Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/40рш
 
 
   Міжвідомча комісія з питань державних закупівель доводить до
відома, що на даний час, не маючи законних підстав, проводять
навчання та підвищення кваліфікації з організації та здійснення
державних  закупівель  та  видають нелегітимні документи про
проходження навчання чи підвищення кваліфікації такі підприємства,
установи  та  організації,  як  Черкаський  обласний  центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної  влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, Чернівецький обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій,  Державне підприємство
"Західний  учбово-науковий  інститут  підготовки  фахівців  і
менеджерів", Державний заклад післядипломної освіти "Волинський
обласний  центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування державних підприємств, установ та організацій",
Полтавський  обласний  центр  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств, установ і
організацій, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади, органів
місцевого самоврядування, державних  підприємств,  установ  і
організацій,  Київський  національний  торговельно-економічний
університет, Академія муніципального управління, Східноукраїнський
національний університет ім. Володимира Даля, Одеський державний
економічний університет, Чернігівський державний технологічний
університет,  Харківський  регіональний  інститут  державного
управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління, Тернопільський національний економічний університет,
Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі
та інші .
   Міжвідомча комісія з питань державних закупівель згідно із
ст. 3-3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) визначає порядок та приймає відповідні
рішення  щодо включення підприємств, установ, організацій до
переліку підприємств, установ,  організацій,  на  базі  яких
проводиться  навчання  та  підвищення  кваліфікації з питань
організації та здійснення процедур закупівель.
   Рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель
від 24 квітня 2007 року N 01/6-рш ( vr006521-07 ) затверджено
порядок включення підприємств, установ, організацій, на базі яких
проводиться навчання та  підвищення  кваліфікації  з  питань
організації та здійснення процедур закупівель (далі - Рішення).
   В Рішенні ( vr006521-07 ) встановлено, що таке навчання чи
підвищення кваліфікації може здійснюватися виключно навчальними
закладами, зареєстрованими як такі, відповідно до законодавства, а
підприємства, установи та організації, які не є навчальними
закладами проводити такі курси не мають права.
   Тобто згідно  даного  Рішення  (  vr006521-07  )  такі
підприємства, як Черкаський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної  влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, Чернівецький обласний  центр  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій,  Державне  підприємство "Західний учбово-науковий
інститут підготовки фахівців і менеджерів", Державний заклад
післядипломної освіти "Волинський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної  влади,
органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та
організацій", Полтавський обласний  центр  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств, установ і
організацій займатися даною освітньою діяльністю не  можуть,
оскільки взагалі не є навчальними закладами, а ліцензії, видані
Міністерством освіти і науки України підприємствам, установам та
організаціям на здійснення освітньої діяльності з навчання та
підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель,
не  надають  права  проводити  курс  навчання чи підвищення
кваліфікації згідно п. 7 ст. 12 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
   Тендерна палата України ,згідно статей 12 та 17-3 Закону
( 1490-14 ), здійснює заходи, пов'язані з навчанням та підвищенням
кваліфікації  з  питань  організації  та здійснення процедур
закупівель, і видає свідоцтва встановленого зразка про проходження
членами тендерного комітету навчання чи підвищення кваліфікації.
   Рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель
від 24.04.2007 N 01/6рш ( vr006521-07 ) "Про затвердження порядку
включення підприємств, установ, організацій,  на  базі  яких
проводиться  навчання  та  підвищення  кваліфікації з питань
організації та здійснення процедур закупівель" затверджено, що
особа  вважається  такою, що пройшла курс навчання чи курс
підвищення  кваліфікації  тільки  після  отримання  свідоцтва
встановленого  зразка про проходження навчання чи підвищення
кваліфікації з питань  організації  та  здійснення  процедур
закупівель, видане Тендерною палатою України.
   Курс навчання з питань організації та здійснення процедур
закупівель члени тендерного комітету зобов'язані проходити не
рідше одного разу на два роки. Через рік після проходження членами
тендерного  комітету курсу навчання з питань організації та
здійснення процедур закупівель вони зобов'язані пройти  курс
підвищення  кваліфікації  з питань організації та здійснення
процедур закупівель.
   Після проходження навчання чи підвищення кваліфікації слухачі
отримують свідоцтво встановленого зразка про проходження навчання
чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення
процедур закупівель, видане Тендерною палатою України. Тільки таке
свідоцтво  є  єдиним  офіційним документом, який підтверджує
проходження навчання чи підвищення кваліфікації відповідно до п. 7
ст. 12 Закону ( 1490-14 ).
   Враховуючи наведене, Черкаський обласний центр перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій,  Чернівецький  обласний  центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної  влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, Державне підприємство  "Західний  учбово-науковий
інститут підготовки фахівців і менеджерів", Державний заклад
післядипломної освіти "Волинський обласний центр перепідготовки та
підвищення  кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та
організацій",  Полтавський  обласний  центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної  влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади, органів
місцевого  самоврядування, державних підприємств,  установ  і
організацій,  Київський  національний  торговельно-економічний
університет, Академія муніципального управління, Східноукраїнський
національний університет ім. Володимира Даля, Одеський державний
економічний університет, Чернігівський державний технологічний
університет,  Харківський  регіональний  інститут  державного
управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління, Тернопільський національний економічний університет,
Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі
та інші проводять курси навчання та підвищення кваліфікації
протизаконно, при  цьому,  документи,  які  видається  після
проходження таких курсів не є легітимними.
   Тільки свідоцтво встановленого зразка,  видане  Тендерною
палатою України, є єдиним офіційним документом, який підтверджує
проходження навчання чи підвищення кваліфікації відповідно до п. 7
ст. 12 Закону ( 1490-14 ).
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка