Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо розв'язання проблемних питань та підвищення ефективності системи державних закупівель

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/51рш
 
 
        Щодо розв'язання проблемних питань
          та підвищення ефективності
          системи державних закупівель
 
 
   Відповідно до  статті 3-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) на виконання Указу Президента України від 12.07.2007 р.
N 642/2007 ( 642/2007 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 12 липня 2007 року "Про заходи щодо підвищення
ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг  за
державні кошти", з метою створення конкурентного середовища у
сфері державних закупівель, забезпечення принципу  прозорості
державних закупівель, недопущення завищення цін на товари, роботи,
послуги та перевитрачання державних коштів та корупційних дій,
реалізуючи один з ключових принципів побудови і призначення
системи державних закупівель щодо максимальної  економії  та
ефективності витрачання державних коштів, Міжвідомча комісія з
питань державних закупівель, встановила:
   Відповідно до ст. 2-1 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) державні закупівлі
здійснюються на основі таких принципів:
   - максимальна економія та ефективність;
   - добросовісна конкуренція серед учасників;
   - відкритість та прозорість на всіх  стадіях  державних
закупівель;
   - недискримінація учасників;
   - об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
   - запобігання проявам корупції;
   - вільного доступу, відкритості та доступності інформації з
питань закупівель.
   Відповідно до вимог статей 2-2, 4-1, 8, 17, 18-1, 26, 29,
29-1 Закону ( 1490-14 ) з метою запобігання проявам корупції та
формування ефективного конкурентного середовища у сфері закупівель
на замовника торгів покладений обов'язок забезпечення прозорості
здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної
інформації, передбаченої Законом щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти за допомогою інформаційних систем у
мережі Iнтернет.
   Для можливості  забезпечення  розміщення  (оприлюднення)
інформації щодо державних закупівель, інформаційна система в
мережі Iнтернет має відповідати комплексу обов'язкових вимог,
встановлених статтями 4-1, 4-2 Закону ( 1490-14 ).
   Відповідно до ст. 4-1 Закону ( 1490-14 ) втручання у вибір
замовником інформаційних систем у мережі Iнтернет забороняється.
   На сьогоднішній день існує декілька інформаційних систем в
мережі Iнтернет, які створені для оприлюднення інформації у сфері
державних закупівель, зокрема, інформаційна система в мережі
Iнтернет "Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com),
власником якої є ТОВ "Європейське консалтингове агентство", а
також  створена  Тендерною  палатою  України  безкоштовна
"Iнтернет-система   "Закупівлі   за   державні   кошти"
(www.torgi.net.ua). Крім того, з січня 2008 року буде запроваджена
в дію інформаційна система в мережі Iнтернет "Державні тендери"
(www.el-trade.net.ua).
   Наявність декількох інформаційних систем в мережі Iнтернет,
що призначені для оприлюднення інформації у сфері державних
закупівель, в повній мірі забезпечує дотримання конкурентного
законодавства інформаційними системами в мережі Iнтернет  та
свідчить про розвиток конкуренції у цій сфері.
   Підтвердженням розміщення в інформаційній системі в мережі
Iнтернет інформації про закупівлі є присвоєння такою системою
відповідного коду (статті 8, 17, 19, 29-1 Закону ( 1490-14 ).
   Таким чином, направлення замовником інформації про державні
закупівлі, в тому числі звіту про результати здійснення процедури
закупівлі,  у паперовому або електронному вигляді на адресу
інформаційної системи без одержання з боку системи підтверджуючого
коду не є оприлюдненням інформації та виконанням вимог Закону
( 1490-14 ) щодо забезпечення прозорості здійснення державних
закупівель.
   Правовим наслідком таких дій замовника є невиконання вимог
Закону ( 1490-14 ) щодо оприлюднення інформації. Згідно з частиною
четвертою статті 8 Закону неоприлюднення передбаченої цим Законом
інформації щодо здійснення державних закупівель в інформаційних
системах в мережі Iнтернет є підставою для відміни торгів. Крім
того,  за зазначення в документах щодо здійснення державних
закупівель, передбачених цим Законом, завідомо неправдивих даних
щодо оприлюднення інформації в інформаційних системах у мережі
Iнтернет службові особи замовників  несуть  відповідальність,
встановлену законодавством (стаття 8 Закону).
   Необхідно відмітити, що на  сьогоднішній  день  Комісією
виявлено ряд фактів неоприлюднення замовниками оголошень про
результати проведення торгів,  що  призводить  до  порушення
ґрунтовних засад здійснення процедур закупівель та свідчить про
прихованість замовниками інформації про державні закупівлі, має
правовим наслідком відміну процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти.
   Частиною четвертою статті 8 Закону ( 1490-14 ) на редакції
спеціалізованих  друкованих  засобів  масової  інформації  та
інформаційного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, при
прийнятті оголошень про заплановану закупівлю (оголошень про
попередню кваліфікацію) та оголошень про результати проведення
торгів покладений обов'язок перевіряти в порядку, визначеному
редакціями цих видань, виконання замовниками вимог щодо розміщення
інформації в інформаційних системах в мережі Iнтернет (наявність
підтвердження про відповідність інформаційної системи в мережі
Iнтернет вимогам, встановленим цим Законом, та наявність  і
відповідність  коду,  зазначеного  в  оголошенні, коду, який
присвоєний інформаційною системою в мережі Iнтернет).
   Дотримання замовником  правових  норм  щодо  оприлюднення
інформації про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
відповідно до  вимог Закону забезпечує виконання мети Закону
( 1490-14 ) - створення конкурентного середовища у сфері державних
закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення
прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
   В цьому контексті слід наголосити на вимогах статті 8 Закону
(  1490-14  ), якою передбачено: оголошення про заплановану
закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників
публікуються,  зокрема,  в інформаційному бюлетені, що видає
Тендерна палата України. З огляду на те, що в силу частини другої
статті 17-2 Закону Тендерна палата України безкоштовно реалізує
напрями  діяльності,  передбачені  Законом,  оголошення  про
заплановану закупівлю безкоштовно розміщуються в інформаційному
бюлетені, що видає Тендерна палата України.
   Крім того, відповідно до частини третьої статті 8 Закону
( 1490-14 ) оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення
попередньої  кваліфікації  учасників додатково розміщуються у
відповідних міжнародних виданнях або в інформаційних системах у
мережі Iнтернет англійською мовою у разі, якщо очікувана вартість
предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
   - для товарів - 200 тисячам євро;
   - для послуг - 300 тисячам євро;
   - для робіт - 4 мільйонам євро.
   Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного
банку України, встановленим на день відправлення для публікації
оголошення про проведення торгів або на  день  відправлення
запрошень до участі у торгах - у разі застосування торгів з
обмеженою участю.
   Згідно з частиною першою статті 29-1 Закону ( 1490-14 )
оголошення про результати проведення  процедур  відкритих  і
двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю та редукціону
оприлюднюється і публікується в інформаційних системах в мережі
Iнтернет  та  у  спеціалізованих  друкованих засобах масової
інформації та в інформаційному бюлетені, який видає Тендерна
палата України, а у випадках, коли вартість договору перевищує
суму, передбачену частиною третьою статті 8 цього Закону, - також
у міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата
України, та інших відповідних міжнародних виданнях,  протягом
10 календарних днів після укладення договору про закупівлю або
після прийняття рішення про відміну  процедур  відкритих  і
двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю та редукціону або
визнання їх такими, що не відбулися.
   Таким чином, в разі перевищення очікуваною вартістю предмета
закупівлі встановленої Законом ( 1490-14 )  межі  грошового
еквіваленту євро замовник зобов'язаний додатково до публікації у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та  в
інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, в
інформаційних системах у мережі Iнтернет обов'язково розмістити
оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої
кваліфікації учасників, оголошення про результати  проведення
торгів у відповідних міжнародних виданнях або в інформаційних
системах у мережі Iнтернет англійською  мовою,  зокрема,  у
міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата
України.
   Слід зазначити,  що  взаємовідносини  і  розрахунки  між
замовниками та інформаційними системами  в  мережі  Iнтернет
відповідно до частини четвертої статті 21 Закону ( 1490-14 )
можуть визначатися в тендерній  документації  відповідно  до
цивільного законодавства.
   Відповідно до положень цивільного законодавства здійснюється
і надання тендерної документації, визначення її вартості та
порядок розрахунків (частина перша статті 20 Закону ) ( 1490-14 ).
   Частиною десятою статті 26 Закону ( 1490-14 ) визначено, що
для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні
експертні організації чи окремі експерти на договірних засадах між
замовником  та  ними  відповідно  до  положень  цивільного
законодавства, рекомендації яких можуть бути використані під час
визначення переможця процедури закупівлі. Взаємовідносини  та
порядок  розрахунків  між  сторонами  договору та учасниками
визначаються в тендерній документації.
   Крім того, відповідно до статті 29 Закону ( 1490-14 ) всі
витрати, пов'язані з укладанням договору, можуть покладатися на
учасника - переможця процедури закупівлі на умовах, визначених у
тендерній документації, та відповідно до положень Цивільного
кодексу України ( 435-15 ). При цьому будь-які витрати, понесені
учасником - переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю у
тендері та укладанням договору, в тому числі пов'язані з його
нотаріальним посвідченням на вимогу замовника, не вважаються
збитками і не підлягають відшкодуванню учаснику.
   Частиною першою статті 34 Закону ( 1490-14 ) передбачено, що
всі витрати, пов'язані з укладанням договору (у тому числі
витрати, пов'язані з його нотаріальним посвідченням)  можуть
покладатися на учасника - переможця процедури закупівлі на умовах,
визначених в тендерній документації, та відповідно до положень
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
   Наведені правові норми Закону ( 1490-14 ) вказують  на
існування правовідносин, що виникають між замовником, експертами,
консультантами,   учасниками,   спеціалістами,   юристами,
інформаційними  системами  в  мережі  Iнтернет  тощо.  Такі
правовідносини є цивільно-правовими і регламентуються цивільним
законодавством України.
   Побудова цивільних правовідносин, що виникають між суб'єктами
сфери державних закупівель, може здійснюватися з використанням
договору на користь третьої особи. Статтею 636 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) визначене поняття такого договору, зокрема,
договором на користь третьої особи є договір, в якому боржник
зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка
встановлена або не встановлена у договорі. Виконання договору на
користь третьої особи може вимагати як особа, яка уклала договір,
так і третя особа, на користь якої передбачено виконання, якщо
інше не встановлено договором або законом чи не випливає з суті
договору. З моменту вираження третьою особою наміру скористатись
своїм правом сторони не можуть розірвати або змінити договір без
згоди третьої особи, якщо інше не встановлено договором або
законом ( 1490-14 ).
   Цивільне законодавство України (  435-15  ),  презюмуючи
принципи диспозитивності та свободи укладання договору, визначає:
договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом
або не випливає із суті договору (частина п'ята статті 626 ЦК
України).
   Крім того, виходячи з вимог статті 632 ЦК України ( 435-15 ),
ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Якщо ціна у
договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його
умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на
аналогічні  товари,  роботи або послуги на момент укладення
договору.
   Аналіз наведених правових норм свідчить про те, що замовник
як суб'єкт цивільних правовідносин може  сплачувати  послуги
спеціалістів,  юристів,  економістів,  консультантів та інших
фізичних чи юридичних осіб, залучених до роботи  тендерного
комітету  на  договірних  засадах,  відповідно до цивільного
законодавства.
   Вирішення спорів, що виникають з цивільних правовідносин між
суб'єктами сфери державних закупівель, здійснюється з урахуванням
правових норм Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
   Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
особистого немайнового або майнового права та інтересу.
   Згідно із статтею 1 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) підприємства, установи, організації, інші
юридичні  особи,  громадяни,  які  здійснюють  підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку
набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право
звертатися до господарського суду з встановленою підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних
прав і охоронюваних законом інтересів, а також для  вжиття
передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання
правопорушенням.
   Частиною першою статті 3 Цивільного процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) передбачено: кожна особа має право в порядку,
встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
   Отже, якщо суб'єкти сфери державних закупівель вважають, що у
процесі  здійснення  процедури  закупівлі  (наприклад,  в
правовідносинах з надання тендерної документації, оприлюднення
інформації в мережі Iнтернет тощо) їх права були порушені, вони
вправі звернутися до суду згідно з чинним законодавством України.
   Аналізуючи сучасний стан системи державних закупівель, слід
зазначити, що як свідчить проведене дослідження за 2007 рік,
замовники здійснювали закупівлі товарів, робіт і послуг за цінами,
що перевищували середньоринкові. А це, в свою чергу, вказує на
наявність корупційних діянь та зловживань службовим становищем
членами тендерних комітетів та штучно завищену прибутковість
договорів про закупівлю. Така  ситуація  потребує  негайного
реагування та забезпечення чіткого і неухильного дотримання мети
Закону ( 1490-14 ) - досягнення оптимального та раціонального
використання державних коштів, запобігання проявам корупції.
   З метою  невитрачання  державних  коштів  в  тендерній
документації доцільно встановлювати положення про те, що витрати,
які пов'язані з участю в процедурі закупівлі, не можуть включатись
до ціни тендерної пропозиції. Такі витрати здійснюються за рахунок
прибутку учасників тендера і як наслідок не відбувається додаткове
витрачання державних коштів.
   Узагальнюючи проблемні питання сфери державних закупівель,
слід звернути увагу на неефективність та недосконалість роботи
Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель, що мала місце в
період   діяльності   Департаменту   державних  закупівель
Антимонопольного комітету України під керівництвом Федоренка О.О.,
який здійснював організаційно-методичне забезпечення діяльності
Комісії. Наслідком цього стало затягування Комісією розгляду
матеріалів у сфері державних закупівель, а також наявність фактів
протиправних  діянь,  систематичного  зловживання  службовим
становищем,  що  мали місце з боку працівників Департаменту
державних закупівель Антимонопольного комітету України.
   Враховуючи викладене, Комісія В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Рекомендувати  замовникам,  підприємствам,  установам,
організаціям  всіх  форм  власності  прискорити  створення
інформаційних систем в мережі Iнтернет, які повністю відповідають
вимогам, встановленим Законом ( 1490-14 ), зокрема, які мають
атестат відповідності Комплексній системі захисту інформації, з
дотриманням вимог законодавства  України  про  інтелектуальну
власність.
 
   2. Встановити, що замовники зобов'язані неухильно виконувати
вимоги Закону ( 1490-14 ) щодо оприлюднення інформації про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти з наявністю в
оголошенні відповідного  коду,  як  підтвердження  розміщення
відповідної інформації, який присвоєний інформаційною системою в
мережі Iнтернет, яка відповідає вимогам, встановленим цим Законом.
 
   3. Iнформаційний бюлетень, що видає Тендерна палата України,
з метою забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти та на виконання цілей, встановлених
Законом  (  1490-14  ), розміщує оголошення про заплановані
закупівлі, про проведення попередньої кваліфікації на безкоштовній
основі.
 
   4. В разі перевищення очікуваною вартістю предмета закупівлі
встановленої Законом ( 1490-14 ) межі грошового еквівалента євро
замовник зобов'язаний додатково до публікації у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації  та  в  інформаційному
бюлетені, що видає Тендерна палата України, в інформаційних
системах у мережі Iнтернет, обов'язково розмістити оголошення про
заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації
учасників, оголошення про  результати  проведення  торгів  у
відповідних міжнародних виданнях або в інформаційних системах у
мережі Iнтернет англійською мовою, зокрема,  у  міжнародному
інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України.
 
   5. Правовідносини, що виникають у зв'язку з наданням послуг
експертами, консультантами, інформаційними системами в мережі
Iнтернет  тощо, є цивільно-правовими і регулюються цивільним
законодавством України. Витрати, понесені учасником у зв'язку з
участю в тендері та укладенням договору, не вважаються збитками і
не підлягають відшкодуванню учаснику.
 
   6. Установити, що тендерна (цінова) пропозиція  учасника
повинна включати детальну калькуляцію (кошторис) вартості товару,
робіт, послуг, зазначаючи при цьому окремо розмір прибутку.
Максимальний  розмір прибутку, який може встановлюватися при
визначенні ціни тендерної пропозиції на товари, роботи, послуги,
не може перевищувати 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, крім
випадків, передбачених законами України. Установити, що учасник
при розрахунку ціни тендерної пропозиції не має права включати в
ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі
здійснення  процедури  закупівлі  та  укладення договору про
закупівлю, зокрема, витрати на оплату тендерної документації,
оплату послуг інформаційних систем у мережі Iнтернет, витрати,
пов'язані з оформленням тендерного забезпечення та забезпечення
виконання договору, витрати, пов'язані з укладанням договору, у
тому числі витрати, пов'язані з його нотаріальним посвідченням.
 
   7. Рекомендувати замовникам покласти витрати, пов'язані з
проведенням  процедур  закупівель, на учасників відповідно до
ст. 21, 29, 34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) без витрачання державних
коштів.
 
   8. Рекомендувати  замовникам  встановлювати  в  тендерній
документації на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти наступні положення: "Тендерна (цінова) пропозиція учасника
повинна включати детальну калькуляцію (кошторис) вартості товару,
робіт, послуг, зазначаючи при цьому окремо розмір прибутку.
Максимальний розмір прибутку, який може встановлюватися  при
визначенні ціни тендерної пропозиції на товари, роботи, послуги,
не може перевищувати 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, крім
випадків, передбачених законами України. Учасник при розрахунку
ціни тендерної пропозиції не має права включати в ціну тендерної
пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення
процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема,
витрати  на  оплату  тендерної  документації,  оплату послуг
інформаційних систем у мережі Iнтернет, витрати, пов'язані з
оформленням тендерного забезпечення та забезпечення виконання
договору, витрати, пов'язані з укладанням договору, у тому числі
витрати, пов'язані з його нотаріальним посвідченням".
 
   9. Замовник  як  суб'єкт  цивільних  правовідносин  може
сплачувати  послуги  спеціалістів,  юристів,  економістів,
консультантів, інформаційних систем в мережі Iнтернет, інших
фізичних чи юридичних осіб, залучених замовником на договірних
засадах відповідно до цивільного законодавства.
 
   10. Зобов'язати  замовників,  які  здійснювали  закупівлі
товарів, робіт і послуг за цінами, що перевищують середньоринкові,
зменшити ціни за договорами про закупівлю на підставі ст. 34
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) таким чином, щоб максимальний розмір прибутку
учасника не перевищував 15 відсотків ціни тендерної пропозиції,
крім випадків, передбачених законами України.
 
   11. Встановити, що проведення Замовником закупівель товарів,
робіт та послуг за завищеними цінами є підставою для виключення
всіх  членів  тендерного  комітету Замовника з його складу,
відповідно до частини сьомої статті 12 Закону ( 1490-14 ) та
проведення комплексних перевірок на предмет законності здійснення
державних закупівель замовників за участю Генеральної прокуратури
України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України,
Контрольно-ревізійного управління України, Рахункової  палати,
Тендерної палати України.
 
   12. Розгляд  заяв  (претензій),  що виникають з приводу
цивільних  правовідносин  між  експертами,  консультантами,
інформаційними системами в мережі Iнтернет тощо, відноситься
виключно до компетенції суду.
 
   13. Встановити, що розгляд  матеріалів  здійснюватиметься
Комісією впродовж п'яти робочих днів з дня їх надходження. В
зв'язку з цим рекомендувати Тендерній палаті України скоротити
строки надання висновків з питань, що виникають у сфері державних
закупівель.
 
   14. Рекомендувати Держкомстату, Тендерній палаті  України
створити автоматизовану систему збирання та аналізу статистичної
інформації щодо державних закупівель
 
   15. Опублікувати це рішення Міжвідомчої комісії з питань
державних закупівель в Iнформаційному бюлетені Тендерної палати
України.
 
   16. Направити це рішення Президенту України, Секретаріату
Президента України, Раді національної безпеки і оборони України,
Кабінету Міністрів України, профільному комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого належать питання регулювання
ринку державних закупівель.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка