Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання консалтингових послуг у сфері державних закупівель

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/32рш
 
 
   За результатами розгляду  численних  звернень  та  скарг
замовників щодо надання консалтингових послуг у сфері державних
закупівель, відповідно до статті 3-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (надалі -
Закон), Міжвідомча комісія з питань державних закупівель (надалі -
Комісія) В С Т А Н О В И Л А:
 
   Відповідно до частини четвертої статті 21 та частини десятої
статті 26 Закону ( 1490-14 ) до роботи тендерного комітету
замовник може залучати відповідні експертні організації чи окремих
експертів, спеціалістів, юристів, економістів, консультантів на
договірних засадах між замовником та ними відповідно до положень
цивільного  законодавства,  рекомендації  яких  можуть  бути
використані під час визначення переможця процедури закупівлі.
   Взаємовідносини та порядок розрахунків між сторонами договору
та  учасниками,  експертами,  консультантами,  інформаційними
системами в мережі Iнтернет визначаються в тендерній документації
відповідно до цивільного законодавства.
   Згідно частини восьмої статті 12 Закону ( 1490-14 ) особи,
які можуть залучатися до роботи тендерних комітетів на договірних
засадах відповідно до законодавства не несуть відповідальності за
рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових
осіб замовника, учасника чи інших осіб,  та  за  виконання
(невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі
рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені
такими рішеннями, діями та бездіяльністю.
   Крім того, відповідно до частини другої статті 29 та частини
другої статті 34 Закону ( 1490-14 ) всі витрати, пов'язані з
укладанням договору, можуть покладатися на учасника - переможця
процедури  закупівлі,  на  умовах,  визначених  у  тендерній
документації, та відповідно до положень Цивільного кодексу України
( 435-15 ). При цьому, будь-які витрати, понесені учасником -
переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в тендері та
укладенням договору, не вважаються збитками і не підлягають
відшкодуванню учаснику - частина друга статті 29 Закону.
   Згідно статті 6 Господарського кодексу України ( 436-15 )
одним з загальних принципів господарювання в Україні є заборона
незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
   Згідно статті 38 Закону ( 1490-14 ), за порушення вимог,
встановлених Законом  та  іншими  нормативно-правовими актами,
розробленими на його виконання, відповідальність несуть посадові
особи замовників та учасників торгів.
   Частиною 2 статті 36 Закону ( 1490-14 ) встановлено, що
об'єктом оскарження не можуть бути будь-які витрати, понесені
учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення
договору про закупівлю.
 
   В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Спори, що виникають між:
   замовниками та  залученими до роботи тендерного комітету
відповідними експертними організаціями чи окремими експертами,
спеціалістами,   юристами,   економістами,   консультантами,
інформаційними системами в мережі Iнтернет вирішуються виключно у
судовому порядку відповідно до чинного законодавства;
   учасниками та  експертними  організаціями  чи  окремими
експертами, спеціалістами, юристами, економістами, консультантами,
інформаційними системами в мережі Iнтернет вирішуються виключно у
судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
 
   2. Правовідносини, що виникають у зв'язку з наданням послуг
експертами,   консультантами,   спеціалістами,   юристами,
інформаційними  системами  в  мережі  Iнтернет  тощо  є
цивільно-правовими і регулюються цивільним законодавством України.
Проведення  перевірок  (ревізій)  зазначених цивільно-правових
відносин не належить до компетенції контролюючих та правоохоронних
органів.
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка