Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на за...

       ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
   СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБIТТЯ
             ПРАВЛIННЯ ФОНДУ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            22.10.2002 N 146
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2002 р.
                   за N 952/7240
 
 
      Про затвердження Порядку проведення органами
    державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією
    Фонду загальнообов'язкового державного соціального
    страхування України на випадок безробіття списання
    непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
    загальнообов'язкове державне соціальне страхування
     на випадок безробіття після ліквідації платника
      страхових внесків чи винесення судом рішення
         про припинення юридичної особи,
         що не пов'язане з банкрутством
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Фонду
   загальнообов'язкового державного соціального страхування
                 України на випадок безробіття
   N 453 ( z0917-07 ) від 18.07.2007 
   N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
 
   Відповідно до   статті   11   Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" (  1533-14  )  та  пункту  13  Статуту  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок  безробіття правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду  загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття  після  ліквідації  платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою  Правління  Фонду  загальнообов'язкового державного
соціального  страхування України на випадок безробіття N 12
( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
 
   2. Розглянути на правлінні Фонду в II кварталі 2003 року за
результатами роботи за I квартал 2003 року стан проведення
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків.
 
 Голова правління Фонду                 В.Пожидаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   загальнообов'язкового
                   державного соціального
                   страхування України
                   на випадок безробіття
                   22.10.2002 N 146
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2002 р.
                   за N 952/7240
 
 
               ПОРЯДОК
    проведення органами державної служби зайнятості -
     виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
   державного соціального страхування України на випадок
    безробіття списання непогашених боргів зі сплати
    страхових внесків на загальнообов'язкове державне
    соціальне страхування на випадок безробіття після
    ліквідації платника страхових внесків чи винесення
     судом рішення про припинення юридичної особи,
         що не пов'язане з банкрутством
 
  { Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою
   Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
   страхування України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 )
   від 19.12.2007 }
 
   1. Уважаються безнадійними та підлягають списанню відповідно
до цього Порядку: { Абзац пункту 1 в редакції Постанови Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
   борги зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне  соціальне  страхування  на  випадок  безробіття та
реструктуризований (розстрочений або відстрочений) борг (у тому
числі нараховані на такий борг відсотки), що після ліквідації
платника страхових внесків на цей вид страхування залишилися
непогашеними у зв'язку з недостатністю його активів або активів
засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову
відповідальність за зобов'язаннями платника страхових внесків
згідно із законодавством; { Абзац пункту 1 в редакції Постанови
Правління  Фонду  загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від
19.12.2007 }
   борги зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування  на  випадок  безробіття,  що
залишилися  непогашеними  внаслідок  винесення судом відносно
платника рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством, прийняте на підставі частини другої статті 32 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ). { Абзац пункту 1 в редакції Постанови
Правління  Фонду  загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від
19.12.2007 }
   Дія цього Порядку поширюється також на непогашені борги зі
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття фізичної особи - платника
страхових внесків на цей вид страхування, який помер чи визнаний
судом безвісно відсутнім або померлим чи недієздатним.
 
   2. Борг зі сплати страхових внесків чи винесення судом
рішення  про припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття, що залишився непогашеним після ліквідації
платника страхових внесків, визнається безнадійним для подальшого
його списання рішеннями центрів зайнятості Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, на які
покладено  функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - регіональний центр зайнятості), за
зверненням районних, міськрайонних, міських та районних у містах
центрів зайнятості (далі - базовий центр зайнятості). { Абзац
перший  пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Правління  Фонду  загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від
19.12.2007 }
   Визнання безнадійним і списання боргу в сумі понад 50 тис.
гривень   приймається  за  погодженням  правління  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття.
   Рішення про визнання безнадійним та списання непогашеного
боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації
платника  страхових  внесків чи винесення судом рішення про
припинення  юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
приймається на підставі одного з таких документів: { Абзац третій
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
   рішення органу державної реєстрації про скасування державної
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності або його філії,
відділення чи іншого відокремленого підрозділу (платника страхових
внесків);
   повідомлення органу реєстрації актів громадянського стану про
смерть фізичної особи (платника страхових внесків);
   рішення суду про визнання фізичної особи (платника страхових
внесків) безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною;
   рішення  суду  щодо  припинення  юридичної  особи,  яке
не пов'язанне з банкрутством юридичної особи. { Частину третю
пункту 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 453 ( z0917-07 ) від 18.07.2007 }
 
   3. Звернення базових центрів зайнятості, згідно з додатком 1,
подається  регіональному  центру зайнятості разом з одним з
документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.
 
   4. Рішення про визнання безнадійним та списання непогашеного
боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації
платника  страхових  внесків чи винесення судом рішення про
припинення  юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
приймається  у  місячний  термін з дня отримання звернення,
оформляється  згідно  з  додатком  2 та складається у двох
примірниках:  перший  - для регіонального центру зайнятості,
другий - для базового центру зайнятості. { Пункт 4 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Правління   Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
 
   5. На підставі рішення про визнання безнадійним та списання
непогашеного  боргу  зі  сплати  страхових  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття  після  ліквідації  платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане  з банкрутством базовий центр зайнятості проводить
списання  такого  боргу.  Сума  списаного безнадійного боргу
відображається у первинних документах обліку платників страхових
внесків, із зазначенням дати прийняття цього рішення та його
номера. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою  Правління  Фонду  загальнообов'язкового державного
соціального  страхування України на випадок безробіття N 12
( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
   Довідка про списання безнадійного боргу зі сплати страхових
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття оформляється згідно з додатком 3 та складається
у двох примірниках: перший - для базового центру зайнятості,
другий - для регіонального центру зайнятості.
 
   6. Сума безнадійного боргу зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття за ліквідованими платниками чи такими, відносно яких
судом винесено рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством визначається базовими центрами зайнятості
за даними первинного обліку розрахунків з платниками страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття на день звернення до
регіонального  центру зайнятості про визнання безнадійним та
списання  непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття  після  ліквідації  платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою  Правління  Фонду  загальнообов'язкового державного
соціального  страхування України на випадок безробіття N 12
( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
 
   7. Якщо сума безнадійного боргу зі сплати страхових внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття за ліквідованими платниками чи такими, відносно яких
винесено судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством становить більше 50 тисяч гривень,
регіональний центр зайнятості надсилає документи, указані в пункті
3 цього Порядку до Державного центру зайнятості як виконавчої
дирекції  Фонду  загальнообов'язкового  державного соціального
страхування  України  на  випадок  безробіття для погодження
правлінням Фонду. { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Правління  Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
   Після погодження постанова правління Фонду надсилається до
регіонального  центру  зайнятості  для  подальшого  списання
безнадійного боргу відповідно до цього Порядку.
 
   8. Суми списаного боргу надалі відображаються в рядку 9
"Списано заборгованості" та рядку 10 "Списано пені" Розрахункової
відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття відповідно до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України від 18.12.2000  N  339
( z0030-01 ) "Про затвердження Iнструкції про порядок обчислення і
сплати  внесків  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221. { Пункт 8 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Правління   Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 453 ( z0917-07 ) від 18.07.2007 }
 
 Начальник відділу доходів та фінансового
 забезпечення Державного центру зайнятості -
 виконавчої дирекції Фонду
 загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України
 на випадок безробіття                   В.Деда
 
 Начальник юридичного відділу Державного
 центру зайнятості - виконавчої дирекції
 Фонду загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України
 на випадок безробіття                  С.Кікіна
 
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 3 Порядку
 
 
 Штамп базового центру зайнятості
 
 
              ЗВЕРНЕННЯ
          від "___" ___________ року
  до _______________________________________ центру зайнятості
   (назва регіонального центру зайнятості)
   про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу
    зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
    державне соціальне страхування на випадок безробіття
      після ліквідації платника страхових внесків
      чи винесення судом рішення про припинення
     юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
 
 
   Відповідно до Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття  після  ліквідації  платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, непогашений борг зі
сплати страхових внесків за станом на _______________ за
                         (дата)
 _________________________________________________________________
  (ідентифікаційний код і назва платника - для юридичних осіб,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
у сумі __________________________________________________________,
             (сума цифрами і словами)
у тому числі: сума боргу ________________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,
                  (сума цифрами і словами)
штрафні санкції __________________________________________________
                  (сума цифрами і словами)
просимо визнати безнадійним та надати дозвіл на списання на
підставі наданих документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (перелік документів: назва та кількість сторінок)
 
   МП
 
 Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________
      (назва)          (підпис) (прізвище,
                       ім'я та по батькові)
 
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4 Порядку
 
 
 Штамп регіонального центру зайнятості
 
 
             РIШЕННЯ N ____
          від "___" ___________ року
   про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу
    зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
    державне соціальне страхування на випадок безробіття
     після ліквідації платника страхових внесків чи
   винесення судом рішення про припинення юридичної особи,
         що не пов'язане з банкрутством
 
Розглянувши звернення __________________ від "___" _________ року,
      (найменування базового центру зайнятості)
відповідно до  Порядку  проведення  органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття  після  ліквідації  платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, а також на підставі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (перелік документів, які є підставою для визнання
            боргу безнадійним)
непогашений борг зі сплати страхових внесків за:
__________________________________________________________________
    (ідентифікаційний код і назва - для юридичних осіб,
__________________________________________________________________
 ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
визнається безнадійним та підлягає списанню:
у сумі __________________________________________________________,
             (сума цифрами і словами)
у тому числі: сума боргу ________________________________________,
                  (сума цифрами і словами)
пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,
                  (сума цифрами і словами)
штрафні санкції __________________________________________________
                  (сума цифрами і словами)
 Погоджено* _____________________________________________________
 
_______________
   * Якщо сума безнадійного боргу більша за 50,0 тис.гривень,
необхідно вказати номер і дату постанови правління Фонду щодо
погодження проведення списання
 
   МП
 
 Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________
      (назва)          (підпис) (прізвище,
                       ім'я та по батькові)
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
 
                   Додаток 3
                   до пункту 5 Порядку
 
 
 Штамп базового центру зайнятості
 
 
             ДОВIДКА N ____
          від "____" ____________ року
      про списання безнадійного непогашеного боргу
    зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
    державне соціальне страхування на випадок безробіття
     після ліквідації платника страхових внесків чи
   винесення судом рішення про припинення юридичної особи,
         що не пов'язане з банкрутством
 
   Відповідно до Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання  непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття  після  ліквідації  платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, та на підставі рішення
__________________________________________________________________
     (найменування регіональтного центру зайнятості)
про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу зі сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування  на випадок безробіття після ліквідації платника
страхових внесків чи винесення судом рішення про припинення
юридичної   особи,  що  не  пов'язане  з  банкрутством
від "____" _____________ року N ___________
 
безнадійний борг зі сплати страхових внесків за
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний код та найменування - для юридичних осіб;
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
 
списано в сумі __________________________________________________,
             (сума цифрами і словами)
у тому числі: сума боргу ________________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
штрафні санкції _________________________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
про що внесено запис у картку первинного обліку платника страхових
внесків чи винесення судом рішення про припинення юридичної особи,
що не пов'язане з банкрутством __________
                 (дата)
 
   МП
 
 Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________
      (назва)          (підпис) (прізвище,
                       ім'я та по батькові)
 
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка