Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про умови поїздок громадян, підписаної в м. Київ 30 липня 2003 року

               Протокол
        між Кабінетом Міністрів України та
     Урядом Республіки Польща про внесення змін до
     Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
     Республіки Польща про умови поїздок громадян,
       підписаної в м. Київ 30 липня 2003 року
 
      { Протокол затверджено Постановою КМ
       N 263 ( 263-2008-п ) від 26.03.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, далі -
Договірні Сторони,
 
   з метою  подальшого  розвитку  дружніх  відносин  та
співробітництва між Україною та Республікою Польща,
 
   погодили наступне:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони на підставі пункту 2 статті 16 Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про умови
поїздок громадян ( 616_043 ), підписаної в м. Київ 30 липня
2003 року (далі - Угода), постановили внести наступні зміни до
зазначеної Угоди:
 
   1. Статтю 3 Угоди ( 616_043 ) викласти в редакції:
 
   "1. Консули Республіки Польща стягають з громадян України
оплату за прийняття та розгляд візової анкети у розмірі, який
стягується державами -  сторонами  Виконавчої  конвенції  від
19 червня 1990 року до Шенгенської Угоди між Урядами держав
Економічного Союзу Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччина та
Французької Республіки про поступове усунення контролю на спільних
кордонах від 14 червня 1985 року ( 987_005 ), згідно з постановами
Ради Європейського Союзу.
 
   2. Консули Республіки Польща не стягують з громадян України
оплату за прийняття та розгляд візової анкети у випадку віз, що
видаються після дня початку застосування цього Протоколу, термін
дії яких не є більшим за дату, визначену в Рішенні  Ради
Європейського Союзу, зазначеному у пункті 2 статті 3 Акту щодо
умов приєднання Чеської Республіки, Республіки Естонія, Республіки
Кіпр,  Республіки  Латвія,  Литовської  Республіки, Угорської
Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща,  Республіки
Словенія та Словацької Республіки, та доповненнях до Договорів про
створення Європейського Союзу ( 994_710 ) від 16 квітня 2003 року.
 
   3. У випадку застосування Україною візового  режиму  по
відношенню до громадян Республіки Польща, оплата за візи, яку
стягатиме Україна, не повинна перевищувати збору, зазначеного в
пункті 1 цієї статті.
 
   4. У випадках, якщо візова анкета та супровідні документи
були подані за три дні до запланованої дати виїзду, консули
Республіки Польща стягатимуть оплату з громадян України у розмірі
70 Євро. Ці положення не стосуються випадків, передбачених у
пункті 5 цієї статті, літери b, c, e, f, j, k, та також пункту 3
статті 9.
 
   5. Від оплати за розгляд візової анкети звільняються:
 
   a) близькі родичі громадян України, які законно проживають на
території Республіки Польща - чоловік, дружина, діти (у тому числі
усиновлені), батьки (у тому числі призначені опікуни), діди і
онуки;
 
   b) члени офіційних делегацій, які на підставі офіційного
запрошення беруть участь в зустрічах, консультаціях, переговорах
або  програмах обміну, а також у заходах, організованих на
території Республіки Польща міжурядовими організаціями;
 
   c) члени уряду та парламенту, а також конституційного і
верховного  судів,  якщо вони не звільнені від необхідності
отримання візи, як це передбачено цією угодою;
 
   d) учні, студенти, післядипломні студенти та вчителі, що їх
супроводжують, які подорожують з метою навчання чи стажування;
 
   e) недієздатні особи та їхні опікуни, якщо їх присутність
необхідна;
 
   f) громадяни, які  надали  документи,  що  підтверджують
гуманітарну мету виїзду, зокрема з метою здійснення негайної
медичної допомоги, а також особи, що їх супроводжують; участі в
похоронах близького родича або з метою відвідання тяжкохворого
близького родича;
 
   g) учасники міжнародних спортивних змагань, та особи, що їх
супроводжують у службових цілях;
 
   h) особи,  що  беруть участь в наукових, культурних та
артистичних проектах, зокрема в програмах академічного та іншого
обміну;
 
   i) учасники офіційних програм обміну, організованих містами -
побратимами або іншими органами місцевого самоврядування;
 
   j) журналісти;
 
   k) пенсіонери;
 
   l) водії, що здійснюють міжнародні перевезення вантажу, а
також надають послуги з пасажирських перевезень на території
Республіки Польща транспортними засобами,  зареєстрованими  в
Україні;
 
   m) члени  екіпажів  поїздів,  вагонів-рефрижераторів  і
локомотивів у поїздах міжнародного сполучення, що прямують через
територію Республіки Польща;
 
   n) діти віком до 18 років і особи менше 21 року, якщо вони
перебувають на утриманні батьків (призначених опікунів)."
 
   2. До статті 4 Угоди ( 616_043 ) додається пункт 4 в
наступній редакції:
 
   "4. Положення  пунктів  1-3  зазначеної статті втрачають
чинність з днем, визначеним в Рішенні Ради Європейського Союзу,
зазначеному у пункті 2 статті 3 Акту щодо умов приєднання Чеської
Республіки, Республіки Естонія, Республіки  Кіпр,  Республіки
Латвія, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки
Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької
Республіки,  та  доповненнях  до  Договорів  про  створення
Європейського Союзу ( 994_710 ) від 16 квітня 2003 року."
 
   3. Статтю 5 Угоди ( 616_043 ) викласти в редакції:
 
   "1. Громадяни держав Договірних Сторін, які мають дійсні
дипломатичні та службові паспорти,можуть в'їжджати на територію
держави іншої Договірної Сторони, виїжджати а також прямувати
транзитом через територію держави іншої Договірної Сторони без
необхідності отримання візи.
 
   2. Положення пункту 1 цієї статті не стосується  осіб,
відряджених на роботу до дипломатичних представництв, консульських
установ та представництв міжнародних організацій, які знаходяться
на території держави другої Договірної Сторони, а також членів
сімей, які їх супроводжують та проживають разом з ними.
 
   3. Громадяни, про яких йде мова в пункті 1 цієї статті,
можуть перебувати на території держави іншої Договірної Сторони
строком, що не перевищує 90 днів протягом кожних 180 днів.
 
   4. Членами сім'ї у розумінні пункту 2 цієї статті є: чоловік
або  дружина  співробітника  дипломатичного  представництва,
консульської установи або представництва міжнародної організації у
державі перебування, їх діти та батьки, за умови, що вони
проживають разом з ними та знаходяться на утриманні співробітника
дипломатичного  представництва,  консульської  установи  або
представництва міжнародної організації."
 
   4. Статтю 9 Угоди ( 616_043 ) викласти в редакції:
 
   "1. Консули Республіки Польща приймають рішення щодо видачі
візи протягом 10 календарних днів з дня подання анкети та
необхідних супроводжуючих документів.
 
   2. В окремих випадках, зокрема у  випадку  необхідності
проведення  більш  детального аналізу візової анкети, термін
прийняття рішення може бути продовжений до 30 календарних днів.
 
   3. У термінових випадках строк для прийняття рішення у видачі
візи може бути скорочений до 3 робочих днів або менше."
 
   5. Статтю 10 Угоди ( 616_043 ) викласти в редакції:
 
   "1. Консули Республіки Польща можуть видавати візи з правом
багаторазового в'їзду, терміном дії до 5 років, таким громадянам
України:
 
   a) членам уряду та парламенту, а також конституційного і
верховного судів, якщо вони не звільнені  від  необхідності
отримання візи, як це передбачено цією Угодою, в межах обов'язків,
які вони виконують - з періодом дії, що не перевищує часу
виконування ними своїх обов'язків, якщо він коротший від 5 років;
 
   b) постійним членам офіційних делегацій, які на підставі
офіційного запрошення регулярно беруть участь  у  зустрічах,
консультаціях, переговорах або програмах обміну, а також у подіях,
організованих на  території  Республіки  Польща  міжурядовими
організаціями;
 
   c) дружинам, чоловікам і дітям (також усиновленим) віком до
21 років або таким, що залишаються  на  утриманні  батьків
(призначених  опікунів), які відвідують громадян України, що
законно проживають на території Республіки Польща - на обмежений
термін, але до закінчення терміну дії їх дозволу на законне
перебування;
 
   d) підприємцям і представникам галузевих організацій, які
регулярно подорожують до Республіки Польща;
 
   e) журналістам.
 
   2. Консули Республіки Польща можуть видавати нижченазваним
громадянам України багаторазові візи, з терміном дії до 1 року, за
умови, що у попередньому році вони отримали принаймні одну візу,
яку використали згідно з встановленими правилами з метою в'їзду та
перебування на території Республіки Польща, а також якщо заявка на
отримання багаторазової візи є обґрунтованою:
 
   a) водіям, що здійснюють міжнародні перевезення вантажу, а
також надають послуги з пасажирських перевезень на території
Республіки Польща транспортними засобами,  зареєстрованими  в
Україні;
 
   b) членам  екіпажів  поїздів,  вагонів-рефрижераторів  і
локомотивів в поїздах міжнародного сполучення, що прямують через
територію Республіки Польща;
 
   c) особам,  що  беруть участь в наукових, культурних і
артистичних проектах, у тому числі в програмах академічного та
іншого обміну, які регулярно подорожують до Республіки Польща;
 
   d) учасникам міжнародних спортивних змагань, та особам, що їх
супроводжують у службових цілях;
 
   e) учасникам  офіційних  програм  обміну,  організованих
містами -  побратимами  або  іншими  органами  місцевого
самоврядування.
 
   3. Консули Республіки Польща можуть видавати багаторазові
візи терміном дії не менше 2 років і не більше 5 років громадянам
України, визначеним в пункті 2 цієї статті за умови, що протягом
попередніх двох років вони використали багаторазову річну візу з
метою в'їзду на територію Республіки Польща згідно з встановленими
правилами, а також якщо надалі залишаються обґрунтованими підстави
для клопотання щодо отримання багаторазової візи.
 
   4. Загальний термін перебування осіб, визначених в пунктах
1-3  цієї статті на території Республіки Польща не повинен
перевищувати 90 днів протягом кожних 180 днів."
 
               Стаття 2
 
   Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди.
 
               Стаття 3
 
   1. Цей Протокол набирає чинності на 30 (тридцятий) день з дня
отримання  дипломатичними  каналами  останнього  письмового
повідомлення   про   завершення   Договірними   Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цим
Протоколом.
 
   2. У випадку невиконання умови, про яку йдеться в пункті 1
цієї статті, до 30 листопада 2007 року, цей Протокол буде
тимчасово застосовуватись з 1 грудня 2007 року.
 
   3. Незалежно від вищевикладеного, підпункти 4 та 5 пункту
1 Статті 1 Протоколу, наберуть чинності в день набрання чинності
Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення
оформлення віз ( 994_850 ), підписаною в Люксембурзі 18 червня
2007 року.
 
   Вчинено у м. Варшава, 30 листопада 2007 року, у  двох
примірниках, кожний українською та польською мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
 
 
 За Кабінет Міністрів України          За Уряд
                         Республіки Польща
 
 
{ Протокол додано до Постанови КМ N 263 ( 263-2008-п ) від
26.03.2008 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка