Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо Положення про організацію системи митного контролю за товарами, що підлягають експортному контролю, та іншими предметами, віднесеними до цієї категорії

         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 11/2-3174 24.07.95
   м.Київ
 
                        Начальникам ТМУ,
                        начальникам митниць
 
 
   ( Лист втратив актуальність на підставі Листа Державної
                        митної служби 
    N 11/2-3586 ( v3586342-97 ) від 21.04.97 )
    
     Щодо Положення про організацію системи митного
     контролю за товарами, що підлягають експортному
     контролю, та іншими предметами, віднесеними до
             цієї категорії
 
 
 
   До відома та використання в роботі надсилаємо "Положення про
організацію системи митного контролю за товарами, що підлягають
експортному контролю, та іншими предметами, віднесеними до цієї
категорії", затверджене Рішенням Урядової комісії з експортного
контролю Протокол N 25 від 29.06.95 р.
 
 Перший заступник Голови Комітету           М.I.Ануфрієв
 
 
                      "ЗАТВЕРДЖЕНО"
                    Рішенням Урядової комісії
                     з експортного контролю
                      Протокол N 25
                     від 29 червня 1995р.
 
              Положення
   про організацію системи митного контролю за товарами,
   що підлягають  експортному  контролю,  та іншими
      предметами, віднесеними до цієї категорії
 
                1995
 
               Положення
       про організацію системи митного контролю
        за товарами та іншими предметами, що
         підлягають експортному контролю
 
  "ПОГОДЖЕНО"             "ПОГОДЖЕНО"
Голова Експертно-тех-        Голова Державного митного
нічного комітету при        комітету України
Кабінеті Міністрів
України
 
   В.Цимбалюк             В.Кравченко
  06.07.95 р.             14.06.95 р.
 
                Київ
                1995
 
              Положення
      про організацію системи митного контролю
      за товарами, до  підлягають експортному
      контролю, та іншими предметами, віднесеними
            до цієї категорії
 
   Положення розроблено  у відповідності з вимогами Митного
кодексу України ( 1970-12 ), указів Президента України від 3 січня
1993р. N 3/93 "Про вдосконалення державного експортного контролю"
та від 12 жовтня 1993р. N 448/93 "Про вдосконалення порядку
реалізації  військового  майна", постанови Кабінету Міністрів
України від 4 березня 1993р. N 160 ( 160-93-п ) "Про вдосконалення
державного контролю за експортом (імпортом) зброї, військової
техніки та матеріалів, що можуть використовуватися  для  їх
створення".
   Положенням визначаються  загальні принципи організації та
здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон
України зброї та засобів її доставки, військової спеціальної
техніки та робіт і послуг, пов'язаних з ними, військового майна, а
також  окремих  видів  обладнання  і технологій, сировини і
матеріалів, комплектуючих і напівфабрикатів та інших матеріальних
ресурсів, що використовуються або можуть бути використані при
розробці чи виробництві усіх  видів  зброї,  військової  та
спеціальної техніки (надалі товарів, що підлягають експортному
контролю).
   Переліки товарів,  що  підлягають  експортному  контролю,
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
       Організація системи митного контролю за
      товарами, що підлягають експортному контролю
 
   Система митного  контролю  за  товарами,  що  підлягають
експортному  контролю,  є  невід'ємною  складовою  частиною
національної  системи експортного контролю і включає в себе
підрозділи з експортного контролю в:
   - Державному митному комітеті України:
   - Територіальних митних управліннях:
   - митницях.
   Організація та керівництво системою митного контролю  за
товарами,  що  підлягають  експортному контролю, здійснюється
Державним митним комітетом України (надалі Держмитком).
   Держмитком здійснює загальне керівництво митними органами в
питаннях організації митного контролю за товарами, що підлягають
експортному контролю; розробляє нормативні документи в межах своєї
компетенції; призупиняє митне оформлення товарів, що підлягають
експортному  контролю,  в  разі  виявлення  порушень чинного
законодавства, з наступним інформуванням Урядової комісії  з
експортного  контролю  (далі УКЕК) та її робочого органу -
Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів) України
(далі  ЕТК)  для прийняття необхідних заходів до порушника:
проводить і координує свою діяльність з питань  експортного
контролю з іншими державними органами.
   Територіальне митне  управління   здійснює   оперативне
керівництво підпорядкованими йому митними установами: здійснює
контроль за чітким виконанням митницями рішень Уряду України та
нормативних документів Держмиткому; постійно інформує Держмитком
про оперативний стан справ з питань експортного контролю в
підпорядкованих митних установах; проводить і координує свою
діяльність з іншими державними органами по практичному здійсненню
заходів експортного контролю.
   Митниця здійснює безпосередній митний контроль за товарами,
що підлягають експортному контролю, приймає оперативні рішення з
питань експортного контролю в межах своєї компетенції.
   Митне  оформлення  товарів,  що  підлягають  експортному
контролю, здійснюється спеціально  уповноваженими  начальником
митниці службовими особами, які мають право працювати з таємною
документацією.
   Підрозділи  експортного  контролю  в  митних  органах
забезпечуються необхідними технічними засобами, а транспортні
засоби, закріплені за цими підрозділами, вважаються транспортними
засобами оперативної служби.
 
       Митне оформлення товарів, що підлягають
            експортному контролю
 
   Ввезення, вивезення та транзит через митну територію України
товарів, щодо яких встановлено режим  експортного  контролю,
здійснюється  за  умови обов'язкового декларування зазначених
товарів згідно чинному законодавству та наявності дозволу УКЕК.
   Дозвіл видається ЕТК за рішенням Урядової комісії експортного
контролю у відповідності з "Iнструкцією про порядок оформлення та
використання дозволів на право здійснення експорту, імпорту та
транзиту товарів,   що  підлягають  експортному  контролю"
( v1001342-96 ), і є підставою для прийняття товару до митного
оформлення.
   Дозвіл оформлюється  за  встановленою   формою,   яка
затверджується УКЕК, і вважається дійсним за умови:
   - наявності підпису та  відповідної  печатки  однієї  з
уповноважених осіб Урядової комісії з експортного контролю;
   - відповідності затвердженій формі та порядку заповнення;
   - відсутності підчисток, виправлень, допечаток.
   Митне оформлення товарів, що підлягають експортному контролю,
здійснюється  на  підставі  чинного  митного законодавства у
відповідності з "Порядком пропуску через митний кордон України та
митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю"
( z0095-96 ), який затверджується наказом Держмиткому.
   Статистична інформація за зовнішньоекономічними операціями з
товарами,  що підлягають експортному контролю, включається в
загальні обсяги митної статистики зовнішньої торгівлі України з
використанням методів захисту інформації і не підлягає відкритому
опублікуванню.
   Порядок отримання та використання митної статистики з питань
експортного контролю встановлюється Держмиткомом.
   Держмиткомом надається  оперативна інформація до ЕТК про
використання дозволів УКЕК на підставі відповідних запитів ЕТК.
Форма та порядок здійснення обміну оперативною інформацією (з
урахуванням  встановленого  режиму  таємності)  узгоджується
Держмиткомом та ЕТК.
   Ніякі інші державні органи не мають права втручатися в процес
митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю, і
зобов'язані  надавати  всіляку  допомогу представникам митних
органів, при виконанні ними службових обов'язків по контролю за
товарами, що підлягають експортному контролю.
   Перевірка іншими державними органами документації  митних
органів на товари, що підлягають експортному контролю, може
здійснюватись лише за узгодженням з Держмиткомом за наявності
відповідного рішення Урядової комісії з експортного контролю.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка