Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1995 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 1995 року
 
 
   На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1995 року:
 
   - за цикл монографій "Фізико-хімічна механіка руйнування
матеріалів і цілісність конструкцій":
 
   ПАНАСЮКУ Володимиру Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Фізико-механічного інституту
імені Г.В. Карпенка НАН України
 
   АНДРЕЙКIВУ Олександру  Євгеновичу  -  члену-кореспонденту
Національної  академії  наук  України,  головному  науковому
співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка
НАН України
 
   РОМАНIВУ Олегу   Миколайовичу   -   члену-кореспонденту
Національної  академії  наук  України,  завідувачу  відділу
Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
 
   НАЗАРЧУКУ Зіновію   Теодоровичу  -  члену-кореспонденту
Національної академії наук  України,  заступникові  директора
Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
 
   САВРУКУ Михайлу Петровичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Фізико-механічного інституту імені
Г.В. Карпенка НАН України
 
   КОВЧИКУ Степану  Євстаховичу - докторові технічних наук,
виконуючому обов'язки  завідувача  відділу  Фізико-механічного
інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
 
   НИКИФОРЧИНУ Григорію Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу   відділу  Фізико-механічного  інституту  імені
Г.В. Карпенка НАН України
 
   ДАЦИШИН Олександрі Петрівні - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому  науковому  співробітникові  Фізико-механічного
інституту імені Г.В. Карпенка НАН України;
 
   - за цикл праць "Елементарні процеси та резонансні явища в
парних зіткненнях електронів, атомів і іонів":
 
   ЗАПIСОЧНОМУ Iвану Прохоровичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Iнституту електронної
фізики НАН України
 
   ШПЕНИКУ Отто Бартоломійовичу - докторові фізико-математичних
наук, директорові Iнституту електронної фізики НАН України
 
   IМРЕ Арпаду Йосиповичу - докторові фізико-математичних наук,
завідувачу відділу Iнституту електронної фізики НАН України
 
   ЗАВIЛОПУЛУ Анатолію   Миколайовичу    -    докторові
фізико-математичних  наук,  заступникові  директора  Iнституту
електронної фізики НАН України
 
   САБАДУ Омеляну Петровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту електронної
фізики НАН України
 
   ЛЕНДЬЕЛУ Володимиру Iвановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Ужгородського університету
 
   ШИМОНУ Людвіку Людвіковичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Ужгородського державного університету
 
   АЛЕКСАХIНУ Iллі Сергійовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Ужгородського державного університету;
 
   - за  цикл  наукових  праць  "Координаційна  хімія  в
електролітах":
 
   ВОЛКОВУ Сергію  Васильовичу  -  академікові  Національної
академії  наук  України,  директорові Iнституту загальної та
неорганічної хімії імені В.I. Вернадського НАН України
 
   СКОПЕНКУ Віктору Васильовичу -  академікові  Національної
академії  наук  України,  ректорові  Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
 
   КОКОЗЕЮ Володимиру Миколайовичу - докторові хімічних наук,
завідувачу лабораторії Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
 
   ПЕХНЬЮ Василю Iвановичу - кандидатові хімічних наук, старшому
науковому співробітникові Iнституту загальної та неорганічної
хімії імені В.I. Вернадського НАН України
 
   ГОРОДИСЬКОМУ Олександру  Володимировичу  -  академікові
Національної академії наук України (посмертно);
 
   - за цикл праць "Наукові основи екологічної оцінки впливу
гідротехнічних об'єктів на водні екосистеми з метою управління
якістю води та біопродуктивність":
 
   РОМАНЕНКУ Віктору  Дмитровичу  - академікові Національної
академії наук України, директорові Iнституту гідробіології НАН
України
 
   ОКСIЮК Ользі Петрівні - докторові біологічних наук, головному
науковому співробітникові Iнституту гідробіології НАН України
 
   ЖУКИНСЬКОМУ Валерію Миколайовичу - кандидатові біологічних
наук, провідному науковому співробітникові Iнституту гідробіології
НАН України
 
   ЛАВРИКУ Володимиру Iвановичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Iнституту гідробіології НАН України
 
   СТОЛЬБЕРГУ Феліксу Володимировичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківської  державної  академії  міського
господарства;
 
   - за  восьмитомну  монографію  "Литосфера  Центральной и
Восточной Европы":
 
   ЧЕКУНОВУ Анатолію Васильовичу - академікові  Національної
академії наук України, завідувачу відділу Iнституту геофізики
імені С.I. Субботіна НАН України
 
   СТАРОСТЕНКУ Віталію Iвановичу - академікові  Національної
академії наук України, директорові Iнституту геофізики імені
С.I. Субботіна НАН України
 
   ХАРИТОНОВУ Олегу  Матвійовичу   -   члену-кореспонденту
Національної  академії  наук  України, заступникові директора
Iнституту геофізики імені С.I. Субботіна НАН України
 
   ГОРДIЄНКУ Вадиму    В'ячеславовичу    -    докторові
геолого-мінералогічних  наук, завідувачу лабораторії Iнституту
геофізики імені С.I. Субботіна НАН України
 
   КРАСОВСЬКОМУ Сергію    Сергійовичу    -    докторові
геолого-мінералогічних  наук,  завідувачу  відділу  Iнституту
геофізики імені С.I. Субботіна НАН України
 
   КУТАСУ Роману Iвановичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, завідувачу відділу Iнституту геофізики імені С.I. Субботіна
НАН України
 
   ПАШКЕВИЧ Iнні    Костянтинівні    -    кандидатові
геолого-мінералогічних  наук, завідувачу лабораторії Iнституту
геофізики імені С.I. Субботіна НАН України
 
   СОЛЛОГУБУ Всеволоду  Борисовичу  -  члену-кореспонденту
Національної академії наук України (посмертно);
 
   - за цикл праць "Теоретичне обгрунтування, конструювання,
освоєння виробничого випуску та впровадження в клінічну практику
принципово нового медичного пробіотика - біоспорин":
 
   СМИРНОВУ Валерію Веніаміновичу - академікові національної
академії наук України, директорові Iнституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
 
   РЕЗНИКУ Семену  Рафаїловичу  -  докторові медичних наук,
провідному науковому співробітникові Iнституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
 
   СОРОКУЛОВIЙ Iрині Борисівні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Iнституту мікробіології  і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
 
   В'ЮНИЦЬКIЙ Валентині Олексіївні - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
 
   СЛАБОСПИЦЬКIЙ Алевтині Тимофіївні - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
 
   ГОЛОВЧЕНКУ Володимиру Iвановичу - президентові відкритого
акціонерного товариства "Дніпрофарм"
 
   ЧАПЛИНСЬКОМУ Володимиру Яковичу - докторові медичних наук,
старшому  мікробіологові  відкритого  акціонерного  товариства
"Дніпрофарм"
 
   КРИЛОВIЙ Валентині Петрівні - начальникові цеху відкритого
акціонерного товариства "Дніпрофарм";
 
   - за  цикл  наукових  праць  "Теоретичні основи системи
виробництва відповідальних деталей та вузлів машин із високоміцних
легких конструкційних матеріалів":
 
   КРИВОВУ Георгію Олексійовичу - докторові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Український
науково-дослідний інститут авіаційної технології"
 
   ЗАБАШТI Володимиру Федоровичу - докторові технічних наук,
начальникові лабораторії  відкритого  акціонерного  товариства
"Український науково-дослідний інститут авіаційної технології"
 
   ГАЙДАЧУКУ Віталію Євгеновичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського авіаційного  інституту  імені
М.Є. Жуковського
 
   КАРПОВУ Якову  Семеновичу  -  докторові  технічних наук,
доцентові  Харківського  авіаційного   інституту   імені
М.Є. Жуковського
 
   IЩЕНКУ Анатолію  Яковичу  -  докторові  технічних  наук,
завідувачу відділу Iнституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
 
   РЯБОВУ Володимиру Рафаїловичу - докторові технічних наук,
завідувачу  лабораторії  Iнституту  електрозварювання  імені
Є.О. Патона НАН України
 
   БОГОЛЮБОВУ Володимиру Семеновичу - докторові технічних наук,
директорові галузевого  науково-дослідного  центру  авіаційної
промисловості "Композит", місто Москва;
 
   - за цикл праць "Фізичні механізми деградації та шляхи
підвищення надійності оптоелектронних приладів":
 
   ШЕЙНКМАНУ Мойсею Ківовичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук України, керівникові відділення Iнституту фізики
напівпровідників НАН України
 
   ТОРЧИНСЬКIЙ Тетяні Вікторівні - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Iнституту фізики напівпровідників НАН
України
 
   ЛУК'ЯНЧИКОВIЙ Наталії    Борисівні    -    докторові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Iнституту фізики
напівпровідників НАН України
 
   СВЄЧНIКОВУ Георгію   Сергійовичу    -    кандидатові
фізико-математичних  наук,  старшому науковому співробітникові
Iнституту фізики напівпровідників НАН України
 
   ТОМЧУКУ Петру Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Iнституту фізики НАН України
 
   ТЕЛЕЖКIНУ Веніаміну   Олександровичу   -   докторові
фізико-математичних  наук,  керівникові  відділу  Донецького
фізико-технічного інституту НАН України
 
   ЛИТВИНУ Олександру Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові начальника виробництва акціонерного товариства "Чисті
метали", місто Світловодськ
 
   ОМЕЛЬЯНЧУКУ Володимиру  Прокоповичу  -  голові  правління
відкритого акціонерного товариства "Центральне конструкторське
бюро "Ритм", місто Чернівці;
 
   - за розроблення наукових основ створення і технологічних
процесів виробництва нового класу пористих металевих матеріалів
волокнистої будови та виробів на їх основі для високоефективного
капілярного транспорту в  теплообмінних  системах  і  тонкої
фільтрації рідких та газових середовищ:
 
   КОСТОРНОВУ Анатолію  Григоровичу  -  члену-кореспонденту
Національної академії наук  України,  заступникові  директора
Iнституту проблем матеріалознавства імені I.М. Францевича НАН
України
 
   КИРИЧЕНКУ Олегу Володимировичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Iнституту проблем матеріалознавства імені
I.М. Францевича НАН України
 
   МОРОЗУ Анатолію Леонтійовичу - кандидатові технічних наук,
старшому співробітникові Iнституту проблем матеріалознавства імені
I.М. Францевича НАН України
 
   ЧЕРКАСОВУ Михайлу Iвановичу - головному технологові Iнституту
проблем матеріалознавства імені I.М. Францевича НАН України
 
   КIРДIНУ Миколі Кузьмичу - головному інженерові Макіївського
особливого конструкторсько-технологічного бюро Iнституту проблем
матеріалознавства імені I.М. Францевича НАН України
 
   ПРIСНЯКОВУ Володимиру Федоровичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Дніпропетровського державного
університету
 
   ГОНТАРЄВУ Юрію Костянтиновичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Дніпропетровського державного університету
 
   ГУЖВI Миколі Сергійовичу - технічному директорові Київського
державного виробничого об'єднання "Хімволокно";
 
   - за  працю  "Наукові  основи, розроблення технології і
промислове використання метану вуглегазових родовищ":
 
   ПУДАКУ Валентину Васильовичу - кандидатові технічних наук,
технічному  директорові  Донецького виробничого об'єднання по
видобутку вугілля
 
   IЛЛЮШЕНКУ Валентину Григоровичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Донецького виробничого об'єднання по
видобутку вугілля
 
   КОНАРЄВУ Валентину Васильовичу - кандидатові технічних наук,
керівникові групи Донецького виробничого об'єднання по видобутку
вугілля
 
   АЛЕКСЄЄВУ Анатолію Дмитровичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Донецького фізико-технічного інституту НАН
України
 
   ПОЛТАВЦЮ Віктору Iвановичу - кандидатові технічних наук
 
   БРIЖАНЬОВУ Анатолію    Михайловичу    -    докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу лабораторії Донецького
державного технічного університету
 
   ГАЛАЗОВУ Руслану Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Виробничого об'єднання шахтної геології і
технічного буріння;
 
   - за цикл наукових праць "Теоретичні основи і технології
виробництва та використання на транспорті альтернативних моторних
палив на базі мінеральних ресурсів України":
 
   КАРПУ Iгорю Миколайовичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Iнституту газу НАН України
 
   П'ЯТНИЧКУ Олександру Iвановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Iнституту газу НАН України
 
   БИКОВУ Геннадію Олександровичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Iнституту газу НАН України
 
   КАЛАЧЕВУ Сергію Iллічу - науковому співробітникові Iнституту
газу НАН України
 
   ДИКОМУ Миколі Олександровичу - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету України
 
   ДОЛГАНОВУ Кінту Євгенійовичу - докторові технічних наук,
професорові Українського транспортного університету
 
   БЄЛЯНСЬКОМУ Віктору Петровичу - докторові технічних наук,
професорові  Київського  міжнародного  університету  цивільної
авіації;
 
   - за підручник "Українська література" для учнів 9 класу (К.:
Освіта, 1993):
 
   СТЕПАНИШИНУ Борису Iллічу - кандидатові педагогічних наук,
професорові Рівненського державного педагогічного інституту.
 
   2. Установити на 1995 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки п'ятсот мільйонів карбованців кожна.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 грудня 1995 року
     N 1168/95
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка