Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у вугільній галузі на 2007-2011 роки

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2007 N 534
 
 
        Про затвердження Програми розвитку
          фізичної культури і спорту
        у вугільній галузі на 2007-2011 роки
 
 
   З метою підвищення ефективності реалізації державної політики
у  сфері фізичної культури і спорту, формуванню у трудових
колективах сталих традицій та мотивацій щодо фізичної культури і
спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя,
профілактики захворювань та на виконання постанови  Кабінету
Міністрів України  від  15  листопада  2006  року  N  1594
( 1594-2006-п ) "Про затвердження державної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту у
вугільній галузі на 2007-2011 роки (далі  -  Програма),  що
додається.
 
   2. Покласти  на спортивний комітет Мінвуглепрому функції
координатора з реалізації вказаної Програми.
 
   3. Керівникам підприємств, установ  та  організацій,  що
належать  до  сфери  управління Мінвуглепрому, та щодо яких
міністерство  здійснює  функції  з  управління  державними
корпоративними правами спільно із галузевими профспілками (за
згодою), до 1 березня 2008 розробити та подати до Мінвуглепрому:
   програму розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на
2008-2011 роки;
   розрахунок коштів  необхідних  для  виконання Програми в
2008 році (на 2009-2011 до 20 червня).
 
   4. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать
до сфери управління Мінвуглепрому, та щодо яких Міністерство
здійснює функції з управління державними корпоративними правами:
 
   4.1. Забезпечити виконання в межах компетенції та фінансових
можливостей вказаної Програми.
 
   4.2. Щороку, до 10 грудня подавати Мінвуглепрому відомості
про стан виконання Програми  для  узагальнення  та  подання
Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Зюкова Ю.Є.
 
 Міністр                          С.Тулуб
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінвуглепрому
                   03.12.2007 N 534
 
 
               ПРОГРАМА
        розвитку фізичної культури і спорту
        у вугільній галузі на 2007-2011 роки
 
 
             Загальні питання
 
   В Україні  склалася  критична ситуація у сфері фізичної
культури і спорту. Лише 13 відсотків населення залучено до занять
фізичною культурою і спортом.
   Світовий досвід свідчить, що  рухова  активність  людини
протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан
здоров'я.
   Нагального розв'язання потребує проблема розвитку фізичної
культури і спорту у вугільній галузі.
   Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту,
зумовлена такими факторами:
   невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;
   недосконалість інфраструктури   у    виробничій    і
соціально-побутовій сфері;
   недосконалість системи підготовки збірних команд, низький
рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення спорту;
   незадовільний стан матеріально-технічної бази;
   недостатнє фінансування;
   недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої
діяльності;
   недостатнє пропагування серед  широких  верств  населення
здорового способу життя.
 
           Мета і завдання Програми
 
   Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної
культури  і  спорту,  зокрема  удосконалення  відповідного
організаційного механізму.
   Основними завданнями Програми є:
   проведення фізкультурно-оздоровчої  та  спортивно-масової
роботи за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку
громадян;
   забезпечення розвитку масових видів спорту;
   підвищення рівня   кадрового,   матеріально-технічного,
фінансового, інформаційного забезпечення.
 
             Етапи виконання
 
   Програма виконується двома етапами:
   перший (до 1 березня 2008 року) - розроблення та прийняття
відповідних програм з питань розвитку фізичної культури і спорту;
   другий ( 2008-2011 роки) - здійснення заходів згідно з
додатком та їх коригування.
 
           Організація і контроль
           за виконанням Програми
 
   Організація виконання, забезпечення моніторингу і оцінки ходу
виконання  Програми  покладається  на  спортивний  комітет
Мінвуглепрому.
 
 
                   Додаток
                   до Програми
 
 
               ЗАХОДИ
          з розвитку фізичної культури
          і спорту на 2007-2011 роки
 
 
   1. Організаційні заходи
 
   1.1. Внести відповідні зміни та доповнення до галузевих угод
та колективних договорів щодо підтримки та розвитку в колективах
фізичної  культури  і  спорту,  залученню до занять спортом
працівників підприємств, установ, організацій.
 
                   Професійні спілки,
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому.
                   2007-2011 роки.
 
   1.2. Забезпечити збереження, використання та функціонування
мережі      спортивних,       фізкультурно-оздоровчих,
лікувально-фізкультурних закладів, що є у власності структурних
підрозділів.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки.
                   2007-2011 роки.
 
   1.3. Мінвуглепрому спільно з професійними спілками розглянути
питання щодо  можливості  створення  Центрального  галузевого
спортивного клубу "Шахтар".
 
                   Мінвуглепром, професійні
                   спілки. 2008 рік.
 
   1.4. Щорічно розглядати питання щодо укладання угоди між
Мінвуглепромом  та  Центральною радою фізкультурно-спортивного
товариства "Україна" щодо сприяння діяльності у розвитку фізичної
культури і спорту серед трудящих, що працюють на підприємствах в
установах та організаціях галузі.
 
                   Мінвуглепром, Центральна
                   рада
                   фізкультурно-спортивного
                   товариства "Україна".
                   2007-2011 роки.
 
   2. Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у виробничій
сфері
 
   2.1. Підготувати  та подати пропозиції щодо реформування
системи фізичної культури та масового спорту в вугільній галузі із
урахуванням вимог чинного законодавства, передбачивши зокрема:
   - заборону передачі у комунальну власність або виставлення на
продаж об'єктів фізкультурно-спортивного призначення, побудованих
за кошти трудових колективів;
   - не    допущення    перепрофілювання    об'єктів
фізкультурно-спортивного призначення або використання їх не за
призначенням;
   - надання  фізкультурно-оздоровчих,   рекреаційних   та
реабілітаційних     послуг     відомчими     об'єктами
фізкультурно-спортивного призначення працівникам галузі і, в першу
чергу, дітям працівників, студентській молоді на безкоштовній
основі.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки.
                   2007-2011 роки.
 
   2.2. Запровадити  ефективні  форми  проведення виробничої
гімнастики у режимі робочого дня, активного  відпочинку  та
післятрудового    відновлення,    профілактичних   занять
фізкультурно-спортивної спрямованості, для чого:
   - рекомендувати передбачати у колективних угодах надання
напередодні змагань вільних від роботи днів із  збереженням
середньої заробітної плати працівникам, які приймають участь у
спортивних змаганнях галузевого, регіонального та міжрегіонального
рівнів;
   - впроваджувати активні форми сімейного дозвілля  шляхом
організації відпочинку працівників та членів їх сімей у вихідні та
вільні від роботи дні у відомчих санаторно-курортних, оздоровчих
закладах  з метою проведення рекреаційних та реабілітаційних
заходів.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки.
                   2007-2011 роки.
 
   2.3. Розробити та визначити в установленому порядку критерії
оцінки ефективності розвитку фізичної культури і масового спорту
суб'єктами  господарювання  та  проводити щороку конкурси на
визначення найкращого у цій сфері підприємства.
 
                   Мінвуглепром,
                   професійні спілки. 2008 рік.
 
   2.4. Забезпечити проведення щорічних галузевих спартакіад та
інших масових спортивних змагань, для чого:
   - щорічно розробляти за участю зацікавлених сторін Плани
спортивно-масових,  фізкультурно-оздоровчих  та  організаційних
заходів по галузі на наступний рік;
   - передбачати участь у спортивних змаганнях всіх вікових
категорій працюючих та членів їх сімей;
   - приурочувати проведення спортивних змагань, спартакіад до
професійних свят;
   - постійно розширювати перелік спортивних  дисциплін  та
програму змагань з видів спорту, що користуються популярністю у
працівників галузі.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки.
                   2007-2011 роки.
 
   2.5. На   підставі   наданих   відомостей   створити
загальногалузевий  реєстр  спортивних   споруд,   об'єктів
фізкультурно-спортивного призначення, їх технічного стану.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки. 2008 рік.
 
   2.6. Забезпечити  ефективне  збереження  та  використання
фізкультурно-оздоровчих    і    спортивних     споруд,
лікувально-фізкультурних  закладів,  а  також  підтримку  їх
функціонування.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки.
                   2007-2011 роки.
 
   2.7. Постійно підвищувати ефективність загальної, професійної
та спеціальної фізичної підготовки у Державній  воєнізованій
гірничорятувальній службі.
 
                   Мінвуглепром, Державна
                   воєнізована
                   гірничорятувальна служба.
                   2007-2011 роки.
 
   3. Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота  за  місцем
проживання та масового відпочинку працівників
 
   3.1. Сприяти розвитку мережі сучасних центрів та клубів
фізкультурно-спортивної      спрямованості      різних
організаційно-правових  форм,  які  надаватимуть  доступні та
високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем компактного
проживання працівників галузі та у відомчих санаторно-курортних і
оздоровчих закладах.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   на балансі яких знаходиться
                   житловий фонд та заклади
                   відпочинку і оздоровлення.
                   2007-2011 роки.
 
   3.2. Продовжити роботу із здійснення фізкультурно-оздоровчих,
рекреаційних та реабілітаційних заходів у санаторно-курортних,
оздоровчих, лікувальних закладах, для чого:
   - рекомендувати  запровадити  направлення  осіб  після
проходження  реабілітаційних заходів у зв'язку із виробничою
травмою до санаторно-оздоровчих закладів з метою проходження
розширеного фізкультурно-оздоровчого курсу;
   - передбачати організацію навчання плаванню та безпечному
поводженню  на воді відпочиваючих, в першу чергу, дітей, в
санаторно-курортних та оздоровчих закладах, дитячих  закладах
відпочинку, відомчих басейнах.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   на балансі яких знаходяться
                   лікувальні заклади
                   та заклади відпочинку
                   і оздоровлення.
                   2007-2011 роки.
 
   3.3. Здійснити заходи щодо облаштування сучасних спортивних
майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
громадян.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки.
                   2007-2011 роки.
 
   4. Кадрове забезпечення
 
   4.1. Сприяти  введенню  до  штатного  розпису  суб'єктів
господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної
культури в межах затвердженої граничної чисельності.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому.
                   2007-2011 роки.
 
   5. Фінансове забезпечення
 
   5.1. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій для
розвитку сфери фізичної культури і спорту.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому.
                   2007-2011 роки.
 
   6. Iнформаційне забезпечення
 
   6.1. Забезпечити  висвітлення  змагань  з  видів спорту,
пропагувати фізкультурно-спортивний рух серед працівників галузі.
 
                   Мінвуглепром, підприємства,
                   установи та організації,
                   що належать до сфери
                   управління Мінвуглепрому,
                   професійні спілки.
                   2007-2011 роки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка