Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку надання і погашення пільгових довгострокових державних кредитів індивідуальними сільськими забудовниками та визначення максимального розміру цього кредиту

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
  МIНIСТЕРСТВО СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА I ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
            ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 101 від 25.10.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 листопада 1994 р.
                   за N 264/474
 
 
         Про затвердження Порядку надання
        і погашення пільгових довгострокових
        державних кредитів індивідуальними
       сільськими забудовниками та визначення
        максимального розміру цього кредиту
 
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від
15 червня 1994 року N 403 ( 403-94-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 року N 421
"Про   розвиток   житлового  будівництва  та  поліпшення
соціально-демографічної ситуації на селі"  Н А К А З У Є М О :
 
   1. Затвердити  Порядок  надання  і  погашення  пільгових
довгострокових  державних  кредитів індивідуальними сільськими
забудовниками та визначення максимального розміру цього кредиту,
що додається.
   2. Взяти до відома і керівництва, що Законом України  "Про
Державний бюджет України на 1994 рік"  ( 3898-12 ) призупинена на
1994 рік дія нормативних актів Кабінету Міністрів України в
частині  надання  за  рахунок бюджету кредитів, за винятком
обслуговування раніше наданих кредитів.
   3. Головному  управлінню  по  соціальному  розвитку села
Міністерства сільського господарства і продовольства, Управлінню
фінансів агропромислового комплексу і охорони природи Міністерства
фінансів, відділу економіки житлового і комунального господарства
разом із зведеним відділом реформи АПК Міністерства економіки та
Управлінню кредитування населення і безготівкових розрахунків
Ощадного банку України установити контроль за виконанням цього
Порядку.
 
 Заступник Міністра        Міністр сільського господарства
 фінансів України            і продовольства
 
 Заступник Міністра        Голова Правління Ощадного
 економіки України           банку України
 
                        Затверджено
                  наказом Міністерства фінансів,
                  Міністерства    економіки,
                  Міністерства    сільського
                  господарства і продовольства,
                  Ощадного  банку   України
                  від 25 жовтня 1994 року
                  N 101/150/305/22
 
               ПОРЯДОК
     надання і погашення пільгових довгострокових
     державних кредитів індивідуальними сільськими
      забудовниками та визначення максимального
           розміру цього кредиту
 
   Відповідно до Законів України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 3927-12 ),
"Про внесення змін до частини четвертої статті 10 Закону України
"Про  сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні" ( 2998-12 ) від 4 лютого 1994 року та постанови Кабінету
Міністрів України від 15 червня 1994 року N 403 ( 403-94-п )
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
28 липня 1992 року N 421 "Про розвиток житлового будівництва та
поліпшення  соціально-демографічної  ситуації   на   селі"
встановлюється  такий  Порядок надання і погашення пільгових
довгострокових державних кредитів  індивідуальними  сільськими
забудовниками та визначення максимального розміру цього кредиту.
 
           1. Загальні положення
   1. Iндивідуальні сільські забудовники (надалі забудовник,
забудовники)  - громадяни України, яким на землях сільських
населених пунктів (крім територій селищ міського типу та міст)
відведені ділянки і оформлені документи, передбачені цим порядком,
для будівництва житлових будинків для постійного їх проживання і
надвірних господарських будівель для потреб сім'ї.
   2. Забудовники, що здійснюють за власні кошти індивідуальне
житлове  будівництво  на  землях сільських населених пунктів
(будівництво житлового будинку  з  надвірними  господарськими
будівлями) можуть користуватись пільговим довгостроковим державним
кредитом (надалі -кредит, кредити).
   3. Державне кредитування будівництва індивідуального житла в
сільській місцевості є прямим, цільовим, зворотнім і здійснюється
в  межах  коштів, передбачених у Державному бюджеті України
для автономної Республіки Крим та областей.
   4. Рада Міністрів автономної Республіки Крим та обласні Ради
народних депутатів ведуть облік громадян, що здійснюють або
планують здійснювати будівництво індивідуального житла за власні
кошти  з  використанням пільгового довгострокового державного
кредиту, та розрахунки потреби в кредитах і подають Головному
Управлінню по соціальному розвитку села Мінсільгосппроду.
   Після узагальнення Мінсільгосппрод на підставі  одержаних
даних від Ради Міністрів автономної Республіки Крим та обласних
Рад народних депутатів подає Мінекономіки загальну потребу в
державних кредитах і пропозиції щодо їх розподілу між автономною
Республікою Крим і областями. Кредити навправляються в першу чергу
в трудонедостатні області і зони демографічної кризи.
   Міністерство економіки  та  Міністерство  фінансів  при
формуванні проектів плану економічного та соціального розвитку та
Державного бюджету на основі розрахунків мінсільгосппроду вносять
пропозиції про обсяги кредитування  індивідуальних  сільських
забудовників до проекту бюджету на відповідний період з виділенням
їх у бюджеті окремим рядком.
   Ліміти надання кредиту для автономної Республіки Крим та
областей  визначаються  Мінісільгосппродом  за  погодженням з
Міністерством економіки після затвердження у встановленому порядку
Державного бюджету України і доводяться до автономної Республіки
Крим і областей Міністерством фінансів.
   5. Видача кредитів здійснюється через мережу установ Ощадного
банку України.
 
         2. Умови державного кредитування
           індивідуальних сільських
              забудовників
   6. Кредити  забудовникам,  які будують житло і надвірні
господарські будівлі на землях сільських  населених  пунктів
надаються за умови постійного їх місця проживання або переселення
на постійне місце проживання у сільську місцевість, а також, якщо
їх загальні річні видатки на оплату цього кредиту з урахуванням
процентної ставки перевищують 20 процентів сукупного річного
доходу сім'ї на момент одержання кредиту.
   7. Iнші сільські забудовники  користуються  кредитом  на
загальних підставах у залежності від вартості кредитних ресурсів.
   8. Надання державних кредитів забудовникам на будівництво
індивідуального  житла  і  надвірних  господарських  будівель
здійснюється в такій черговості:
   - громадянам,  які  працюють  у сільському господарстві,
переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що
функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та
органах місцевого самоврядування на селі і будують житло в
трудонедостатніх сільських населених пунктах;
   - молодим сім'ям, які проживають, або переселяються  на
постійне місце проживання в інші сільські населені пункти і
працюють у сільському господарстві, переробній та обслуговуючих
галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській
місцевості,  соціальній  сфері  села  та  органах  місцевого
самоврядування на селі;
   - громадянам, які проживають або переселяються в сільські
населені пункти і працюють у сільському господарстві, переробній
та  обслуговуючих  галузях  агропромислового  комплексу,  що
функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та
органах місцевого самоврядування на селі.
   9. Витрати установ Ощадного банку на обслуговування кредитів
компенсуються щомісячно за рахунок Державного бюджету у розмірі
трьох процентів річних від суми наданого кредиту.
   10. Установи банку до  оформлення  кредитної  угоди  із
забудовниками  здійснюють  розрахунки щодо підтвердження (або
непідтвердження) права позичальника на  отримання  пільгового
довгострокового державного кредиту та визначення максимального
розміру  кредиту  для   забудовника,   враховуючи   його
платоспроможність. Рекомендації щодо здійснення таких розрахунків
викладені в додатку 1.
   11. Кредит  забудовнику надається в районному відділенні
Ощадного банку за місцем забудови в розмірі не більше 90 процентів
вартості житла, що будується і господарських будівель на термін до
30 років із ставкою у розмірі трьох процентів річних.
   12. При  наявності  у  забудовників  неповнолітніх дітей
процентна ставка зменшується до розмірів: при одній дитині -
2 процентів; двох дітей - 1 процента; трьох і більше дітей - без
процентів. У разі досягнення дитиною повноліття надання пільг із
зменшення сплати процентної ставки припиняється.
   13. Молодим сім'ям, які  мають  одну  дитину  надається
безпроцентний кредит; які мають двох дітей, крім того, через два
роки  після отримання  першої  частки кредиту  погашається
25 процентів від суми наданого кредиту; які мають трьох дітей -
50 процентів від суми наданого кредиту (молодою сім'єю вважається
подружжя, в якого вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років,
або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 28 років).
   14. При подальшому народженні дітей у забудовників, які вже
отримали кредит, цим сім'ям змінюються пільгові умови кредитування
відповідно до пунктів 12 і 13 цього положення з моменту одержання
такого права.
   15. Сільським забудовникам компенсується 25 процентів суми
пільгового довгострокового державного кредиту через 5 років після
введення будівель в експлуатацію.
   Надання пільг, вказаних у пп. 12 - 15 щодо зниження сплати
процентної ставки та погашення державного кредиту, провадиться за
умови постійної роботи забудовників у  сільськогосподарському
виробництві  (включаючи  селянські (фермерські) господарства),
переробній і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що
функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та
сільських  органах   місцевого   самоврядування.   Молодим
сім'ям-сільським забудовникам зазначені пільги надаються відразу
після введення будівель в експлуатацію.
   16. Списання заборгованості та позики, переліченої в пунктах
12-15 порядку, здійснюється установами  банку  тільки  після
отримання від фінорганів відповідного дозволу.
   17. Кредити не надаються особам, у яких утримання відповідно
до  виконавчих  документів становлять 50 і більше процентів
заробітку.
 
         3. Порядок оформлення і видачі
            державного кредиту
   18. Видача пільгового довгострокового державного кредиту на
будівництво індивідуального житла і  надвірних  господарських
будівель здійснюється  на  підставі  кредитних  договорів, що
укладаються індивідуальними сільськими забудовниками з установою
ощадного  банку  за  місцем  забудови на основі розрахунків
максимального розміру кредиту для забудовника в залежності від
його платоспроможності та підтвердження права позичальника на
одержання пільгового довгострокового державного кредиту. Зміни
договору  оформлюються  додатковою угодою між сторонами і є
невід'ємною частиною договору.
   19. Для здійснення розрахунків з визначення максимального
розміру кредиту для позичальника і підтвердження його права на
отримання кредиту індивідуальний забудовник подає до установ
Ощадного банку такі документи:
   паспорт (подається для перевірки особистості);
   заяву на одержання кредиту;
   документи, які необхідні для визначення платоспроможності
(довідку з місця роботи позичальника та поручителя із зазначенням
одержуваного доходу (середньомісячна заробітна плата), документи,
які підтверджують інші доходи та  видатки  позичальника  та
поручителя);
   поручительство одного або кількох працездатних громадян, які
мають постійне джерело доходу;
   витяг з рішення виконкому місцевої Ради народних депутатів
про відведення земельної ділянки та дозвіл на забудову.
   Крім того, при оформленні кредитного договору забудовник
подає:
   дозволений до застосування проект будинку, завірений районним
архітектором, та погоджену з підрядною організаціею вартість
будівництва,  а  при  будівництві будинку власними силами -
розрахунок оріентовної вартості будівництва, погоджений з районним
архітектором.
   Крім того,  Ощадний банк укладає із забудовником договір про
іпотеку будівлі, що будується за рахунок кредиту, а у випадку,
коли  житло  будується  на  земельній ділянці, яка належить
забудовнику за правом приватної власності, - також і про іпотеку
земельної ділянки. Ця іпотека виступає, як забезпечення вимоги, що
випливає з  кредитного  договору  на  індивідуальне  житлове
будівництво в рахунок державного кредиту.
   Договір про іпотеку повинен бути нотаріально посвідчений.
Нотаріальна контора, якщо це передбачено договором, одночасно з
посвідченням договору накладає заборону на відчуження будівлі чи
земельної ділянки.
   Забудовник забов'язаний застрахувати предмет іпотеки і подати
установі Ощадного банку копію договору страхування. Банк у свою
чергу повідомляє страховика про укладений договір про іпотеку
(заставу нерухомості (землі, будівель, споруд та іншого) як
забезпечення грошової позики).
   20. Надання кредиту конкретним забудовникам здійснюється за
рішенням районної Ради народних депутатів на підставі розрахунків
установи  Ощадного банку (пункт 10), що підтверджують право
позичальника на отримання пільгового довгострокового державного
кредиту.
   21. Після прийняття рішення про видачу кредиту відповідний
фінансовий орган перераховує відділенню Ощадного банку необхідну
суму коштів за рахунок сум, отриманих з Державного бюджету, про що
він повідомляє забудовника.
   22. Кошти для видачі кредиту  зараховуються  відділеннями
Ощадного банку на окремий рахунок " Кошти бюджету для надання
державного кредиту індивідуальним сільським забудовникам",  що
відкривається на балансовому рахунку N 740 " Кошти довгострокового
кредитування за рахунок бюджету".
   23. Видача коштів забудовникам відділеннями Ощадного банку
здійснюється з балансового рахунку N 778 "Державним підприємствам,
організаціям, колективним сільськогосподарським  господарствам,
переселенцям,  членам  садівницьких товариств і населенню на
будівництво житлових будинків".
   24. Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, яка
видається частинами і не може перевищувати 25 процентів вартості
будівництва. Подальша видача кредиту проводиться  при  умові
використання  раніше  наданого  кредиту.  Вся  сума кредиту,
передбаченого договором оформляється строковим зобов'язанням на
конкретні  строки  погашення.  Платежі розподіляються рівними
частинами протягом усього періоду сплати.
   25. Видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт згідно
з актами на виконані роботи, оформлені забудовником з підрядною
організацією, а при виконанні робіт власними силами - виконкомом
сільської Ради народних депутатів.
   26. При видачі кожної суми (частини) кредиту переоформляється
попереднє строкове зобов'язання позичальника за його підписом та
вносяться зміни до графіка.
   27. Строк використання кредиту на індивідуальне  житлове
будівництво обумовлюється в кредитному договорі і не повинен
перевищувати двох років з дня одержання першої частини позики.
   28. При будівництві житлового будинку підрядним способом
кошти в рахунок оформленого кредиту направляються на оплату
рахунків підрядної організації за виконані роботи.
   При необхідності підряднику може бути наданий аванс у розмірі
25 процентів від суми передбаченої кредитним договором на даний
рік, який поступово утримується при сплаті за виконані роботи.
   29. При будівництві будинку власними силами забудовника кошти
в рахунок оформленого кредиту можуть видаватись у безготівковому
порядку  на  оплату  розрахункових  документів за матеріали,
обладнання, транспортні витрати та інше.
   30. Забудовник може одержати авансом кошти в безготівковому
порядку або готівкою на  придбання  будівельних  матеріалів,
конструкцій,  обладнання  в  розмірі  25 процентів від суми
оформленого кредиту.
   31. Установи банків після  одержання  від  позичальників
зобов'язань  посилають нотаріальним конторам повідомлення про
кредити,  видані  на  житлове  будівництво.  повідомлення
уповноваженого банку, яке зареєстроване нотаріальною конторою, є
забороною на продаж або передачу будинку іншій особі.
   32. Оформлення, облік і контроль операцій з надання пільгових
довгострокових державних кредитів ведеться згідно з встановленими
правилами.
 
         4. Порядок погашення кредиту та
        відшкодування з відповідного бюджету
           витрат установ банків
   33. Погашення заборгованості з позик і процентів по них
здійснюється індивідуальними забудовниками в строки, встановлені
строковим зобов'язанням у межах умов кредитного договору.
   Розмір щомісячного   платежу   основної  заборгованості
розраховується шляхом ділення суми державного кредиту на час
користування ним за договорами, рахований у місяцях. Погашення
позики здійснюється щомісячно рівними частинами і починається
через  два  роки  після одержання першої частини кредиту і
проводиться забудовником до 15 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
   Проценти за користування державним кредитом з дня його першої
видачі  до початку погашення основного боргу перераховуються
забудовником не пізніше 15 числа першого місяця  наступного
кварталу. потім проценти погашаються разом з основним боргом.
   34. Заборгованість з наданого кредиту після підписання акту
державною приймальною комісією в 10-денний строк оформляється
терміновим зобов'язанням з уточненням конкретних строків погашення
кредиту, враховуючи пільгові умови для конкретного забудовника.
   35. Не внесені в строк платежі, перераховуються на рахунок
прострочених позик.
   За прострочені платежі з позик стягується додаткова плата в
розмірі 25 процентів річних від суми прострочених платежів.
   36. Кошти  індивідуальних  сільських  забудовників,  які
надходять на погашення заборгованості з державного кредиту і
виплати процентів за користування державним кредитом, суми пені та
штрафних санкцій перераховуються банком безпосередньо в доход
державного бюджету на рахунок _____ , розділ 12, параграф 17
"Повернення бюджетних позичок підприємствами і організаціями та
одержання з них доходів" до 20 числа поточного місяця.
   37. За бажанням позичальника може бути передбачена можливість
дострокового погашення заборгованості з позики.
   Установам банку належить без перешкод надавати позичальникам
право дострокового погашення кредитів і процентів по них.
   38. Установи  Ощадного  банку мають право на дострокове
утримання заборгованості з кредитів у разі  порушення  умов
кредитного  договору  та  при  використанні  кредиту  не за
призначенням.
   Iндивідуальні позичальники  надають можливість для огляду
будівель та перевірки документів, які підтверджують фактичні
витрати та цільове використання кредиту, акти приймальних комісій
або довідку бюро технічної інвентаризації про реєстрацію будов із
зазначенням  оцінної  вартості  або  пред'явлених  виправдних
документів (рахунки, квитанції, чеки торговельних організацій
тощо).
   Перевірка, освоєння  та  цільового використання  кредиту
оформляється актом, який підписується перевіряючим працівником
Ощодного банку та позичальником.
   39. Оформлення,  облік  і контроль операцій з погашення
пільгових довгострокових державних кредитів ведеться згідно з
встановленими установами банку правилами.
   40. Оперативний контроль за цільовим використанням державного
пільгового  кредиту  можуть  здійснювати  також  уповноважені
представники районних, обласних та  республіканських  органів
Мінфіну, Мінекономіки та Мінсільгосппроду України.
   Міністерство фінансів та місцеві фінансові органи здійснюють
контроль  за  виконанням  Ощадним  банком функцій з видачі,
обслуговування і погашення кредиту.
   За затримку видачі кредиту при умові надходження від бюджету
необхідних коштів та поданні оформлених документів, необхідних для
видачі кредиту, а також порушення строків, зазначених у пункті
36 цього порядку, установи Ощадного банку сплачують штраф за
кожний день затримки згідно з діючим законодавством.
   41. Установи банків щомісячно до 22 числа  повідомляють
райфінвідділам  дані  про  суми виданих кредитів наростаючим
підсумком з додатком списку одержувачів та зазначенням строку їх
погашення, а також про витрати банків, пов'язані з наданням та
обслуговуванням виданих кредитів (додаток 2).
   42. Райфінвідділи  після  перевірки  правильності  сум,
зазначених у повідомленнях банків, до 28 числа поточного місяця
відшкодовують установам банків витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням виданих кредитів, у розмірі трьох процентів річних
від суми наданих кредитів.
   43. Видатки на цю мету відображаються в обліку і звітності
виконання Державного бюджету по розділу 90 "Соціальний захист
населення", параграф 35 "Надання пільгового кредиту індивідуальним
забудовникам".
   44. Міністерство фінансів України на підставі надісланих до
10 числа другого місяця кварталу фінансовим управлінням Ради
Міністрів автономної Республіки Крим та обласними фінансовими
управліннями компенсує їм з Державного бюджету України по взаємних
розрахунках видатки бюджетів за  минулий  квартал  року  на
відшкодування банкам витрат по наданню пільгових довгострокових
державних кредитів на індивідуальне житлове будівництво на селі
(додаток 3).
 
                       Додаток 1
                Про Порядок надання і погашення
                пільгових довгострокових державних
                кредитів      індивідуальними
                сільськими  забудовниками   та
                визначення максимального розміру
                цього кредиту
 
      Рекомендації щодо визначення максимального
   розміру кредиту та підтвердження (або непідтвердження)
      права позичальника на отримання пільгового
        довгострокового державного кредиту
 
   1. З метою визначення можливості індивідуальному забудовнику
отримати  пільговий  довгостроковий державний кредит установи
Ощадного банку проводять розрахунки максимального розміру кредиту
для позичальника, а також здійснюють розрахунки, що підтверджують
(або не підтверджують) право позичальника на отримання пільгового
довгострокового державного кредиту.
   2. До основних показників, що використовуються при визначенні
максимального  розміру  кредиту  позичальника,  рекомендується
відносити як місячні доходи, так і витрати позичальника. доходи,
як правило, визначаються по трьох основних статтях:
   доходи від заробітної плати;
   доходи від заощаджень та цінних паперів ;
   інші доходи.
   До основних статей витрат позикозаймача відносяться виплати
прибуткового та інших податків (аліменти, щомісячні платежі по
отриманих раніше позиках і товарах, придбаних у кредит, виплати із
страхування житла та майна, комунальні платежі тощо).
   3. Для здійснення розрахунків позикозаймач подає відповідній
установі Ощадного банку такі документи:
   довідку з  місця  роботи,  в  якій  повідомляється його
середньомісячна заробітна плата за місцем основної роботи за
останні три місяці з позначенням розміру і видів стягнень, а
також стаж роботи ;
   книжку з розрахунків за комунальні послуги, квартплату;
   документи, що підтверджують прибутки по вкладах у банках
тощо;
   інші документи, що підтверджують доходи та пільгові умови для
позичальника.
   4. На  підставі  вказаних  вище  документів  проводяться
відповідні  розрахунки  визначення розмірів і строку надання
кредиту, органнізації погашення кредиту. При цьому забудовники
можуть користуватися кредитом за умови, якщо на момент одержання
кредиту їх загальні річні видатки на оплату державного кредиту з
урахуванням  процентної ставки (3 проценти річних)  перевищують
20 процентів сукупного річного доходу сім'ї.
   Враховуючи, що реальні річні прибутки позичальника є лише
частиною річного прибутку його сім'ї, а виплати позичальника на
будівництво не можна розглядати як його власні витрати, тому при
визначенні максимального розміру  кредиту  для  позичальника,
установи банку використовують принцип сімейного кредитування. При
такому підході один із членів сім'ї буде позичальником, а другий -
його поручителем. Обидва вони несуть солідарну відповідальність за
своєчасне і повне погашення позики.
   При наданні позик індивідуальним позичальникам, що не мають
сімей, зберігається діючий порядок, і позичальник, як і його
поручитель,   повинен  відповідати  вимогам  щодо  своєї
платоспроможності. При цьому платоспроможність визначається окремо
щодо позичальника та його поручителя .
   5. За даними, отриманими в ході аналізу документів, які
пред'явлені позичальником та його поручителем, визначається сума
прибутків та витрат. На підставі цих даних аналізується можливість
позичальника здійснювати щомісячні (щоквартальні, щорічні) платежі
в погашення основного боргу і процентів.
   Для цього :
   а) визначається найбільша сума щомісячного та  щорічного
платежу основного боргу та процентів, яку повинен виплачувати
позичальник при максимальному розміру кредиту ;
   б) розраховується    коефіцієнт    кредитоспроможності
позичальника, який визначається як відношення суми щорічних виплат
основного  боргу і процентів по кредиту (3 проценти річних) до
суми середньорічного доходу позичальника;
 
        МПП
    Ккс = -------  ;    Ккс = 0,26
         П
 
    де: МПП - сума річного платежу по позиці;
 
       П  - сума річного доходу.
 
   Коефіцієнт визначає  здатність  позичальника  здійснювати
щорічні виплати банку по позиках. розмір коефіцієнта - не більше
0,26 (при вирахуванні коефіцієнта мається на увазі, що судові
органи, як правило, виносять рішення утримувати за виконавчими
листами суми у розмірах, що не перевищують 50 процентів оціночної
питомої ваги в прибутках позичальників таких постійних витрат, як
податки  (10,9 процента)  комунальні платежі та інші витрати
(12,5 процента), тобто 50 -10,9 -12,5 = 26);
   в) розраховується  коефіцієнт,  який  визначає   долю
перерахованих вище витрат позичальника, в тому числі з виплати
позики в доходах цього позичальника :
 
        МПП + МВ
    Кдв = ------------- ;   Кдв = 0,50
         П
 
    де: МВ - сума річних витрат позичальника, крім платежу по
        позиці.
 
   Коефіцієнт показує ступінь впливу перерахованих вище витрат
та витрат на погашення позики на бюджет позичальника. Позика
надається, якщо цей коефіцієнт не перевищує 0,50. При використанні
принципу сімейного кредитування коефіцієнт визначається виходячи
із загальних сум доходів та видатків позичальника та його дружини
(чоловіка) або іншого поручителя.
   6. Установи  банку здійснють розрахунки платоспроможності
позичальника, що  підтверджують (або не підтверджують) право
позичальника отримати пільговий довгостроковий державний кредит.
   Пільговий довгостроковий державний кредит установи банків
надають при умові, якщо загальні річні видатки сім'ї позичальника
на оплату кредиту з урахуванням процентів перевищують 20 процентів
сукупного річного доходу сім'ї.
   7. Умовний приклад: для отримання пільгового довгострокового
державного кредиту індивідуальним сільським забудовником подані
документи, згідно з якими щорічний доход сім'ї (або позичальника
і поручителя) і видатки розподіляються таким чином.
 
                              Таблиця
                            (тис.крб.)
 -----------------------------------------------------------------
   Річні доходи            Річні видатки
 -----------------------------------------------------------------
         у тому числі         у тому числі
   Статті   ----------------  Статті  --------------------
   доходу   позича- поручи-  видатків  позича- поручи-
         льника  теля         льника  теля
 -----------------------------------------------------------------
    1      2    3     4     5     6
 -----------------------------------------------------------------
 1. Заробітна          1. Прибутковий
   плата, пре-           та інші по-
   мія тощо  12096  11328   датки    1398   1306
 
 2. Прибутки           2. Аліменти    -     -
   від заощад-
   жень     300   200
 
 3.Iнші             3. Платежі по
  прибутки    756   756   отриманих
                   позиках і
                   товарах, що
                   придбані в
                   кредит     -     -
 
                 4. Комунальні
                   платежі    240    -
 
                 5. Платежі по
                   страхуванню   -    -
 
                 6. Iнші видатки  180   180
 -----------------------------------------------------------------
  Разом               Разом
  доходу    13152  12284    витрат    1818   1486
 -----------------------------------------------------------------
 
  Сукупний             Скупні
  річний              річні
  доход               видатки
  сім'ї       25436      сім'ї       3304
 
   ЗАВДАННЯ:  Визначити  максимальний  розмір  кредиту  для
позичальника і здійснити розрахунки, що підтверджують (або не
підтверджують) право позичальника отримати пільговий кредит.
 
        1. Розрахунки максимального розміру
           кредиту для позичальника
   Враховуючи показники річних  доходів та річних видатків
(таблиця), визначається  платоспроможність позичальника, тобто
максимально можлива сума річного платежу основного боргу та
процентів (3 проценти річних) по кредиту. Щодо забудовників, які
мають право на отримання безпроцентного кредиту в розрахунках
максимального  розміру  кредиту  не  враховується  плата  за
користування кредитом.
 
     МПП = Ккс х П = 0,26 х 25436 = 6613 (тис.крб)
 
   Виконавши незначні розрахунки та враховуючи, що погашення
кредиту починається з третього року після отримання першої частки
кредиту, встановлюємо , що позичальник може отримати кредит в
межах 100,6 млн.крб. При цьому щорічний  (кредит на 30 років)
розмір погашення кредиту становить 3594 тис.крб. і найбільша річна
сума сплати процентів за користування позикою становить 3019 тис.
карбованців.
 
   Схема розрахунку:
               Х      Х  х 3
              -----  +   ---------- = 6613
               28       100
 
   де: Х - максимально можлива сума кредиту, яка може надаватись
позичальнику  в залежності  від його доходу (при  сімейному
кредитуванні - від доходу сім'ї).
 
    Х
   -------  -  щорічна сума погашення кредиту ;
    28
 
    Х х 3
   --------  - найбільша річна сума сплати процентів за
    100     користування позикою
 
   Вплив перерахованих вище витрат та витрат на погашення позики
на бюджет позичальник визначається :
 
      6613 + 3304
      ---------------   =  0,39  або менше 0,50
        25436
 
   У результаті проведених розрахунків встановлюється, що кредит
цьому забудовнику може надаватись установами банку у межах до
100,6 млн. карбованців.
 
       2. Розрахунки, що підтверджують (або не
        підтверджують) право позичальника на
        пільговий довгостроковий державний
               кредит
   Розрахунки виконуються із застосуванням показників щорічних
видатків сім'ї на оплату державного кредиту  з  урахуванням
процентної ставки і суми, що становить 20 процентів сукупного
річного доходу сім'ї :
   а) 6613 тис.крб - річний максимальний платіж позичальника по
основному  боргу  та  процентів (при  максимальному  розмірі
3 проценти річних);
 
             25436 х 20
   б) 5087 тис.крб. ( ------------- ) - 20 процентів від
               100
 
сукупного річного доходу сім'ї (забудовника та його поручителя)
 
   Порівнюючи ці  показники  встановлюємо, що річні платежі
позичальника по кредиту перевищують 20 процентів від сукупного
річного доходу сім'ї (6613 тис.крб. > 5087 тис.крб.), тобто
позичальник має право на одержання пільгового довгострокового
державного  кредиту  на  будівництво індивідуального житла в
сільській місцевості.
 
                            Додаток N 2
                до Порядку надання і погашення
                пільгових довгострокових державних
                кредитів      індивідуальними
                сільськими  забудовниками   та
                визначення максимального розміру
                цього кредиту
 
              ДОВIДКА
        про суми виданих кредитів та витрати
        ____________________________________
         (найменування установи банку)
        пов'язані з обслуговуванням кредитів
        на індивідуальне житлове будівництво
        відповідно  до постанови Кабінету
        Міністрів України від 15 червня 1994
        року N 403 ( 403-94-п )    "Про
        внесення змін до постанови Кабінету
        Міністрів  України  від 28 липня
        1992 року N 421  "Про  розвиток
        житлового будівництва та поліпшення
        соціально-демографічної ситуації на
        селі" за ______ квартал 19_____року
 
                            (тис.крб.)
 -----------------------------------------------------------------
 N ¦Пріз-¦Дата¦Тер- ¦Сума ¦Про- ¦Суми, випла- ¦Зали- ¦Суми, випла¦
 пп¦вище ¦ та ¦мін, ¦кре- ¦цент-¦чені забу-  ¦шок  ¦чені забу- ¦
  ¦та  ¦но- ¦на  ¦диту ¦на  ¦довнику в  ¦неви- ¦довнику в ¦
  ¦іні- ¦мер ¦який ¦   ¦став-¦ рахунок   ¦корис ¦погашення ¦
  ¦ціали¦рі- ¦ви- ¦   ¦ка, ¦ кредиту   ¦таної ¦кредиту  ¦
  ¦забу-¦шен-¦да- ¦   ¦за  ¦-------------¦забу- ¦-----------¦
  ¦дов- ¦ня ¦ний ¦   ¦якою ¦ за ¦нарос- ¦дов- ¦за ¦нарос-¦
  ¦ника ¦про ¦кре- ¦   ¦нада-¦ квар¦таючим ¦ником ¦квар¦таючим¦
  ¦одер-¦ви- ¦дит ¦   ¦ний ¦ тал ¦під-  ¦суми ¦тал ¦під- ¦
  ¦жува-¦да- ¦(ро- ¦   ¦кре- ¦   ¦сумком ¦кре- ¦  ¦сумком¦
  ¦ча  ¦чу ¦ ки) ¦   ¦дит ¦   ¦    ¦диту ¦  ¦   ¦
  ¦кре- ¦кре-¦   ¦   ¦(%) ¦   ¦    ¦(стр. ¦  ¦   ¦
  ¦диту ¦диту¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦6 -  ¦  ¦   ¦
  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦стр. ¦  ¦   ¦
  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦9)  ¦  ¦   ¦
 --+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+----+------¦
 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11  ¦
 -----------------------------------------------------------------
 Продовження таблиці
 --------------------------------------------------
 ¦Виплата  ¦Суми, пені ¦ Процентна  ¦Сума процен¦
 ¦процентів ¦за несплаче¦ ставка, за ¦тів за обс-¦
 ¦за користу¦ні в строк ¦ якою відшко-¦луговування¦
 ¦вання кре-¦платежі  ¦ довуються  ¦кредитів, ¦
 ¦дитом (з ¦(нарахов) ¦ витрати   ¦сплачена  ¦
 ¦урах.пені)¦      ¦ банків по  ¦ банкам  ¦
 ¦----------+-----------¦ обслугову- ¦-----------¦
 ¦за ¦нарос¦за ¦нарос-¦ ванню    ¦за ¦нарос-¦
 ¦квар¦таючи¦квар¦таючим¦ кредитів  ¦квар¦таючим¦
 ¦тал ¦під- ¦тал ¦під- ¦  (%)    ¦тал ¦під- ¦
 ¦  ¦сумко¦  ¦сумком¦       ¦  ¦сумком¦
 ¦  ¦   ¦  ¦   ¦       ¦  ¦   ¦
 ¦  ¦   ¦  ¦   ¦       ¦  ¦   ¦
 ¦  ¦   ¦  ¦   ¦       ¦  ¦   ¦
 ¦  ¦   ¦  ¦   ¦       ¦  ¦   ¦
 ¦  ¦   ¦  ¦   ¦       ¦  ¦   ¦
 ¦----+-----+----+------+-------------+----+------¦
 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15  ¦   16   ¦ 17 ¦ 18  ¦
 --------------------------------------------------
 
                            Додаток N 3
                до Порядоку надання і погашення
                пільгових довгострокових державних
                кредитів      індивідуальними
                сільськими   забудовниками  та
                визначення максимального розміру
                цього кредиту
 
               ДОВIДКА
      про видатки, пов'язані з наданням пільгових
      довгострокових  державних  кредитів  на
      індивидуальне житлове будівництво відповідно
      до  постанови  Кабінету Міністрів України
      від 15 червня 1994 року N 403 ( 403-94-п )
      "Про внесення змін до постанови Кабінету
      Міністрів України від 28 липня 1992 року
      N 421 "Про розвиток житлового  будівництва
      та  поліпшення   соціально-демографічної
      сітуації на селі"
      по _________________________________________
        (автономна Республіка Крим, область)
        за ______ квартал 19___________року
                            (млн.крб.)
 -----------------------------------------------------------------
 ¦Про- ¦Сума ¦Суми, пере-¦Суми ¦Виплата  ¦Кількість ¦Суми,   ¦
 ¦цент-¦отри-¦раховані до¦непо-¦процентів ¦забудов- ¦наданих  ¦
 ¦на  ¦маної¦державного ¦гаше-¦по бюджет-¦ників   ¦кредитів  ¦
 ¦став-¦бюд- ¦бюджету в ¦ної ¦ній    ¦     ¦      ¦
 ¦ка, ¦жет- ¦погашення ¦бюд- ¦позичці  ¦ (чол.) ¦      ¦
 ¦за  ¦ної ¦бюджетної ¦жет- ¦     ¦     ¦      ¦
 ¦якою ¦пози-¦позички  ¦ної ¦----------+----------+-----------¦
 ¦нада-¦чки ¦-----------¦по- ¦за ¦наро-¦за ¦наро-¦за ¦нарос-¦
 ¦на  ¦   ¦  ¦   ¦зички¦квар¦стаю-¦квар¦стаю-¦квар¦таючим¦
 ¦бюд- ¦   ¦  ¦нарос-¦   ¦тал ¦чим ¦тал ¦чим ¦тал ¦під- ¦
 ¦жетна¦   ¦за ¦таючим¦   ¦  ¦під- ¦  ¦під- ¦  ¦сумком¦
 ¦позич¦   ¦квар¦під- ¦   ¦  ¦сум- ¦  ¦сум- ¦  ¦   ¦
 ¦ка  ¦   ¦тал ¦сумком¦   ¦  ¦ком ¦  ¦ком ¦  ¦   ¦
 ¦(%) ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
 ¦-----+-----+----+------+-----+----+-----+----+-----+----+------¦
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6 ¦ 7  ¦ 8 ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦
 -----------------------------------------------------------------
 Продовження таблиці
 -----------------------------------------------------------------
 ¦Процент-¦Суми, пере-¦Сплачені  ¦Сума пені за неспла-¦Процентна¦
 ¦на став-¦раховані в¦забудовни- ¦чені в строк платежі¦ставка, ¦
 ¦ка, за ¦погашення ¦ками процен¦--------------------¦якою від-¦
 ¦якою на-¦кредитів  ¦ти за корис¦за квар- ¦ наростаю-¦шкодовую-¦
 ¦дані  ¦      ¦тування  ¦тал   ¦ чим під- ¦ться вит-¦
 ¦кредити ¦      ¦кредитом  ¦     ¦ сумком  ¦рати ко- ¦
 ¦індиві- ¦      ¦      ¦---------+----------¦мерційних¦
 ¦дуальним¦-----------+-----------¦у ¦з них ¦у ¦ з них ¦банків по¦
 ¦забудов-¦  ¦   ¦  ¦   ¦с ¦до  ¦с ¦ до  ¦обслугову¦
 ¦никам  ¦  ¦нарос-¦  ¦нарос-¦ь ¦держав¦ь ¦ держав¦ванню  ¦
 ¦ (%)  ¦за ¦таючим¦за ¦таючим¦о ¦ного ¦о ¦ ного ¦кредитів ¦
 ¦    ¦квар¦під- ¦квар¦під- ¦г ¦бюдже-¦г ¦ бюдже-¦ (%)  ¦
 ¦    ¦тал ¦сумком¦тал ¦сумком¦о ¦ту  ¦о ¦ ту  ¦     ¦
 ¦--------+----+------+----+------+--+------+--+-------+---------¦
 ¦ 12  ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦17¦ 18  ¦19¦ 20  ¦  21  ¦
 -----------------------------------------------------------------
 Продовження таблиці
 ----------------------------------
 ¦Сума процен¦Сума штрафних санк- ¦
 ¦тів за об- ¦цій до банків    ¦
 ¦слуговуван-¦--------------------¦
 ¦ня кредитів¦за квар- ¦ наростаю-¦
 ¦сплачена  ¦тал   ¦ чим під- ¦
 ¦банкам   ¦     ¦ сумком  ¦
 ¦      ¦---------+----------¦
 ¦-----------¦у ¦з них ¦у ¦ з них ¦
 ¦  ¦   ¦с ¦до  ¦с ¦ до  ¦
 ¦  ¦нарос-¦ь ¦держав¦ь ¦держав-¦
 ¦ за ¦таючим¦о ¦ного ¦о ¦ ного ¦
 ¦квар¦під- ¦г ¦бюдже-¦г ¦ бюдже-¦
 ¦тал ¦сумком¦о ¦ту  ¦о ¦ ту  ¦
 ¦----+------+--+------+--+-------¦
 ¦ 22 ¦ 23 ¦24¦ 25  ¦26¦ 27  ¦
 ----------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка