Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи з реалізації вимог Поправки 164 до Додатка 1 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію щодо володіння професійною англійською мовою авіаційним персоналом

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА АВIАЦIЙНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2007 N 774
 
 
      Про заходи з реалізації вимог Поправки 164
       до Додатка 1 до Конвенції про міжнародну
         цивільну авіацію щодо володіння
    професійною англійською мовою авіаційним персоналом
 
 
   З метою реалізації вимог поправки 164 до Додатка 1 до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038, 995_655 ), а
також наказу Мінтрансз'язку від 24.09.2007 N 842 ( z1157-07 ) "Про
затвердження змін та доповнень до  Правил  видачі  свідоцтв
авіаційному  персоналу"  щодо  рівня  володіння  професійно
орієнтованою  мовою  пілотами,  штурманами,   диспетчерами
обслуговування повітряного руху та операторами авіаційних станцій
(далі - авіаційний персонал) Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам авіапідприємств, що мають у підлеглому складі
авіаційний персонал, технологічними документами якого передбачено
ведення радіотелефонного зв'язку англійською мовою  під  час
виконання польотів або обслуговування повітряного руху:
 
   1.1. Довести до особового складу вимоги цього наказу щодо
володіння професійною англійською мовою.
 
   1.2. Організувати розроблення Планів заходів з реалізації
вимог  щодо  рівня  володіння  англійською  мовою авіаційним
персоналом, відповідно до розділів, наведених у додатку 1 до цього
наказу.
 
   1.3. Забезпечити  тестування  авіаційного  персоналу  на
визначення наявного  рівня  володіння  англійською  мовою  у
відповідних учбових закладах.
 
   1.4. Вжити  заходів  щодо досягнення до 05.03.2008 року
необхідною кількістю авіаційного персоналу визначеного  рівня
володіння професійною англійською мовою.
 
   1.5. Забезпечити   проходження   тестування  підлеглого
авіаційного персоналу на підтвердження 4-го (робочого) рівня
володіння англійською мовою в навчальних закладах України, перелік
яких наведений у додатку 2 до цього наказу шляхом укладання
відповідних договорів з навчальними закладами.
 
   2. Першому   заступнику   голови  Державіаадміністрації
Лісняку О.I.:
 
   2.1. Розробити та подати на затвердження до 01.02.2008 р.
національний план дій щодо виконання вимог IКАО до рівня володіння
англійською мовою.
 
   2.2. Затвердити та  опублікувати  склад  центральної  та
регіональних   комісій  для  перевірки  рівня  володіння
професійно-орієнтованою англійською мовою авіаційним персоналом,
та затвердити склад екзаменаторів (додаток 3 до цього наказу).
 
   2.3. Затвердити    та   опублікувати   на   сайті
Державіаадміністрації формат тесту, включаючи зразки завдань, для
визначення рівня володіння авіаційною англійською мовою (додаток 4
( va774658-07 ) до цього наказу).
 
   2.4. Затвердити склад апеляційної комісії для оскарження
результатів тестування (додаток 5 до цього наказу).
 
   2.5. Затвердити процедуру затвердження та форму протоколу, що
надається за результатами тестування центральною та регіональними
комісіями (додаток 6 до цього наказу).
 
   2.6. Розробити та затвердити процедуру визнання документів
про встановлення рівня володіння англійською мовою, виданих іншими
державами.
 
   2.7. Організувати розробку модуля бази даних сертифікації
авіаційного персоналу для внесення відмітки про встановлений
рівень володіння англійською мовою та друку відповідних протоколів
- до 31.12.2007 р.
 
   2.8. Розробити з національним координатором (Суслова Г.А.) та
затвердити  процедуру  та графік проведення аудитів комісій,
зазначених у п. 1.5 цього наказу.
 
   3. Начальнику управління стандартів льотної  експлуатації
(Коробко I.А.) та начальнику управління стандартів аеронавігації
(Сімак В.М.) довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств,
організацій, експлуатантів та авіаційних навчальних закладів.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Державіаадміністрації Лісняка О.I.
 
 Заступник Міністра транспорту
 та зв'язку України -
 Голова Державіаадміністрації              А.Колісник
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.2 наказу
                   Державіаадміністрації
                   28.12.2007 N 774
 
 
             ОСНОВНI РОЗДIЛИ
    типового плану заходів з реалізації стандартів IСАО
    щодо рівня володіння англійською мовою авіаційним
           персоналом експлуатантів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦              Заходи              ¦
¦з/п¦                              ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Доведення до відома підлеглого авіаційного персоналу вимог ¦
¦  ¦IСАО, наказу Мінтрансзв'язку від 24.09.2007 N 842      ¦
¦  ¦( z1157-07 ) та наказу Державіаадміністрації від 28.12.2007 ¦
¦  ¦N 774 щодо вимог до рівня володіння професійною англійською ¦
¦  ¦мовою                            ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 2 ¦Визначення контактної особи в підприємстві, яка буде    ¦
¦  ¦відповідальною за координацію та дії щодо впровадження вимог¦
¦  ¦з володіння професійною англійською мовою;         ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦Розроблення та затвердження детальних планів щодо      ¦
¦  ¦адміністративних та навчальних дій (навчання, тестування), ¦
¦  ¦передбачивши дводенний підготовчий курс в навчальному    ¦
¦  ¦закладі безпосередньо перед тестуванням.          ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 4 ¦Організація навчання для заповнення прогалини між наявним  ¦
¦  ¦рівнем та четвертим рівнем володіння професійною англійською¦
¦  ¦мовою необхідної кількості підлеглого складу        ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Визначення фінансових витрат, необхідних для впровадження  ¦
¦  ¦вимог щодо володіння професійною англійською мовою     ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 6 ¦Організація подальшого навчання для підтримки визначеного  ¦
¦  ¦рівня володіння професійною англійською мовою підлеглим   ¦
¦  ¦авіаційним персоналом                    ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 7 ¦Перегляд підбору кадрів, розробка процедур та прийняття   ¦
¦  ¦необхідним, як мінімум, третього рівня володіння професійною¦
¦  ¦англійською мовою перед проходженням професійних навчальних ¦
¦  ¦програм для четвертого рівня                ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 8 ¦Впровадження програм перепідготовки             ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 9 ¦Доповідь до Державіаадміністрації щодо стану виконаня вимог ¦
¦  ¦з володіння професійною англійською мовою відповідним    ¦
¦  ¦підлеглим складом та готовність до застосування з 05.03.2008¦
¦  ¦вимог наказу Державіаадміністрації від 28.12.2007 N 774   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.5 наказу
                   Державіаадміністрації
                   28.12.2007 N 774
 
 
               ПЕРЕЛIК
    навчальних закладів, яким делеговані повноваження
        по тестуванню авіаційного персоналу
       на підтвердження 4-го (робочого) рівня
          володіння англійською мовою
 
 
   Центральна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Київ, Національний авіаційний університет
   Суслова Галина Андріївна голова комісії
   тел. 406-72-66
     457-69-12
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Київ, Міжнародний авіаційний центр підготовки (МАЦП)
   Мельниченко Наталія Петрівна - екзаменатор/рейтер
   тел. 568-53-65
     568-51-72
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Кіровоград, Державна льотна академія України (ДЛАУ)
   Вітряк Анатолій Микитович - екзаменатор/рейтер
   тел. 80522394436
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Донецьк, ЧП "Iнтербридж"
   Гамаюнова Олена Анатоліївна - екзаменатор/рейтер
   тел. 80623450953
     80623480248
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Київ,  Учбово-методичний  центр  післядипломної освіти
"Аеролінгва"
   Петращук Олена Петрівна
   тел. 332-10-93
     569-41-58
 
   Цей перелік може бути доповнений у встановленому порядку
іншими  учбовими  закладами,  які доведуть свою спроможність
виконувати тестування.
 
   За поясненнями звертатись:
 
   Суслова Галина Андріївна -  національний  координатор  з
впровадження вимог IКАО щодо рівня авіаційної англійської мови,
Національний авіаційний університет, кафедра IКАО
 
   Коробко Iгор Анатолійович - Державна авіаційна адміністрація,
начальник управління стандартів льотної експлуатації.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.2 наказу
                   Державіаадміністрації
                   28.12.2007 N 774
 
 
               СКЛАД
        центральної та регіональних комісій
 
 
   Центральна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Київ, Національний авіаційний університет
 
   1. Суслова Г.А. - голова комісії
 
   2. Коробко I.А. - член комісії
 
   3. Кім О.О. - екзаменатор/рейтер
 
   4. Тарнавська Т.В. - екзаменатор/рейтер
 
   5. Мельниченко Н.П. - екзаменатор/рейтер
 
   6. Гамаюнова О.А. - екзаменатор/рейтер
 
   7. Ткачук З.Р. - екзаменатор/рейтер
 
   8. Вітряк А.М. - екзаменатор/рейтер
 
   9. Синявська О.Л. - екзаменатор/рейтер
 
   10. Штефан В.В. - екзаменатор/рейтер
 
   11. Песчана О.В. - екзаменатор/рейтер
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Київ, Міжнародний авіаційний центр підготовки (МАЦП)
 
   1. Мельниченко Н.П. - екзаменатор/рейтер
 
   2. Ткачук З.Р. - екзаменатор/рейтер
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Кіровоград, Державна льотна академія України (ДЛАУ)
 
   1. Вітряк А.М. - екзаменатор/рейтер
 
   2. Семенюк Н.Г. - екзаменатор/рейтер
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
 
   м. Донецьк, навчальний центр "Iнтербридж"
 
   1. Гамаюнова О.А. - екзаменатор/рейтер
 
   2. Нагорна Н.О. - екзаменатор
 
   Регіональна комісія по прийому тесту на встановлення 4-го
(робочого) рівня авіаційної англійської мови:
   м. Київ, Учбово-методичний  центр  післядипломної  освіти
"Аеролінгва"
 
   1. Петращук О.П. - екзаменатор/рейтер
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 2.3 наказу
                   Державіаадміністрації
                   28.12.2007 N 774
                   ( va774658-07 )
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 2.4 наказу
                   Державіаадміністрації
                   28.12.2007 N 774
 
 
               СКЛАД
      центральної експертної апеляційної комісії
       при Державній авіаційній адміністрації
 
 
   Центральна апеляційна  комісія  створена з метою розбору
апеляцій, скарг, пропозицій, які стосуються встановлення рівня
знань англійської мови згідно рейтингової шкали IКАО.
 
   1. Лісняк О.I. - голова комісії
 
   2. Суслова Г.А. - заступник голови комісії
 
   3. Ткачук З.Р. - член комісії
 
   5. Iгнат'єв О.М. - член комісії
 
   4. Коробко I.А. - член комісії.
 
   Скарги та  пропозиції надаються письмово на ім'я голови
комісії та розглядаються в 30-денний термін.
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 2.5 наказу
                   Державіаадміністрації
                   28.12.2007 N 774
 
 
              ПРОЦЕДУРА
     затвердження та форма протоколу, що надається
       за результатами тестування центральною
          та регіональними комісіями
 
 
   1. Відповідальний член комісії вводить дані про результати
тестування в комп'ютерну систему та роздруковує протокол.
 
   2. Протоколи  підписується  членами  комісії  завіряється
печаткою навчального закладу.
 
   3. Оригінал протоколу надається особі, що пройшла тестування,
копія зберігається в архіві учбового закладу.
 
   4. Оригінал протоколу має бути пред'явлений при наступному
подовженні терміну дії свідоцтва авіаційного фахівця або внесення
в нього кваліфікаційної відмітки.
 
   5. Протоколи результатів тестування, що були проведені до
виходу цього наказу (Iнститут IКАО НАУ) визнаються згідно п. 2.6
наказу від 28.12.2007 N 774
 
               RECORD
    Of the state commission on establishment of language
            proficiency rating
 
------------------------------------------------------------------
¦Name              ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦License type and N       ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Date              ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Institution name        ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Record N            ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Examination card N       ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Name of audio file       ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Answer specification
 
------------------------------------------------------------------
¦Pronunciation          ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Structures           ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Vocabulary           ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Fluency             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Comprehension          ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Interaction           ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Conclusion: according to the results of the testing shown by
(name) the 4 -th ( operational ) level is established in
compliance with ICAO Language Proficiency Rating Scale.
 
 
   Head of commission      (name)
 
   Members of commission     (name)
 
                  (name)
 
                  (name)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка