Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення шляхом виділу Державного підприємства "Горлівське управління шахтобудмеханізації"

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2007 N 608
 
 
          Про створення шляхом виділу
        Державного підприємства "Горлівське
         управління шахтобудмеханізації"
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                  вугільної промисловості
    N 158 ( v0158644-08 ) від 14.04.2008 }
 
 
 
   Відповідно до Цивільного ( 435-15 )  та  Господарського
кодексів України ( 436-15 ), Законів України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16  ),  "Про  державну
реєстрацію юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), враховуючи клопотання ВАТ "Трест "Артемшахтобуд"
ДП ДХК "Донбасшахтобуд" від 01.11.2007 N 01-212, голови ЦК ППВП
України Турманова В.I. від 16.11.2007 N 34-п, з метою підвищення
ефективності управління державним майном Н А К А З У Ю:
 
   1. Виділити зі складу Відкритого акціонерного товариства
"Трест "Артемшахтобуд" (далі - ВАТ  "Трест  "Артемшахтобуд")
структурний підрозділ "Горлівське управління шахтобудмеханізації"
та створити на його  базі  Відкрите  акціонерне  товариство
"Горлівське управління   шахтобудмеханізації"   (далі   -
ВАТ "Горлівське     управління     шахтобудмеханізації")
(місцезнаходження: 84601, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Маршала
Пересипкіна, 8).
 
   2. Виконання обов'язків  директора  -  голови  правління
ВАТ "Горлівське  управління  шахтобудмеханізації"  покласти на
Степанова А.В., за його згодою, до укладання  контракту  з
керівником підприємства в установленому порядку.
 
   3. Призначити  головою  комісії  з  виділу  зі  складу
ВАТ "Трест "Артемшахтобуд" структурного підрозділу "Горлівське
управління  шахтобудмеханізації"  керуючого  трестом - голову
правління цього товариства Петруся В.I. (ідентифікаційний номер
[...]).
 
   4. Голові комісії з виділу Петрусю В.I.:
 
   4.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування в
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр"  та/або  в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем  знаходження  підприємства
інформацію  про  виділ зі складу ВАТ "Трест "Артемшахтобуд"
структурного    підрозділу    "Горлівське    управління
шахтобудмеханізації",  порядок  та термін заявлення претензій
кредиторами до юридичної особи у процесі виділу, наявних (відомих)
кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
 
   4.2. Встановити  строки  для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
 
   4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення юридичної особи шляхом виділу та подати  йому  в
установленому  законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
 
   4.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром про її персональний
склад.
 
   4.5. У встановленому порядку попередити працівників  ВАТ
"Трест "Артемшахтобуд" про виділ з його складу структурного
підрозділу  "Горлівське  управління  шахтобудмеханізації"  і
забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку,
визначеному чинним законодавством.
 
   4.6. Здійснити інвентаризацію майна структурного підрозділу
"Горлівське управління шахтобудмеханізації" станом на 01.05.2008 і
за її результатами скласти розподільчий баланс, який в строк до
15.05.2008, але не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами, з висновками комісії  подати  Мінвуглепрому  на
затвердження.
 
   4.7. Внести зміни до:
   акта оцінки вартості майна ВАТ "Трест "Артемшахтобуд" та
надати Мінвуглепрому на затвердження;
   плану розміщення акцій ВАТ "Трест "Артемшахтобуд" та надати
їх Мінвуглепрому на погодження;
   статуту ВАТ "Трест "Артемшахтобуд" та надати Мінвуглепрому на
затвердження.
 
   4.8. Не  пізніше  60 календарних днів з дати державної
реєстрації змін до статуту товариства подати до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку документи для реєстрації
випуску акцій ВАТ "Трест "Артемшахтобуд".
 
   4.9. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
 
   5. Виконуючому  обов'язки  директора  - голови правління
ВАТ "Горлівське управління шахтобудмеханізації" Степанову А.В.:
 
   5.1. Підготувати проект акта вартості майна ВАТ "Горлівське
управління шахтобудмеханізації" та надати його на затвердження
Мінвуглепрому.
 
   5.2. Підготувати  проект   плану   розміщення   акцій
ВАТ "Горлівське  управління шахтобудмеханізації" та надати їх
Мінвуглепрому на погодження.
 
 
   5.3. В установленому порядку підготувати проект  статуту
підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження та не пізніше
двох робочих днів від дати його затвердження подати відповідному
державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи
для здійснення державної реєстрації юридичної особи.
 
   5.4. Не пізніше 60 календарних днів з  дати  державної
реєстрації змін до статуту товариства подати до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку документи для реєстрації
випуску акцій ВАТ "Горлівське управління шахтобудмеханізації".
 
   6. Управлінню кадрової політики Мінвуглепрому у встановленому
порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором
-   головою   правління   ВАТ   "Горлівське   управління
шахтобудмеханізації".
 
   7. Установити,   що   ВАТ   "Горлівське   управління
шахтобудмеханізації"  є  правонаступником  майнових  прав  та
обов'язків ВАТ "Трест "Артемшахтобуд", пов'язаних з діяльністю
його   структурного   підрозділу   "Горлівське  управління
шахтобудмеханізації", згідно з розподільчим балансом.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Корзуна А.В.
{ Наказова частина в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 158 ( v0158644-08 ) від 14.04.2008 }
 
 Міністр                        В.Полтавец
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка