Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузі рибного господарства


   Угода між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія
    про співробітництво в галузі рибного господарства
 
 
   Дата підписання:    13.09.1993 
   Дата набуття чинності: 20.04.1994 
 
   Уряд України  і  Уряд Республіки Болгарія, названі далі
"Сторонами",
   керуючись Договором про дружні відносини і співробітництво
між Україною і Республікою Болгарія від 5 жовтня 1992 року
( 100_003 ),
   відмічаючи успіхи, досягнуті в здійсненні співробітництва між
Україною і Республікою Болгарія в галузі рибного господарства,
   встановлюючи прагнення  поглиблювати  і  вдосконалювати
співробітництво між Україною і Республікою Болгарія в розвитку
рибного господарства,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони співробітничають  в  галузі  рибного господарства
відповідно до положень цієї Угоди.
 
               Стаття 2
 
   З цією метою Сторони доручать своїм компетентним організаціям
на основі контрактів здійснювати співробітництво:
   1) в розвитку океанічного і морського риболовства обох країн
шляхом кооперації вивозу рибної продукції із районів промислу
взаємного постачання суден паливно-мастильними матеріалами, тарою,
водою, продуктами  харчування і іншими  матеріально-технічними
ресурсами і технікою при дотриманні принципу взаємних зарахувань,
забезпечення науково-промисловою інформацією і надання взаємної
допомоги в районах промислу;
   2) в розвитку риболовства в морських і прісних водоймах
шляхом удосконалення техніки і методів промислу, розведення,
вирощування, використання, обробки, збереження і транспортування
живих організмів;
   3) в здійсненні кооперації в галузі ремонту риболовних суден,
будівництва і виготовлення судових запасних частин, промислової і
рибообробної техніки, знарядь лову і їх оснастки.
 
               Стаття 3
 
   Компетентні організації обох Сторін на основі контрактів
будуть:
   а) здійснювати тісну координацію і кооперування в роботі
науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій з питань
і проблем, що цікавлять Сторони;
   б) обмінюватись досвідом в розвитку рибного господарства,
винахідницької і раціоналізаторської діяльності, патентної справи
і стандартизації, а також обмінюватись інформаційними матеріалами
по рибній промисловості, що публікуються;
   в) здійснювати  взаємний обмін технічною документацією і
новими зразками знарядь лову, промислового  і  рибообробного
обладнання, а також технологічною документацією по виробництву
нових видів рибних продуктів;
   г) співробітничати в галузі аквакультури з метою відтворення
цінних видів риб, обміну інформацією, технологіями і матеріалами в
цій галузі;
   д) здійснювати взаємне співробітництво в галузі відтворення і
охорони рибних запасів в Чорноморському регіоні.
 
               Стаття 4
 
   Сторони забезпечують надання технічного сприяння в розвитку
рибного господарства і в підготовці кадрів на взаємній основі
шляхом  створення  спільних риболовних експедицій, проведення
спільних координаційних промислових нарад, обміну фахівцями для
надання  допомоги  в підготовці кадрів рибної промисловості,
навчанні і стажуванні в  морехідних  училищах,  на  суднах,
підприємствах і в науково-дослідних і проектно-конструкторських
організаціях.
   Умови і обсяг надання технічного сприяння будуть визначені в
контрактах, які укладуть між собою компетентні організації Сторін.
 
               Стаття 5
 
   Сторони будуть сприяти своїм юридичним і фізичним  особам в
розвитку нових форм співробітництва в галузі рибальства, в тому
числі створенню спільних підприємств.
 
               Стаття 6
 
   Сторони здійснюють координацію своїх зусиль в міжнародних
риболовних організаціях і в розвитку двосторонніх зв'язків з
третіми  країнами  для  забезпечення  ефективної  роботи
рибогосподарських організацій з урахуванням інтересів обох країн,
а також співробітничають у справі збереження і раціонального
використання живих ресурсів в Чорному морі і на Дунаї.
 
               Стаття 7
 
   Органами, відповідальними за здійснення цієї Угоди являються:
 
   від Української Сторони   - Державний Комітет України по
                   рибному господарству і рибній
                   промисловості,
   від Болгарської Сторони   - Міністерство промисловості і
                   Міністерство   землеробства
                   Республіки Болгарія.
 
               Стаття 8
 
   З метою розробки і координації заходів по виконанню цієї
Угоди створюється Постійна координаційна група, яка скликається не
менше одного разу на рік почергово на території кожної із Сторін і
працює відповідно до Положення, затвердженого органами, що вказані
в Статті 7 цієї Угоди.
 
               Стаття 9
 
   Для реалізації цієї Угоди, а також інших Угод і договорів
Сторін в галузі рибного господарства Українська Сторона за свій
рахунок заснує в Республіці Болгарія Представництво Державного
Комітету України по рибному господарству і рибній промисловості.
   По мірі необхідності Болгарська Сторона заснує на такій же
основі своє Представництво в Україні.
 
              Стаття 10
 
   Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань Сторін, що
витікають із Конвенції ООН по морському праву 1982 року, а також
їх зобов'язань по Угодам і договорам, укладеним з третіми країнами
з питань риболовства.
 
              Стаття 11
 
   Положення цієї Угоди можуть бути доповнені або змінені за
взаємною згодою Сторін і повинні бути оформленні в письмовому
вигляді окремим протоколом.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набуває чинності після її затвердження відповідно до
законодавства  кожної країни і повідомлення по дипломатичних
каналах.
   З моменту набуття чинності цієї Угоди припиняє свою дію у
взаємних відносинах між Україною і Республікою Болгарія Угода про
співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і
Народною Республікою Болгарія в розвитку океанічного риболовства
від 23 квітня 1973 року.
 
              Стаття 13
 
   Цю Угоду укладено на строк до 31 грудня 1997 року. Дія цієї
Угоди автоматично продовжується на наступні п'ять років, якщо
жодна із Сторін за шість місяців до закінчення чергового строку
дії цієї Угоди не повідомить другу Сторону про свій намір
припинити її дію.
 
   Вчинено в м. Софії 13 вересня 1993 року в двох примірниках,
кожний українською і болгарською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Болгарія
 
       (підпис)                   (підпис)
 Станіслав Клементьєв                 Рачо Петров
 Перший заступник Голови            Заступник міністра
 Держрибгоспром України            Республіки Болгарія
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка