Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок надання індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за межі України

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 19019/3027 від 24.12.93
   м.Київ
 
   ( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
    N 122 ( z0259-99 ) від 16.03.99 )
 
      Про порядок надання індивідуальних ліцензій
       на здійснення інвестицій за межі України
 
      { В доповнення до Листа додатково див. Лист
                  Національного банку 
       N 19019/44 ( v9_44500-94 ) від 05.01.94 }
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Листом Нацбанку
      N 153-3083 ( v0153500-94 ) від 01.07.94 }
 
 
 
   Згідно з пунктом 6 Декрету Кабінету Міністрів України від
19.02.93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю", Національний банк України встановлює наступний порядок
надання індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій  за
кордон.
 
   1. Перелік документів для розгляду клопотань резидентів про
одержання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за
кордон.
 
   1.1. Резиденти  подають  до  регіональних  управлінь
Національного банку України наступні документи:
   1) лист-звернення на ім'я Голови Правління Національного
банку України з зазначенням мети та суми інвестиції;
   2) нотаріально завірену копію Свідоцтва про  реєстрацію
резидента-юридичної особи;
   3) нотаріально завірені копії Статуту та Установчого договору
резидента-юридичної  особи  з  доповненнями  та  змінами,
зареєстрованими у встановленому порядку;
   4) нотаріально  завірене  Свідоцтво  про  реєстрацію
резидента-фізичної особи як підприємця;
   5) згоду відповідного міністерства або  відомства  на
здійснення резидентом інвестиції за кордон  (для  державних
підприємств та організацій);
   6) висновок регіонального підрозділу валютного  контролю
Національного банку України та  податкової  інспекції  про
відсутність порушень резидентом діючого на Україні валютного і
податкового законодавства;
   7) легалізовані документи:
   - копію свідоцтва про реєстрацію нерезидента у  країні
інвестицій;
   -  копію  Статуту  та    Установчого    договору
підприємства-нерезидента;
   - копію законодавства конкретної країни про режим іноземних
інвестицій.
   8) довідку уповноваженого банку про наявність валютного
рахунку резидента та наявність заявленої суми власних коштів на
ньому для здійснення інвестиції;
   9) нотаріально завірену довідку аудиторської організації про
фінансовий стан резидента на останню звітну дату;
   10) розрахунки валютної окупності (економічне обгрунтування
проекту);
   11) довідку уповноваженого банку про назву банку нерезидента
та його місцезнаходження, реквізити розрахункового рахунку, на
який здійснюється переказ валютних коштів.
 
   1.2. ( Дію пункту 1.2 скасовано на підставі Листа Нацбанку N
153-3083 ( v0153500-94 ) від 01.07.94 ) При здійсненні інвестиції
за кордон у будь-якій майновій формі, резиденти додатково до
перелічених у пункті 1.1 подають до регіональних  управлінь
Національного банку України наступні документи:
   1) згоду органу, уповноваженого управляти майном державних,
орендних підприємств на здійснення резидентом інвестиції  за
кордон;
   2) нотаріально завірений перелік (специфікацію) майна, що
вивозиться резидентом за межі України у вигляді інвестиції за
кордон, а також підтвердження оцінки цього майна у  вільно
конвертованій валюті.
 
   1.3. У випадку придбання за кордоном будь-яких майнових прав
(в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних
держав, фірм, банків тощо, деномінованих у іноземній валюті) та
прав інтелектуальної власності, резиденти додатково до перелічених
у пункті 1.1 подають до регіональних управлінь Національного банку
України легалізовані відомості про:
   1) власників, а також про правовий статус майнових прав і
прав інтелектуальної власності;
   2) емітентів цінних паперів, умови придбання та гарантії
забезпечення цінних паперів.
 
   1.4. Наведені терміни мають таке значення:
   - "Легалізовані документи" - документи, які нотаріально
завірені за місцем видачі і підтверджені офіційним представництвом
України у країні інвестицій (мовою оригіналу та з завіреним
перекладом українською мовою);
   - "Завірений переклад" - нотаріально завірений письмовий
переклад документу з мови оригіналу українською мовою, виконаний
особою, що має відповідну кваліфікацію та зареєстрований в Україні
дозвіл на здійснення перекладів.
 
   2. Порядок і строки видачі індивідуальних ліцензій  на
здійснення резидентами інвестицій за кордон.
 
   2.1. Регіональне управління Національного банку України у
порядку черговості одержання від резидентів комплектів документів
перевіряє відповідність поданих документів вимогам пунктів 1.1-1.3
та діючого законодавства України і країни інвестицій, і в строк не
пізніше 14 днів видає свій висновок.
 
   2.1.1. Висновок оформлюється у 2-х примірниках, один з яких
залишається у регіональному управлінні Національного банку України
для обліку і контролю, інший примірник разом з  комплектом
документів резидента пересилається до Національного банку України.
 
   2.2. У випадку відсутності висновку або негативного висновку
регіонального управління НБУ, документи резидента у Національному
банку України не розглядаються.
 
   2.3. Строк розгляду Національним банком України клопотань
резидентів про надання індивідуальної ліцензії встановлюється на
протязі 30 днів.
 
   2.4. При відсутності підстав для відмови, перелічених у
пункті 3, Національний банк України надає резиденту індивідуальну
ліцензію на здійснення інвестиції за кордон.
 
   2.5. У разі зміни  валютного  законодавства  України,
Національний банк України  має  право  переглянути  умови
індивідуальної ліцензії, що надана резиденту.
 
   3. Підстави для відмови Національним банком України від
видачі індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон.
   Підставами для відмови від видачі індивідуальної ліцензії на
здійснення інвестиції за кордон можуть бути:
   1) незадовільний фінансовий стан резидента;
   2) відсутність висновку або негативний висновок регіонального
управління Національного банку України;
   3) рішення відповідних органів (Міністерства  економіки
України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків України тощо) про неможливість або
економічну чи геополітичну недоцільність здійснення інвестицій
резидентами у конкретну країну;
   4) заборони або обмеження щодо  іноземних  інвестицій,
передбачені діючим законодавством конкретної країни;
   5) відсутність у законодавстві країни інвестицій правових
гарантій  щодо  недоторканості  іноземних  інвестицій  та
безперешкодної їх репатріації;
   6) стан платіжного балансу України як в цілому, так і в
розрізі окремих країн світу;
   7) інші підстави, передбачені діючим законодавством України
та нормативними документами Національного банку України.
 
 
 Перший заступник Голови Правління        О.О.Веселовський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка