутових відходів".
   Однією з  причин такого становища у сфері поводження з
відходами є зневажливе  відношення  до  проблем  розташування
відходів, як підприємств і організації, які є джерелами утворення,
зберігання, утилізації відходів, так і місцевих органів виконавчої
влади.
  Місцеві органи виконавчої влади у багатьох  випадках  не
виконують своїх прямих обов'язків, передбачених статтею 19 Закону
України "Про  охорону  навколишнього  природного  середовища"
( 1264-12 ),  щодо організації збору, переробки, утилізації і
захоронення відходів.
  Розпорядження облдержадміністрації по затвердженню Програми
використання відходів виробництва та використання на період до
2005 року від 05.08.98 р. N 465 "Про внесення доповнень до
розпорядження голови  Запорізької  облдержадміністрації  від
17.03.98 р. N 123 п.12" щодо запобігання утворення та зменшення
об'ємів утворення відходів, технічних та маркетингових досліджень
по виявленню і визначенню ресурсної цінності відходів з метою
ефективного їх  використання,  впровадження  у  виробництво
маловідходних та безвідходних технологічних процесів, визначенню
складу та властивостей відходів, які утворюються, ступінь їх
небезпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я
людини, забезпечення  контролю  за  станом місць та об'єктів
розташування власних відходів та інше керівниками промислових
підприємств, закладів та організацій виконується незадовільно.
   У зв'язку з тим, що цілий ряд сміттєзвалищ вичерпали свої
можливості по складуванню відходів постановами головних державних
санітарних лікарів  міст  Запоріжжя,  Мелітополя,  Бердянська,
Василівського та Михайлівського районів більше 10 років припинена
експлуатація 26  полігонів,  проте  ці  постанови  залишились
невиконаними. На   теперішній   час  полігони  продовжують
функціонувати, оскільки у зв'язку з прийняттям Верховною Радою
Закону України "Про землю"  відвід  земельних  ділянок  для
організації нових полігонів став практично неможливим. Наприклад,
у м. Мелітополі це питання не вирішується більше 11 років.
   Невирішення протягом багатьох років  питання  утилізації,
знешкодження та  захоронення  токсичних  промислових  відходів
негативно позначається на стані грунту,  що  підтверджується
лабораторними дослідженнями. Iз 8 тисяч досліджень, проведених за
останні 3 роки,  9%  не  відповідає  за  санітарно-хімічними
показниками, з  них  за  солями важких металів 25%, 11% за
бактеріологічними та 1,4% за  гельмінтологічними  показниками.
Привертає увагу факт поступового підвищення забруднення грунту
солями важких металів (цинк, хром, свинець, кадмій та ін.).
   Практично кожна   10  проба  фіксує  відхилення  за
бактеріологічними показниками.
   Результати роботи  обласної та районних інвентаризаційних
комісій по проведенню комплексної інвентаризації місць накопичення
заборонених і  непридатних  до  використання  в  сільському
господарстві хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) показали, що в
області склалась напружена ситуація із зберіганням заборонених та
непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів. Набули
розповсюдження негативні      тенденції      погіршення
матеріально-технічного стану  складських  приміщень  та  умов
зберігання ХЗЗР.
   В області накопичилось 1214 тонн заборонених та непридатних
до використання пестицидів і агрохімікатів. З 222 складських
приміщень, де зберігаються  ХЗЗР, мають задовільний  стан  та
паспортизовані санітарно-епідеміологічною  службою  тільки  53.
Склади 23-х сільгоспідприємств в 13 районах області, особливо в
Запорізькому, Оріхівському,  Чернігівському,  зруйновані  або
знаходяться в аварійному стані. Більша частина витратних складів
пестицидів та агрохімікатів перетворилася в безгосподарчі місця
зберігання заборонених та непридатних до використання ХЗЗР, не
відповідає своєму призначенню та закрита постановами головних
державних санітарних лікарів міст та районів.
   Особливе занепокоєння викликає стан тари, в якій зберігаються
заборонені та непридатні до використання ХЗЗР. З 1214  тонн
пестицидів, які зберігаються на базисних та витратних складах,
тільки 407,7 тонни мають добрий та задовільний стан тари, решта
806,3 тонни зберігаються в зіпсованій тарі, без маркування, 78,6
тонни взагалі зберігаються безпосередньо на землі, викликаючи
потенційну загрозу забрудненню довкілля.
   Незважаючи на те, що в ході поточного санітарного нагляду за
порушення санітарного законодавства при зберіганні та застосуванні
ХЗЗР в поточному році головними державними санітарними лікарями
міст та районів винесені 125 постанов про порушення санітарного
законодавства, оштрафовано 125 посадових осіб сільгосппідприємств,
відсторонені від робіт, пов'язаних із зберіганням та застосуванням
пестицидів, 255 осіб, зазначені порушення стали можливими за умов
невдалого планування  потреб  хімічних засобів захисту рослин
управліннями сільського господарства та продовольства та станціями
захисту рослин, недостатньо налагодженої роботи щодо своєчасної
видачі дозволів на зберігання заборонених та непридатних  до
використання пестицидів і агрохімікатів установами екології та
природних ресурсів, недостатньо послідовних та принципових дій
фахівців санепідустанов на місцях.
   В цілях активізації роботи санепідустанов Головний державний
санітарний лікар  області  своїм  наказом  "Про  заходи щодо
попередження негативного впливу токсичних промислових відходів на
здоров'я населення" від 11.09.95 N 225 зобов'язав головних лікарів
міськрайСЕС посилити персональну відповідальність за організацію
держсанепіднагляду за  токсичними  промисловими   відходами,
розробкою планів щодо підвищення дієвості держсанепіднагляду за
токсичними промисловими  відходами.  Цей  наказ санепідслужбою
м. Мелітополя, Запоріжжя, Василівського,  Токмацького  районів
виконується незадовільно.
   Керуючись Законами України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), ст. 22, 28, 42,
"Про  відходи"   ( 187/98-ВР ),   ст. 25, "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) з метою попередження та недопущення
подальшого забруднення середовища, негативного впливу токсичних
сполук на здоров'я населення, та враховуючи безвідповідальність
посадових  осіб  підприємств, організацій, установ всіх форм
власності П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
   1. Головам райдержадміністрацій, міськвиконкомів,  органів
місцевого самоврядування,      начальникам     управлінь
житлово-комунального господарства, облсількомунгоспу, сільського
господарства і продовольства:
 
   1.1. Заслухати на своїх нарадах питання про стан виконання
вимог Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) щодо утворення,
збору,  транспортування,  зберігання,  утилізації,  видалення,
знезараження  та захоронення промислових, побутових відходів,
заборонених та  непридатних  до  використання  пестицидів  і
агрохімікатів, поліпшення санітарної очистки населених пунктів.
 
                 Термін - грудень - січень 2003 р.
 
   1.2. Розробити комплекс заходів щодо поліпшення організації
роботи у сфері поводження з відходами на всіх етапах.
 
                  Термін - січень - лютий 2003 р.
 
   1.3. Організувати  надання  дозволів  на будівництво або
реконструкцію об'єктів поводження з відходами,  а  також  на
експлуатацію об'єктів  поводження з небезпечними відходами на
відповідний території.
 
                        Термін - постійно.
 
   1.4. Організувати надання дозволів на відведення на території
селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення
відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає
відповідну адміністративно-територіальну одиницю.
 
                      Термін - січень 2003 р.
 
   1.5. Зажадати  від  керівників  підприємств, організацій,
установ усіх форм власності:
   - забезпечення  повного  збору, своєчасного видалення та
знезараження відходів;
   - зведення та зменшення їх небезпеки;
   - організації постійного контролю за місцями складування
промислових та побутових відходів з метою попередження негативного
впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.
 
                        Термін - постійно.
 
   1.6. Розробити схеми санітарної очистки населених пунктів та
сприяти організації спеціалізованих підприємств по збору, обробці,
утилізації та видаленню відходів.
 
                      Термін - січень 2003 р.
 
   1.7. Забезпечити суворий контроль за виконанням розпорядження
голови Запорізької облдержадміністрації від 05.08.98 р. N 465 "Про
внесення  доповнень  до  розпорядження  голови  Запорізької
облдержадміністрації від  17.03.98  р. N 123" щодо виконання
обласної Програми використання відходів виробництва і споживання
на період до 2005 року по Запорізької області.
 
                        Термін - постійно.
 
   1.8. Головному  управлінню  сільського  господарства  та
продовольства облдержадміністрації разом з Державним управлінням
екології та природних ресурсів у Запорізької області забезпечити
проведення тендера  на  виконання  робіт  спеціалізованими
підприємствами по перезатарюванню заборонених та непридатних до
використання ХЗЗР.
 
                  Термін - січень - лютий 2003 р.
 
   1.9. Долинській  сільській  Раді  народних  депутатів
Запорізького району  розглянути  питання  видачі  дозволу  на
відведення земельної ділянки для проектування та будівництва III
черги полігону ТПВ-2 м. Запоріжжя.
 
                      Термін - січень 2003 р.
 
   2. Керівникам промислових підприємств, організацій, власникам
полігонів:
 
   2.1. Забезпечити виконання розпорядження облдержадміністрації
щодо затвердження Програми використання відходів виробництва та
використання на період до 2005 року від 05.08.98 р. N 465 "Про
внесення  доповнень  до  розпорядження  голови  Запорізької
облдержадміністрації від 17.03.98 р. N 123 п.12".
 
                        Термін - постійно.
 
   2.2. Розробити заходи щодо запобігання утворення та зменшення
об'ємів утворення відходів, технічних та маркетингових досліджень
по виявленню і визначенню ресурсної цінності відходів з метою
ефективного їх  використання,  впровадження  у  виробництві
маловідходних та безвідходних технологічних процесів, визначенню
складу та властивостей відходів, які утворюються, ступінь їх
небезпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я
людини,  забезпечення  контролю за станом місць та об'єктів
розташування  власних  відходів  тощо.  Заходи  погодити  з
територіальними державними санепідустановами.
 
                     Термін - до 01.03.2003 р.
 
   2.3. Вивезення промислових відходів III-IV класу небезпеки на
полігони побутових відходів в обов'язковому порядку погоджувати з
територіальними санепідслужбами.
 
                        Термін - постійно.
 
   2.4. Улаштувати та підтримувати в належному стані місця
тимчасового зберігання  токсичних  відходів  I  та  II класу
небезпечності.
 
                        Термін - постійно.
 
   2.5. Забезпечити  ретельний  та  необхідний  лабораторний
контроль за  вмістом  токсичних  інгредієнтів  в  об'єктах
навколишнього середовища (грунті, грунтових водах, атмосферному
повітрі).
 
                        Термін - постійно.
 
   2.6. При виявленні збільшення концентрацій токсичних речовин
у середовищах негайно вживати відповідні заходи щодо ліквідації
встановленого забруднення.
 
                        Термін - постійно.
 
   3. Головним державним санітарним лікарям міст та районів:
 
   3.1. Посилити  держсанепіднагляд  у  сфері  поводження з
відходами при утворенні, зборі,  транспортуванні,  зберіганні,
обробці, утилізації,  видаленні  та  знешкодженні  їх  та за
застосуванням залишків незареєстрованих пестицидів, зберіганням
заборонених та непридатних до використання ХЗЗР.
 
                        Термін - постійно.
 
   3.2. Держуправління  екології  та  природних  ресурсів у
Запорізькій області та облдержсанепідстанції звернутися відповідно
у Мінекоресурсів та МОЗ України щодо забезпечення уповноважених
органів виконавчої влади  в  сфері  поводження  з  відходами
нормативно-методичною документацією.
 
                      Термін - лютий 2003 р.
 
   4. Постанову   надіслати   головам   держадміністрацій,
міськвиконкомів, начальникам управлінь,  облсількомунгоспу  для
виконання.
 
   5. Облдержадміністрації до відома.
 
   6. Обласній прокуратурі до відома.
 
   7. Засобам масової інформації для публікації.
 
   8. Контроль цієї постанови покладено на заступника Головного
державного санітарного лікаря Запорізької області Кирпу I.М.
 
 Головний державний санітарний
 лікар Запорізької області               А.Севальнєв
 
 "Ориентир",
 N 2, 17.01.2003 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка