Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оподаткування кредитних спілок України

      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 14-211/10-3722 від 09.09.94
   м.Київ
 
                  Національна асоціація
                  кредитних спілок України
 
                  Державні податкові інспекції
                  по Республіці Крим, областях,
                  м.м. Києву та Севастополю
 
 
          Про оподаткування кредитних
             спілок України
 
 
 
   Головна державна податкова інспекція України розглянула листа
Національної асоціації кредитних спілок України від 11.08.94 року
стосовно оподаткування кредитних спілок України та оподаткування
коштів одержаних у вигляді відсотків на членські внески членів
кредитних спілок і повідомляє.
 
   Кредитна спілка України, згідно з "Тимчасовим положенням про
кредитні спілки в Україні", затвердженим Указом Президента України
від 20 вересня 1993 року N 377/93 та Типовим статутом кредитної
спілки, погодженим з Правлінням Національного банку України від 7
лютого 1994 року N 25, це громадська організація, головною метою
якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення
їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.
   Кредитна спілка згідно свого статуту надає позики членам
спілки та здійснює пов'язані з цим фінансово-кредитні операції;
приймає внески від членів спілки; розподіляє доходи на вклади
членів спілки пропорційно до внесених нами коштів; створює фонди
спілки, в тому числі позиковий та резервний, зберігає кошти в
установах банків; виступає поручителем виконання членами спілки
зобов'язань перед третіми особами; надає позики іншим кредитним
спілкам, асоціаціям кредитних спілок за наявності вільних коштів,
використовує кошти та потреби розвитку руху кредитних спілок, з
благодійною метою, а також продажу пропагандистських матеріалів,
виробів із власною символікою.
   Доход Кредитної спілки утворюється з надходжень від кредитних
операцій спілки, продажу зазначених матеріалів, проведення свят,
фестивалів, лекцій, інших культурно-масових заходів після покриття
витрат, сплати передбачених законодавством України податків та
інших платежів до бюджету.
   Склад матеріальних витрат Кредитної спілки визначається,
відповідно до "Основних положень про склад витрат виробництва
(обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в
організаціях України, затверджених Постановою Кабінету міністрів
України від 19 вересня 1993 року N 764 ( 764-93-п ) на загальних
підставах.
   При здійсненні діяльності, передбаченої Статутом Кредитної
спілки, остання  сплачує  загальнодержавні  податки  та  інші
обов'язкові платежі, визначені пунктами "а", "в", "г", "з", "и",
"л"-"п" статті 14 Закону України від 2 лютого 1994 року N 3904-12
"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про
систему оподаткування".
   Відповідно до Закону України від 21  лютого 1992 року
N 2146-12 "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" із
змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня
1992 року N 2554-12 та 1 липня 1993 року N 3355-12 "Про внесення
змін і доповнень до деяких законодавчих актів України" та Законом
України від 1 лютого 1994 року N 3898-12 "Про Державний бюджет на
1994 рік" (стаття 2, пункт 2) доходи (проценти), одержані від
надання комерційного кредиту (виданої позички) включаються до
складу доходів (витрат)  від  позареалізаційних  операцій  і
оподатковуються в складі доходу за основною ставкою 22 відсотка.
   Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (стаття 5,
підпункт "ї") до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного
громадянами в період за який здійснюється оподаткування, не
включаються лише суми одержані громадянами в результаті розміщення
їх власних збережень на поточних (депозитних) рахунках банків
України, в тому числі в іноземній валюті. Що стосується сум
дивідендів, то згідно з пунктом 4 статті 7 цього Декрету із сум
доходів, одержуваних громадянами - засновниками і учасниками
підприємств у вигляді дивідендів за акціями та внаслідок розподілу
прибутку (доходу) цих підприємств та інших корпоративних прав,
податок нараховується до джерел виплати і у складі сукупного
оподатковуваного річного доходу за ставкою 15 відсотків. Оскільки
суми доходів, зазначені в вашому листі не  відносяться  до
вищезазначених доходів, вони підлягають оподаткуванню в порядку і
за ставкою визначеною пунктом 3, статті 7 зазначеного Декрету у
разі, коли ці виплати здійснюються не за місцем основної роботи,
або в порядку і за ставками визначеними пунктом 1 статті 7, тобто
включаються до сукупного оподатковуваного доходу, якщо громадянин
одержує ці виплати за місцем основної роботи.
 
 Заступник начальника                  В.А.Мороз
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка