Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про повітряне сполучення

               Угода
      між Урядом України та Урядом Фінляндської
        Республіки про повітряне сполучення
 
 
    { Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )
       від 01.12.2005 } 
 
 
 
   Дата підписання:    05.06.1995 
   Дата набуття чинності: 01.03.1996 
 
   Уряд України та Уряд Фінляндської Республіки, далі "Договірні
Сторони";
 
   будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року;
 
   бажаючи  укласти  Угоду, що відповідає згаданій Конвенції
( 995_038 ) та доповнює її, з метою встановлення регулярних
повітряних сполучень між їх відповідними територіями та за їх
межами;
 
   погодились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
              ВИЗНАЧЕННЯ
 
   1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше:
 
   a) термін "Чикагська Конвенція"  означає  Конвенцію  про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в
Чикаго 7 грудня 1944 року, включаючи будь-який Додаток ( 995_655 )
або поправку до неї, прийняті згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції,
у тій мірі, у якій такі Додатки чи поправки застосовні до обох
Договірних Сторін, та будь-яку поправку до цієї  Конвенції,
прийняту  згідно  з  її Статтею 94, оскільки такі поправки
ратифіковані відповідно Україною та Фінляндією;
 
   b) термін "авіаційні власті" означає щодо України Департамент
авіаційного транспорту Міністерства транспорту України, а щодо
Фінляндії - Адміністрацію цивільної авіації, або в обох випадках -
будь-яку особу чи орган, уповноважені здійснювати функції, які в
цей час виконуються згаданими авіаційними властями;
 
   c) термін   "призначене   авіапідприємство"   означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
Статті 3 цієї Угоди;
 
   d) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне  сполучення",  "авіапідприємство"  та  "зупинка  з
некомерційними цілями" мають значення відповідно до Статей 2 та 96
Чикагської Конвенції ( 995_038 );
 
   e) термін "Додаток" означає Додаток до цієї Угоди  або
Додаток, змінений відповідно до положень пункту 2 Статті 19 цієї
Угоди;
 
   f) термін "тариф" означає ціни,  які  призначаються  за
перевезення пасажирів, багажу або вантажу (за винятком пошти),
включаючи будь-які суттєві додаткові пільги, надані або зроблені
доступними у зв'язку з таким перевезенням, та комісійний збір, що
сплачується під час продажу квитків за перевезення пасажирів, або
під час виконання відповідних операцій за перевезення вантажу. Він
також включає умови, які регулюють  застосовність  ціни  за
перевезення чи сплату комісійного збору.
 
   g) термін "ємність":
 
    (i) щодо повітряного судна означає комерційне завантаження
цього повітряного судна, що надається на маршруті або частині
маршруту;
 
    (ii) щодо встановленого повітряного сполучення означає
ємність повітряного судна, яке  використовується  на  такому
сполученні,  помножену на частоту польотів, здійснених таким
повітряним судном протягом певного періоду на маршруті або частині
маршруту.
 
   2. Додаток є невід'ємною частиною цієї Угоди, і всі посилання
на цю Угоду будуть включати посилання на Додаток, якщо інше не
передбачено.
 
   3. Назви Статей цієї Угоди присвоєні їм тільки з метою
посилання.
 
               СТАТТЯ 2
 
          НАДАННЯ ПРАВ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 
   1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
такі  права  щодо міжнародних повітряних сполучень останньої
Сторони:
 
   a) здійснювати політ без посадки через її територію;
 
   b) здійснювати зупинки на її території з некомерційними
цілями.
 
   2. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, зазначені в цій Угоді, з метою здійснення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку до цієї
Угоди. Такі сполучення та маршрути далі іменовані відповідно
"договірні лінії" та "встановлені маршрути". Під час експлуатації
договірної лінії за встановленим маршрутом  авіапідприємство,
призначене  кожною Договірною Стороною, буде користуватися у
додаток до прав, вказаних у пункті 1 цієї Статті,  правом
здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони в
пунктах, вказаних для цього маршруту в Додатку до цієї Угоди, з
метою прийняття на борт та/або зняття міжнародного комерційного
завантаження - пасажирів, вантажу та пошти, окремо чи комбіновано.
 
   3. Зазначене в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як
право призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони
приймати на борт на території іншої Договірної Сторони пасажирів,
вантаж та пошту для перевезення за винагороду чи на умовах оренди
до іншого пункту на території цієї іншої Договірної Сторони.
 
   4. Маршрути польотів  повітряних  суден,  що  здійснюють
міжнародні повітряні сполучення, та пункти перетину державних
кордонів будуть встановлені кожною Договірною Стороною у межах її
повітряного простору.
 
               СТАТТЯ 3
 
         ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ДОЗВIЛ НА ПОЛЬОТИ
 
   1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. Однак кожна Договірна Сторона може призначити тільки одне
авіапідприємство для експлуатації будь-якого окремого маршруту,
вказаного у Додатку до цієї Угоди.
 
   2. Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без затримки
надасть кожному призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл
на польоти.
 
   3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони, перш ніж
видати дозвіл на польоти, можуть зажадати від авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно
здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами, які
звичайно  та  обґрунтовано застосовуються ними відповідно до
положень Чикагської  Конвенції  (  995_038  ) при здійсненні
міжнародних повітряних сполучень.
 
   4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, зазначеного в пункті 2 цієї Статті, або
встановити  такі  умови,  які  може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, зазначеними у
Статті 2, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона не
має задовільних доказів того, що  переважне  володіння  цим
авіапідприємством  та  фактичний  контроль  над ним належать
Договірній Стороні, що призначає  авіапідприємство,  або  її
громадянам.
 
   5. Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало
дозвіл, воно може розпочати експлуатацію договірних ліній, на які
воно  призначене, за умови, що авіапідприємство дотримується
відповідних положень цієї Угоди.
 
               СТАТТЯ 4
 
      СКАСУВАННЯ АБО ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОЗВОЛУ
              НА ПОЛЬОТИ
 
   1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
польоти  або  тимчасово  припинити  користування  призначеним
авіапідприємством правами, вказаними в Статті 2 цієї Угоди, або
встановити такі умови, які вона може вважати необхідними при
користуванні цими правами:
 
   a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних доказів
того, що переважне володіння цим авіапідприємством та фактичний
контроль над ним належать Договірній Стороні, яка призначає
авіапідприємство, або її громадянам; або
 
   b) у випадку, коли це авіапідприємство не дотримується чинних
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права; або
 
   c) у випадку, коли авіапідприємство іншим чином неспроможне
здійснювати експлуатацію відповідно до умов, передбачених цією
Угодою.
 
   2. Якщо  негайне  скасування,  тимчасове  припинення або
встановлення умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є
необхідним  для запобігання подальшим порушенням законів або
правил, такі права будуть використані лише після консультацій з
авіаційними властями іншої Договірної Сторони. Такі консультації
розпочнуться протягом п'ятнадцяти (15) днів від дати запиту на їх
проведення.
 
               СТАТТЯ 5
 
         ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНIВ I ПРАВИЛ
 
   1. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття
на її територію або відправлення з неї повітряних суден, які
здійснюють міжнародні повітряні сполучення, або щодо експлуатації
та навігації таких повітряних суден під час їх перебування в межах
згаданої  території,  будуть  застосовуватися до призначеного
авіапідприємства або авіапідприємств іншої Договірної Сторони.
 
   2. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття
до її території, перебування в її межах або відправлення з неї
пасажирів, екіпажу, вантажу або пошти, такі як правила щодо
паспортних,  митних,  валютних  і  санітарних заходів будуть
застосовуватися до пасажирів,  екіпажу,  вантажу  або  пошти
повітряного судна авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною, під час їх перебування у межах згаданої території.
 
   3. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
з Договірних Сторін, і строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнаватися дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що
вимоги, згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані
чи  визнані дійсними, дорівнюють мінімальним стандартам, які
встановлені чи можуть встановлюватися час від часу згідно з
Чикагською Конвенцією ( 995_038 ), або перевищують їх.
 
               СТАТТЯ 6
 
      ЗБОРИ ЗА КОРИСТУВАННЯ АЕРОПОРТАМИ I ЗАСОБАМИ
 
   1. Кожна Договірна Сторона може встановлювати збори та інші
податки за користування аеропортами, включаючи  їх  споруди,
технічні й інші засоби та послуги, а також збори за користування
аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку та іншими послугами.
 
   2. Договірна Сторона не буде  стягувати  або  дозволяти
стягувати з призначеного авіапідприємства або авіапідприємств
іншої Договірної Сторони такі збори та податки, які вище тих, що
стягуються з повітряних суден інших авіапідприємств, зайнятих у
подібних міжнародних повітряних сполученнях.
 
               СТАТТЯ 7
 
          ПРЯМЕ ТРАНЗИТНЕ СПОЛУЧЕННЯ
 
   Пасажири, багаж і вантаж прямого транзиту через територію
однієї Договірної Сторони, які не залишають відведеної для такої
мети зони аеропорту, будуть підлягати лише спрощеному контролю.
Багаж і вантаж прямого транзиту будуть звільнені від сплати мит та
інших подібних податків.
 
               СТАТТЯ 8
 
               ЄМНIСТЬ
 
   1. Призначені авіапідприємства Договірних Сторін матимуть
справедливу та рівну можливість експлуатувати договірні лінії по
встановлених маршрутах між їх відповідними територіями.
 
   2. Під  час  експлуатації  договірних  ліній  призначене
авіапідприємство або авіапідприємства кожної Договірної Сторони
повинні брати до уваги інтереси призначеного авіапідприємства або
авіапідприємств  іншої  Договірної Сторони, щоб не зашкодити
перевезенням, які останні здійснюють по цих же маршрутах або
будь-якій їх частині.
 
   3. Договірні  лінії,  які  експлуатуються  призначеними
авіапідприємствами  Договірних  Сторін,  будуть  відповідати
суспільним потребам у перевезеннях по встановлених маршрутах, і
кожне призначене авіапідприємство матиме головною метою надання
такої  ємності, яка при прийнятному коефіцієнті завантаження
повітряного судна відповідала б існуючим і розумно очікуваним
потребам  у  перевезеннях  пасажирів,  вантажу та пошти між
територіями обох Договірних Сторін.
 
   4. Повітряні сполучення, які  обслуговуються  призначеним
авіапідприємством згідно з цією Угодою, повинні, крім того,
здійснюватися відповідно до загальних принципів, що  ємність
залежить від:
 
   a) потреб у перевезеннях між країною початку перевезення та
країнами кінцевого пункту призначення перевезень;
 
   b) потреб у наскрізних перевезеннях авіапідприємств; та
 
   c) потреб у перевезеннях зони, через яку авіапідприємство
здійснює польоти, з урахуванням місцевих і регіональних сполучень.
 
               СТАТТЯ 9
 
         ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 
   1. Авіапідприємство або авіапідприємства, призначені однією
Договірною Стороною, будуть подавати свою або свої програми
перевезень  (для  літнього  та зимового періодів перевезень)
авіаційним властям іншої Договірної Сторони на затвердження не
менш ніж за тридцять (30) днів до початку експлуатації. Програма
повинна включати, зокрема, розклади, частоту сполучень та типи
повітряних суден, що використовуються. Авіаційні власті повинні
інформувати про своє рішення щодо таких поданих програм перевезень
протягом  двадцяти  (20)  днів  з  дати,  коли  відповідне
авіапідприємство подає свою програму на затвердження.
 
   2. Кожна зміна у програмі перевезень, а також запити щодо
дозволу  на  виконання  додаткових рейсів повинні подаватися
авіапідприємством або авіапідприємствами, призначеними  однією
Договірною Стороною, авіаційним властям іншої Договірної Сторони
на затвердження. Такі запити щодо зміни або додаткових рейсів
повинні бути негайно розглянуті авіаційними властями.
 
              СТАТТЯ 10
 
               ТАРИФИ
 
   1. Тарифи  на  будь-якій  договірній  лінії  будуть
встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість експлуатації, помірний прибуток,
характеристики обслуговування та тарифи інших авіапідприємств для
будь-якої  частини  встановленого маршруту. Ці тарифи будуть
встановлюватися відповідно до нижченаведених положень цієї Статті.
 
   2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, повинні, по
можливості,  бути  погоджені  між  відповідними  призначеними
авіапідприємствами по кожному з встановлених маршрутів після
проведення  консультації  з  іншими  авіапідприємствами,  які
експлуатують цей маршрут або його частину. Погоджені таким чином
тарифи повинні подаватися авіаційним властям обох Договірних
Сторін на затвердження не менш ніж за тридцять (30) днів до
запропонованої дати їх введення. В особливих випадках цей період
може бути скорочений за згодою згаданих властей.
 
   3. Якщо тариф не може бути погоджений відповідно до пункту 2
цієї Статті, або якщо авіаційні власті будь-якої Договірної
Сторони не затверджують будь-який тариф, авіаційні власті обох
Сторін повинні намагатися встановити тариф за взаємною згодою.
 
   4. Якщо  авіаційні  власті  не  можуть  погодитися щодо
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 2
цієї Статті, або із встановленням тарифу згідно з пунктом 3, спір
буде врегульовано відповідно до положень Статті 18 цієї Угоди.
 
   5. Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті
будь-якої Договірної Сторони не затвердили його.
 
   6. Тарифи, встановлені відповідно до положень цієї Статті,
будуть залишатися в дії доти, доки не будуть встановлені нові
тарифи відповідно до положень цієї Статті.
 
              СТАТТЯ 11
 
      ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД СПЛАТИ МИТ, ЗБОРIВ I ПОДIБНИХ
               ПОДАТКIВ
 
   1. Повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їх комплектне обладнання, запасні частини, запаси палива та
мастильних  матеріалів,  бортові  запаси  (включаючи продукти
харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на борту
таких повітряних суден, будуть звільнені від сплати всіх мит,
такс, зборів та інших подібних податків по прибутті на територію
іншої Договірної Сторони за умови, що таке обладнання, запасні
частини, запаси та майно залишаються на борту повітряного судна до
моменту їх вивозу у зворотному напрямку.
 
   2. Від сплати подібних мит, зборів і податків, за винятком
зборів за надане обслуговування, будуть також звільнені:
 
   a) бортові запаси, прийняті на борт на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої
Договірної Сторони, для використання на борту повітряного судна
призначеного  авіапідприємства  іншої Договірної Сторони, яке
експлуатує договірні лінії;
 
   b) запасні частини, ввезені на територію однієї Договірної
Сторони для технічного обслуговування або ремонту повітряних суден
призначеного авіапідприємства іншої Договірної  Сторони,  які
експлуатують договірні лінії;
 
   c) паливо  та  мастильні  матеріали, які призначені для
використання під час експлуатації договірних ліній повітряним
судном призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони,
навіть якщо ці запаси використовуються на частині маршруту над
територією іншої Договірної Сторони, де вони були прийняті на
борт.
 
   3. Може бути висунута вимога, щоб матеріали, зазначені у
пункті 2 вище, зберігалися під митним наглядом або контролем.
 
   4. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали, запаси
та запасні частини, які звичайно знаходяться на борту повітряного
судна, що експлуатується призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої
Договірної Сторони тільки за згодою митних властей цієї Договірної
Сторони. У такому випадку вони можуть бути розміщені під наглядом
згаданих властей доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному
напрямку або не отримають іншого призначення згідно з митними
правилами.
 
   5. Необхідні документи авіапідприємства, такі як розклади,
авіаквитки й авіавантажні накладні, призначені для використання
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони та ввезені
на територію іншої Договірної Сторони, будуть звільнені від сплати
всіх мит і подібних податків на останній території.
 
              СТАТТЯ 12
 
             ПЕРЕКАЗ КОШТIВ
 
   1. Призначені  авіапідприємства  Договірних Сторін будуть
вільно продавати авіатранспортні перевезення на територіях обох
Договірних Сторін в будь-якій валюті з використанням своїх власних
перевізних документів як безпосередньо, так і через агента.
 
   2. Призначені авіапідприємства Договірних Сторін відповідно
до застосовних правил валютного обміну будуть вільно переказувати
суми перевищення доходів, отриманих на території продажу, над
видатками. У такий чистий переказ будуть включені прибутки від
продажу авіатранспортних перевезень та супутніх або додаткових
послуг, які отримані безпосередньо або через агентів, а також
звичайний комерційний процент, нарахований на такі прибутки, поки
вони зберігаються на депозиті в очікуванні переказу.
 
   3. Призначені  авіапідприємства Договірних Сторін повинні
протягом тридцяти (30) днів від дати запиту одержати згоду на
такий переказ з конвертацією у вільно конвертовану валюту за
офіційним курсом обміну місцевої валюти.
 
              СТАТТЯ 13
 
          ПЕРСОНАЛ АВIАПIДПРИЄМСТВА
 
   Призначене авіапідприємство  або  авіапідприємства  кожної
Договірної Сторони матимуть право засновувати на території іншої
Договірної Сторони з дотриманням її чинних законів і правил такі
офіси  та  утримувати  такий адміністративний, комерційний і
технічний персонал, які можуть бути необхідними для  потреб
відповідного призначеного авіапідприємства.
 
              СТАТТЯ 14
 
            АВIАЦIЙНА БЕЗПЕКА
 
   1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання  захищати  безпеку  цивільної авіації від актів
незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав і зобов'язань з
міжнародного права, Договірні Сторони будуть, зокрема, діяти
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими  проти  безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ).
 
   2. Договірні Сторони будуть подавати одна одній на прохання
усю необхідну допомогу  для  запобігання  актам  незаконного
захоплення цивільних повітряних суден та іншим незаконним актам,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій
іншій загрозі безпеці цивільної авіації.
 
   3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією  цивільної авіації  та  визначених як  Додатки
( 995_655 ) до Чикагської Конвенції ( 995_038 ), у тій мірі, у
якій такі положення з безпеки та вимоги застосовні до Договірних
Сторін; вони будуть вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден,
зареєстрованих ними, або експлуатанти повітряних суден, які мають
основне місце діяльності або постійно базуються на їх території,
діяли згідно з такими положеннями з авіаційної безпеки.
 
   4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки та вимог, передбачених іншою Договірною Стороною щодо
входу на територію цієї іншої Договірної Сторони, виходу з неї або
перебування в її межах. Кожна Договірна Сторона забезпечить
вживання відповідних ефективних заходів у межах її території для
захисту повітряних суден та огляду пасажирів, екіпажу, поклажі,
багажу, вантажу та бортових запасів перед та під час посадки чи
навантаження. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розгляне
будь-яке прохання іншої  Договірної  Сторони  щодо  вживання
обґрунтованих спеціальних заходів безпеки у випадку конкретної
загрози.
 
   5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки таких повітряних  суден,  їх
пасажирів та екіпажу, аеропортів чи аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони подаватимуть допомогу  одна  одній  шляхом
полегшення зв'язку та вживання відповідних заходів, спрямованих на
швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
 
              СТАТТЯ 15
 
         РОЗСЛIДУВАННЯ АВIАЦIЙНИХ ПОДIЙ
 
   1. Кожна Договірна Сторона бере на себе зобов'язання сприяти
та подавати допомогу повітряному судну іншої Договірної Сторони та
його пасажирам і екіпажу у випадку непередбачених обставин або
авіаційної події на її території. Така допомога буде подана
будь-якою Договірною Стороною таким же чином і в тій мірі, як та,
що подається своєму власному повітряному судну, пасажирам та
екіпажу.
 
   2. У випадку авіаційної події, непередбачених  обставин,
вимушеної посадки, пошкодження чи зруйнування, що трапилися з
повітряним судном однієї Договірної Сторони, інша  Договірна
Сторона буде:
 
   a) діяти відповідно до положень Додатка 13 ( 995_655 )
Чикагської Конвенції ( 995_038 );
 
   b) подавати всю можливу допомогу згаданому повітряному судну;
 
   c) негайно вживати всіх можливих заходів, щоб подати допомогу
екіпажу і пасажирам, які потерпіли під час авіаційної події;
 
   d) негайно інформувати іншу Договірну Сторону про авіаційну
подію;
 
   e) охороняти пошту, багаж і вантаж, які перевозилися на борту
повітряного судна;
 
   f)  зберігати  всі  уламки,  що  уціліли,  та  записи
приладу-самописця зруйнованого повітряного судна, а також усю
документацію  на борту повітряного судна, та всю відповідну
документацію, пов'язану з польотом.
 
   3. Договірна Сторона, на території якої трапилася авіаційна
подія, вживе необхідних заходів для розслідування обставин та
причин авіаційної події  та  дозволить  представникам  іншої
Договірної Сторони вільний в'їзд до своєї території, щоб бути
присутніми як спостерігачі під час розслідування авіаційної події
відповідно до стандартів і рекомендованої практики ICAO, Додатка
13 ( 995_655 ) до Чикагської Конвенції ( 995_038 ).
 
   4. Договірна  Сторона  після  проведення  розслідування
повідомить про його результати іншій Договірній Стороні та, на
прохання, перша  Договірна  Сторона  виготовить  копії  всіх
документів, пов'язаних з авіаційною подією. Ці копії повинні
включати всі документи і дані, які потребуються згідно із законами
та  правилами  щодо  міжнародних польотів у межах території
Договірної Сторони, яка проводить розслідування.
 
              СТАТТЯ 16
 
              КОНСУЛЬТАЦIЇ
 
   Час від часу між авіаційними властями Договірних Сторін
будуть  проводитися  консультації  для  забезпечення  тісного
співробітництва з усіх питань, що стосуються виконання цієї Угоди.
 
              СТАТТЯ 17
 
         IНФОРМАЦIЯ ТА СТАТИСТИЧНI ДАНI
 
   Авіаційні власті  однієї  Договірної  Сторони  будуть
забезпечувати авіаційні власті іншої Договірної Сторони за їх
запитом такими статистичними даними та інформацією щодо перевезень
по договірних лініях, здійснених призначеним авіапідприємством або
авіапідприємствами першої Договірної Сторони на територію іншої
Договірної Сторони та з неї, які звичайно можуть підготовлюватися
і подаватися своїм державним  авіаційним  властям.  Будь-які
додаткові статистичні дані щодо перевезень, які авіаційні власті
однієї Договірної Сторони можуть побажати  отримати,  будуть
предметом двосторонньої дискусії та погодження між авіаційними
властями двох Договірних Сторін.
 
              СТАТТЯ 18
 
            ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ
 
   Будь-який спір щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди
буде  врегульований  шляхом  безпосередніх  переговорів  між
авіаційними властями обох Договірних  Сторін.  Якщо  згадані
авіаційні власті не можуть досягти згоди, спір буде врегульовано
по дипломатичних каналах.
 
              СТАТТЯ 19
 
               ПОПРАВКИ
 
   1. Якщо одна з Договірних Сторін бажає внести поправки щодо
будь-якого положення цієї Угоди, вона може запитати консультацій з
іншою Договірною Стороною. Такі консультації розпочнуться протягом
шістдесяти (60) днів від дати запиту, якщо тільки обидві Договірні
Сторони не погоджуються про подовження цього періоду. Будь-які
поправки, погоджені під час таких консультацій, будуть затверджені
кожною  Договірною  Стороною  відповідно  до  встановлених
законодавством процедур та набудуть чинності з першого дня другого
місяця після того, як Договірні Сторони нотифікують одна одну про
виконання цих процедур.
 
   2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї Статті, поправки, що
стосуються тільки Додатка, можуть бути погоджені між авіаційними
властями Договірних Сторін та набудуть чинності, як погоджено між
ними.
 
              СТАТТЯ 20
 
             ВТРАТА ЧИННОСТI
 
   1. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати
іншій Договірній Стороні повідомлення про своє рішення припинити
чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде одночасно надіслано до
Міжнародної організації цивільної авіації.
 
   2. У  такому  випадку ця Угода втратить чинність через
дванадцять (12) місяців від дати отримання повідомлення іншою
Договірною Стороною. Якщо відсутнє підтвердження про одержання
іншою Договірною Стороною  повідомлення,  воно  вважатиметься
одержаним  через  чотирнадцять  (14)  днів  після  отримання
повідомлення Міжнародною Організацією цивільної авіації.
 
              СТАТТЯ 21
 
       ВIДПОВIДНIСТЬ БАГАТОСТОРОННIМ КОНВЕНЦIЯМ
 
   Якщо відносно обох Договірних  Сторін  набуває  чинності
багатостороння авіаційна конвенція, положення такої конвенції
будуть переважати. Консультації відповідно до Статті 16 цієї Угоди
можуть бути проведені з точки зору визначення міри, в якій
положення згаданої багатосторонньої конвенції зачепляють цю Угоду.
 
              СТАТТЯ 22
 
            РЕЄСТРАЦIЯ В ICAO
 
   Ця Угода та будь-які наступні поправки до  неї  будуть
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
 
              СТАТТЯ 23
 
             НАБУТТЯ ЧИННОСТI
 
   Ця Угода набуде чинності з першого дня другого місяця після
того, як Договірні Сторони повідомлять одна одну по дипломатичних
каналах про завершення необхідної процедури щодо набуття Угодою
чинності.
 
   Вчинено в м. ____________ "___" ____________ 199_ року, у
двох примірниках кожний українською, фінською та англійською
мовами, усі тексти автентичні. З метою правильного тлумачення у
випадку розбіжності між текстами текст англійською мовою буде
переважати.
 
 ЗА УРЯД                  ЗА УРЯД
 УКРАЇНИ                  ФIНЛЯНДСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
 
 (підпис)                 (підпис)
 
                   ДОДАТОК
                   ДО УГОДИ МIЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ
                   ТА УРЯДОМ ФIНЛЯНДСЬКОЇ
                   РЕСПУБЛIКИ ПРО ПОВIТРЯНЕ
                   СПОЛУЧЕННЯ
 
   1. Маршрути,  які  можуть  експлуатуватися  призначеним
авіапідприємством(ами) України в обох напрямках:
 
Пункти     Проміжні пункти  Пункти у  Пункти за межами
відправлення           Фінляндії
__________________________________________________________________
 
Київ      будуть визначені Гельсінки  будь-який пункт(и) в
                       третіх країнах, що
                       буде вибраний
                       Україною
 
   Будь-який пункт або пункти на встановлених маршрутах можуть
на розсуд призначеного авіапідприємства бути опущені на будь-якому
або всіх рейсах за умови, що всі сполучення починаються або
закінчуються в Україні.
 
   2. Маршрути,  які  можуть  експлуатуватися  призначеним
авіапідприємством(ами) Фінляндії в обох напрямках:
 
Пункти     Проміжні пункти  Пункти в  Пункти за межами
відправлення           Україні
__________________________________________________________________
 
Гельсінки    будуть визначені Київ    будь-який пункт(и) в
                       третіх країнах, що
                       буде вибраний
                       Фінляндією
 
   Будь-який пункт або пункти на встановлених маршрутах можуть
на розсуд призначеного авіапідприємства бути опущені на будь-якому
або всіх рейсах за умови, що всі сполучення починаються або
закінчуються у Фінляндії.
 
   3. Комерційні права "п'ятої свободи" до/з будь-якого пункту
за межами будуть використовуватися тільки  тоді,  коли  між
авіаційними властями Договірних Сторін досягнута згода про це.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка