Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності для Держкомгеології України

         МIНIСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.08.1992 N 138
 
     { Наказ скасовано на підставі Наказу Державного
                   комітету статистики 
      N 2 ( v0002202-08 ) від 02.01.2008 }
 
           Про затвердження форм
         державної статистичної звітності
          для Держкомгеології України
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         статистики 
    N 191 ( v0191207-93 ) від 30.08.93
          Наказами Державного комітету статистики
    N 17 ( v0017202-00 ) від 25.01.2000
    N 473 ( v0473202-03 ) від 31.12.2003 ) 
 
   1. За поданням Держкомгеології України затвердити  форми
державної  статистичної  звітності  по природних ресурсах та
геологорозвідувальних роботах.
 
   Річні форми із звіту за 1992 рік
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 4-гр
на підставі Наказу Держкомстату N 473 ( v0473202-03 ) від
31.12.2003 ) N 4-гр "Звіт про приріст запасів корисних копалин";
   N 5-гр (металеві, неметалеві корисні копалини,  вугілля)
"Звітний баланс запасів корисних копалин";
   N 6-гр (нафта, газ, конденсат) "Звітний баланс  запасів
корисних копалин";
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 7-гр
(підземні води) на підставі Наказу Міністерства статистики N 191
( v0191207-93 ) від 30.08.93 ) N 7-гр (підземні води) "Звітний
баланс запасів корисних копалин";
   N 8-гр (техногенні корисні копалини) "Звітний баланс запасів
корисних копалин".
 
   Періодичні форми з січня 1993 року
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-гр
(термінова) на підставі Наказу Держкомстату N 17 ( v0017202-00 )
від 25.01.2000 ) N 1-гр (термінова) "Терміновий звіт про виконання
геологорозвідувальних робіт" (місячна);
   N 2-гр "Звіт про виконання геологорозвідувальних  робіт"
(квартальна).
 
   2. Встановити,  що забезпечення інструментарієм, збір та
розробка статистичної інформації по запасах корисних копалин та
геологорозвідувальних роботах ф. ф. NN 4-гр, 5-гр (металеві,
неметалеві корисні копалини,  вугілля),  6-гр  (нафта,  газ,
конденсат),  7-гр  (підземні води), 8-гр (техногенні корисні
копалини),  1-гр  (термінова),  2-гр  здійснюється  органами
Держкомгеології України.
 
   3. Форми NN 4-гр, 5-гр, 6-гр, 7-гр, 8-гр і 2-гр розповсюдити
на всі підприємства, установи, організації, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості та форм власності, які знаходяться на
території України.
 
   4. Припинити з 1993 року на території України дію форм
NN 4-гр, 5-гр, 6-гр (нафта, газ, конденсат) та 2-гр, затверджених
постановами колишнього Держкомстату СРСР від 18.07.90 N 107 і від
11.06.91 N 74.
 
 Заступник Міністра                  В.П.Арендар
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка