Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Плану заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 року

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2007 N 865
 
 
         Про затвердження Плану заходів
         щодо соціальної адаптації осіб,
        які відбували покарання у вигляді
       позбавлення волі, на період до 2009 року
 
 
   З метою  своєчасного  виконання  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від  21  листопада  2007  року  N  1030-р
( 1030-2007-р ) "Про затвердження плану заходів щодо соціальної
адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення
волі, на період до 2009 року" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  План заходів МОЗ України щодо соціальної
адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення
волі, на період до 2009 року (далі - План заходів), що додається.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Міністру
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних
управлінь  охорони  здоров'я Дніпропетровської, Луганської та
Харківської, Головного управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів
Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Одеської, управлінь охорони здоров'я Волинської, Житомирської,
Запорізької,  Iвано-Франківської,  Миколаївської,  Полтавської,
Херсонської та Хмельницької обласних державних адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських
державних адміністрацій, Українському центру  профілактики  і
боротьби зі СНIДом забезпечити виконання Плану заходів та надання
інформації щодо виконання Плану заходів до Комітету з питань
протидії  ВIЛ-інфекції/СНIДу  та  іншим соціально небезпечним
хворобам МОЗ України згідно з встановленими термінами.
 
   3. Комітету з питань протидії ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
соціально  небезпечним  хворобам  МОЗ  України  забезпечити
узагальнення інформації про виконання Плану заходів та подавати до
Міністерства  праці  та соціальної політики України, кожного
півріччя до 5 числа наступного місяця.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра здоров'я України у зв'язках з Верховною Радою України та
іншими органами державної влади Iвасюка В.П.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   27.10.2007 N 865
 
 
              ПЛАН ЗАХОДIВ
      МОЗ України щодо соціальної адаптації осіб,
     які відбували покарання у вигляді позбавлення
          волі, на період до 2009 року
 
 
--------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Найменування заходів  ¦ Термін ¦  Відповідальні виконавці  ¦
¦п/п¦             ¦ виконання¦               ¦
¦---+--------------------------+----------+------------------------------¦
¦ 1 ¦Взяти участь у розробці  ¦II квартал¦ Комітет з питань протидії  ¦
¦  ¦проекту Концепції     ¦2008 року ¦ ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим ¦
¦  ¦соціальної адаптації осіб,¦     ¦  соціально небезпечним   ¦
¦  ¦які відбували покарання у ¦     ¦     хворобам,      ¦
¦  ¦вигляді позбавлення волі, ¦     ¦Департамент розвитку медичної ¦
¦  ¦на період до 2009 року  ¦     ¦     допомоги,      ¦
¦  ¦після його надходження до ¦     ¦  Департамент Державного  ¦
¦  ¦МОЗ України.       ¦     ¦ санітарно епідеміологічного ¦
¦  ¦             ¦     ¦      нагляду      ¦
¦---+--------------------------+----------+------------------------------¦
¦ 2 ¦Підвищити рівень медичного¦Постійно, ¦ Комітет з питань протидії  ¦
¦  ¦обслуговування звільнених ¦інформацію¦ ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим ¦
¦  ¦осіб, зокрема хворих на  ¦ подавати ¦  соціально небезпечним   ¦
¦  ¦туберкульоз, за      ¦ кожного ¦     хворобам,      ¦
¦  ¦направленням центрів   ¦ півріччя ¦Департамент розвитку медичної ¦
¦  ¦соціальної адаптації,   ¦до першого¦   допомоги населенню,   ¦
¦  ¦закладів соціального   ¦ числа  ¦Міністерство охорони здоров'я ¦
¦  ¦захисту для бездомних   ¦наступного¦ Автономної Республіки Крим, ¦
¦  ¦громадян.         ¦ місяця ¦ Головні управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦ здоров'я Дніпропетровської, ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Луганської, Львівської та  ¦
¦  ¦             ¦     ¦     Харківської,     ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦здоров'я та медицини катастроф¦
¦  ¦             ¦     ¦Черкаської, управління охорони¦
¦  ¦             ¦     ¦   здоров'я та курортів   ¦
¦  ¦             ¦     ¦Вінницької, управління охорони¦
¦  ¦             ¦     ¦здоров'я та медицини катастроф¦
¦  ¦             ¦     ¦ Одеської, управлінь охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦ здоров'я обласних державних ¦
¦  ¦             ¦     ¦    адміністрацій,    ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦  здоров'я та медичного   ¦
¦  ¦             ¦     ¦  забезпечення Київської  ¦
¦  ¦             ¦     ¦та управління охорони здоров'я¦
¦  ¦             ¦     ¦  Севастопольської міських  ¦
¦  ¦             ¦     ¦  державних адміністрацій.  ¦
¦---+--------------------------+----------+------------------------------¦
¦ 3 ¦Взяти участь у проведенні ¦Постійно, ¦Департамент розвитку медичної ¦
¦  ¦науково-практичних    ¦інформацію¦   допомоги населенню,   ¦
¦  ¦семінарів, конференцій,  ¦ подавати ¦Міністерство охорони здоров'я ¦
¦  ¦дискусій, засідань за   ¦до першого¦ Автономної Республіки Крим, ¦
¦  ¦круглим столом і нарад з ¦ числа  ¦ Головні управління охорони ¦
¦  ¦метою координації     ¦наступного¦ здоров'я Дніпропетровської, ¦
¦  ¦діяльності органів    ¦ місяця ¦ Луганської, Львівської та  ¦
¦  ¦виконавчої влади, органів ¦ кожного ¦     Харківської,     ¦
¦  ¦місцевого самоврядування, ¦ півріччя ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦громадських, благодійних і¦     ¦здоров'я та медицини катастроф¦
¦  ¦релігійних організацій,  ¦     ¦Черкаської, управління охорони¦
¦  ¦пов'язаної з вирішенням  ¦     ¦   здоров'я та курортів   ¦
¦  ¦питань соціальної     ¦     ¦Вінницької, управління охорони¦
¦  ¦адаптації звільнених осіб.¦     ¦здоров'я та медицини катастроф¦
¦  ¦             ¦     ¦ Одеської, управлінь охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦ здоров'я обласних державних ¦
¦  ¦             ¦     ¦    адміністрацій,    ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦  здоров'я та медичного   ¦
¦  ¦             ¦     ¦  забезпечення Київської  ¦
¦  ¦             ¦     ¦та управління охорони здоров'я¦
¦  ¦             ¦     ¦  Севастопольської міських  ¦
¦  ¦             ¦     ¦  державних адміністрацій.  ¦
¦---+--------------------------+----------+------------------------------¦
¦ 4 ¦Сприяти соціальній    ¦Постійно, ¦Департамент розвитку медичної ¦
¦  ¦адаптації наркозалежних  ¦інформацію¦   допомоги населенню,   ¦
¦  ¦осіб, які звільнилися з  ¦ подавати ¦   Комітет з контролю   ¦
¦  ¦місць позбавлення волі  ¦ кожного ¦    за наркотиками,    ¦
¦  ¦шляхом забезпечення    ¦ півріччя ¦Міністерство охорони здоров'я ¦
¦  ¦реабілітації у центрах  ¦до першого¦ Автономної Республіки Крим, ¦
¦  ¦ресоціалізації      ¦ числа  ¦ Головні управління охорони ¦
¦  ¦наркозалежних.      ¦наступного¦ здоров'я Дніпропетровської, ¦
¦  ¦             ¦ місяця ¦ Луганської, Львівської та  ¦
¦  ¦             ¦     ¦     Харківської,     ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦здоров'я та медицини катастроф¦
¦  ¦             ¦     ¦Черкаської, управління охорони¦
¦  ¦             ¦     ¦   здоров'я та курортів   ¦
¦  ¦             ¦     ¦Вінницької, управління охорони¦
¦  ¦             ¦     ¦здоров'я та медицини катастроф¦
¦  ¦             ¦     ¦ Одеської, управлінь охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦ здоров'я обласних державних ¦
¦  ¦             ¦     ¦    адміністрацій,    ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦  здоров'я та медичного   ¦
¦  ¦             ¦     ¦  забезпечення Київської  ¦
¦  ¦             ¦     ¦та управління охорони здоров'я¦
¦  ¦             ¦     ¦  Севастопольської міських  ¦
¦  ¦             ¦     ¦  державних адміністрацій.  ¦
¦---+--------------------------+----------+------------------------------¦
¦ 5 ¦Сприяти розширенню    ¦Постійно, ¦Відділ Європейської інтеграції¦
¦  ¦зв'язків з відповідними  ¦інформацію¦  та міжнародних зв'язків  ¦
¦  ¦органами іноземних держав ¦ подавати ¦   Управління правового   ¦
¦  ¦та міжнародними      ¦до першого¦ забезпечення та міжнародної ¦
¦  ¦благодійними організаціями¦ числа  ¦     діяльності     ¦
¦  ¦з метою удосконалення   ¦наступного¦               ¦
¦  ¦системи соціальної    ¦ місяця ¦               ¦
¦  ¦адаптації звільнених осіб.¦ кожного ¦               ¦
¦  ¦             ¦ півріччя ¦               ¦
¦---+--------------------------+----------+------------------------------¦
¦ 6 ¦З метою підготовки    ¦Постійно, ¦ Комітет з питань протидії  ¦
¦  ¦засуджених до звільнення ¦інформацію¦ ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим ¦
¦  ¦забезпечити в установах  ¦ подавати ¦  соціально небезпечним   ¦
¦  ¦виконання покарань надання¦до першого¦     хворобам,      ¦
¦  ¦соціально-медичних послуг,¦ числа  ¦Український центр профілактики¦
¦  ¦з метою зменшення ризику ¦наступного¦  та боротьби зі СНIДом,  ¦
¦  ¦інфікування ВIЛ/СНIДом та ¦ місяця ¦Міністерство охорони здоров'я ¦
¦  ¦добровільного тестування ¦ кожного ¦ Автономної Республіки Крим, ¦
¦  ¦на ВIЛ/СНIД.       ¦ півріччя ¦ Головні управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦ здоров'я Дніпропетровської, ¦
¦  ¦             ¦     ¦  Луганської, Львівської  ¦
¦  ¦             ¦     ¦    та Харківської,    ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦здоров'я та медицини катастроф¦
¦  ¦             ¦     ¦     Черкаської,     ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Управління охорони здоров'я ¦
¦  ¦             ¦     ¦  та курортів Вінницької,  ¦
¦  ¦             ¦     ¦ управління охорони здоров'я ¦
¦  ¦             ¦     ¦  та медицини катастроф   ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Одеської, управлінь охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦ здоров'я обласних державних ¦
¦  ¦             ¦     ¦    адміністрацій,    ¦
¦  ¦             ¦     ¦ Головне управління охорони ¦
¦  ¦             ¦     ¦  здоров'я та медичного   ¦
¦  ¦             ¦     ¦  забезпечення Київської  ¦
¦  ¦             ¦     ¦та управління охорони здоров'я¦
¦  ¦             ¦     ¦  Севастопольської міських  ¦
¦  ¦             ¦     ¦  державних адміністрацій.  ¦
--------------------------------------------------------------------------
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            В.I.Петренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка