Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            16.11.2006 N 1487
 
 
          Про затвердження Положення
         про порядок надання ліцензіатам
         з постачання електричної енергії
        за регульованим тарифом компенсації
         втрат від здійснення постачання
       електроенергії споживачам за тарифами,
        диференційованими за періодами часу
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України", згідно з
Умовами та Правилами ( z0433-96 ) здійснення підприємницької
діяльності  з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, затвердженими постановою НКРЕ від 13.06.96  N  15/1
( z0433-96 ),  з метою забезпечення відшкодування ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом втрат (або
вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення постачання
електричної енергії споживачам за тарифами, диференційованими за
періодами часу, Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за
тарифами, диференційованими за періодами часу, що додається.
 
   2. Постанови НКРЕ від 31.08.2001 N 888 ( v0888227-01 ) "Про
порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії споживачам за тарифами,  диференційованими  за
періодами часу", від 28.02.2002 N 215 ( v0215227-02 ) "Щодо
розрахунків оптової ринкової ціни та внесення змін до деяких
постанов НКРЕ", від 06.03.2002 N 233 ( v0233227-02 ) "Щодо
внесення змін до постанови від 28.02.2002 N 215 "Щодо розрахунків
оптової ринкової ціни та внесення змін до деяких постанов НКРЕ",
від 25.09.2001 N 963 ( v0963227-01 ) "Про внесення  змін  до
Тимчасового положення про порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення  постачання електроенергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу, затвердженого постановою НКРЕ
від 31.08.2001 N 888", від 30.11.2001 N 1181 ( v1181227-01 ) "Щодо
розрахунків оптової ринкової ціни та внесення змін до постанови
НКРЕ від 31.08.2001 N 888", від 25.12.2001 N 1256 ( v1256227-01 )
"Про зупинення дії постанови НКРЕ від 31.08.2001 N 888", від
19.04.2002 N 401 ( v0401227-02 ) "Щодо внесення змін до постанови
НКРЕ від 31.08.2001 N 888" визнати такими, що втратили чинність.
 
   3. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2007 року.
 
 Голова Комісії                     О.Рогозін
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр палива
 та енергетики України                   Ю.Бойко
 
 Заступник Голови 
 Антимонопольного комітету 
 України                          С.Мороз
 
 Голова Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                   А.Дашкевич
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   16.11.2006 N 1487
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок надання ліцензіатам
         з постачання електричної енергії
        за регульованим тарифом компенсації
         втрат від здійснення постачання
       електроенергії споживачам за тарифами,
        диференційованими за періодами часу
 
 
   1. Це Положення розроблене відповідно до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (далі - Умови та Правила),
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 N 15/1 ( z0433-96 ) та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  08.08.1996  за
N 433/1458,  Договору між членами Оптового ринку електричної
енергії України ( n0001227-96 ) (ОРЕ) і встановлює порядок надання
компенсації втрат (або вилучення необґрунтованих прибутків) від
здійснення ліцензіатом постачання електричної енергії споживачам
(крім  населення  та  населених  пунктів)  за  тарифами,
диференційованими за періодами часу (далі - компенсація втрат).
 
   2. Сума компенсації втрат ліцензіата з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіата) по i-му
споживачу, який розраховується за спожиту електроенергію  за
тризонними  тарифами,  диференційованими  за  періодами часу,
визначається за формулою:
 
        К   = ТП   - ТП   + Дельта К
        id пр  ip пр   id пр     id м-3   (1),
 
   де
   К   - сума компенсації втрат ліцензіата у наступному
   id пр
розрахунковому місяці по i-му споживачу, який розраховується за
спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами
часу, грн.;
 
   ТП   , ТП    - товарна продукція i-ого споживача у
    ip пр   id пр
наступному  розрахунковому  місяці  у  випадку розрахунку за
одноставочним тарифом та за тризонним диференційованим тарифом
відповідно, грн.
 
   ТП   і ТП   розраховуються за такими формулами:
    ip пр   id пр
 
                 -       -
               k ¦       ¦
         ТП    = S ¦Е   х Т  ¦       (2),
          ip пр  j=1 ¦ ij пр  ij p¦
                 -       -
 
           -
          k ¦
    ТП   =  S ¦Е    х Т   + Е     х
     id пр  j=1 ¦ ij Н пр  ij Н р  ij НП пр
           -
                        -
                        ¦
         х Т    + Е  х Т   ¦       (3),
           ij НП р  ij П  ij П р¦
                        -
   де
 
   S - знак суми;
 
   j - кількість тарифних груп споживача;
 
   E    , E    , E    , E   - прогнозований обсяг
   ij Н пр  ij НП пр  ij П пр  ij пр
 
споживання електричної енергії i-м споживачем j-ї тарифної групи,
який  розраховується  за спожиту електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу,  відповідно  в  нічній,
напівпіковій, піковій зоні та в цілому в розрахунковому місяці,
тис.кВт.год.;
 
   Т    - роздрібний тариф j-ї тарифної групи (без урахування
   ij р
ПДВ) на розрахунковий місяць, грн/тис. кВт.год.;
 
   Т   , Т    , Т     - ставки  роздрібного  тарифу
   ij H р  ij HП р  ij П р
відповідно для нічного, напівпікового та пікового періодів часу
j-ї тарифної групи i-го споживача (без урахування ПДВ)  на
розрахунковий місяць, грн/тис. кВт.год.
 
   У зв'язку з відхиленням прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії від фактичних сума компенсації втрат має бути
скоригована на величину Дельта К    , яка  визначається  за
                id м-3
формулою:
 
       Дельта К    = К    - К
           id м-3  id м-3   id пр м-3     (4),
 
   де
 
   К     -  сума  компенсації  втрат  ліцензіата,  яка
   id м-3
розраховувалася,  виходячи  з  фактичного  обсягу  споживання
електричної енергії i-тим споживачем j-ї тарифної групи, який
розраховувався за спожиту електроенергію за тризонними тарифами,
диференційованими за періодами часу в місяці, що був за два місяці
перед розрахунковим, грн.
 
   Сума К    розраховується за формулою:
      id м-3
 
          К    = ТП    - ТП
          id м-3   ip м-3   id м-3       (5),
 
   де
 
   ТП   , ТП     - товарна продукція i-ого споживача j-ї
    ip м-3   id м-3
тарифної групи у випадку розрахунку за одноставочним тарифом та за
тризонним диференційованим тарифом відповідно, у місяці, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн.
 
   ТП    і ТП     розраховуються за такими формулами:
    ip м-3   id пр м-3
 
                 -         -
               k ¦         ¦
         ТП    = S ¦Е    х Т   ¦     (6),
          ip м-3  j=1 ¦ ij м-3  ij м-3¦ 
                 -         -
           -
          k ¦
    ТП    = S ¦Е     х Т     + Е     х
     id м-3  j=1 ¦ ij Н м-3   ij Н м-3   ij НП м-3
           -
                            -
                            ¦
          х Т     + Е    х Т     ¦   (7),
           ij НП м-3   ij П м-3  ij П м-3 ¦
                            -
 
   де
 
   S - знак суми;
 
   E    , E     , E    , E    - фактичний обсяг
   ij Н м-3  ij НП м-3  ij П м-3  ij м-3
 
електричної енергії, спожитої i-им споживачем j-ї тарифної групи,
який розраховувався за спожиту електроенергію  за  тарифами,
диференційованими  за  періодами  часу, відповідно в нічній,
напівпіковій, піковій зоні та в цілому в місяці, що був за два
місяці перед розрахунковим, тис. кВт.год.;
 
   T    - роздрібний тариф j-ї тарифної групи i-го споживача
   ij м-3
(без урахування ПДВ) у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, грн/тис. кВт.год.;
 
   T    , T     , T     - ставки роздрібного тарифу
   ij H м-3  ij HП м-3  ij П м-3
відповідно для нічного, напівпікового та пікового періодів часу
j-ї тарифної групи i-го споживача (без урахування ПДВ) у місяці,
що був за два місяці перед розрахунковим, грн/тис. кВт.год.;
 
   К      - сума компенсації  втрат  ліцензіата,  яка
   id пр м-3
розраховувалася,  виходячи з прогнозованого обсягу споживання
електричної енергії i-тим споживачем j-ї тарифної групи, який
розраховувався за спожиту електроенергію за тризонними тарифами,
диференційованими за періодами часу в місяці, що був за два місяці
перед розрахунковим, грн.
 
   Сума К     розраховується за формулою:
      id пр м-3
 
        К     = ТП     - ТП
         id пр м-3   ip пр м-3   id пр м-3    (8),
 
   де
 
   ТП     , ТП     - товарна продукція i-го споживача
    ip пр м-3   id пр м-3
 
j-ї тарифної групи у випадку розрахунку за одноставочним тарифом
та за диференційованим тарифом відповідно, у місяці, що був за два
місяці перед розрахунковим, грн.
 
   ТП     і ТП     розраховуються за такими формулами:
    ip пр м-3   id пр м-3
 
                -          -
              k ¦          ¦
       ТП     = S ¦Е     х Т   ¦       (9),
        ip пр м-3  j=1 ¦ ij пр м-3  ij м-3¦ 
                -          -
          -
         k ¦
 ТП     = S ¦Е       х Т     + Е       х
  id пр м-3  j=1 ¦ ij Н пр м-3   ij Н м-3   ij НП пр м-3
          -
                            -
                            ¦
       х Т     + Е      х Т     ¦     (10),
         ij НП м-3   ij П пр м-3  ij П м-3 ¦
                            -
   де
 
   S - знак суми;
 
   E      , E      ,  E      ,  E      -
   ij Н пр м-3  ij НП пр м-3   ij П пр м-3   ij пр м-3
прогнозований обсяг споживання електричної енергії i-им споживачем
j-ї тарифної групи, який розраховувався за спожиту електроенергію
за тарифами, диференційованими за періодами часу, відповідно в
нічній, напівпіковій, піковій зоні та в цілому в розрахунковому
місяці, тис. кВт.год.
 
   3. Сума компенсації втрат ліцензіата з постачання електричної
енергії  за  регульованим  тарифом  по i-му споживачу, який
розраховується за спожиту електроенергію за двозонними тарифами,
диференційованими за періодами часу, розраховується за формулою:
 
 
      К   = ТП   - ТП   + Дельта К      (11),
       id пр   ip пр   id пр      id-3
 
   де
 
   К    - сума компенсації втрат ліцензіата в наступному
   id пр
розрахунковому місяці по i-му споживачу, який розраховується за
спожиту електроенергію за двозонними тарифами, диференційованими
за періодами часу, грн;
 
   ТП   , ТП    - товарна продукція i-ого споживача в
    ip пр   id пр
наступному  розрахунковому  місяці  у  випадку розрахунку за
одноставочним тарифом та за двозонним диференційованим тарифом
відповідно, грн.
 
   Товарна продукція i-ого споживача в наступному розрахунковому
місяці у випадку розрахунку за одноставочним тарифом ТП   та за
                            ip пр
двозонним диференційованим тарифом ТП    розраховуються за
                    id пр
такими формулами:
 
               -       -
             k ¦       ¦
       ТП    = S ¦Е   х Т  ¦        (12),
        ip пр  j=1 ¦ ij пр  ij p¦
               -       -
         -                    -
        k ¦                    ¦
  ТП   =  S ¦Е    х Т   + Е    х Т   ¦ (13),
   id пр  j=1 ¦ ij Н пр  ij Н р  ij Д пр   ij Д р¦
         -                    -
 
   де
 
   S - знак суми;
 
   j - кількість тарифних груп споживача;
 
   E    , E    , E   , - прогнозований обсяг споживання
   i jН пр  ij Д пр  ij пр,
 
електричної енергії i-м споживачем j-ї тарифної групи, який
розраховується  за  спожиту  електроенергію  за  тарифами,
диференційованими за періодами часу, відповідно в нічній, денній
зоні та в цілому в розрахунковому місяці, тис. кВт.год.;
 
   Т   - роздрібний тариф j-ї тарифної групи (без урахування
   ij р
ПДВ) на розрахунковий місяць, грн/тис. кВт.год.;
 
   Т   , Т    - ставки роздрібного тарифу відповідно для
   ij H р  ij Д р
нічного та денного періодів часу j-ї тарифної групи i-го споживача
(без урахування ПДВ) на розрахунковий місяць, грн/тис. кВт.год.
 
   У зв'язку з відхиленням прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії від фактичних сума компенсації втрат має бути
скоригована на величину Дельта К   ,  яка визначається за
                 id м-3
формулою:
 
       Дельта К    = К    - К
           id м-3  id м-3   id пр м-3     (14),
 
   де
 
   К     -  сума  компенсації  втрат  ліцензіата,  яка
   id м-3
розраховувалася,  виходячи  з  фактичного  обсягу  споживання
електричної енергії i-тим споживачем j-ї тарифної групи, який
розраховувався за спожиту електроенергію за двозонними тарифами,
диференційованими за періодами часу в місяці, що був за два місяці
перед розрахунковим, грн.
 
   К    розраховується за формулою:
   id м-3
 
           К    = ТП    - ТП
           id м-3   ip м-3   id м-3      (15),
 
   де
 
   ТП   , ТП    - товарна продукція i-ого споживача j-ї
    ip м-3   id м-3
тарифної групи у випадку розрахунку за одноставочним тарифом та за
двозонним диференційованим тарифом відповідно, у місяці, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн.
 
   ТП    і ТП     розраховуються за такими формулами:
    ip м-3   id пр м-3
 
                 -         -
               k ¦         ¦
         ТП    = S ¦Е    х Т   ¦         (16),
          ip м-3  j=1 ¦ ij м-3  ij м-3¦
                 -         -
         -                        -
       k ¦                        ¦
 ТП    = S ¦Е     х Т     + Е     х Т     ¦ (17),
  id м-3  j=1 ¦ ij Н м-3   ij Н м-3   ij Д м-3  ij Д м-3 ¦
         -                        -
 
   де
 
   S - знак суми;
 
   E    , E    , E    - фактичний обсяг електричної
   ij Н м-3  ij Д м-3  ij м-3
енергії,  спожитої i-им споживачем j-ї тарифної групи, який
розраховувався  за  спожиту  електроенергію  за  тарифами,
диференційованими за періодами часу, відповідно в нічній, денній
зоні та в цілому в місяці, що був за два  місяці  перед
розрахунковим, тис. кВт.год.;
 
   Т    - роздрібний тариф j-ї тарифної групи i-го споживача
   ij м-3
(без урахування ПДВ) у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, грн/тис. кВт.год.;
 
   Т    , Т     - ставки  роздрібного тарифу відповідно
   ij H м-3  ij Д м-3
для нічного та денного періодів часу j-ї тарифної групи i-го
споживача (без урахування ПДВ) у місяці, що був за два місяці
перед розрахунковим, грн/тис. кВт.год.;
 
   К       -  сума компенсації втрат ліцензіата, яка
   id пр м-3
розраховувалася, виходячи з прогнозованого обсягу  споживання
електричної енергії i-тим споживачем j-ї тарифної групи, який
розраховувався за спожиту електроенергію за двозонними тарифами,
диференційованими за періодами часу в місяці, що був за два місяці
перед розрахунковим, грн.
 
   К     розраховується за формулою:
   id пр м-3
 
       К     = ТП     - ТП
       id пр м-3   ip пр м-3   id пр м-3     (18),
 
   де
 
   ТП     , ТП     - товарна продукція i-ого споживача
    ip пр м-3   id пр м-3
j-ї тарифної групи у випадку розрахунку за одноставочним тарифом
та за двозонним диференційованим тарифом відповідно, у місяці, що
був за два місяці перед розрахунковим, грн.
 
   ТП     і ТП     розраховуються за такими формулами:
    ip пр м-3   id пр м-3
 
                -          -
              k ¦          ¦
       ТП      = S ¦Е     х Т   ¦      (19),
        ip пр м-3  j=1 ¦ ij пр м-3  ij м-3¦
                -          -
          -
         k ¦
 ТП     = S ¦Е       х Т     + Е
  id пр м-3  j=1 ¦ ij Н пр м-3   ij Н м-3   ij Д пр м-3 (20),
          -
                    -
                    ¦
              х Т     ¦
               ij Д м-3 ¦
                    -
 
   де
 
   S - знак суми;
 
   E      , E      , E     - прогнозований обсяг
   ij Н пр м-3  ij Д пр м-3  ij пр м-3
споживання електричної енергії i-им споживачем j-ї тарифної групи,
який розраховувався за спожиту електроенергію  за  тарифами,
диференційованими за періодами часу, відповідно у нічній, денній
зоні та в цілому в розрахунковому місяці, тис. кВт.год.
 
   4. Компенсація  втрат  здійснюється  щомісяця,  за умови
прийняття відповідного рішення НКРЕ. Матеріали на  отримання
компенсації  втрат подаються всіма ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, які мають споживачів, що
розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу.
Матеріали мають містити інформацію про всіх споживачів, які
розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу,
включаючи споживачів, у яких сума компенсації втрат від'ємна.
 
   5. Заява ліцензіата з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення
постачання  електричної  енергії  споживачам  за  тарифами,
диференційованими  за періодами часу в розрахунковому місяці
(додаток  1),  подається  ліцензіатом  до  територіального
представництва НКРЕ до 20 числа місяця, що передує розрахунковому.
   До заяви додаються:
   розрахунок фактичної суми компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії споживачам, які розраховуються за
спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами
часу, у місяці, що був за один місяць до розрахункового (додатки
2, 3);
   матеріали, що підтверджують достовірність наданої інформації
по всіх споживачах (акти звірки фактичних обсягів споживання
електроенергії споживачами в місяці, що був за один місяць до
розрахункового).
   У   двадцятиденний  термін  відповідне  територіальне
представництво НКРЕ розглядає заяву і розрахунок фактичної суми
компенсації втрат, за необхідності з виїздом на місце, здійснює
вибіркову  перевірку  достовірності  наданих  матеріалів.  За
результатами розгляду заяви та з урахуванням результатів перевірки
територіальне представництво НКРЕ складає акт щодо доцільності
надання ліцензіату компенсації втрат і передає цей акт ліцензіату,
залишаючи собі копію. Отриманий акт, заяву, розрахунки суми
компенсації втрат ліцензіат подає до центрального апарату НКРЕ у
п'ятиденний термін.
   Ліцензіати з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом до 23 числа місяця, що передує розрахунковому, надають до
центрального  апарату  НКРЕ  розрахунок  прогнозованої  суми
компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії
споживачам, які розраховуються за спожиту електроенергію  за
тарифами, диференційованими за періодами часу, у розрахунковому
місяці (додатки 2, 3).
 
   Якщо подана заява не відповідає типовій формі, або документи
не містять всієї інформації, що вимагається, заява на отримання
компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного її подання
після відповідного переоформлення в указаний термін.
 
   6. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки
виявлено, що ліцензіатом для отримання компенсації втрат була
надана НКРЕ недостовірна інформація, і це призвело до завищення
суми компенсації втрат, НКРЕ може позбавити ліцензіата права
отримання компенсації втрат.
 
   7. Рішення НКРЕ щодо надання ліцензіатам компенсації втрат
оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за 2
робочих дні до початку розрахункового періоду, у якому буде
врахована відповідна сума:
   ліцензіатам;
   Розпоряднику системи розрахунків ОРЕ;
   територіальним представництвам НКРЕ.
 
   8. Розпорядник  системи  розрахунків  ОРЕ  враховує суму
компенсації втрат при визначенні оптової  ринкової  ціни  в
наступному розрахунковому місяці.
 
   9. Розпорядник  системи  розрахунків  ОРЕ  у  наступному
розрахунковому місяці щоденно зменшує ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за
куповану-продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину (1/28,
1/29, 1/31 - в залежності від кількості днів у місяці) місячного
обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за тарифами, диференційованими за періодами
часу.
 
 Начальник управління цінової
 політики                         О.Осадча
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   надання ліцензіатам
                   з постачання електричної
                   енергії за регульованим
                   тарифом компенсації втрат
                   від здійснення постачання
                   електроенергії споживачам
                   за тарифами,
                   диференційованими
                   за періодами часу
 
 
               ЗАЯВА
        ліцензіата з постачання електричної
         енергії за регульованим тарифом
         на отримання компенсації втрат
       від здійснення постачання електричної
         енергії споживачам за тарифами,
        диференційованими за періодами часу
 
 
__________________________________________________________________
  (назва заявника-ліцензіата з постачання електричної енергії
 
__________________________________________________________________
           за регульованим тарифом)
 
просить надати компенсацію втрат  від  здійснення  постачання
електричної енергії споживачам за диференційованими тарифами в
__________________ місяці (розрахунковий місяць) __________ року
на загальну суму ____________________________________________ грн.
               (цифрами і прописом)
 
(у тому числі за двозонними тарифами _____________ грн., та
тризонними  тарифами  ______________  грн.), яка розрахована,
виходячи з прогнозованих обсягів споживання електричної енергії за
тарифами, диференційованими за періодами часу в розрахунковому
місяці.
 
   Фактичні втрати від здійснення постачання електричної енергії
споживачам за диференційованими тарифами в _____________ місяці
(місяць, що був за один місяць до розрахункового) __________ року
склали _______________________________________ грн. (у тому числі
         (цифрами і прописом)
 
за двозонними тарифами ______________ грн. та тризонними тарифами
______________ грн.).
 
   Зобов'язуємося:
   вести детальний облік фактичного  споживання  електричної
енергії  споживачами,  які  розраховуються  за  тарифами,
диференційованими за періодами часу;
 
   надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і документацію.
 
М.П.                   ________________________
                         (підпис)
 
                     "___" _________ ___ року
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   надання ліцензіатам
                   з постачання електричної
                   енергії за регульованим
                   тарифом компенсації втрат
                   від здійснення постачання
                   електроенергії споживачам
                   за тарифами,
                   диференційованими
                   за періодами часу
 
                   Назва ліцензіата
 
 
              РОЗРАХУНОК
       суми компенсації втрат від здійснення
      постачання електричної енергії споживачам,
      які розраховуються за спожиту електроенергію
      за тризонними тарифами, диференційованими
            за періодами часу
           в ___________ _____ року
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦  Найме- ¦Тарифна ¦ Клас ¦    Обсяг споживання в     ¦ Розд- ¦ Товарна ¦   Ставки тарифу по   ¦ Товарна  ¦ Сума ¦
¦ нування ¦ група ¦спожи-¦ розрахунковому/звітному місяці за ¦рібний ¦ продукція ¦   періодах часу    ¦продукція за¦компен-¦
¦  спожи- ¦    ¦ вача ¦     періодами часу      ¦тариф  ¦  за   ¦             ¦диф. тарифом¦ сації ¦
¦  вачів  ¦    ¦   ¦-----------------------------------¦у роз- ¦роздрібним ¦--------------------------¦(ст.2 х ст.7¦ втрат ¦
¦      ¦    ¦   ¦ усього ¦у нічний¦  у  ¦  у  ¦рахунко-¦ тарифом ¦у нічний¦  у  ¦у піко- ¦ + ст.3 х ¦(ст.6 -¦
¦      ¦    ¦   ¦    ¦ період ¦напівпі-¦піковий ¦ вому/ ¦ст.1 х ст.5¦ період ¦напівпі-¦ вий  ¦ст.8 + ст.4 ¦ст.10) ¦
¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦ ковий ¦ період ¦звітному¦      ¦ ст.5 х ¦ ковий ¦період ¦ х ст.9)  ¦    ¦
¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦ період ¦    ¦у міся- ¦      ¦ 0,25 ¦ період ¦кол.5 х ¦      ¦    ¦
¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ці*  ¦      ¦    ¦ ст.5 х ¦ 1,8  ¦      ¦    ¦
¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦ 1,02 ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦   ¦ тис. ¦ тис. ¦ тис. ¦ тис. ¦грн/  ¦грн    ¦грн/МВт.¦грн/МВт.¦грн/МВт.¦грн     ¦грн  ¦
¦      ¦    ¦   ¦кВт.год.¦кВт.год.¦кВт.год.¦кВт.год.¦МВт.год.¦      ¦ год. ¦ год. ¦ год. ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦   А   ¦  Б  ¦  В ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦ 11  ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦Споживач 1...¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦1 група ¦1 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦2 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦2 група ¦1 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦2 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦........¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦k група ¦1 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦2 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦...........¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦Споживач n ¦1 група ¦1 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦2 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦........¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦k група ¦1 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦2 клас¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦ Усього  ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
¦-----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-------¦
¦      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка:
   * без урахування ПДВ та без урахування екологічної складової;
   інформація в рядку "Усього" стовпчиків 2, 3, 4 додатку 2 має
співпадати з даними про обсяги споживання електроенергії за
тарифами, диференційованими за періодами часу, які містяться в
додатку 1 (2) Порядку визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та  на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії.
 
              Керівник організації
 __ ________ 200__ року  _______________________ _______________
                (прізвище)       (підпис)
 ________________________________
 (прізвище виконавця і телефон)
 
 ______________________________________________________
 (прізвище контролюючого виконавця ТП НКРЕ і телефон)
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про порядок
                   надання ліцензіатам
                   з постачання електричної
                   енергії за регульованим
                   тарифом компенсації
                   втрат від здійснення
                   постачання електроенергії
                   споживачам за тарифами,
                   диференційованими
                   за періодами часу
 
                   Назва ліцензіата
 
 
              РОЗРАХУНОК
       суми компенсації втрат від здійснення
      постачання електричної енергії споживачам,
      які розраховуються за спожиту електроенергію
      за двозонними тарифами, диференційованими
            за періодами часу
           в __________ _____ року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Найменування¦Тарифна ¦ Клас  ¦  Обсяг споживання в   ¦ Роздрібний ¦ Товарна  ¦  Ставки тарифу за   ¦  Товарна  ¦   Сума  ¦
¦ споживачів ¦ група ¦споживача¦ розрахунковому/звітному ¦ тариф у  ¦продукція за¦  періодами часу   ¦продукція за ¦ компенсації ¦
¦      ¦    ¦     ¦     місяці      ¦розрахунково¦ роздрібним ¦            ¦диф. тарифом ¦  втрат  ¦
¦      ¦    ¦     ¦  за періодами часу   ¦му/звітному ¦тарифом ст.1¦            ¦(ст.2 х ст.6 ¦(ст.5 - ст.8)¦
¦      ¦    ¦     ¦--------------------------¦ місяці*  ¦  х ст.4  ¦------------------------¦ + ст.3 х  ¦       ¦
¦      ¦    ¦     ¦ усього ¦у нічний¦у денний¦      ¦      ¦ у нічний ¦ у денний ¦  ст.7)  ¦       ¦
¦      ¦    ¦     ¦    ¦ період ¦ період ¦      ¦      ¦період ст.4 ¦період ст.4¦       ¦       ¦
¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦  х 0,35  ¦  х 1,8  ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦     ¦тис.кВт.¦тис.кВт.¦тис.кВт.¦тис.кВт.год.¦  грн   ¦тис.кВт.год.¦тис.кВт.год¦   грн   ¦   грн   ¦
¦      ¦    ¦     ¦ год. ¦ год. ¦ год. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦   А   ¦  Б  ¦  В  ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦Споживач 1...¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦1 група ¦ 1 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦ 2 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦2 група ¦ 1 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦ 2 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦....... ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦k група ¦ 1 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦ 2 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦........... ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦ Споживач n ¦1 група ¦ 1 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦ 2 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦....... ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦k група ¦ 1 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦ 2 клас ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦  Усього  ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+------------+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка:
   * без урахування ПДВ та без урахування екологічної складової.
 
              Керівник організації
 __ ________ 200__ року  _______________________ _______________
                (прізвище)       (підпис)
 ________________________________
 (прізвище виконавця і телефон)
 
 ______________________________________________________
 (прізвище контролюючого виконавця ТП НКРЕ і телефон)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка