Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Методики визначення суми завданих замовниками збитків у разі недотримання ними вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

          РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/31рш
 
 
   Відповідно до статті 3-3 Закону України "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), (далі -
Закон), керуючись статтями 4-1, 4-2 16-1 та  17-3  Закону,
Міжвідомча комісія з питань державних закупівель (далі - Комісія)
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Підпункт 1.5 пункту 1  Загальні  положення  Методики
визначення суми завданих замовниками збитків у разі недотримання
ними вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Методика),
затвердженої рішенням від 21.08.2007 N 01/12рш ( vr012521-07 ),
викласти в наступній редакції:
   "1.5. Рішення про нанесення державі збитків  приймається
Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель на підставі
висновків  Тендерної  палати  України  стосовно  ефективності
використання  замовниками  державних  коштів на всіх стадіях
державних закупівель та стосовно дотримання процедур державних
закупівель, з урахуванням висновків Тендерної палати України щодо
середньоринкових цін на предмет закупівлі, що діяла на момент його
придбання".
 
   2. У підпункті 1.6 пункту 1 Загальні положення Методики
( vr012521-07 ), після слів "Підставою для визначення збитків є"
доповнити  словами  "прийняття  Комісією рішення про відміну
процедури закупівлі чи".
 
   3. Доповнити Методику ( vr012521-07 ), визначення  суми
завданих замовниками збитків у разі недотримання ними вимог
чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти, пунктами 6 та 7 наступного змісту:
 
   "6. Визначення суми завданих збитків внаслідок допущення до
участі в процедурі закупівлі учасників, інформація про яких
відсутня в тематичному каталозі учасників процедур закупівель
 
   6.1. Не включення учасника процедури закупівлі до тематичного
каталогу учасників процедур закупівель суттєво обмежує можливість
об'єктивної оцінки ринків та цін товарів, робіт і послуг у сфері
державних закупівель, допущення до участі в процедурах закупівель
недобросовісних учасників, учасників, які є пов'язаними особами,
що призводить до закупівлі за завищеними цінами.
 
   6.2. Сума завданих збитків внаслідок допущення до участі в
процедурі закупівлі учасників, інформація про яких відсутня в
тематичному каталозі учасників процедур закупівель, визначається
як різниця між середньоринковими цінами на предмет закупівлі, які
визначено на момент укладення договору, та цінами за якими
укладено договір закупівлі, за результатами такої процедури.
 
   З             = (Ц  - Ц  ) х К , де
   не включення до каталогу   сер  дог   ф
 
   З              - сума завданих збитків внаслідок
   не включення до каталогу
порушення вимог щодо включення учасника до тематичного каталогу;
 
   Ц  -  визначена середньоринкова ціна закупівлі одиниці
   сер
товару (роботи, послуги), що діяла на момент укладення договору
закупівлі;
 
   Ц  - ціна одиниці предмета закупівлі за умовами договору,
   дог
укладеного з учасником переможцем торгів за кінцевими цінами після
зниження на визначені замовником кроки;
 
   К - фактична кількість придбаних предметів закупівлі.
   ф
 
   7. Визначення суми завданих збитків внаслідок не оприлюднення
замовником інформації про торги в інформаційній мережі у Iнтернет
 
   7.1. Не оприлюднення замовником в системі у мережі Iнтернет
інформації про торги, передбаченої Законом ( 1490-14 ), або
розміщення такої інформації в системі, яка не відповідає вимогам
Закону, порушує вимоги Закону щодо прозорості здійснення державних
закупівель, забезпечення заходів спрямованих  на  запобігання
проявам  корупції  і формуванню конкурентного середовища, що
призводить до закупівлі за завищеними цінами.
 
   7.2. Сума завданих  збитків  внаслідок  не  оприлюднення
замовником в системі у мережі Iнтернет інформації про торги,
передбаченої Законом ( 1490-14 ), або розміщення такої інформації в
системі, яка не відповідає вимогам Закону, визначається як різниця
між середньоринковими цінами на предмет закупівлі, які визначено
на момент укладення договору, та цінами за якими укладено договір
закупівлі, за результатами такої процедури.
 
   З        = (Ц  - Ц  ) х К ,
   не оприлюднення   сер  дог   ф
 
   З        - сума завданих збитків внаслідок порушення
   не оприлюднення
вимог щодо не оприлюднення замовником в системі у мережі Iнтернет
інформації про торги, передбаченої Законом ( 1490-14 ), або
розміщення такої інформації в системі, яка не відповідає вимогам
Закону;
 
   Ц  -  визначена середньоринкова ціна закупівлі одиниці
   сер
товару (роботи, послуги), що діяла на момент укладення договору
закупівлі;
 
   Ц  - ціна одиниці предмета закупівлі за умовами договору,
   дог
уукладеного з учасником переможцем торгів за кінцевими цінами після
зниження на визначені замовником кроки;
 
   К - фактична кількість придбаних предметів закупівлі".
   ф
 
   4. Опублікувати це рішення Міжвідомчої комісії з питань
державних закупівель в інформаційному бюлетені Тендерної палати
України.
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка