Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оскарження в судовому порядку результатів процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовників

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/58рш
 
 
   В зв'язку з надходженням численних звернень замовників щодо
дії Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон) та оскарження процедур
державних закупівель суб'єктами сфери  державних  закупівель,
відповідно до статті 3-3 Закону Міжвідомча комісія з питань
державних закупівель (надалі - Комісія) В С Т А Н О В И Л А:
 
   З метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і
свобод у сфері державних закупівель будь-який учасник або інша
особа має право оскаржити має право оскаржити рішення, дії або
бездіяльність замовника, зокрема,  до суду згідно з цим Законом
( 1490-14 ) (частина перша статті 36 Закону).
 
   Право прямого звернення до суду  визначально  закріплене
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), норми якої є нормами прямої
дії. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що
виникають  у  державі (частина друга статті 124 Конституції
України).
 
   Наведені правові норми вказують на судовий порядок вирішення
спорів, в тому числі й тих, що виникають з правовідносин при
проведенні процедур державних закупівель. Такий висновок повністю
кореспондується  з  правовими нормами Цивільного кодексу України
( 435-15 ), положеннями процесуального законодавства.
 
   Таким чином, законодавство України презюмує право кожної
особи звертатися безпосередньо до суду, в тому числі і на предмет
оскарження результатів процедур закупівель, рішень, дій  або
бездіяльності  замовників  при  проведенні процедур державних
закупівель. Гарантією дотримання і захисту прав  особи  при
зверненні до суду є основні засади судочинства, в основу яких
покладено законність, рівність всіх учасників судового процесу
перед законом і судом, гласність судового процесу, обов'язковість
рішень суду тощо.
 
   Відповідно до статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
 
   Згідно з  статтею  12 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) встановлено: прокурор розглядає заяви і скарги про
порушення прав громадян та юридичних осіб,крім скарг, розгляд яких
віднесено до компетенції суду.
 
   Як свідчить аналіз процедур оскарження, заяви (скарги) щодо
результатів закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти,
рішень, дій або бездіяльності замовників, зокрема, подаються
учасниками цивільно-правових відносин. Це зумовлено й тим, що
чинна редакція Закону ( 1490-14 ) містить відсильні норми до
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (зокрема, статті 20, 34
Закону).
 
   При цьому, звернення до суду вказаних осіб не може спричиняти
виникнення збитків, оскільки не порушує майнових  благ  або
інтересів і, тим самим, не підпадає під поняття збитків в
тлумаченні Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського
кодексу України ( 436-15 ).
 
   Таким чином, розгляд заяв з приводу оскарження суб'єктами
сфери державних закупівель результатів закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти, рішень, дій або бездіяльності замовників
відноситься до компетенції суду, а не органів прокуратури.
 
   Враховуючи викладене вище Комісія, В И Р I Ш И Л А:
 
   1.  Оскарження  в судовому порядку результатів процедур
закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовників є невід'ємним
правом особи, що гарантоване Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
норми якої є нормами прямої дії, та статтями 17-3, 36, 37-1 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).
 
   2. Звернення до суду учасника або іншої особи, що в силу
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) має право на оскарження щодо застосування
процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника, не
спричиняє виникнення збитків.
 
   3. Судовий розгляд скарг та заяв з приводу  оскарження
результатів процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності
замовників  не  належить  до  компетенції  контролюючих  та
правоохоронних органів, в тому числі органів прокуратури.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка