Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надходження звернень та скарг замовників щодо дії Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/33рш
 
 
   В зв'язку  з  надходженням  до  Верховної Ради України,
Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів  України,
правоохоронних та інших органів державної влади численних звернень
та скарг замовників щодо дії Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон), існуючої системи державних закупівель та суб'єктів системи
державних закупівель відповідно до статті 3-3 Закону, Міжвідомча
комісія з питань державних  закупівель  (надалі  -  Комісія)
В С Т А Н О В И Л А:
 
   Метою Закону ( 1490-14 ) є створення конкурентного середовища
у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції
у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і
раціонального їх використання.
   Згідно частини 1 статті 3-3 Закону ( 1490-14 ) Комісія діє з
метою забезпечення прозорості та відкритості державних закупівель.
   Відповідно до частини 2 статті 3-3 Закону ( 1490-14 ) до
компетенції Комісії належить, зокрема:
   здійснення розгляду скарг з приводу порушень  замовником
процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності та
приймає відповідні рішення щодо них у випадках та в порядку,
передбачених цим Законом ( 1490-14 );
   здійснення аналізу проблем у сфері  закупівель  та  про
результати повідомляє Верховну Раду України, Кабінет Міністрів
України, Антимонопольний комітет України, а також  прийняття
відповідних рішень щодо усунення таких проблем;
   визначення правових та організаційних методів запобігання
корупції, виявлення та припинення її проявів у сфері закупівель;
   сприяння створенню умов для розвитку прозорості у сфері
закупівель.
   Відповідно до статті 3-3 Закону ( 1490-14 ) Комісія має право
запитувати і отримувати інформацію, документи та матеріали щодо
діяльності  тендерного  комітету  замовника,  здійснених  ним
закупівель, стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій
стадії виконання, та за результатами їх розгляду (за необхідності
із залученням відповідних фахівців та представників правоохоронних
органів) приймати рішення.
   Сукупність наведених правових норм вказує на те, що Комісія
виконує функції, спрямовані, зокрема, на вирішення питань та
проблем, що виникають у сфері державних закупівель і наділена
повноваженнями щодо розгляду скарг та звернень з питань, що
виникають у  сфері  державних  закупівель.  При цьому, Закон
( 1490-14 ) чітко розмежовує компетенцію органів, що здійснюють
контроль та координацію у сфері закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти, в тому числі повноваження Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України тощо.
   Відповідно до статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
   Враховуючи викладене вище, Комісія В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Звернення замовників щодо дії Закону ( 1490-14 ), існуючої
системи державних закупівель та суб'єктів системи  державних
закупівель, підлягають передачі з відповідними матеріалами на
розгляд до Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель для
здійснення аналізу проблем та прийняття відповідних рішень.
 
   2. Спори, що виникають між:
   замовниками та залученими до роботи тендерного  комітету
відповідними експертними організаціями чи окремими експертами,
спеціалістами,   юристами,   економістами,   консультантами,
інформаційними системами в мережі Iнтернет, вирішуються виключно у
судовому порядку відповідно до чинного законодавства;
   учасниками та  експертними  організаціями  чи  окремими
експертами, спеціалістами, юристами, економістами, консультантами,
інформаційними системами в мережі Iнтернет, вирішуються виключно у
судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
 
   3. У разі направлення замовником вищезазначених звернень
Комісія зобов'язана здійснити комплексну перевірку дотримання
замовником вимог законодавства України, що регламентує закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти за період не менше
одного календарного року.
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка