Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни у системі державного управління науково-технічною сферою

               Угода
           про співробітництво між
     Державним комітетом України по стандартизації,
     метрології та сертифікації і Національним Бюро
        по стандартизації Республіки Куба
 
 
   Дата підписання: 11.09.1996
   Дата набрання чинності для України: 11.09.1996
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації і Національне Бюро по стандартизації Республіки Куба,
які в подальшому іменуються "Сторонами",
   з метою подолання технічних бар'єрів в  економічних  та
торговельних відносинах,
   висловлюючи намір  розвивати  співробітництво  в  галузі
стандартизації, метрології та сертифікації, керуючись принципами і
нормами, прийнятими міжнародними організаціями,
   враховуючи взаємну зацікавленість і вигоду,
   уклали Угоду про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво у проведенні спільних
робіт зі стандартизації, метрології та сертифікації, передбачаючи
взаємний інтерес щодо:
   забезпечення гармонізації   національних  стандартів  з
міжнародними  для  сприяння  розвитку   науково-технічного
співробітництва та подолання технічних бар'єрів у торгівлі;
   сприяння встановленню і  розвитку  прямих  зв'язків  між
науково-дослідними інститутами стандартизації та метрології, а
також виробничими метрологічними центрами обох Сторін;
   проведення необхідних робіт з взаємного визнання результатів
державних випробувань, затвердження типу, повірки, метрологічної
атестації та калібрування засобів вимірювань;
   проведення робіт з взаємного визнання результатів випробувань
і сертифікації продукції, що взаємно постачається.
   Співробітництво за напрямками, передбаченими цією статтею,
здійснюватиметься  на підставі додаткових угод, протоколів і
робочих програм.
 
               Стаття 2
 
   Сторони погодилися на обмін документацією, що ними видається:
   періодичними каталогами    національних    стандартів,
національними стандартами і процедурами;
   загальною інформацією і виданнями з питань сертифікації,
акредитації випробувальних лабораторій, переліками продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації;
   інформацією та  матеріалами  за  програмами  навчання  і
підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі стандартизації,
метрології та сертифікації.
   періодичними виданнями та іншою інформацією за тематикою цієї
Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Сторони забезпечують конфіденційність одержаної інформації,
та інформації про роботи, що проводяться в межах цієї Угоди, а
також про досягнуті науково-технічні результати, якщо одна із
Сторін обумовлює таку конфіденційність.
 
               Стаття 4
 
   Науково-технічна інформація, що одержана однією із Сторін під
час співробітництва, може бути нею вільно використана, якщо друга
Сторона не обумовила її конфіденційність. Ця інформація може бути
передана третій державі тільки за згодою Сторони, що її надала.
 
               Стаття 5
 
   Сторони дійшли  згоди  обмінюватися  делегаціями  вчених,
спеціалістів  та викладачів для вивчення досвіду, проведення
консультацій та підготовки спеціалістів у галузі стандартизації,
метрології та сертифікації, що визначається Сторонами у додаткових
угодах, протоколах і робочих програмах.
 
               Стаття 6
 
   Сторони дійшли згоди працювати у тісному контакті в межах
міжнародного співробітництва  зі  стандартизації  для сприяння
зміцненню і підвищенню значення ISO, IEC та іншим організаціям у
розвитку міжнародної діяльності в галузі стандартизації.
 
               Стаття 7
 
   Фінансування співробітництва    здійснюватиметься    за
домовленістю Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набуває чинності від дня її підписання і діє
протягом п'яти років.
   Її дія подовжується на кожний наступний рік, якщо будь-яка із
Сторін не повідомить письмово другу Сторону про денонсування цієї
Угоди не пізніше шести місяців до закінчення строку дії цієї
Угоди.
   Ця Угода може змінюватися або доповнюватися письмово  в
будь-який час, визначений Сторонами.
 
   Вчинено в м. Лондоні 11 вересня 1996 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською, іспанською та російською мовами,
причому всі тексти є автентичними.
 
 Голова Державного комітету        Голова Національного
 України по стандартизації,        Бюро по стандартизації
 метрології та сертифікації        Республіки Куба
 
 Т.М.Кисільова              Ліонель Енрікез Родригез
 
 (підпис)                 (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка