Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснень про приєднання електроустановок

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          03.12.2007 N 6980/11/17-07
 
                   ВАТ "ЕК Одесаобленерго"
                   Одеське ТП НКРЕ
 
 
           Щодо надання роз'яснень
 
 
   Національна комісія  регулювання електроенергетики України
розглянула Ваш лист від 02.11.2007 N 21/1239 та повідомляє
наступне.
 
   Відповідно до  визначень  пункту  1.2  Правил приєднання
електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою
НКРЕ від 14.12.05 N 1137 ( z0042-06 ) (із змінами) (далі -
Правила), приєднання електроустановки - надання власником мереж
послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення
передачі в точку приєднання  до  електроустановки  замовника
відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з
дотриманням її якості та надійності;
   точка забезпечення потужності - точка (місце) в електричних
мережах, від якої розглядають нове будівництво, реконструкцію та
технічне переоснащення електричних мереж власника (власників)
електричних мереж для надання замовнику послуги з приєднання в
узгодженій точці приєднання;
   точка приєднання  електроустановки  -  запроектована  або
фактично існуюча межа балансової належності електроустановки.
 
   Як зазначено пунктом 1.9 Правил ( z0042-06 ) точка приєднання
електроустановок замовника узгоджується під час укладення договору
про приєднання. Точку приєднання пропонує власник електричних
мереж, виходячи із структури мереж у зоні можливого приєднання.
Точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки
замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної
ділянки. Остаточне рішення приймається спільно із замовником
шляхом обміну листами.
 
   Погодження щодо відведення земельної ділянки для об'єктів
електричних мереж, які необхідно спорудити для електропостачання
електроустановок замовника (крім населення),  здійснюється  в
комплексі  об'єкта  архітектури  та  забезпечується власником
(замовником) цього об'єкта.
 
   Проектування електричних мереж  у  межах  виділеної  для
будівництва  об'єкта  замовника земельної ділянки виконується
проектувальником в комплексі з іншими комунікаціями інженерного
забезпечення об'єкта. Проектна організація (організації) під час
проектування використовує вихідні дані технічних умов приєднання
для проектування ділянки від струмоприймачів замовника до точки
приєднання та завдання на проектування відповідного власника
(власників) мереж для проектування ділянки від точки забезпечення
потужності до точки приєднання (абзаци перший та другий пункту
1.10 Правил ( z0042-06 ).
 
   Крім того, власник мереж має забезпечити відповідно до умов
договору  про  приєднання  технічну  можливість  підключення
електроустановок  замовника  в точці приєднання та своєчасне
підведення електричних мереж до точки приєднання,  а  також
збільшення їх пропускної спроможності. При цьому строки виконання
власником (власниками) мереж необхідних для надання послуги з
приєднання робіт в його мережах від точки забезпечення потужності
до точки приєднання мають бути виконані в межах строку дії
договору про приєднання.
 
   Замовник має  забезпечити  за  власний рахунок виконання
технічних умов та оплатити власнику електричних мереж вартість
приєднання до електричних мереж.
 
   Згідно з частинами першою та другою статті 24 Закону України
"Про планування і забудову територій"  ( 1699-14 )  фізичні та
юридичні особи, заінтересовані в здійсненні будівництва об'єктів
містобудування, подають письмову заяву про надання дозволу на
будівництво до виконавчого органу відповідної ради або Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації.
 
   До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи
користування  земельною  ділянкою.  У  разі,  якщо  замовник
(забудовник) не є власником чи користувачем земельної ділянки,
також подається нотаріально засвідчена згода власника земельної
ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у
користуванні,  -  нотаріально  засвідчені  згоди власника та
користувача земельної ділянки на її забудову. Перелік інших
документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на
будівництво, які додаються до письмової заяви, порядок їх розгляду
визначаються регіональними та/або місцевими правилами забудови.
 
   Таким чином,  власник  мереж,  до  якого  приєднуються
електроустановки замовника, забезпечує розроблення, узгодження та
оплату проектної документації щодо здійснення повного комплексу
робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання для
надання замовнику технічної можливості приєднати електроустановки
в точці приєднання та виконання цих робіт.
 
   Замовник, в свою чергу, забезпечує розроблення, узгодження та
оплату проектної документації на виконання отриманих технічних
умов  та  забезпечує  виконання  будівельно-монтажних  і
налагоджувальних  робіт  від  точки  приєднання  до  власних
електроустановок  (струмоприймачів)  згідно  з   проектною
документацією.
 
   Пунктом 1.10  Методики  обрахування  плати за приєднання
електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою
НКРЕ від 19.07.2007 N 983 ( z0959-07 ), встановлено, що плата за
приєднання передбачає відшкодування витрат на нове будівництво,
реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів електричних мереж
(електропередавальних організацій та власників електричних мереж),
пов'язаних з приєднанням до їх мереж електроустановок замовників.
Кошти, отримані від замовників як плата за приєднання, компенсують
витрати власника мереж на виконання робіт із створення технічної
можливості приєднання електроустановок замовників, без отримання
власником мереж прибутку від надання послуг з приєднання.
 
   Отже, витрати,  пов'язані з розробленням, узгодженням та
оплатою проектної документації щодо виконання будівельно-монтажних
та налагоджувальних робіт від точки забезпечення потужності до
точки приєднання включені до складу плати за приєднання.
 
 Член Комісії                     Ю.Андрійчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка