Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження примірних положень про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2007 N 866
 
 
        Про затвердження примірних положень
        про хоспіс та відділення паліативної
       допомоги хворим на ВIЛ-інфекцію та СНIД
 
 
   На виконання пункту 29 Національної програми забезпечення
профілактики ВIЛ-інфекції, допомоги та лікування ВIЛ-інфікованих і
хворих на СНIД на 2004-2008 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2004 року N 264 ( 264-2004-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Примірне положення про відділення паліативної допомоги
для хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД (далі - Примірне положення про
відділення паліативної допомоги), що додається.
 
   1.2. Примірне  положення  про  хоспіс  для  хворих  на
ВIЛ-інфекцію/СНIД (далі - Примірне положення про хоспіс), що
додається.
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Луганської, Львівської та Харківської,  Головного  управління
охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління
охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління  охорони
здоров'я  та  медицини катастроф Одеської, управлінь охорони
здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління
охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Передбачити кошти у місцевих бюджетах на забезпечення
надання паліативної допомоги ВIЛ-інфікованим особам та хворим на
СНIД, які її потребують.
 
   2.2. Сприяти створенню та функціонуванню хоспісів, відділень
та палат паліативної допомоги.
 
   2.3. Довести Примірне положення про відділення паліативної
допомоги та Примірне положення про хоспіс до відома медичних
працівників закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу
ВIЛ-інфікованим та хворим на СНIД.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра у зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами
державної влади Iвасюка В.П.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   27.12.2007 N 866
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про відділення паліативної допомоги
         для хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Відділення  паліативної  допомоги  для  хворих  на
ВIЛ-інфекцію/СНIД організується на базі міської багатопрофільної
або спеціалізованої  (інфекційної, протитуберкульозної) лікарні
з метою забезпечення цілодобового кваліфікованого догляду, надання
медичної, соціальної, духовної та психологічної допомоги хворим на
ВIЛ-інфекцію/СНIД у станах, що потребують надання цієї допомоги,
а також психологічної та соціальної підтримки родичів на період
хвороби та втрати ними рідного.
 
   1.2. Рішення про відкриття відділення паліативної допомоги
приймається територіальним органом охорони здоров'я.
 
   1.3. Потужність відділення та адміністративна територія, що
ним обслуговується, визначається територіальним органом охорони
здоров'я за поданням керівника закладу, на базі якого планується
відкрити відділення паліативної допомоги, в залежності від потреб
населення в медико-соціальній допомозі такого типу, чисельності
хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД, зони обслуговування,  фактичного
забезпечення населення спеціалізованим ліжковим фондом.
 
   1.4. Діяльність відділення паліативної допомоги здійснюється
відповідно  до  чинного  законодавства,  нормативної  та
інструктивно-методичної документації МОЗ України, територіальних
органів охорони здоров'я за підпорядкуванням, нормативно-правових
актів з питань надання медико-соціальної допомоги населенню та
цього Положення.
 
   1.5. Відділення паліативної допомоги може бути клінічною
базою закладів освіти та наукових установ.
 
   1.6. Відділення паліативної допомоги має бути забезпечене
всіма умовами для перебування тяжкохворих, що потребують медичної
та  соціальної допомоги, а також тимчасового перебування їх
відвідувачів.
 
   1.7. Надання допомоги хворим в умовах відділення паліативної
допомоги передбачає наявність ліжок для стаціонарного та денного
перебування  тяжкохворих  пацієнтів,  організації  виїзної
(патронажної) служби для обслуговування хворих та їх сімей на
дому, приміщень для надання духовної та психологічної допомоги
пацієнтам,   діяльності   групи  взаємодопомоги,  кабінету
психологічного розвантаження персоналу тощо.
 
   1.8. Фінансове забезпечення діяльності відділення паліативної
допомоги  здійснюється  за рахунок коштів місцевого бюджету,
благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та
фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Оплата праці медичного персоналу здійснюється згідно з діючими
умовами оплати праці.
 
      2. Завдання відділення паліативної допомоги
 
   2.1. Організація доступного медико-соціального забезпечення
населення, заснованого на благодійному та гуманному ставленні
громадськості та держави до проблем інкурабельних хворих на
ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
   2.2. Надання гарантованого обсягу медичних послуг хворим на
ВIЛ-інфекцію/СНIД, які потребують такого виду допомоги, в т.ч.
покращення медичної допомоги тяжкохворим на дому.
 
   2.3. Забезпечення підбору та проведення необхідного обсягу
паліативної терапії, побудованої на принципах безперервності, що
поєднує в собі організацію допомоги в умовах стаціонару  та
на дому.
 
   2.4. Своєчасне  діагностування  ускладнень або загострень
супутніх хронічних, опортуністичних захворювань у хворих, надання
екстреної  допомоги у разі невідкладних станів, забезпечення
контролю болю  та  інших  симптомів,  якими  супроводжується
термінальна стадія ВIЛ-інфекції/СНIДу.
 
   2.5. Організація  необхідної  консультативної допомоги та
здійснення патронажного нагляду за інкурабельними пацієнтами та
тяжкохворими вдома в разі неможливості їх госпіталізації до
відділення  або  спеціалізованого  лікувально-профілактичного
закладу.
 
   2.6. Забезпечення взаємодії з іншими медичними та немедичними
закладами, громадськими організаціями та фондами, що фокусують
свою увагу на проблемах епідемії ВIЛ-інфекції/СНIДу і пропонують
свою допомогу у подоланні наслідків епідемії, в т.ч. у вирішенні
питань  надання  медико-соціальної  допомоги  хворим  на
ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
   2.7. Організація соціально-психологічної допомоги  хворим,
членам їх родини та близьким, включаючи навчання навичкам догляду
за тяжкохворими та залучення з їх числа волонтерів до хоспісного
руху. Створення умов для діяльності групи взаємодопомоги для
хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
   2.8. Налагодження зв'язків та залучення до хоспісної служби
для хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД релігійних організацій будь-яких
віросповідань для відправлення в разі необхідності культових
обрядів в період перебування хворого в стаціонарі і на дому.
 
   2.9. Надання всебічної підтримки всім членам родини після
втрати  ними  близької  людини  внаслідок  захворювання  на
ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
      3. Функції відділення паліативної допомоги
 
   Відповідно до  покладених завдань, відділення паліативної
допомоги виконує наступні функції:
 
   3.1. Взаємодіє з регіональним  Центром  профілактики  та
боротьбі зі СНIДом та іншими лікувально-профілактичними закладами,
які направляють хворих на госпіталізацію, а також установами
соціального забезпечення.
 
   3.2. Забезпечує призначення та здійснення відповідних програм
обстеження, паліативного і  симптоматичного  лікування  хворим
з урахуванням їх віку, діагнозу, тяжкості стану та у відповідності
з діючими стандартами надання медичної допомоги.
 
   3.3. Надає допомогу хворим, яка, залежно від потреб пацієнта
та  його  родини, може здійснюватись у вигляді цілодобового
перебування в стаціонарі або організації патронажного нагляду
вдома, в т.ч. забезпечує:
   - проведення регулярних лікарських оглядів госпіталізованих
хворих з  періодичністю,  що визначається станом хворих, але
не рідше 1 разу на тиждень, а також планування патронажного
нагляду за хворими, які перебувають вдома;
   - паліативна та симптоматична медична допомога;
   - підбір та проведення необхідної знеболюючої терапії;
   - соціальна та психотерапевтична допомога хворому,  його
близьким та членам родини;
   - забезпечення раціонального харчування  (в  тому  числі
дієтичного) у  відповідності  до  рекомендацій  лікаря  та
з урахуванням бажання хворого;
   - проведення  в  разі  потреби  консультативних  оглядів
госпіталізованих  хворих  з  залученням  лікарів-консультантів
відповідних спеціалізованих закладів;
   - допомога у забезпеченні правового консультування пацієнтів
та членів їх родини.
 
   3.4. Вивчає та забезпечує впровадження в практику сучасних
методів паліативного та симптоматичного лікування, догляду за
тяжкохворими та хворими у термінальній стадії ВIЛ-інфекції/СНIДу.
 
   3.5. Співпрацює з установами соціального захисту, іншими
медичними та немедичними закладами, громадськими, релігійними
організаціями з питань надання медико-соціальної допомоги.
 
   3.6. Забезпечує організацію соціальної реабілітації членів
родини (насамперед дітей) після втрати ними близької людини
внаслідок захворювання на ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
        4. Організаційна структура та штати
      відділення для паліативної допомоги (хоспіс)
         для хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД
 
   4.1. Структура відділення паліативної допомоги визначається,
виходячи покладених на нього завдань та з урахуванням наявних
потреб (чисельність хворих) та місцевих умов, може включати:
   - стаціонар;
   - відділ патронажної служби;
   - приміщення для діяльності групи взаємодопомоги;
   - кабінет психологічного розвантаження персоналу.
 
   4.2. Штати відділення паліативної допомоги затверджуються
територіальним органом охорони здоров'я за поданням керівника
лікувального закладу, залежно від потреб населення, потужності
відділення.
 
   4.3. Керівник лікувального закладу за поданням завідувача
відділенням може вносити зміни до штатного розпису в межах
затвердженої штатної чисельності працівників та згідно з діючими
штатними нормативами  в  залежності  від  потреб  населення
в медико-соціальній допомозі, обсягів її надання, в межах фонду
оплати праці.
 
   4.4. Управління відділенням паліативної допомоги здійснює
завідувач, який призначається та звільняється з посади головним
лікарем лікувального закладу згідно з чинним законодавством. На
посаду завідувача відділенням призначається фахівець, який має
вищу медичну освіту та стаж роботи за фахом не менше п'яти років.
 
   4.5. Функції, відповідальність та взаємовідносини працівників
відділення  паліативної  допомоги  визначаються  посадовими
інструкціями (функціональними обов'язками) та регулюються чинним
законодавством України про працю.
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            В.I.Петренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   27.12.2007 N 866
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про хоспіс для хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Хоспіс є спеціалізованим медико-соціальним закладом, що
створюється для цілодобового кваліфікованого догляду, надання
медичної  та  соціальної  допомоги,  включаючи  забезпечення
паліативної  та  симптоматичної  допомоги,  психологічної  та
соціальної підтримки хворим на ВIЛ-інфекцію/СНIД у термінальній
стадії, а також психологічної та соціальної підтримки родичів
хворого на період хвороби та втрати ними рідного.
 
   1.2. Рішення про відкриття хоспісу приймається територіальним
органом охорони здоров'я, який затверджує його структуру та
штатний розпис.
 
   1.3. Потужність хоспісу та адміністративна територія, що ним
обслуговується, визначається  територіальним  органом  охорони
здоров'я залежно від потреб населення в медико-соціальній допомозі
такого типу, чисельності хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД, розміру
території, що обслуговується, фактичного забезпечення населення
спеціалізованим ліжковим фондом.
 
   1.4. Діяльність хоспісу здійснюється відповідно до чинного
законодавства, нормативних та інструктивно-методичних документів
МОЗ України, відповідних територіальних органів охорони здоров'я,
нормативно-правових  актів з питань надання медико-соціальної
допомоги населенню та цього Положення.
 
   1.5. Управління хоспісом здійснює головний  лікар,  який
призначається та звільняється згідно з чинним законодавством і
несе відповідальність за діяльність закладу.
 
   1.6. Фінансування хоспісу здійснюється за рахунок коштів
місцевого  бюджету,  благодійних  (добровільних)  внесків,
пожертвувань від юридичних та фізичних осіб,  інших  джерел,
не заборонених  чинним законодавством. Оплата праці медичного
персоналу здійснюється згідно з діючими умовами оплати праці.
 
   1.7. Матеріально-технічне забезпечення хоспісу здійснюється
згідно з табелем оснащення і кошторисом закладу.
 
   1.8. Контроль за діяльністю хоспісу проводиться відповідно до
чинного законодавства. Хоспіс веде затверджену обліково-звітну
документацію  та звітує про свою діяльність у встановленому
порядку.
 
   1.9. Хоспіс розміщується  в  спеціально  збудованій  або
пристосованій будівлі, що за набором та площею службових приміщень
відповідає діючим санітарно-гігієнічним та будівельним нормам та
правилам, вимогам техніки безпеки та протипожежним вимогам. Хоспіс
має бути забезпечений всіма умовами для перебування тяжкохворих,
що потребують медичної та соціальної допомоги.
 
   1.10. Надання допомоги хворим в умовах хоспісу передбачає
наявність ліжок для  стаціонарного  та  денного  перебування
тяжкохворих пацієнтів, організації виїзної (патронажної) служби
для обслуговування хворих та їх сімей на дому, створення групи
взаємодопомоги та кабінету психологічного розвантаження.
 
            2. Завдання хоспісу
 
   2.1. Організація доступного медико-соціального забезпечення
населення, заснованого на благодійному та гуманному ставленні
громадськості та держави до проблем інкурабельних хворих на
ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
   2.2. Надання гарантованого обсягу медичних послуг хворим на
ВIЛ-інфекцію/СНIД, які потребують такого виду допомоги, в т.ч.
покращення медичної допомоги тяжкохворим на дому.
 
   2.3. Забезпечення підбору та проведення необхідного обсягу
паліативної терапії, побудованої на принципах безперервності, що
поєднує в собі організацію допомоги в умовах стаціонару та на
дому.
 
   2.4. Своєчасне  діагностування  ускладнень або загострень
супутніх хронічних, опортуністичних захворювань у хворих, надання
екстреної  допомоги у разі невідкладних станів, забезпечення
знеболювання та лікування інших симптомів, якими супроводжується
термінальна стадія ВIЛ-інфекції/СНIДу.
 
   2.5. Організація  необхідної  консультативної допомоги та
здійснення патронажного нагляду за інкурабельними пацієнтами та
тяжкохворими  вдома в разі неможливості їх госпіталізації в
стаціонарне   відділення   хоспісу   або   спеціалізований
лікувально-профілактичний заклад.
 
   2.6. Забезпечення взаємодії з іншими медичними та немедичними
закладами, громадськими організаціями та фондами, що фокусують
свою увагу на проблемах епідемії ВIЛ-інфекції/СНIДу і пропонують
свою допомогу у подоланні наслідків епідемії, в т.ч. у вирішенні
питань  надання  медико-соціальної  допомоги  хворим  на
ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
   2.7. Організація соціально-психологічної допомоги  хворим,
членам їх родини та близьким, включаючи навчання навичкам догляду
за тяжкохворими та залучення з їх числа волонтерів до хоспісного
руху. Створення умов для діяльності групи взаємодопомоги для
хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД та підтримка волонтерського руху для
здійснення безкоштовного догляду за хворими в домашніх умовах та
стаціонарі.
 
   2.8. Налагодження зв'язків та залучення до хоспісної служби
для хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД релігійних організацій будь-яких
віросповідань для відправлення в разі необхідності культових
обрядів в період перебування хворого в стаціонарі і на дому.
 
   2.9. Надання всебічної підтримки всім членам родини після
втрати  ними  близької  людини  внаслідок  захворювання  на
ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
            3. Функції хоспісу
 
   Відповідно до покладених завдань, хоспіс виконує наступні
функції:
 
   3.1. Взаємодіє з Центром профілактики та боротьбі зі СНIДом,
а  також  іншими  лікувально-профілактичними  закладами,  які
направляють хворих на госпіталізацію до  хоспісу,  а  також
установами соціального забезпечення.
 
   3.2. Забезпечує призначення та здійснення відповідних програм
обстеження, паліативного і  симптоматичного  лікування  хворим
з урахуванням їх віку, діагнозу, тяжкості стану та у відповідності
з діючими стандартами надання медичної допомоги.
 
   3.3. Надає допомогу хворим, яка, залежно від потреб пацієнта
та  його  родини, може здійснюватись у вигляді цілодобового
перебування в стаціонарі або організації патронажного нагляду
вдома, в т.ч. забезпечує:
   - проведення регулярних лікарських оглядів госпіталізованих
хворих з  періодичністю,  що визначається станом хворих, але
не рідше 1 разу на тиждень, а також планування патронажного
нагляду за хворими, які перебувають вдома;
   - паліативна та симптоматична медична допомога;
   - підбір та проведення необхідної знеболюючої терапії;
   - соціальна та психотерапевтична допомога хворому,  його
близьким та членам родини;
   - забезпечення раціонального харчування  (в  тому  числі
дієтичного) у  відповідності  до  рекомендацій  лікаря  та
з урахуванням бажання хворого;
   - проведення  в  разі  потреби  консультативних  оглядів
госпіталізованих хворих  із  залученням  лікарів-консультантів
відповідних спеціалізованих закладів;
   - допомога у забезпеченні правового консультування пацієнтів
та членів їх родини.
 
   3.4. Вивчає та забезпечує впровадження в практику сучасних
методів паліативного та симптоматичного лікування, догляду за
тяжкохворими та хворими у термінальній стадії ВIЛ-інфекції/СНIДу.
 
   3.5. Здійснює  організаційно-методичну роботу з первинної
підготовки кадрів (лікарів, середніх медичних співробітників,
молодшого медичного персоналу, волонтерів та навчання родичів
навичкам догляду за хворими) та забезпечує надання консультативної
допомоги іншим медичним закладам та медичним працівникам з питань
організації паліативної допомоги хворим на ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
   3.6. Забезпечує постійний моніторинг ефективності надання
медико-соціальної  допомоги  хворим  на  ВIЛ-інфекцію/СНIД та
організації  діяльності  хоспісу  як  складової  частини
спеціалізованої допомоги населенню. Розробляє рекомендації по
удосконаленню організації паліативної, в т.ч. хоспісної допомоги
хворим в регіоні.
 
   3.7. Співпрацює з установами соціального захисту, іншими
медичними та немедичними закладами, громадськими, релігійними
організаціями з питань надання медико-соціальної допомоги.
 
   3.8. Забезпечує організацію соціальної реабілітації членів
родини (насамперед дітей) після втрати ними близької людини
внаслідок захворювання на ВIЛ-інфекцію/СНIД.
 
      4. Організаційна структура та штати хоспісу
 
   4.1. Структура  хоспісу,  штати  хоспісу  затверджуються
територіальним органом охорони здоров'я залежно від чисельності
хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД, потреб населення в медико-соціальній
допомозі, зони обслуговування.
 
   4.2. Структура хоспісу, виходячи з покладених на  нього
завдань і з урахуванням наявних потреб (чисельність хворих) та
місцевих умов, може включати:
   - апарат управління;
   - стаціонар;
   - відділення патронажної служби;
   - лікувально-діагностична служба;
   - приміщення для психологічного розвантаження;
   - господарські служби.
 
   4.3. Керівник хоспісу може вносити зміни до штатного розпису
в  межах  затверджених штатів та згідно з діючими штатними
нормативами в залежності від потреб населення в медико-соціальній
допомозі, обсягів її надання, в межах фонду оплати праці.
 
   4.4. Функції  та  відповідальність  персоналу  хоспісу
визначаються   посадовими   інструкціями   (функціональними
обов'язками).
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            В.I.Петренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка