Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 1995 р. N 916
                Київ
 
       Про прискорення організації біржового
          сільськогосподарського ринку
 
  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови КМ 
   N 1436 ( 1436-96-п ) від 02.12.96 
   N 848 ( 848-97-п ) від 05.08.97 )
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 1291 ( 1291-97-п ) від 18.11.97 
      N 686 ( 686-99-п ) від 23.04.99 )
 
 
  З метою становлення біржового сільськогосподарського ринку та
підвищення  його   ефективності   Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити    Концепцію    організації    біржового
сільськогосподарського ринку, розроблену Міністерством сільського
господарства і продовольства та Українською аграрною  біржею
(додається). 
( На часткову зміну пункту 1 додатково див. Постанову КМ N 848
( 848-97-п ) від 05.08.97 )
 
   2. Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до
прискорення реалізації положень зазначеної Концепції.
 
   3. Міністерству  сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів в місячний термін
розробити та  затвердити  Типові  правила  біржової  торгівлі
сільськогосподарською продукцією.
 
   4. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
Українській академії аграрних наук розробити і затвердити  в
місячний термін Типове положення про міжрегіональний та районний
агроторговий дім і опрацювати механізм взаємодії агроторгових
домів з аграрними біржами.
 
 
   ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 686
( 686-99-п ) від 23.04.99 )
 
 
   6. Установити, що:
   у складі засновників і членів аграрних бірж повинно бути не
менш як    половина   вітчизняних   сільськогосподарських
товаровиробників та представників переробної промисловості;
   аграрні та товарні біржі, в яких працюють секції продажу
сільськогосподарської продукції, щотижня інформують Міністерство
сільського господарства і продовольства та Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі про результати торгів.
 
   7. Міністерству фінансів внести в місячний термін пропозиції
щодо оподаткування аграрних і товарних бірж.
 
   8. Покласти на Акціонерний комерційний банк "Україна" за його
згодою функції розрахункового центру Української аграрної біржі.
 
   9. З метою вдосконалення існуючої системи інформації про
формування цін, рух продукції, вплив різноманітних факторів на
рівень виробництва і споживання  продовольства  створити  при
Міністерстві сільського  господарства  і  продовольства  Центр
сільськогосподарської ринкової інформації.
   Міністерству сільського  господарства  і  продовольства,
Міністерству економіки,  Міністерству  фінансів,  Міністерству
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерству статистики
розробити Положення про Центр сільськогосподарської  ринкової
інформації та визначити джерела його фінансування.
 
   10. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Саблука П.Т.
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд. 22
 
                      СХВАЛЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 1995 р. N 916
 
              КОНЦЕПЦIЯ
           організації біржового
          сільськогосподарського ринку
 
   1. Перехід  від  державно-регульованої  системи розподілу
сільськогосподарської продукції  та  сировини  і  фіксованих
закупівельних цін до ринкової системи переміщення товару від
виробника до споживача, формування цін на основі  попиту  і
пропонування об'єктивно стимулює створення різноманітних ринкових
структур, таких як ринок сировини і  продовольства,  оптові,
роздрібні, спеціалізовані й регіональні ринки.
 
   З оптових  ринків  сировини і продовольства найістотніше
впливає на формування загальнонаціонального  та  регіонального
товарно-фінансового обігу біржовий сільськогосподарський ринок.
 
   Започаткування організації біржового сільськогосподарського
ринку шляхом проведення аукціонних торгів, активізації роботи
існуючих товарних бірж та Української аграрної біржі виявило
комплекс нерозв'язаних проблем: відсутність єдиного біржового
механізму, невідрегульованість питань проведення політики товарних
і фінансових інтервенцій з метою впливу на формування ціни, а
також  питань  аналізу та прогнозування продовольчого ринку,
недосконалість ринкової інфраструктури.
 
   2. Ця Концепція визначає принципи організації  біржового
сільськогосподарського ринку з урахуванням реальної економічної
ситуації і   спрямована   на   децентралізацію   системи
товарно-фінансових ринкових  відносин  без  втрати  державою
можливості регулювати і контролювати баланси продовольчих ресурсів
країни, забезпечення їх державних закупівель, здійснення аграрної
протекціоністської політики.
 
   3. Метою реалізації положень Концепції в умовах ринкової
трансформації економіки  є створення конкурентного середовища,
виконання Програми структурної перебудови економіки України.
 
            ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦIЇ
 
   4. Ця Концепція сприятиме:
 
   становленню біржового сільськогосподарського ринку;
 
   створенню беземісійного механізму фінансування міжсезонних
потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 
   підвищенню ефективності  реалізації  сільськогосподарської
продукції та досягненню паритету цін на продукцію сільського
господарства і промисловості;
 
   здійсненню державної  аграрної  політики  через  систему
біржового сільськогосподарського ринку і активізації впливу на
механізм ціноутворення шляхом проведення товарних і фінансових
інтервенцій.
 
            СТРУКТУРА БIРЖОВОГО
          СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ
 
   5. Біржовий сільськогосподарський ринок - це взаємопов'язана
система державних,   біржових   та   інших    структур
сільськогосподарського ринку згідно із схемою.
 
   Діяльність біржового сільськогосподарського ринку передбачає:
 
   взаємозв'язок бірж, які діють в аграрній сфері, інформаційний
обмін та координацію торгів у режимі реального часу з урахуванням
регіональних особливостей та спеціалізації сільськогосподарського
виробництва;
 
   створення гарантійного товарного і фінансового  механізму
заінтересованості учасників біржового сільськосподарського ринку
безпосередньо в сільськогосподарських районах згідно з правилами,
які визначають агроторгові доми;
 
   участь держави  в  створенні, функціонуванні та розвитку
біржового сільськогосподарського ринку через структурні підрозділи
Мінсільгосппроду.
 
     СТРУКТУРА БIРЖОВОГО СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ
 
 ------------------  ------------------   --------------------
 ¦Мінсільгосппрод ¦  ¦ Українська  ¦   ¦ Брокерські   ¦
 ¦        ¦--->¦ аграрна    ¦<----¦  контори    ¦
 ¦        ¦  ¦  біржа    ¦   ¦ (міжрегіональні)¦
 ------------------  ------------------   --------------------
    ¦           ¦            ¦
    V           V            V
 ------------------  ------------------   --------------------
 ¦ Облсільгосп-  ¦  ¦   Її    ¦   ¦ Регіональні   ¦
 ¦ управління   ¦<-->¦ представництва ¦<--->¦  біржі     ¦
 ¦        ¦  ¦ та філіали   ¦   ¦ (агросекції)  ¦
 ------------------  ------------------   --------------------
    ¦           ^          ^    ¦
    V           ¦  -----------------    V
 ------------------      ¦  ¦     --------------------
 ¦Райсільгосп-  ¦<--------  ¦  ¦     ¦ Брокерські   ¦
 ¦ управління   ¦    ¦  ¦  ¦     ¦  контори    ¦
 ¦        ¦    ¦  ¦  ¦     ¦ (регіональні)  ¦
 ------------------    ¦  ¦  ¦     --------------------
              ¦  ¦  ¦
              V  V  V
 ------------------  ------------------   --------------------
 ¦  Виробники  ¦  ¦Агроторгові доми¦   ¦Споживачі сільгосп¦
 ¦сільгосппродук- ¦--->¦(районні, між- ¦<----¦продукції (перероб¦
 ¦  ції     ¦  ¦  районні)   ¦   ¦ники, комерційні ¦
 ¦        ¦  ¦        ¦   ¦ структури)   ¦
 ------------------  ------------------   --------------------
    ------------------^  ^  ^-------------------
    ¦           ¦            ¦
 ------------------  ------------------   --------------------
 ¦ Постачальники ¦  ¦  Банки    ¦   ¦ Підприємства  ¦
 ¦ матеріально-  ¦  ¦  та інші   ¦   ¦  сервісного   ¦
 ¦ технічних   ¦  ¦ інвестори   ¦   ¦ обслуговування  ¦
 ¦ ресурсів   ¦  ¦        ¦   ¦         ¦
 ------------------  ------------------   --------------------
 
         ФУНКЦIОНАЛЬНА МОДЕЛЬ БIРЖОВОГО
          СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ
 
   6. Мінсільгосппрод в межах своєї компетенції вирішує питання
щодо:
 
   сприяння розвитку  вільної  конкуренції,  зокрема  шляхом
проведення заходів, спрямованих на створення учасникам біржових
торгів  рівних  умов  для  провадження  зовнішньоекономічної
діяльності;
 
   здійснення державної  аграрної  політики  через  систему
біржового сільськогосподарського ринку, організації контролю за
дотриманням нормативних актів;
 
   збереження, поповнення та використання державних резервів
продовольства, сільськогосподарської продукції та сировини шляхом
закупівлі і реалізації їх на біржовому сільськогосподарському
ринку;
 
   закупівлі на біржовому ринку України сільськогосподарської
продукції для  стабілізаційного  фонду, здійснення товарних і
фінансових інтервенцій з метою регулювання цін;
 
   проведення аналізу та прогнозування продовольчого ринку.
 
   7. Українська аграрна біржа та регіональні біржі:
 
   організують проведення торгів сільськогосподарської продукції
оптом, форвардних  і  ф'ючерсних  торгів  стандартним товаром
відповідно до єдиних біржових правил;
 
   здійснюють організаційне забезпечення роботи сертифікованих
біржових складів;
 
   проводять роботу, пов'язану із збором, обробкою та наданням
Мінсільгосппроду інформації про результати біржових торгів;
 
   організують проведення спеціалізованих  і  міжрегіональних
торгів;
 
   забезпечують створення умов для державного регулювання та
контролю цін,   експорту   сільськогосподарської  продукції,
внутрішнього виробничого  та ресурсного балансу через  єдиний
біржовий механізм.
 
   8. Районні агроторгові доми:
 
   організують районні аграрні  ринки  та  забезпечують  їх
взаємодію з міжрегіональними оптовими ринками;
 
   сприяють товаровиробникам в одержанні максимальних прибутків
від реалізації сільськогосподарської  продукції,  сировини  та
продуктів її переробки;
 
   формують районні лоти сільськогосподарської продукції, яка
виставляється на торги;
 
   узгоджують ціни та інші умови і забезпечують заготівлю,
зберігання та  відвантаження  сільськогосподарської  продукції
покупцям;
 
   забезпечують розрахунки з пайовиками агроторгового дому з
урахуванням інтересів     товаровиробників  і   споживачів
сільськогосподарської продукції та постачальників  матеріальних
ресурсів для села;
 
   організують і контролюють місцеві товарообмінні операції на
компенсаційній основі з дотриманням паритету цін на продукцію
сільського господарства і промисловості.
 
 
   ( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ N 686
( 686-99-п ) від 23.04.99 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка