Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо правових наслідків проведення замовниками закупівель товарів, робіт та послуг

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/48рш
 
 
   Відповідно до  статті  33 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон)  у зв'язку з виявленням допущених замовниками торгів
численних порушень при організації  та  проведенні  процедур
державних закупівель, а також з метою запобігання необґрунтованого
завищення цін на товари, роботи, та послуги, запобігання проявів
корупції  та  дестабілізації  ринку  державних  закупівель,
оптимального і раціонального використання  державних  коштів,
Міжвідомча комісія з питань державних закупівель (далі - Комісія),
В С Т А Н О В И Л А:
 
   Відповідно до преамбули Закону ( 1490-14 ) основною метою
цього  Закону  є запобігання проявам корупції у цій сфері,
досягнення оптимального і раціонального їх використання.
   Забезпечуючи дотримання  ґрунтовних  принципів  державних
закупівель, Замовник зобов'язаний  максимально  економити  та
ефективно витрачати державні кошти. Правовим наслідком невиконання
цього обов'язку є перевитрачання державних коштів.
   За результатами дослідження та аналізу процедур проведення
замовниками державних закупівель, які  проводились  в  період
2007 року,  Комісією було виявлено факти навмисної закупівлі
товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, в порушення норм
чинного законодавства України та вимог частини першої статті 21
Закону ( 1490-14 ), щодо максимальної економії та ефективності
використання бюджетних коштів.
   Сам факт проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за
завищеними цінами свідчить про прояви корупційних діянь з боку
посадових осіб тендерних комітетів Замовників та зловживання
владою або службовим становищем під час організації та здійснення
державних закупівель.
   Відповідно до статті 33 Закону ( 1490-14 ), Міжвідомча
комісія з питань державних закупівель, зокрема, - здійснює аналіз
проблем у сфері закупівель та про результати повідомляє Верховну
Раду України, Кабінет Міністрів України, Антимонопольний комітет
України, а також приймає відповідні рішення щодо усунення таких
проблем; визначає правові та організаційні методи запобігання
корупції, виявлення та припинення її проявів у сфері закупівель;
має право запитувати і отримувати інформацію, документи  та
матеріали  щодо  діяльності  тендерного  комітету  замовника,
здійснених ним закупівель, стану виконання договорів про закупівлю
на будь-якій стадії виконання та за результатами їх розгляду (за
необхідності із залученням відповідних фахівців та представників
правоохоронних органів) приймати рішення відповідно до частини
сьомої статті 12 цього Закону. Замовники та учасники на запит
(вимогу) Комісії протягом п'яти робочих днів зобов'язані надати
інформацію, завірені належним чином копії відповідних документів
та матеріалів, за винятком тих, що містять охоронювану законом
таємницю.  Ненадання  замовником  інформації,  документів  та
матеріалів за рішенням Комісії може бути підставою для відміни
процедури закупівлі. В И Р I Ш И Л А:
 
   1. У зв'язку з виявленням численних порушень  під  час
проведення замовниками процедур здійснення закупівель, здійснити
ґрунтовну перевірку всіх торгів на суму понад один мільйон
гривень, які проводилися в період 2007 року та будуть проводиться
в майбутньому, на предмет закупівлі товарів робіт і послуг за
завищеними цінами.
 
   2. Зобов'язати  замовників направити матеріали по кожній
проведеній закупівлі товарів робіт і послуг на суму понад один
мільйон гривень, які проводилися в період 2007 року, та направляти
матеріали по кожній проведеній закупівлі на суму понад один
мільйон гривень, яка проводитиметься в майбутньому, на адресу
Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель.
 
   3. В разі виявлення фактів закупівлі товарів, робіт і послуг
за державні кошти за завищеними цінами, матеріали перевірки
направити Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх
справа, Службі безпеки України, Тендерній палаті України.
 
   4. Вважати, що правовим наслідком проведення замовниками
закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами є
підставою для виключення членів тендерного комітету Замовника з
його складу , відповідно до частини сьомої статті 12 Закону
( 1490-14 ).
 
   5. З метою запобігання проявам закупівлі товарів, робіт та
послуг за завищеними цінами, рекомендувати замовникам торгів
використовувати інформацію бюлетеня "Моніторинг і аналіз цін та
якісних параметрів товарів, робіт і послуг", який розповсюджується
Тендерною палатою України серед замовників на безоплатній основі.
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка