Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Головним управлінням державної служби України та Генеральною дирекцією адміністрації і державної служби Французької Республіки

         Меморандум про взаєморозуміння
      між Головним управлінням державної служби
     України та Генеральною дирекцією адміністрації
      і державної служби Французької Республіки
 
 
   Дата підписання:    01.12.2006
   Дата набуття чинності: 01.12.2006
 
   Розділяючи спільні  європейські  цінності  демократичного
врядування,
 
   спираючись на історичні зв'язки між Україною і Французькою
Республікою, між державними службами обох держав,
 
   прагнучи продовжити та розвинути двостороннє співробітництво
в адміністративній сфері, зокрема, в питаннях адміністративної
реформи, розвитку та модернізації державної служби, зміцнення її
людського потенціалу,
 
   Головне управління державної служби України та Генеральна
дирекція  адміністрації та державної служби Франції (далі -
Сторони),
 
   домовилися про таке:
 
         Стаття 1. Основи співробітництва
 
   Цей Меморандум визначає напрями співробітництва Сторін і має
на меті підтримати, розширити та поглибити динамічні робочі
стосунки, що склалися між Сторонами, сприяти обміну досвідом між
державними  службовцями держав Сторін, а також між органами
державної влади та іншими інституціями, до компетенції або сфери
інтересів яких належать питання державного управління.
 
        Стаття 2. Напрями співробітництва
 
   Співробітництво буде здійснюватися у таких напрямах:
 
   1. Обмін досвідом та технічна експертиза з питань реформи
державної служби, розвитку законодавства про державну службу,
розвитку вищого корпусу державної служби та підготовки відповідних
кадрів, управління людськими ресурсами.
 
   2. Обмін державними  службовцями  у рамках  національного
законодавства Сторін.
 
   3. Сприяння посиленню співпраці між закладами підготовки
державних службовців, такими, зокрема, як Національна академія
державного управління при Президентові України та Національна
школа адміністрації (Французька Республіка).
 
   4. Удосконалення обліку та сприяння залученню до державної
служби  України  громадян  України,  що  пройшли навчання у
Національній школі адміністрації, інших  навчальних  закладах
Франції, а також тих, що пройшли стажування у її інституціях.
 
         Стаття 3. Форми співробітництва
 
   Співробітництво буде здійснюватися обома Сторонами, кожна з
яких буде надавати необхідні для цього ресурси, зокрема, але не
виключно, у наступних формах:
 
   1.  Організація  періодичних  двосторонніх,  а  також
регіональних - із можливим залученням третіх сторін - семінарів та
круглих столів, як у Французькій Республіці, так і в Україні,
першим прикладом яких є проведення в м. Києві з 30 листопада по
1 грудня 2006 року регіонального дводенного семінару з питань
реформи державної служби, яким започатковується співробітництво у
рамках цього Меморандуму.
 
   2. Постійний обмін інформацією, документацією та відповідними
матеріалами у рамках чинного законодавства держав Сторін, а також
підготовка публікацій за напрямами співробітництва, визначеними у
цьому Меморандумі.
 
   3. Організація стажування державних службовців України в
органах  державної  влади  та  інших інституціях Французької
Республіки.
 
   4. Організація відряджень державних службовців Франції до
України для надання технічної експертизи та іншої підтримки
відповідно до законодавства держав Сторін.
 
   5. В інших формах співробітництва за узгодженням Сторін.
 
      Стаття 4. Організація виконання Меморандуму
 
   Кожна із Сторін призначає координатора, відповідального за
виконання положень цього Меморандуму. Координатори розроблятимуть
проекти програм та планів співробітництва у  рамках  даного
Меморандуму та координуватимуть їх реалізацію після узгодження
зазначених програм та планів кожною із Сторін.
 
   Спілкування Координаторів здійснюється як через офіційні, так
і через електронні та інші оперативні засоби зв'язку.
 
           Стаття 5. Фінансування
 
   Фінансування заходів з реалізації положень цього Меморандуму
здійснюється за взаємною згодою Сторін.
 
    Стаття 6. Термін дії та внесення змін до Меморандуму
 
   Цей Меморандум укладається на невизначений термін і набирає
чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму може бути
припинена кожною із Сторін  шляхом  письмового  повідомлення
дипломатичними каналами. Меморандум втрачає чинність через три
місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення
іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Меморандуму.
 
   Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання
Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень
цього Меморандуму та не завершених на момент його припинення, якщо
Сторони письмово не домовляться про інше.
 
   До цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін
можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються відповідними
протоколами, які становлять його невід'ємну частину.
 
   Вчинено у м. Києві 1 грудня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 Головне управління       Генеральна дирекція адміністрації
 державної служби        та державної служби
 України             Французької Республіки
 
 (підпис)            (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка