Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом ядерного регулювання України та Центром з ядерної безпеки (CENS)

               Угода
      про співробітництво між Державним комітетом
      ядерного регулювання України та Центром з
           ядерної безпеки (CENS)
 
 
   Дата підписання:    18.12.2003 
   Дата набуття чинності: 18.12.2003 
 
   Державний комітет   ядерного   регулювання   України
(Держатомрегулювання) та Центр з ядерної безпеки (Центр), що
надалі іменуються Сторони,
 
   - надаючи  пріоритетне значення забезпеченню безпеки при
використанні атомної енергії в мирних цілях,
 
   - бажаючи співпрацювати в рамках міжнародних проектів по
вдосконаленню  державного  регулювання ядерної та радіаційної
безпеки,
 
   - прагнучи до започаткування взаємовигідного співробітництва
в сфері ядерної та радіаційної безпеки,
 
   уклали цю Угоду для визначення засад і механізмів взаємодії
при реалізації конкретних проектів співробітництва та обміну
інформацією.
 
   Стаття 1. Мета, форми та сфера співробітництва
 
   1.1. Держатомрегулювання та Центр будуть співпрацювати в
реалізації міжнародних проектів технічного співробітництва по
впровадженню сучасних підходів, методів та практики регулювання
ядерної та радіаційної безпеки з метою підвищення рівня безпеки
при використанні атомної енергії в країнах Центральної та Східної
Європи, а також країнах Співдружності Незалежних Держав.
 
   1.2. Співробітництво між Держатомрегулювання та Центром може
здійснюватися у формах:
 
   - обміну та надання наукової та технічної інформації,
 
   - обміну досвідом та документами,
 
   - організації наукових візитів та обміну спеціалістами,
 
   - спільної організації семінарів, конференцій, симпозіумів та
семінарів-практикумів,
 
   - організації навчання та стажування фахівців,
 
   - інші форми діяльності, які становлять взаємний інтерес.
 
   1.3. Центр, як міжнародний координуючий орган, буде надавати
підтримку діяльності Держатомрегулювання, в тому числі шляхом
залучення українських спеціалістів до виконання проектів, що
здійснюються під його егідою, участі у конференціях та семінарах з
проблематики, що становить інтерес для української сторони.
 
   Центр також   надаватиме   підтримку   в   проектах
Держатомрегулювання з третьою стороною.
 
   1.4. Держатомрегулювання  прийматиме  участь в діяльності
Центру відповідно до умов, що будуть погоджені Сторонами у кожному
випадку окремо.
 
   За умови  взаємного  погодження  Сторони можуть укладати
додаткові письмові домовленості  (контракти,  протоколи)  для
реалізації положень цієї Угоди.
 
   Стаття 2. Обмін інформацією. Конфіденційна інформація
 
   2.1. Обсяг  і  характер  інформації, що передається при
здійсненні співробітництва між Держатомрегулювання та Центром,
визначаються  кожною  з  Сторін відповідно до вимог чинного
законодавства України та правил, що застосовуються в Центрі.
 
   Кожна з Сторін, у разі необхідності, уточнює рамки, в яких
інша Сторона може використовувати та розповсюджувати отриману
інформацію.
 
   У будь-якому випадку,  відповідальність  за  використання
інформації,  отриманої в рамках цієї Угоди, покладається на
Сторону, що її використовує.
 
   2.2. Сторони визнають, що в процесі співробітництва вони
можуть обмінюватися конфіденціальною інформацією, яку кожна із
сторін визнає такою. Документи, які містять таку інформацію, мають
бути позначені відповідним чином. При обміні конфіденціальною
інформацією кожна з Сторін повинна вживати відповідних заходів для
запобігання передачі такої інформації третій стороні без згоди на
те Сторони, що передала інформацію, висловленої у письмовій формі.
 
   Стаття 3. Фінансові зобов'язання
 
   При здійсненні співробітництва за цією Угодою, жодна з Сторін
не бере на себе будь-яких зобов'язань фінансового характеру.
 
   По кожному  конкретному  проекту  співробітництва  умови
фінансування мають визначатися окремо.
 
   Стаття 4. Врегулювання розбіжностей
 
   Усі суперечки, які стосуються тлумачення чи застосування цієї
Угоди мають вирішуватися Сторонами шляхом проведення двосторонніх
переговорів.
 
   Стаття 5. Юридичні адреси Сторін
 
   5.1. Державний комітет ядерного регулювання України: Україна,
м. Київ, 01011, вул. Арсенальна 9/11.
 
   Центр з ядерної безпеки (CENS): Словацька Республіка, м.
Братислава, 82007, вул. Байкальська 27.
 
   5.2. У разі змін адрес Сторони заздалегідь інформують про це
одна одну.
 
   Стаття 6. Набуття чинності Угодою та порядок припинення її
дії
 
   6.1. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання та
залишається чинною, доки одна з Сторін не повідомить письмово іншу
Сторону про своє рішення припинити її дію.
 
   6.2. Угода втрачає чинність через шість місяців з дати
отримання однією з Сторін відповідного повідомлення.
 
   6.3. Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною
згодою Сторін. Зміни і доповнення до цієї Угоди оформлюються
окремими протоколами, які становитимуть її невід'ємну частину.
 
   6.4. Припинення дії Угоди не впливатиме на виконання проектів
та контрактів, які були укладені під час дії Угоди.
 
   Вчинено у м. Братислава 18 Dec 2003 р. у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди перевагу матиме текст англійською мовою.
 
 За Державний комітет              За Центр
 ядерного регулювання              з ядерної безпеки
 України
 
 (підпис)                    (підпис)
              ПРОТОКОЛ N 1
     ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО УГОДИ ПРО СПIВРОБIТНИЦТВО МIЖ
     ДЕРЖАВНИМ КОМIТЕТОМ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
        ТА ЦЕНТРОМ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ (CENS)
 
   Відповідно до п. 6.3. Статті 6 Угоди, Державний комітет
ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) та Центр з
ядерної безпеки (Центр), як Сторони Угоди домовились про таке.
 
   1. Сторони  погодилися,  що  Українська  Сторона  буде
представлена в Центрі з ядерної безпеки Державним комітетом
ядерного регулювання України разом з організаціями його технічної
підтримки, а саме:
 
   Державним підприємством "Державний науково-технічний центр з
ядерної та радіаційної безпеки"
 
   Адреса: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35 - 37,
   тел. (380-44) 450 05 00, факс: (380-44) 452 89 90
 
   Державним підприємством  "Центр  інформаційних  технологій
використання ядерної енергії"
 
   Адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,
   тел. (380-44) 254 21 82, факс: (380-44) 254 33 11
 
   Державним підприємством "Державний центр регулювання якості
поставок і послуг"
 
   Адреса: Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 57а
   тел. (380-44) 450 05 98, факс. (380-44) 450 0599
 
   Ці підприємства  можуть залучатися Держатомрегулювання до
виконання конкретних проектів співробітництва з Центром.
 
   Умови такого співробітництва мають визначатися в договорах
або  контрактах,  які  укладатимуться  між  Центром та цими
підприємствами.
 
   2. Щорічний внесок Держатомрегулювання на період з 2004 до
2006 року складатиме 1 тисячу євро.
 
   Вчинено у м. Братислава 18 Dec 2003 р. у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди перевагу матиме текст англійською мовою.
 
 За Державний комітет              За Центр
 ядерного регулювання              з ядерної безпеки
 України
 
 (підпис)                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка