Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку здійснення інвестиційним фондом або інвестиційною компанією додаткової емісії інвестиційних сертифікатів у 50-разовому розмірі до обсягу прийнятих для розміщення приватизаційних паперів

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 559/80 від 9.09.94         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   23 вересня 1994 року
                   за N 228/438
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Фонду державного майна
       N 66/8 ( z0048-97 ) від 17.01.97 )
 
   Про затвердження Порядку здійснення інвестиційним фондом
     або інвестиційною компанією додаткової емісії
    інвестиційних сертифікатів у 50-разовому розмірі до
   обсягу прийнятих для розміщення приватизаційних паперів
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна
     N 1090/141 ( z0366-95 ) від 21.08.95 )
 
 
 
   На виконання Державної програми приватизації майна державних
підприємств на 1994 рік ( 3876-12 ) і Указу Президента України
"Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" ( 55/94 ) для
забезпечення  участі  громадян  України  в  приватизації  із
застосуванням приватизаційних паперів Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити узгоджений з Антимонопольним комітетом України
Порядок здійснення  інвестиційним  фондом  або  інвестиційною
компанією  додаткової  емісії  інвестиційних  сертифікатів  у
50-разовому  розмірі  до  обсягу  прийнятих  для  розміщення
приватизаційних паперів, що додається.
 
 В.о. Голови Фонду
 державного майна України             М.Єхануров
 
 Заступник
 Міністра фінансів України            С.А.Буковинський
 
 
                       Затверджено
                 наказом Фонду державного майна
                 України та Міністерства фінансів
                 України від 9 вересня 1994 р.
                       N 559/80
 
 
               Порядок
  здійснення інвестиційним фондом або інвестиційною компанією
  додаткової емісії інвестиційних сертифікатів у 50-разовому
  розмірі до обсягу прийнятих для розміщення приватизаційних
               паперів
 
   1. Порядок здійснення інвестиційним фондом або інвестиційною
компанією додаткової  емісії  інвестиційних  сертифікатів  у
50-разовому розмірі  до  обсягу  прийнятих  для  розміщення
приватизаційних  паперів  (далі - Порядок)  розроблено  у
відповідності до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії,  затвердженого  Указом  Президента  України  від
19.02.1994 р. N 55/94.
   2. Iнвестиційний фонд або інвестиційна компанія мають право
здійснити додаткову  емісію  інвестиційних  сертифікатів  у
50-разовому розмірі  до  обсягу  прийнятих  для  розміщення
приватизаційних паперів (далі - додаткова емісія) після повного
розміщення інвестиційних сертифікатів попереднього випуску.
   3. Для   здійснення  додаткової  емісії  інвестиційних
сертифікатів інвестиційний фонд або інвестиційна компанія повинні:
   1) отримати довідку депозитарію інвестиційного фонду  чи
інвестиційної компанії разом з встановленою формою засвідчення
Фондом державного майна України про обсяг розміщених інвестиційних
сертифікатів та кількість прийнятих для розміщення приватизаційних
паперів за формою, яка додається (див. додаток);
   2) подати до Фонду державного майна України:
   - заяву  про  підтвердження  прийнятих  для  розміщення
інвестиційним фондом чи інвестиційною компанією приватизаційних
паперів у строки обумовлені довідкою депозитарію інвестиційного
фонду чи інвестиційної компанії (заява подається в довільній формі
із зазначенням загальної  суми  емісії,  кількості  прийнятих
приватизаційних паперів  та  намірів  щодо розміру додаткової
емісії);
   - довідку депозитарію інвестиційного фонду чи інвестиційної
компанії засвідчену Фондом державного майна України про обсяг
розміщених інвестиційних сертифікатів та кількість прийнятих для
розміщення приватизаційних паперів;
   - довідку, завірену центром сертифікатних аукціонів, органом
приватизації, депозитарієм інвестиційного фонду чи інвестиційної
компанії, про  обсяги  вкладених  приватизаційних  паперів  у
приватизовані підприємства на момент подання заяви (ці обсяги
повинні складати не менше 50 відсотків від обсягів прийнятих для
розміщення приватизаційних паперів на момент подання заяви);
   - довідку про рух приватизаційних паперів по кварталам з
початку діяльності, згідно з додатком 2 до Порядку обліку і
контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної
компанії щодо розміщення приватизаційних паперів, затвердженого
наказом Фонду державного майна України і Міністерства фінансів
України від 11.05.94 р. N 276/40 ( z0118-94 );
   - довідку, завірену інвестиційним керуючим, про опублікування
у пресі інформації про діяльність  інвестиційного  фонду  чи
інвестиційної компанії згідно з п.26 Положення про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента
України від 19.02.94 р. N 55/94 (довідка складається в довільній
формі із  зазначенням  назви  періодичного  видання,  дати
опублікування інформації, регіон де розповсюджується це періодичне
видання); до довідки також додаються копії інформації, що були
опубліковані в пресі на момент подання заяви.
   Зазначені довідки складаються і подаються до Фонду державного
майна в трьох примірниках.
   Iнвестиційний фонд  чи  інвестиційна  компанія  несуть
відповідальність за достовірність поданих документів.
   На підставі поданих інвестиційним фондом чи інвестиційною
компанією вищевказаних документів, Фонд державного майна України у
30-денний термін, з моменту їх реєстрації, робить висновок про їх
відповідність вимогам  чинного  законодавства,  про що робить
відповідну відмітку на них.
( Пункт 3 в редакції Наказу Фонду майна N 1090/141 ( z0366-95 )
від 21.08.95 )
   4. Додаткова емісія здійснюється після її реєстрації в
Міністерстві фінансів України згідно з Порядком реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної
компанії, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
19 квітня 1994 року N 33 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 4 травня 1994 року за N 88/297 ( z0088-94 ). При цьому до
реєструючого фінансового органу подаються довідки зазначені  у
пункті 3 нової редакції Порядку здійснення інвестиційним фондом
або  інвестиційною  компанією додаткової емісії  інвестиційних
сертифікатів  у 50-разовому розмірі до обсягу  прийнятих для
розміщення приватизаційних паперів з відміткою Фонду державного
майна України. ( Пункт 4 в редакції Наказу Фонду майна N 1090/141
( z0366-95 ) від 21.08.95 )
   5. У разі, коли реєстрацію додаткової емісії інвестиційних
сертифікатів у встановлений термін не проведено або  в  ній
відмовлено з мотивів, які емітент вважає необгрунтованими, він
може звернутись до суду.
   6. Загальний  розмір  додаткових  емісій, які має право
здійснювати інвестиційний фонд або інвестиційна компанія,  не
повинен перевищувати 50-разового сумарного розміру прийнятих для
розміщення приватизаційних паперів.
   7. Контроль за здійсненням додаткової емісії проводиться
Міністерством фінансів України, Фондом державного майна України та
Антимонопольним комітетом  України  у межах їх компетенції у
порядку, встановленому чинним законодавством України.
   8. У 10-денний термін з моменту реєстрації у фінансовому
органі, до Фонду державного майна інвестиційним  фондом  або
інвестиційною компанією подається нотаріально посвідчена копія
свідоцтва про реєстрацію додаткової емісії.
( Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Фонду  майна 
N 1090/141 ( z0366-95 ) від 21.08.95 )
   9. Порядок погоджено з Антимонопольним комітетом України.
 
                       Додаток
                до Порядку здійснення інвестиційним
                фондом або інвестиційною компанією
                додаткової емісії   інвестиційних
                сертифікатів у 50-разовому розмірі
                до обсягу прийнятих для розміщення
                   приватизаційних паперів
 
               Довідка
    про обсяг розміщених інвестиційних сертифікатів та
    кількість прийнятих для розміщення приватизаційних
               паперів
 
 _________________________________________________________________
     (повна назва інвестиційного фонду або компанії)
   Статутний фонд становить __________________________ млн.крб.
                   (сума прописом)
   Попередню емісію  інвестиційних сертифікатів розміщено в
 повному обсязі на суму _________________________________ млн.крб.
                (сума прописом)
   у кількості ___________________________________________ штук
               (кількість прописом)
   В період з "____"_________ 199 р. по "____"_________ 199 р.
 кількість прийнятих  для  розміщення  приватизаційних паперів
 становить:
   _______________________________________________________ штук
            (кількість прописом)
   на суму ___________________________________________ млн.крб.
              (сума прописом)
   Керівник депозитарію: _____________________________
                   (підпис)
    М.П.                "____"_________ 199 р.
   ____________________________________________________________
 
 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
   Фонд державного майна України засвідчує, що ________________
   ____________________________________________________________
      (повна назва інвестиційного фонду або компанії)
   в період з "____"_________ 199 р. по "____"_________ 199 р.
 прийняв для розміщення приватизаційні папери
   у кількості ___________________________________________ штук
              (кількість прописом)
   на загальну суму __________________________________ млн.крб.
                (суму прописом)
   Дозвіл Фонду державного  майна  України  на  здійснення
 комерційної діяльності з приватизаційними паперами
   N _________ виданий "____"_________ 199 р.
 
 
 Заступник Голови Фонду
 державного майна України       ___________________________
                        (підпис)
                      "____"_________ 199 р.
    М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка