Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо незаконного втручання Головного контрольно-ревізійного управління України у діяльність суб'єктів господарювання

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             В И С Н О В О К
 
           20.12.2007 N 01/27вс
 
 
   У зв'язку з отриманою інформацією щодо незаконного втручання
Головного контрольно-ревізійного управління України та органами
державної контрольно-ревізійної служби на місцях під керівництвом
Андрєєва П.П. у діяльність суб'єктів господарювання, які надають
консалтингові (правові) послуги у сфері державних закупівель,
відповідно до статті 3-3 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон),
Міжвідомча комісія   з   питань   державних   закупівель
В С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Комісією  були  виявлені неодноразові факти поширення
Головним контрольно-ревізійним управлінням України недостовірної
інформації, розголошення відомостей, що становлять банківську
таємницю, а також проведення перевірок суб'єктів господарювання
приватної форми власності, які надають консалтингові, юридичні,
експертні,  інформаційні  послуги,  пов'язані  з  проведенням
замовниками  процедур державних закупівель. Про це, зокрема,
свідчить лист Головного контрольно-ревізійного управління України
від 27.06.2007 р. N 08-12/947.
   Детальне вивчення листа  Головного  контрольно-ревізійного
управління України від 27.06.2007 р. N 08-12/947 дозволяє зробити
висновок, що Головне контрольно-ревізійне управління  України
виходить за межі компетенції, визначеної Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом ( 1490-14 ) та іншими законами України.
   Так, за змістом статті 3-2 Закону ( 1490-14 ) головною
функцією Державної контрольно-ревізійної служби України є контроль
за дотриманням розпорядниками державних коштів вимог законодавства
у сфері закупівель відповідно до цього Закону та інших законів
України. Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) головним
завданням  державної контрольно-ревізійної служби є, зокрема,
здійснення державного фінансового контролю за використанням і
збереженням державних фінансових ресурсів, виконанням місцевих
бюджетів.
   Відповідно до частини четвертої статті 21 та частини десятої
статті 26 Закону ( 1490-14 ) до роботи тендерного комітету
замовник може залучати відповідні експертні організації чи окремих
експертів, спеціалістів, юристів, економістів, консультантів на
договірних засадах між замовником та ними відповідно до положень
цивільного  законодавства,  рекомендації  яких  можуть  бути
використані під час визначення переможця процедури закупівлі.
Взаємовідносини та порядок розрахунків між сторонами договору та
учасниками, експертами, консультантами, інформаційними системами в
мережі Iнтернет визначаються в тендерній документації відповідно
до цивільного законодавства.
   Згідно частини восьмої статті 12 Закону ( 1490-14 ) особи,
які можуть залучатися до роботи тендерних комітетів на договірних
засадах відповідно до законодавства, не несуть відповідальності за
рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових
осіб замовника, учасника чи інших осіб,  та  за  виконання
(невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі
рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені
такими рішеннями, діями та бездіяльністю.
   Крім того, відповідно до частини другої статті 29 та частини
другої статті 34 Закону ( 1490-14 ) всі витрати, пов'язані з
укладанням договору, можуть покладатися на учасника - переможця
процедури  закупівлі,  на  умовах,  визначених  у  тендерній
документації, та відповідно до положень Цивільного кодексу України
( 435-15 ). При цьому, будь-які витрати, понесені учасником -
переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в тендері та
укладенням договору, в тому числі пов'язані з його нотаріальним
посвідченням на вимогу замовника, не вважаються збитками і не
підлягають відшкодуванню  учаснику - частина друга статті 29
Закону.
   За інформацією Головного контрольно-ревізійного управління
України, грошові зобов'язання в правовідносинах між замовником,
експертами, консультантами, учасниками, спеціалістами, юристами,
інформаційними системами в мережі Iнтернет виконуються учасниками
торгів. При цьому, замовник у вказаних правовідносинах не витрачає
державних коштів.
   За таких  обставин  у  Головного  контрольно-ревізійного
управління України відсутні підстави для проведення перевірок та
контролю  діяльності  зазначених  суб'єктів  приватної  форми
власності.
   Разом з цим, Головне контрольно-ревізійне управління України
перевіряє діяльність та поширює недостовірну інформацію щодо
суб'єктів господарювання приватної форми власності, які надають
консалтингові,  юридичні,  експертні,  інформаційні  послуги,
пов'язані з проведенням замовниками процедур державних закупівель,
та не мають відношення до використання державних коштів.
   Такі дії  працівників  Головного  контрольно-ревізійного
управління України перешкоджають законній господарській діяльності
зазначених суб'єктів та створюють перепони в реалізації їх прав на
здійснення підприємницької діяльності, завдають істотної шкоди
суб'єктам господарювання приватної форми власності.
   Одним з загальних принципів господарювання в Україні  є
заборона незаконного втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб  у  господарські
відносини (стаття 6 Господарського кодексу України ( 436-15 ).
   Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності
суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх
посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду
забороняються (частина 5 статті 19 Господарського кодексу України
( 436-15 ).
   Статтею 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
   Державна контрольно-ревізійна служба у  своїй  діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ),
іншими  законодавчими  актами, актами Президента та Кабінету
Міністрів України (стаття 3 Закону  України  "Про  державну
контрольно-ревізійну службу в Україні").
   Службові особи  державних  контрольно-ревізійних  служб
зобов'язані суворо додержувати Конституції України ( 254к/96-ВР ),
законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ
і  організацій, що охороняються законом. За невиконання або
неналежне   виконання   службовими   особами   державних
контрольно-ревізійних служб своїх обов'язків вони притягаються до
дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до
чинного законодавства (стаття 12 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ).
 
   В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з наданням послуг
експертами,   консультантами,   спеціалістами,   юристами,
інформаційними  системами  в  мережі  Iнтернет  тощо  є
цивільно-правовими і регулюються цивільним законодавством України.
Проведення перевірок  (ревізій)  зазначених  цивільно-правових
відносин  не  належить  до  компетенції  органів  Державної
контрольно-ревізійної служби України.
 
   2. Розгляд заяв (претензій), що виникають з приводу цивільних
правовідносин  між  замовниками,  експертами,  консультантами,
учасниками, інформаційними системами в мережі Iнтернет тощо,
відносяться виключно до компетенції суду, а не органів Державної
контрольно-ревізійної служби України.
 
   3. Дії Головного контрольно-ревізійного управління України
під керівництвом  Андрєєва  П.П.  по  поширенню недостовірної
інформації, розголошенню відомостей, що становлять банківську
таємницю, а також по проведенню перевірок суб'єктів господарювання
приватної форми власності, які надають консалтингові, юридичні,
експертні,  інформаційні  послуги,  пов'язані  з  проведенням
замовниками процедур державних закупівель, є такими, що здійснені
всупереч та з перевищенням повноважень, передбачених нормами
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" (  1490-14  ),  Закону  України  "Про  державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ).
 
   4. Дії  працівників  Головного   контрольно-ревізійного
управління України під керівництвом Андрєєва П.П. по розголошенню
відомостей, що становлять банківську таємницю, а  також  по
проведенню перевірок суб'єктів господарювання приватної форми
власності, які надають  консалтингові,  юридичні,  експертні,
інформаційні послуги, пов'язані з проведенням замовниками процедур
державних закупівель, можуть містити ознаки кримінально-карного
правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ).
 
   5. Направити цей висновок та матеріали, які свідчать про
допущені з боку керівника Державної контрольно-ревізійної служби
України Андрєєва П.П. та інших посадових осіб правопорушення, до
правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів.
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка