Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження складу Головної ради та президії Вищої атестаційної комісії України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1996 р. N 1270
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 792 ( 792-99-п ) від 10.05.99 )
 
         Про затвердження складу Головної
        ради та президії Вищої атестаційної
             комісії України
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 1757 ( 1757-98-п ) від 09.11.98 )
 
( Постанова втратила чинність, за винятком пункту 1 у частині
 затвердження складу головної ради Вищої атестаційної комісії,
 на підставі Постанови КМ N 1757 ( 1757-98-п ) від 09.11.98 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити склад Головної  ради  та  президії  Вищої
атестаційної комісії України згідно з додатками N 1 і 2.
   2. Не для друку.
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 січня 1993 р. N 1 ( 1-93-п ) "Про
затвердження персонального складу Головної ради та  президії
Головної ради Вищої атестаційної комісії України".
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
                   Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 17 жовтня 1996 р. N 1270
 
               СКЛАД
     Головної ради Вищої атестаційної комісії України
 
 
 Голова ВАК (за посадою)    - голова Головної ради ВАК
 Панчук             - доктор історичних наук,
 Май Iванович           професор, перший заступник
                 голови ВАК, перший заступник
                 голови Головної ради ВАК
 
 Iванов             - доктор хімічних наук, старший
 Сергій Віталійович        науковий співробітник,
                 заступник голови ВАК,
                 заступник голови Головної
                 ради ВАК
 
 Анатичук            - доктор фізико-математичних
 Лук'ян Iванович         наук, професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту
                 термоелектрики Національної
                 академії наук та Міносвіти
 
 Андронаті           - доктор хімічних наук,
 Сергій Андрійович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 голова Південного наукового
                 центру Національної
                 академії наук, директор
                 Фізико-хімічного інституту
                 імені О.В.Богатського
                 Національної академії наук
 
 Бабак             - доктор технічних наук,
 Віталій Павлович         професор, заступник Міністра
                 освіти
 
 Баженов            - доктор технічних наук,
 Віктор Андрійович        професор, проректор
                 Київського державного
                 технічного університету
                 будівництва і архітектури
                 Міносвіти
 
 Бар'яхтар           - доктор фізико-математичних
 Віктор Григорович        наук, професор, академік
                 Національної академії наук,
                 віце-президент Національної
                 академії наук
 
 Бойко             - доктор фізико-математичних
 Роман Володимирович       наук, професор, учений
                 секретар ВАК
 
 Брагін             - доктор технічних наук,
 Борис Федорович         професор, завідуючий кафедрою
                 Східноукраїнського державного
                 університету Міносвіти
 
 Буркат             - доктор сільськогосподарських
 Валерій Петрович         наук, професор, академік
                 Української академії аграрних
                 наук, віце-президент
                 Української академії аграрних
                 наук
 
 Вакарчук            - доктор фізико-математичних
 Iван Олександрович        наук, професор, ректор
                 Львівського державного
                 університету імені
                 I.Франка Міносвіти
 
 Валах             - доктор фізико-математичних
 Михайло Якович          наук, професор,
                 член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 заступник директора Iнституту
                 фізики напівпровідників
                 Національної академії наук
 
 Вашуленко           - доктор педагогічних наук,
 Микола Самійлович        професор, академік Академії
                 педагогічних наук, головний
                 учений секретар Академії
                 педагогічних наук
 
 Возіанов            - доктор медичних наук,
 Олександр Федорович       професор, академік Академії
                 медичних наук та Національної
                 академії наук, президент
                 Академії медичних наук,
                 директор Iнституту урології
                 та нефрології Академії
                 медичних наук
 
 Ворона             - доктор економічних наук,
 Валерій Михайлович        професор, директор Iнституту
                 соціології Національної
                 академії наук
 
 Воронова            - доктор юридичних наук,
 Лідія Костянтинівна       професор, академік Академії
                 правових наук, професор
                 Київського національного
                 університету імені Т.Шевченка
 
 Гасик             - доктор технічних наук,
 Михайло Iванович         професор, академік
                 Національної академії наук,
                 завідуючий кафедрою Державної
                 металургійної академії
                 Міносвіти
 Геєць
 Валерій Михайлович       - доктор економічних наук,
                 професор, академік
                 Національної академії наук,
                 завідуючий відділом Iнституту
                 економіки Національної
                 академії наук
 
 Герасимова-Персидська     - доктор мистецтвознавства,
 Ніна Олександрівна        професор Національної
                 музичної академії імені
                 П.I.Чайковського Мінкультури
 
 Гончарук            - доктор медичних наук,
 Євген Гнатович          професор, академік Академії
                 медичних наук та
                 Національної академії наук,
                 ректор Національного
                 державного медичного
                 університету імені
                 О.О.Богомольця МОЗ
 
 Голубець            - доктор біологічних наук,
 Михайло Андрійович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту екології
                 Карпат Національної академії
                 наук
 
 Грабченко           - доктор технічних наук,
 Анатолій Iванович        професор, завідуючий кафедрою
                 Харківського державного
                 політехнічного університету
                 Міносвіти
 
 Грицик             - член-кореспондент
 Володимир Володимирович     Національної академії наук,
                 завідуючий відділом
                 Фізико-механічного інституту
                 імені Г.В.Карпенка
                 Національної академії наук
 
 Грищенко            - доктор медичних наук,
 Валентин Iванович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту
                 кріобіології і кріомедицини
                 Національної академії наук
 
 Єльська            - доктор біологічних наук,
 Ганна Валентинівна        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 завідуюча відділом Iнституту
                 молекулярної біології і
                 генетики Національної
                 академії наук
 
 Захаров            - доктор технічних наук,
 Юрій Васильович         професор, завідуючий кафедрою
                 Українського державного
                 морського технічного
                 університету Міносвіти
 
 Зборщик            - доктор технічних наук,
 Михайло Павлович         професор, проректор
                 Донецького державного
                 технічного університету
                 Міносвіти
 
 Згуровський          - доктор технічних наук,
 Михайло Захарович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 Міністр освіти
 
 Зубець             - доктор сільськогосподарських
 Михайло Васильович        наук, професор, академік
                 Української академії аграрних
                 наук, президент Української
                 академії аграрних наук
 
 Iсаєвич            - доктор історичних наук,
 Ярослав Дмитрович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 академік-секретар Відділення
                 історії, філософії та права
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту
                 українознавства імені
                 I.Крип'якевича Національної
                 академії наук
 
 Канарчук            - доктор технічних наук,
 Вадим Євгенович         професор, ректор Українського
                 транспортного університету
                 Міносвіти
 
 Ключников           - доктор технічних наук,
 Олександр Олександрович     член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 генеральний директор
                 Міжгалузевого
                 науково-технічного центру
                 "Укриття" Національної
                 академії наук
 
 Коваленко           - доктор технічних наук,
 Петро Iванович          професор, академік
                 Української академії аграрних
                 наук, віце-президент
                 Української академії аграрних
                 наук, директор Iнституту
                 гідротехніки і меліорації
                 Української академії аграрних
                 наук
 
 Кононенко           - доктор філологічних наук,
 Петро Петрович          професор, директор Iнституту
                 українознавства Київського
                 національного університету
                 імені Т.Шевченка
 
 Костюк             - доктор біологічних наук,
 Платон Григорович        професор, академік
                 Національної академії наук та
                 Академії медичних наук,
                 віце-президент Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту фізіології імені
                 О.О.Богомольця Національної
                 академії наук
 
 Крижанівський         - доктор технічних наук,
 Євстахій Iванович        професор, ректор
                 Iвано-Франківського
                 державного технічного
                 університету нафти і газу
                 Міносвіти
 
 Кундієв            - доктор медичних наук,
 Юрій Iлліч            професор, академік Академії
                 медичних наук та Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту медицини праці
                 Академії медичних наук
 
 Кухар             - доктор хімічних наук,
 Валерій Павлович         професор, академік
                 Національної академії наук,
                 заступник голови Ради з
                 питань науки та наукової
                 політики при Президентові
                 України, директор Iнституту
                 біоорганічної хімії і
                 нафтохімії Національної
                 академії наук
 
 Лебедєв            - доктор технічних наук,
 Анатолій Олексійович       професор, академік
                 Національної академії наук,
                 завідуючий відділом Iнституту
                 проблем міцності Національної
                 академії наук
 
 Литвиненко           - доктор фізико-математичних
 Леонід Миколайович        наук, професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Радіоастрономічного
                 інституту Національної
                 академії наук
 
 Масюк             - доктор біологічних наук,
 Микола Трохимович        професор, академік
                 Української академії аграрних
                 наук, ректор
                 Дніпропетровського державного
                 аграрного університету
                 Мінсільгосппроду
 
 Мацевитий           - доктор технічних наук,
 Юрій Михайлович         професор, член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту проблем
                 машинобудування Національної
                 академії наук
 
 Митропольський         - доктор фізико-математичних
 Юрій Олексійович         наук, професор, академік
                 Національної академії наук
                 та Російської академії наук,
                 почесний директор Iнституту
                 математики Національної
                 академії наук
 
 Моргун             - доктор біологічних наук,
 Володимир Васильович       професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту фізіології
                 рослин і генетики
                 Національної академії наук
 
 Наумовець           - доктор фізико-математичних
 Антон Григорович         наук, професор,
                 член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 завідуючий відділом Iнституту
                 фізики Національної академії
                 наук
 
 Патон             - доктор технічних наук,
 Борис Євгенович         професор, академік
                 Національної академії наук,
                 президент Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту електрозварювання
                 імені Є.О.Патона Національної
                 академії наук
 
 Педаченко           - доктор медичних наук,
 Євген Георгійович        професор, член-кореспондент
                 Академії медичних наук,
                 завідуючий відділом Iнституту
                 нейрохірургії імені
                 А.П.Ромоданова Академії
                 медичних наук
 
 Пилипенко           - доктор технічних наук,
 Віктор Васильович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 академік-секретар Відділення
                 механіки Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту технічної механіки
                 Національної академії наук
 
 Пирожков            - доктор економічних наук,
 Сергій Iванович         професор, член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 директор Національного
                 інституту стратегічних
                 досліджень Ради національної
                 безпеки при Президентові
                 України
 
 Попов             - доктор хімічних наук,
 Анатолій Федорович        професор, член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту
                 фізико-органічної хімії імені
                 Л.М.Литвиненка Національної
                 академії наук
 
 Попович            - доктор філософських наук,
 Мирослав Володимирович      професор, член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 завідуючий відділом Iнституту
                 філософії Національної
                 академії наук
 
 Прокоф'єв           - доктор технічних наук,
 Вадим Павлович          професор, начальник
                 Науково-дослідного центру
                 Генерального штабу Збройних
                 Сил
 
 Саблук             - доктор економічних наук,
 Петро Трохимович         професор, академік
                 Української академії аграрних
                 наук, директор Iнституту
                 аграрної економіки
                 Української академії аграрних
                 наук
 
 Семиноженко          - доктор фізико-математичних
 Володимир Петрович        наук, професор, академік
                 Національної академії наук,
                 Міністр у справах науки і
                 технологій
 
 Сергієнко           - доктор фізико-математичних
 Iван Васильович         наук, професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту
                 кібернетики імені
                 В.М.Глушкова Національної
                 академії наук
 
 Скопенко            - доктор хімічних наук,
 Віктор Васильович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 ректор Київського
                 національного університету
                 імені Т.Шевченка
 
 Скрипник            - доктор фізико-математичних
 Iгор Володимирович        наук, професор, академік
                 Національної академії наук,
                 академік-секретар Відділення
                 математики Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту прикладної
                 математики і механіки
                 Націонаональної академії наук
 
 Смолій             - доктор історичних наук,
 Валерій Андрійович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту історії
                 України Національної академії
                 наук
 
 Тараненко           - доктор філологічних наук,
 Олександр Онисимович       професор, директор Iнституту
                 української мови Національної
                 академії наук
 
 Тацій             - доктор юридичних наук,
 Василь Якович          професор, академік Академії
                 правових наук, президент
                 Академії правових наук,
                 ректор Національної юридичної
                 академії імені Ярослава
                 Мудрого Міносвіти
 
 Телелим            - доктор військових наук,
 Василь Максимович        професор, начальник кафедри
                 Академії Збройних Сил
 
 Толочко            - доктор історичних наук,
 Петро Петрович          професор, академік
                 Національної академії наук,
                 віце-президент Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту археології
                 Національної академії наук
 
 Фещенко            - доктор медичних наук,
 Юрій Iванович          професор, член-кореспондент
                 Академії медичних наук,
                 директор Iнституту фтизіатрії
                 і пульмонології імені
                 Ф.Г.Яновського Академії
                 медичних наук
 
 Фролькіс            - доктор медичних наук,
 Володимир Веніамінович      професор, академік Академії
                 медичних наук та Національної
                 академії наук, віце-президент
                 Академії медичних наук
 
 Черних             - доктор фармацевтичних і
 Валентин Петрович        хімічних наук, професор,
                 ректор Харківської
                 фармацевтичної академії МОЗ
 
 Шидловський          - доктор технічних наук,
 Анатолій Корнійович       професор, академік
                 Національної академії наук,
                 академік-секретар
                 Відділення фізико-технічних
                 проблем енергетики
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту
                 електродинаміки Національної
                 академії наук
 
 Шпак              - доктор геолого-мінералогічних
 Петро Федорович         наук, професор,
                 член-кореспондент Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту геологічних наук
                 Національної академії наук
 
 Ярмаченко           - доктор педагогічних наук,
 Микола Дмитрович         професор, академік Академії
                 педагогічних наук, президент
                 Академії педагогічних наук
 
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
                   Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 17 жовтня 1996 р. N 1270
 
               СКЛАД
      президії Вищої атестаційної комісії України
 
 Голова Вищої атестаційної комісії України (за посадою)
 
 
 Панчук             - доктор історичних наук,
 Май Iванович           професор, перший заступник
                 голови ВАК
 
 Iванов             - доктор хімічних наук,
 Сергій Віталійович        старший науковий
                 співробітник, заступник
                 голови ВАК
 
 Бойко             - доктор фізико-математичних
 Роман Володимирович       наук, професор, вчений
                 секретар ВАК
 
 Бабак             - доктор технічних наук,
 Віталій Павлович         професор, заступник Міністра
                 освіти
 
 Буркат             - доктор сільськогосподарських
 Валерій Петрович         наук, професор, академік
                 Української академії аграрних
                 наук, віце-президент
                 Української академії аграрних
                 наук
 
 Вашуленко           - доктор педагогічних наук,
 Микола Самійлович        професор, академік Академії
                 педагогічних наук, головний
                 учений секретар Академії
                 педагогічних наук
 
 Воронова            - доктор юридичних наук,
 Лідія Костянтинівна       професор, академік Академії
                 правових наук, професор
                 Київського національного
                 університету імені Т.Шевченка
 
 Геєць             - доктор економічних наук,
 Валерій Михайлович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 завідуючий відділом Iнституту
                 економіки Національної
                 академії наук
 
 Герасимова-Персидська     - доктор мистецтвознавства,
 Ніна Олександрівна        професор Національної
                 музичної академії імені
                 П.I.Чайковського Мінкультури
 
 Грищенко            - доктор медичних наук,
 Валентин Iванович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 директор Iнституту
                 кріобіології і кріомедицини
                 Національної академії наук
 
 Згуровський          - доктор технічних наук,
 Михайло Захарович        професор, академік
                 Національної академії наук,
                 Міністр освіти
 
 Кононенко           - доктор філологічних наук,
 Петро Петрович          професор, директор Iнституту
                 українознавства Київського
                 національного університету
                 імені Т.Шевченка
 
 Кухар             - доктор хімічних наук,
 Валерій Павлович         професор, академік
                 Національної академії наук,
                 заступник голови Ради з
                 питань науки та наукової
                 політики при Президентові
                 України, директор Iнституту
                 біоорганічної хімії і
                 нафтохімії Національної
                 академії наук
 
 Масюк             - доктор біологічних наук,
 Микола Трохимович        професор, академік
                 Української академії
                 аграрних наук, ректор
                 Дніпропетровського державного
                 аграрного університету
                 Мінсільгосппроду
 
 Наумовець           - доктор фізико-математичних
 Антон Григорович         наук, професор,
                 член-кореспондент
                 Національної академії наук,
                 завідуючий відділом Iнституту
                 фізики Національної академії
                 наук
 
 Прокоф'єв           - доктор технічних наук,
 Вадим Павлович          професор, начальник
                 Науково-дослідного центру
                 Генерального штабу Збройних
                 Сил
 
 Фещенко            - доктор медичних наук,
 Юрій Iванович          професор, член-кореспондент
                 Академії медичних наук,
                 директор Iнституту фтизіатрії
                 і пульмонології імені
                 Ф.Г.Яновського Академії
                 медичних наук
 
 Шидловський          - доктор технічних наук,
 Анатолій Корнійович       професор, академік
                 Національної академії наук,
                 академік-секретар Відділення
                 фізико-технічних проблем
                 енергетики Національної
                 академії наук, директор
                 Iнституту електродинаміки
                 Національної академії
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
                   Додаток N 3
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 17 жовтня 1996 р. N 1270
 
 
           ( Не для друку )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка