Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів, робіт і послуг

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/56рш
 
 
   За результатами розгляду численних звернень замовників та
учасників торгів щодо проведення  процедури  запиту  цінових
пропозицій (котирувань) відповідно до статті 3-3 Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг  за  державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон) Міжвідомча комісія з питань державних
закупівель В С Т А Н О В И Л А:
 
   Відповідно до статті 13 Закону ( 1490-14 ) однією з процедур
державних закупівель є запит цінових пропозицій (котирувань).
   Замовник, згідно частини 1 статті 32 Закону ( 1490-14 ), може
здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових
пропозицій (котирувань) щодо товарів, робіт і послуг, для яких
існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість предмета
закупівлі не перевищує 50 тисяч гривень (у разі закупівлі товарів
і послуг) та 200 тисяч гривень (у разі закупівлі робіт).
   Виходячи з норм частини 1 статті 4-1, частини 2 статті 32 та
статті 8 Закону ( 1490-14 ) для отримання цінових пропозицій
замовник одночасно:
   1) публікує оголошення щодо  запиту  цінових  пропозицій
(котирувань)  у  спеціалізованому  друкованому засобі масової
інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує
інформацію виключно з питань державних закупівель та має назву,
яка відноситься безпосередньо саме до сфери державних закупівель
(далі - спеціалізований друкований засіб масової інформації), в
інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України та в
інформаційних системах у мережі Iнтернет;
   2) надсилає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не
менше ніж трьом учасникам та розміщує його в інформаційних
системах у мережі Iнтернет.
   Слід зазначити, що згідно частини 2  статті  8  Закону
( 1490-14 )  процедура  закупівлі не може здійснюватися до
публікації оголошення про неї у спеціалізованому друкованому
засобі масової інформації та в інформаційному бюлетені, що видає
Тендерна палата України, та в інформаційних системах у мережі
Iнтернет.
   Згідно статей 1, 12, 32 Закону ( 1490-14 ) та Порядку
визначення предмета закупівлі, затвердженого рішенням Міжвідомчої
комісії з питань державних закупівель від 19.06.2007 р. N 01/7рш
( vr1_7521-07 ), замовник торгів під час застосування процедури
запиту цінових пропозицій (котирувань) не має право визначати
предмет державної закупівлі по лотах.
   Оголошення про результати проведення процедури запиту цінових
пропозицій (котирувань) публікуються у порядку, передбаченому
статтею 29-1 Закону ( 1490-14 ) - частина 8 статті 32 Закону, а
саме:  в  інформаційних  системах  у  мережі  Iнтернет,  у
спеціалізованих друкованих засобах масової інформації  та  в
інформаційному  бюлетені, який видає Тендерна палата України
протягом 10 календарних днів після укладення  договору  про
закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів або
визнання їх такими, що не відбулися. У випадках, коли вартість
договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8
Закону (для товарів - 200 тисячам євро; для послуг - 300 тисячам
євро; для робіт - 4 мільйонам євро) - також у міжнародному
інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та
інших відповідних міжнародних виданнях.
   Крім того, виходячи з норм частини 1 статті 4-1 та частини 2
статті 17 Закону ( 1490-14 ) замовник зобов'язаний забезпечити
прозорість здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення
необхідної  інформації,  передбаченої  Законом  за  допомогою
інформаційних систем у мережі Iнтернет, у тому числі оприлюднити
Звіт про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій
(котирувань), включаючи всі додатки до нього (крім інформації, що
містить державну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати
його затвердження.
   У разі порушення замовником вимог статей 4-1, 4-2, 8, 17, 26,
29, 29-1, 32 Закону ( 1490-14 ), а саме неоприлюднення оголошення
щодо запиту цінових пропозицій (котирувань), запиту щодо цінових
пропозицій (котирувань), оголошення про результати проведення
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) та звіту про
результати здійснення  процедури  запиту  цінових  пропозицій
(котирувань)  у  спеціалізованому  друкованому засобі масової
інформації, в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата
України, та в інформаційних системах у мережі Iнтернет - договір
про закупівлю, укладений за результатами застосування  такої
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань), відповідно до
частини и 3 статті 34 Закону є недійсним (нікчемним).
 
   В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Під час здійснення процедури запиту цінових пропозицій
(котирувань) замовники зобов'язані оприлюднити у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації, в інформаційному бюлетені,
що видає Тендерна палата України, та в інформаційних системах у
мережі Iнтернет: оголошення щодо запиту  цінових  пропозицій
(котирувань) та оголошення про результати проведення процедури
запиту цінових пропозицій (котирувань).
 
   2. Під час здійснення процедури запиту цінових пропозицій
(котирувань) замовники торгів не мають права визначати предмет
державної закупівлі по лотах.
 
   3. Запит щодо цінових пропозицій (котирувань) та Звіт про
результати  здійснення  процедури  запиту  цінових пропозицій
(котирувань) оприлюднюються в інформаційних системах у мережі
Iнтернет.
 
   4. Замовники торгів під час застосування процедури запиту
цінових пропозицій (котирувань) не мають права  подрібнювати
предмет державної закупівлі з метою уникнення проведення відкритих
торгів із зменшенням ціни або редукціону.
 
   5. У разі порушення замовником вимог статей 4-1, 4-2, 8, 17,
26, 29, 29-1, 32 Закону ( 1490-14 ), а саме неоприлюднення
оголошення щодо запиту цінових пропозицій (котирувань), запиту
цінових  пропозицій  (котирувань),  оголошення про результати
проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) та
звіту  про  результати  здійснення  процедури запиту цінових
пропозицій (котирувань) у спеціалізованому друкованому засобі
масової інформації, в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна
палата України, та в інформаційних системах у мережі Iнтернет -
договір про закупівлю, укладений за результатами застосування
такої процедури запиту цінових пропозицій (котирувань), відповідно
до  частини  3  статті  34 Закону є недійсним (нікчемним).
Неоприлюднення замовником зазначених документів є підставою для
відміни  Міжвідомчою  комісією з питань державних закупівель
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) з послідуючою
передачею усіх матеріалів до правоохоронних органів.
 
   6. Опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті Комісії та
в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка