Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Галузевий робочий план на 2002 р. з реалізації Основних завдань та заходів Державної програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 2000 - 2004 р.

       КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
 N 67 від 24.12.2001
 
 
    Про Галузевий робочий план на 2002 р. з реалізації
     Основних завдань та заходів Державної програми
  розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 2000 - 2004 р.
 
 
      { Рішення введено в дію Наказом Міністерства
                       транспорту 
       N 922 ( v0922361-01 ) від 29.01.2001 }
 
 
 
   Колегія  Міністерства транспорту відзначає, що на виконання
п. 2.2 рішення Колегії від 10.09.2001 р. N 48 ( va048361-01 ) "Про
стан виконання Галузевого робочого плану на 2001 р. з Основних
завдань   та   заходів   Державної   програми   розвитку
транспортно-дорожнього комплексу на 2000 - 2004 р." державними
департаментами,  Укрзалізницею,  Укравтодором,  Укрзалізпромом
розроблені Робочі плани кожної галузі на 2002 р. з урахуванням
головних положень та напрямків розвитку транспортно-дорожнього
комплексу, визначених Концепцією на середньостроковий період та до
2020 р.
   Планом передбачено  "Удосконалення  механізму  державного
регулювання  та  системи  управління реструктуризації" шляхом
реструктуризації залізничного транспорту з розмежуванням функцій
державного  та  господарського  управління,  відокремлення та
приватизації підприємств, які не приймають участь у перевізному
процесі, підготовки до корпоратизації судноремонтних заводів,
завершення процесу відокремлення аеропортів від підприємств, що
здійснюють  авіаційні перевезення, з подальшою передачею цих
аеропортів до сфери управління облдержадміністрацій, створення
сильного  конкурентоспроможного  національного  перевізника на
авіаційному та морському транспорті, підвищення  ефективності
використання державного майна, бюджетних коштів та управління
дорожнім господарством.
   Визначаються заходи щодо "Удосконалення економічних відносин
та  тарифної  політики,  підвищення  рівня  транспортного
обслуговування".
   Особлива увага приділяється питанням: "Ствердження України як
транзитної держави", "Iнтеграція транспортно-дорожнього комплексу
до європейської та світової транспортних систем",  виконання
заходів відповідно до Програми створення і функціонування мережі
міжнародних транспортних коридорів.
   Це перш   за   все,   створення   законодавчого  та
нормативно-правового поля, вступ до міжнародних  транспортних
організацій, забезпечення реалізації Угоди про партнерство та
співробітництво  між   Україною та   ЄС з питань транспорту
( 998_012 ).
   Чільне місце займає розділ "Удосконалення нормативно-правової
бази  функціонування  галузі".  Передбачається  розробка  та
супроводження у Верховній Раді 10 законодавчих актів та внесення
змін і доповнень до деяких діючих Законів.
   Знайшли своє відображення питання "Забезпечення безпечної
роботи транспорту, реалізації заходів щодо ресурсозбереження та
охорони навколишнього середовища".
   Окреслені шляхи "Оновлення основних фондів, удосконалення їх
структури  та розвитку інвестиційної діяльності", виходячи з
наявних джерел фінансування.
   Разом з тим, аналіз поданих до Мінтрансу Робочих планів
свідчить, що окремі заходи не містять конкретизованих напрямків
роботи з реалізації Основних завдань та заходів Державної програми
розвитку   транспортно-дорожнього    комплексу  України на
2000 - 2004 р., схваленої постановою Кабінету Міністрів України
від 30.12.2000  р.  N  1931 ( 1931-2000-п ), не враховують
обмеженість фінансування з Державного бюджету окремих напрямків
розвитку галузі.
   До цього часу залишаються неврегульованими питання порядку
оформлення  та  видачі  дозволів  на  здійснення міжнародних
автотранспортних перевезень, практично некоординованою система
управління  автотранспортним  процесом  на  місцях  обласними
автотранспортними об'єднаннями,  маючи  на  меті  злагоджений
державний підхід до цього виду перевезень.
   Неврегульованість питань компенсації збитків від пільгових
перевезень  пасажирів  призводить  до  збиткової  діяльності
пасажирських автоперевезень,  викликає  соціальну  напругу  в
суспільстві через відмову окремих автоперевізників в пільгових
перевезеннях відповідно до чинного законодавства.
   Повільними темпами проводиться робота щодо створення сильного
конкурентоспроможного національного авіаперевізника, поповнення
джерелами лізингового фонду для придбання авіаційної техніки
вітчизняного виробництва.
   Дефіцит коштів на фінансування дорожнього господарства майже
унеможливлює виконання у повному обсязі заходів Державної програми
в  напрямках  утвердження  України як транзитної держави та
інтеграції транспортно-дорожнього комплексу до Європейської та
світової транспортних систем.
   Відсутність реальних джерел фінансування оновлення активної
частини  основних  фондів авіаційного, морського і річкового
транспорту   стримує подальший розвиток цих галузей не тільки у
2002 р., а і в майбутньому.
   З метою забезпечення сталого функціонування галузі у 2002 р.,
нарощування виробничого потенціалу, реалізації Державної програми
розвитку    транспортно-дорожнього     комплексу України на
2000 - 2004 р., виходячи з реалій сьогодення та намірів розвитку
на майбутнє, безумовного виконання вимог Президента України,
Кабінету Міністрів України, з урахуванням зауважень, висловлених
на засіданні Колегії Прем'єр-міністром України щодо надійного
забезпечення обслуговування народного господарства та населення в
перевезеннях та усунення окремих недоліків, які мали місце при
реалізації    Галузевого робочого плану поточного року, Колегія
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Схвалити Галузевий робочий план на 2002 р. з реалізації
Основних  завдань  і  заходів  Державної  програми  розвитку
транспортно-дорожнього комплексу України на 2000 - 2004 рр.
   2. Керівникам  державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укравтодору, Укрзалізпрому, департаментів, самостійних управлінь
Мінтрансу забезпечити реалізацію розділів Галузевого робочого
плану на 2002 рр.
   Звіти про стан його виконання розглянути на засіданні Колегії
у липні 2002 р.
   3. Керівникам  Державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укравтодору, Укрзалізпрому в тижневий термін провести уточнення
Робочих планів галузей, маючи за мету більшу конкретизацію пунктів
заходів.
   4. Заступнику Державного секретаря Кролю С. С., директору
Державного департаменту автомобільного транспорту Докілю Л. П. у
десятиденний термін завершити роботу по розробці проекту "Порядок
оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних
держав при виконанні вантажів автотранспортом у міжнародному
сполученні, їх обміну та обліку" та подати його на затвердження в
установленому порядку.
   5. Звернути     увагу  заступника Державного секретаря
Демиденка А. Ф., директора Державного департаменту авіаційного
транспорту Шкатюка А. Г. на необхідність своєчасного виконання в
повному обсязі програми створення сильного конкурентоспроможного
національного авіаперевізника.
   6. Заступнику Державного секретаря Демиденку А. Ф., директору
Державного департаменту авіаційного транспорту Шкатюку А. Г.:
   6.1. Вжити заходів  щодо  забезпечення  виконання  Указу
Президента України від 26.02.99 р. N 219/99 ( 219/99 ) "Про
Основні напрями конкурентної політики на 1999 - 2000 р. та заходи
щодо їх реалізації", спільного наказу Міністерства транспорту
України та   Фонду державного майна України від 20.05.99 р.
N 268/917 "Про затвердження графіку проведення реструктуризації
підприємств авіаційного транспорту". Про стан виконання особисто
інформувати Колегію у березні 2002 р.
   6.2. В місячний термін підготувати та внести пропозиції щодо
джерел наповнення лізингового фонду для придбання авіаційної
техніки вітчизняного виробництва.
   7. В термін, визначений Галузевим робочим планом, погодити у
відповідних міністерствах і відомствах і надати на  розгляд
Кабінету Міністрів України пакет ратифікаційних документів щодо
вступу України до Євроконтролю з метою подальшої ратифікації
Верховною Радою України.
   8. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступників  Державного  секретаря  відповідно  до  розподілу
обов'язків.
   9. Загальний контроль та координацію роботи з цього питання
покласти на Державного секретаря Мінтрансу Петренка О. П.
 
 "Транспорт України",
 N 1, 15 січня 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка