Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги

       КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             07.11.2003 N 34
 
 
     Про підсумки роботи підприємств та організацій
       транспортно-дорожнього комплексу України
            за 9 місяців 2003 р.
 
 
      { Рішення введено в дію Наказом Міністерства
                       транспорту 
       N 883 ( v0883361-03 ) від 14.11.2003 }
 
 
   Розглянувши підсумки роботи  підприємств  та  організацій
транспортно-дорожнього комплексу за 9 місяців 2003 р. Колегія
відзначає, що динаміка і  тенденція  розвитку  транспортного
комплексу України відповідає потребам населення і господарського
комплексу в пасажирських і вантажних перевезеннях.
   Підприємствами транспорту за 9 місяців 2003 р. перевезено
456,6 млн. т вантажів, що на 10,7% більше, ніж за відповідний
період 2002 р., обсяги транзитних перевезень збільшились на 19,5%.
   Пасажирські перевезення  склали  2774,6  млн.  пасажирів,
пасажирообіг збільшився на 6,1%.
   Підприємствами дорожнього господарства  виконано  дорожніх
робіт на суму 1527,8 млн. грн., заплановані показники з ремонту й
утримання доріг виконані на 105,2%, з будівництва - на 102,0%.
   Доходи підприємств державного сектору галузі зросли на 19%, в
тому числі від реалізації транспортних послуг - на 6%. Отримано
чистого прибутку на 262 млн. грн. або в 1,5 рази більше, ніж за 9
місяців 2002 р.
   За підсумками  9  місяців  поточного  року  прострочена
дебіторська заборгованість зменшена на 103 млн. грн.
   Підприємствами транспортно-дорожнього комплексу сплачено до
бюджету та цільових фондів 3,3 млрд. грн., в т.ч. до Державного
бюджету 1,4 млрд. грн., що на 44,3% більше, ніж за аналогічний
період минулого року.
   Заборгованість з  виплати  заробітної плати скорочена на
10,1 млн. грн. або майже у 2 рази порівняно з аналогічним періодом
минулого року.
   За 9 місяців підприємствами галузі освоєно 2,5 млрд. грн.
капітальних інвестицій, що на 27% більше, ніж за відповідний
період 2002 р. У відповідності до структури інвестицій 1,9 млрд.
грн. або 76% - це власні кошти підприємств, 124,5 млн. грн. або 6%
- іноземні інвестиції.
   Найбільший обсяг інвестицій (1,5 млрд. грн. або 60% від
загального їх обсягу) залучено у залізничний транспорт.
   Середньомісячна зарплата в розрахунку на одного штатного
працівника за січень-вересень досягла 800 грн. і зросла  у
порівнянні з минулим роком на 19,5%.
   Разом з тим, наявний економічний потенціал галузі, в зв'язку
із рядом упущень у керівництві підгалузями та підприємствами,
використовується не в повній мірі.
   Так, темпи нарощування обсягів переробки вантажів у морських
торговельних портах за 9 місяців поточного року нижчі  від
досягнутих за цей же період у 2002 р. Сім із 18 морських портів
допустили зниження обсягів переробки вантажів у порівнянні з
минулим роком.
   Не в  повній   мірі   відповідає   вимогам   рівень
фінансово-економічної  роботи  на  підприємствах  галузі,  де
допускаються втрати від збиткової діяльності, необгрунтованого
зростання "невиробничих" і, в першу чергу, "адміністративних"
витрат.
   Недостатньою є робота окремих Держдепартаментів по взаємодії
і співпраці з народними депутатами та Комітетами Верховної Ради
України в законотворчій роботі, особливо в період підготовки
проекту Державного бюджету на 2004 р.
   Потребує суттєвого покращення рівень роботи з реалізації
цільових галузевих програм, у тому числі: охоплення сільських
населених пунктів автобусним сполученням, розвитку аеропортів та
внутрішніх авіаційних перевезень, розвитку морських торговельних
портів та судноплавства на внутрішніх водних шляхах, поліпшення
всієї фінансово-економічної діяльності підприємств Мінтрансу.
   Для забезпечення  виконання  завдань  Програми діяльності
Кабінету Міністрів у 2003 р. ( n0001120-03 ), подальшого розвитку
транспортно-дорожнього комплексу відповідно до Указів Президента
України,  рішень   Кабінету   Міністрів   та   галузевих
нормативно-правових  актів,  більш  повного використання його
економічного потенціалу Колегія В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Роботу   Державних   департаментів    авіаційного
(Максимов В.О.), морського і річкового транспорту (Скворцов Г.П.)
та ДО "Укрморпорт" (Манучаров А.I.) у керівництві підпорядкованими
підприємствами та організації їх роботи, направленої на підвищення
ефективності використання  наявного  економічного  потенціалу,
визнати недостатньою.
 
   2. Керівникам  Державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укравтодору, Укрморпорту:
 
   2.1. Визначити та організувати виконання додаткових заходів,
направлених  на забезпечення за підсумками 2003 р. основних
фінансово-економічних показників на рівні не нижче досягнутих в
2002 р., в тому числі забезпечити:
   - погашення до кінця року заборгованості з виплати заробітної
плати;
   - 100-відсоткове виконання урядового завдання з мобілізації
платежів до Державного бюджету, в тому числі в IV кварталі 2003 р.
- в обсязі 450 млн. грн.;
   - зменшення на 50% простроченої дебіторської заборгованості;
   - зменшення адміністративних та інших, не пов'язаних  з
основним виробництвом витрат, не менше ніж на 10 відсотків;
   - ліквідацію збиткової діяльності підприємств.
   Про виконання  цих  заходів  інформувати  Мінтранс  до
20.01.2004 р.
 
   3. Укравіатрансу (Максимов В.О.) підвищити рівень організації
та контролю за реалізацією власних цільових галузевих програм, в
тому числі з оздоровлення фінансово-економічного  стану  ВАТ
"Авіакомпанія "Авіалінії України", розвитку аеропортів, за станом
договірної роботи в підгалузі, не допускати непродуктивних витрат
фінансових ресурсів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей і,
в першу чергу, пального.
 
   4. Укрморрічфлоту  (Скворцов  Г.П.),  ДО  "Укрморпорт"
(Манучаров А.I.) забезпечити:
 
   4.1. Обсяг переробки вантажів у портах та причалах згідно з
завданням, затвердженим наказом Мінтрансу від 16.04.2003 р. N 295;
 
   4.2. Надання необхідної підтримки ДСК "Чорноморське морське
пароплавство" в реалізації заходів по виводу пароплавства з
кризового стану, встановлення оперативного контролю за вчасним
виконанням передбачених заходів та щомісячне (станом на перше
число) інформування Міністерства;
 
   4.3. Розроблення та введення до кінця 2003 р.:
   - Положення про порядок обліку та використання коштів від
цільових портових зборів, що справляються у морських портах
України;
   - Переліку робіт та послуг, що надаються судновласникам та
вантажовласникам у морських портах України та сплачуються за
місцевими тарифами, і методичні рекомендації щодо розрахунку їх
рівня;
   - Порядку  формування,  обліку  та  використання  коштів
адміністративного портового збору.
 
   5. Укравтотрансу  (Закіров  Є.О.)  забезпечити  необхідну
співпрацю з місцевими органами влади, народними депутатами та
профільним Комітетом Верховної Ради в питаннях поліпшення стану
автомобільних  доріг,  підтримки  базових  автопідприємств,
пріоритетного  спрямування  компенсаційних виплат за пільгові
перевезення пасажирів для виконання у 2003 р. заходів Програми
розвитку автотранспортного обслуговування у сільській місцевості.
 
   6. Роботу  директора  Державного департаменту авіаційного
транспорту Максимова В.О. з організації виконання в поточному році
Програми  розвитку внутрішніх авіаційних перевезень пасажирів
визнати незадовільною.
 
   7. Звернути увагу директора Державного департаменту морського
і  річкового  транспорту  Скворцова  П.П. на низький рівень
виконавської дисципліни у підгалузі та недостатність заходів, які
ним вживаються для наведення належного порядку з цього питання.
 
   8. Укравіатрансу   (Максимов   В.О.),   Укравтотрансу
(Закіров Є.О.), Укрморрічфлоту (Скворцов Г.П.), ДО "Укрморпорт"
(Манучаров  А.I.),  керівникам  Департаментів  та самостійних
управлінь Мінтрансу:
 
   8.1. Активізувати роботу по співпраці  та  взаємодії  з
міністерствами та відомствами, народними депутатами, Комітетами
Верховної Ради у законотворчій роботі, особливо в  питаннях
підготовки проекту Державного бюджету на 2004 р.;
 
   8.2. Підвищити   рівень  аналітично-прогнозної  роботи,
налагодити належну координацію та взаємний інформаційний обмін для
вироблення  ефективної  та узгодженої економічної політики в
транспортному комплексі.
 
   9. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на
заступників  Міністра  відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
 
 Голова Колегії                      Г.Кірпа
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка