Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань безпеки автомобільних перевезень

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБIЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            19.09.2003 N 111
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
      з питань безпеки автомобільних перевезень
 
 
   З метою надання  методичної  допомоги  перевізникам,  що
здійснюють  перевезення  пасажирів  і  вантажів автомобільним
транспортом, з питань  організації  проведення  роботи  щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  з питань безпеки
автомобільних перевезень, що додаються.
 
   2. Керівникам  обласних   автотранспортних   управлінь,
автотранспортних управлінь в Автономній Республіці Крим та в
м. Севастополі ознайомити перевізників різних форм власності, що
здійснюють  перевезення  пасажирів  і  вантажів автомобільним
транспортом,  з  зазначеними  Методичними  рекомендаціями  і
запропонувати їм надалі проведення профілактичної роботи щодо
забезпечення безпеки автомобільних  перевезень  організовувати
відповідно до їх положень.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Укравтотрансу В.Сінька.
 
 Перший заступник директора                 I.Губа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту автомобільного
                   транспорту
                   19.09.2003 N 111
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
      з питань безпеки автомобільних перевезень
 
 
   1. Загальні положення
 
   Методичні рекомендації  з  питань  безпеки  автомобільних
перевезень (далі - Методичні рекомендації) підготовлені з метою
надання допомоги перевізникам різних форм власності, що здійснюють
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, в
організації виконання вимог чинних законодавчих та нормативних
актів  з  питань  безпеки  дорожнього  руху  та  проведення
профілактичної роботи з попередження аварійності.
 
   2. Галузь використання
 
   2.1. Методичні  рекомендації  можуть  використовуватися
суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними
особами), які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування та з перевезення
пасажирів і їх багажу на таксі, а також посадовими особами
перевізників (керівників, власників підприємств, фахівців, які
наказом по підприємству призначені відповідальними за організацію,
проведення і контроль з питань забезпечення безпеки автомобільних
перевезень та експлуатацію ДТЗ) в організації виконання вимог
чинних  законодавчих  та нормативних актів з питань безпеки
дорожнього руху та проведення профілактичної роботи з попередження
аварійності і порушень транспортної дисципліни.
 
   3. Загальні обов'язки перевізників при наданні послуг з
перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом
   До загальних обов'язків відносяться:
 
   3.1. Забезпечення  своєчасного,  повного,  безпечного  та
якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва в
перевезеннях у відповідності з вимогами чинних законодавчих і
нормативних актів України та міжнародних договорів, до яких
приєдналася Україна.
 
   3.2. Розробка  та впровадження заходів щодо забезпечення
безпеки   дорожнього   руху,   запобігання   виникненню
дорожньо-транспортних подій та порушень правил дорожнього руху,
зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, а також шуму та вібрації під час експлуатації дорожніх
транспортних засобів (далі - ДТЗ).
 
   3.3. Своєчасне та повне інформування Державного департаменту
автомобільного транспорту та інших вищестоящих організацій про
випадки дорожньо-транспортних подій та порушень правил дорожнього
руху, що мали місце на підприємстві перевізника, у відповідності
до вимог нормативних актів.
 
   3.4. Удосконалення роботи з питань підготовки та підвищення
кваліфікації  водіїв  ДТЗ, виконання нормативів щодо охорони
здоров'я і контролю за умовами їх праці.
 
   3.5. Організація та фінансування заходів, пов'язаних  із
профілактикою дорожньо-транспортного травматизму.
 
   3.6. Здійснення заходів щодо експлуатації та утримання ДТЗ у
відповідності з вимогами чинних правил, норм і стандартів.
 
   3.7. Організація та здійснення  заходів  щодо  медичного
контролю стану здоров'я водіїв.
 
   3.8. Перевізник   зобов'язаний  запроваджувати  заходи,
спрямовані на зниження напруженості праці і втомлюваності водіїв,
організовувати харчування водіїв у робочий час, забезпечувати
водіїв санітарно-побутовими приміщеннями і обладнанням, а також
приміщеннями для здійснення лікувально-профілактичних заходів у
відповідності з Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв
( z0097-02 ).
 
   3.9. Особи,  діяльність  яких пов'язана з утриманням та
експлуатацією рухомого складу, у своїй практичній діяльності
повинні керуватись  Законами  України:  "Про  дорожній  рух"
( 3353-12 ), "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), "Про перевезення небезпечних вантажів"
( 1644-14 ), Правилами охорони праці на автотранспорті, Правилами
дорожнього руху ( 1306-2001-п ), Правилами пожежної безпеки для
підприємств і організацій  автомобільного  транспорту  України
( z0157-99  )  та іншими чинними нормативно-правовими актами
України.
 
   4. Вимоги до водіїв дорожніх транспортних засобів
 
   4.1. До  керування  транспортними  засобами  допускаються
громадяни України, котрі за станом здоров'я та віком медичною
комісією Міністерства охорони здоров'я признані придатними до
керування ДТЗ і мають посвідчення водія відповідної категорії і
талон до нього.
   Порядок видачі  посвідчень водія та допуску громадян до
керування транспортними засобами визначений Положенням про порядок
видачі  посвідчень  водія  та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).
 
   4.2. Право на керування ДТЗ категорії A мають водії, яким
виповнилось 16 років, категорій B  і  C  -  18,  категорії
D - 19 років.
 
   4.3. Водіям  ДТЗ  з  відкритими  категоріями B, C і D
дозволяється керувати цими засобами також з причепом, повна маса
якого не перевищує 750 кілограмів.
   Право на керування ДТЗ категорій B, C і D з причепами, у яких
повна маса більша 750 кг, а також зчепленими автобусами надається
водіям, у посвідченнях яких є відмітка категорії E.
 
   4.4. Право за керування ДТЗ категорії E надається водіям
категорій B, C, D, які мають безперервний стаж роботи один рік на
відповідних ДТЗ, пройшли підвищення кваліфікації за встановленими
програмами і склали в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі
Державтоінспекції МВС практичний екзамен з навичок керування
складом ДТЗ.
   Особи, які мають посвідчення водія з відкритою категорією D і
пройшли підвищення кваліфікації на одержання права керування ДТЗ
категорії E, складають практичний екзамен на право керування
зчепленим автобусом.
   Право на керування ДТЗ категорії D надається водіям, які
мають посвідчення категорій B, B - C або C і безперервний стаж
роботи один рік на відповідному ДТЗ та пройшли  підвищення
кваліфікації за встановленими програмами, склали теоретичний і
практичний екзамени на право керування автомобілями категорії D.
   До безперервного річного стажу водія включається як робота
протягом останнього року на відповідному ДТЗ так і керування
особистим ДТЗ.
   Екзамен з навичок керування ДТЗ приймається на автобусах і
составах   ДТЗ   реєстраційно-екзаменаційних   підрозділів
Державтоінспекції, навчальних  закладів  або  підприємств  та
організацій.
 
   4.5. Право  на керування ДТЗ, що обладнані спеціальними
звуковими і світловими системами або призначені для перевезення
небезпечних вантажів, а також автобусами міських маршрутів, мають
водії, які останні три роки  безперервно  працюють  водіями
відповідної категорії ДТЗ.
 
   4.6. До керування ДТЗ, що виконують міжнародні перевезення
вантажів і пасажирів, допускаються водії віком не молодші 21 року,
які останні три роки працюють водіями відповідних ДТЗ.
 
   5. Вимоги до контролю за станом здоров'я водіїв
 
   5.1. З метою визначення здатності кандидатів у водії та
водіїв до безпечного керування ДТЗ у відповідності до вимог ст. 45
Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) проводиться їх
медичний огляд. Порядок проведення медичного огляду обумовлений
Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів, затвердженим спільним наказом Міністерства
охорони здоров'я  та  МВС  України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованим в Мін'юсті України 18.07.2000 за
N 435/4656.
   Медичний огляд включає: попередні,  періодичні,  щозмінні
передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди,
викликані  необхідністю.  Після  проведення  попереднього,
періодичного та позачергового медичних оглядів видається єдиний
документ - медична довідка щодо  придатності  до  керування
транспортним засобом форми N 083/о (облікова) ( z0435-00 ) (далі -
медична довідка).
   У разі відсутності у водія ДТЗ медичних протипоказань до
керування відповідною категорією ДТЗ термін дії виданої медичної
довідки ( z0435-00 ) становить три роки. Для водіїв ДТЗ віком
понад 55 років (жінки - віком понад 50 років) термін дії - два
роки.
 
   5.2. Попередньому медичному огляду підлягають кандидати у
водії ДТЗ для отримання прав на керування ДТЗ  відповідної
категорії.
 
   5.3. Періодичний медичний огляд водіїв ДТЗ проводиться з
метою вирішення питання про наявність або відсутність у водія
медичних протипоказань до керування ДТЗ відповідної категорії
згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути
допущена до  керування  відповідними  транспортними  засобами
( z0031-00 ). Наявність захворювання або вади згідно з переліком є
протипоказанням до керування відповідною категорією ДТЗ.
   Періодичний медичний огляд водіїв ДТЗ підприємств, установ,
організацій проводиться за рахунок коштів підприємства (установи,
організації).
 
   5.4. Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним
оглядам підлягають водії ДТЗ підприємств, установ та організацій
усіх форм власності. Передрейсовий та післярейсовий медичні огляди
водіїв  ДТЗ  проводяться  лікарями  або  середніми медичними
працівниками, які здійснюють медичний контроль обслуговування
водіїв підприємств, установ, організацій. Медичні працівники мають
право проводити зазначені медичні огляди після періодичного (1 раз
на три роки) навчання методів їх проведення.
 
   5.5. Позачерговий медичний огляд водіїв ДТЗ проводиться за
направленням власника (або посадової особи, що відповідає за
експлуатацію  транспортних  засобів)  підприємства,  установи,
організації незалежно від форм власності на підставі медичних
даних про стале погіршення стану здоров'я водія чи виявлення ознак
захворювання або вади, включених до Переліку ( z0031-00 ).
 
   5.6. У разі виявлення ознак тимчасової  непрацездатності
(патологічне підвищення частоти пульсу, артеріального тиску, вищих
за вікові норми, виявлення ознак алкогольного сп'яніння  чи
сп'яніння іншого походження, наявності скарг на симптоми хвороби,
що перешкоджають керуванню транспортом) водій не допускається до
виконання професійних обов'язків (керування транспортним засобом).
При виявленні у водія ознак захворювання або вади, включених до
Переліку захворювань і вад, при яких особа не може буди допущена
до керування відповідними транспортними засобами ( z0031-00 ),
власник  або  посадова особа, що відповідає за експлуатацію
транспортних засобів підприємства, установи, організації всіх форм
власності, направляє його на позачерговий медичний огляд.
 
   5.7. У разі відмови водія від проходження позачергового
медичного огляду власник або посадова особа, що відповідає за
експлуатацію ДТЗ підприємства, установи, організації, зобов'язаний
не допускати водія до виконання професійних обов'язків (керування
ДТЗ).
 
   5.8. У разі незгоди водія транспортного засобу з результатами
періодичного або щозмінного передрейсового та  післярейсового
медичних оглядів він може оскаржити рішення у місцевому органі
охорони здоров'я або в судовому порядку.
 
   6. Вимоги до режиму праці і відпочинку водіїв, побутових умов
 
   6.1. Робочий час водіїв регламентується статтею 50 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ) і його нормальна тривалість
не може перевищувати 41 годину на тиждень.
 
   6.2. Режим праці  і  відпочинку  водіїв  регламентується
Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів
( z0097-02 ) і є обов'язковим при складанні графіків роботи
водіїв. Розклади і графіки роботи водіїв у міському, приміському і
міжміському сполученнях повинні розроблятися з урахуванням норм і
вимог указаного Положення.
 
   7. Iнструктажі для водіїв
 
   7.1. На  підприємствах,  які  експлуатують  автомобільний
транспорт,  установлюються  наступні  інструктажі  з  безпеки
дорожнього руху:
   - вступний;
   - первинний;
   - цільовий;
   - повторний;
   - позаплановий.
 
   7.2. Допускати водіїв до роботи на лінії без проходження ними
відповідних інструктажів в установлені строки забороняється.
 
   7.3. Час і місце проведення інструктажів і список осіб, що
зобов'язані їх проводити, визначаються наказом по підприємству.
 
   7.4. Після проходження вступного інструктажу прийнятий на
роботу водій, залежно від його стажу роботи і кваліфікації, виду і
особливостей перевезень, а також моделі ДТЗ, на якому він буде
працювати, повинен пройти стажування або виконати контрольну
поїздку.
 
   7.5. Первинний інструктаж
   7.5.1. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці
перед початком роботи (з водіями перед виїздом на лінію):
   - з новоприйнятими (постійно чи тимчасово) на підприємство
водіями;
   - з водіями, які переводяться з однієї марки автомобіля на
іншу;
   - з відрядженими на це підприємство працівниками (водіями),
які будуть приймати безпосередню участь у виробничому процесі
підприємства.
   7.5.2. Первинний інструктаж проводиться згідно з затвердженою
керівником підприємства інструкцією, яку розробляє служба безпеки
дорожнього руху та охорони праці.
 
   7.6. Цільовий інструктаж
   7.6.1. Цільовий інструктаж проводиться перед виїздом на лінію
з водіями, які:
   - залучаються до роботи з ліквідації аварій, стихійного лиха;
   - здійснюють перевезення дітей, учнів та студентів;
   - здійснюють  перевезення  небезпечних,  великовагових та
великогабаритних вантажів;
   - направляються вперше на перевезення пасажирів (в т.ч.
дітей) та вантажів за регулярними,  туристично-екскурсійними,
спеціальними маршрутами, на перевезення небезпечних, великовагових
і великогабаритних вантажів, а також, якщо вони виконують ці
перевезення з перервою у роботі більше року;
   - направляються для роботи з відривом від основної бази або у
відрядження;
   7.6.2. Цільовий інструктаж проводить керівник підприємства,
його заступники, начальники окремо розміщених автоколон, а при їх
відсутності - особи, які їх заміщають.
   7.6.3. Цільовий   інструктаж  водіїв  проводиться  за
інструкціями, які розроблені посадовими особами служби безпеки
дорожнього руху спільно з посадовими особами служби експлуатації
підприємства на  основі  відповідних  технологічних  процесів
перевезення  пасажирів  і  вантажів,  Правил  надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ), Правил
перевезення  вантажу  автотранспортом ( z0128-98 ) та інших
нормативних документів і затверджуються керівником підприємства.
   7.6.4. В інструкціях з цільового інструктажу обов'язково
зазначаються особливості перевезення дітей, учнів, пасажирів,
вантажів, умови руху (швидкість, рядність, особливості проїзду за
маршрутом, виконання правил зупинок і стоянок, дії водія при
осліпленні зустрічним транспортом, враховуючи аварійно-небезпечні
ділянки і місця концентрації ДТП, залізничні переїзди, мости
тощо), погодно-кліматичні умови, графіки руху, режим праці і
відпочинку водіїв.
   7.6.5. Найбільш  важлива  інформація,  яка  доведена при
проведені цільового інструктажу, повинна відмічатися в дорожньому
листі шляхом запису або проставлення штампу з текстом, наприклад:
"Туман", "Ожеледиця", "Снігопад", "Діти", "З правилами перевезення
ознайомлений", "Швидкість не більше 70 км/год.", "Рух тільки в
світлу годину доби з увімкненим світлом фар" тощо.
 
   7.7. Повторний (щоквартальний або щомісячний) інструктаж
   7.7.1. Повторний інструктаж на підприємствах проводиться з
метою систематичного і обов'язкового ознайомлення усіх водіїв
підприємства з інформацією, необхідною для надійної і безпечної
роботи на лінії у наступний період.
   7.7.2. У  повторному інструктажі в обов'язковому порядку
повинні бути включені:
   - стисла характеристика стану аварійності і транспортної
дисципліни за попередній період поточного року в порівнянні з
аналогічним  періодом  минулого  року  з  розглядом випадків
дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) та порушень Правил
дорожнього руху ( 1306-2001-п ) (далі - ПДР);
   - аналіз допущених водіями підприємства ДТП або порушень ПДР
(  1306-2001-п ), на які надійшли повідомлення з відміткою
конкретних помилок водіїв, інформація про співвідношення кількості
ДТП і потерпілих та динаміки їх збільшення чи зменшення, ступінь
вини водіїв, частка кількості ДТП через технічну несправність ДТЗ,
а також скоєних водіями ДТП і порушень у нетверезому стані,
використавши для аналізу наявності технічні засоби  навчання
(слайд-, відео-, кінофільми тощо), елементи ситуаційного навчання
та контраварійної підготовки;
   - конкретні погодно-кліматичні, дорожні умови та особливості
експлуатації автотранспорту в наступний період;
   - умови проїзду через залізничні переїзди, застосування схем
конкретних залізничних переїздів, що знаходяться на маршрутах
роботи транспорту, з нанесеними на них під'їздами та зонами
видимості колії.
 
   7.8. Позаплановий інструктаж
   Позаплановий інструктаж з безпеки дорожнього руху проводиться
з усіма водіями підприємства за необхідності негайного доведення
до них інформації про:
   - причини дорожньо-транспортних пригод і рекомендації щодо
попередження подібних;
   - раптові і небезпечні зміни дорожніх умов руху на маршрутах;
   - появу небезпечних місць і ділянок на дорогах;
   - зміни в організації руху.
 
   8. Робота на підприємствах з аналізу та профілактики порушень
Правил дорожнього руху с. Підвищення кваліфікації суб'єктів,
діяльність яких пов'язана з наданням  послуг  автомобільного
транспорту
 
   8.1. З метою оцінки стану аварійності та аналізу причин і
умов виникнення ДТП на кожному підприємстві ведеться облік ДТП у
відповідності до  Правил  обліку  дорожньо-транспортних пригод
( 595-93-п ).
 
   8.2. З метою проведення ефективної роботи з профілактики
порушень та покращання безпеки руху на підприємствах за участю
всіх водіїв та інженерно-технічних працівників один раз у місяць
проводяться Дні безпеки руху, на яких до водіїв доводиться
інформація про стан аварійності та аналіз причин порушень на
підприємстві, здійснюється ознайомлення зі станом безпеки на
автотранспорті за інформативними матеріалами, що надійшли від
центральних, урядових, наглядових та контролюючих компетентних
органів або опублікованих в засобах масової інформації.
 
   8.3. До Днів  безпеки  руху  готуються  проекти  планів
комплексних заходів, спрямованих на попередження ДТП і порушень
ПДР ( 1306-2001-п ), які, в подальшому, затверджуються наказом по
підприємству.
 
   8.4. На заходи, що проводяться в рамках Дня безпеки руху,
рекомендується запрошувати працівників прокуратури, суду, міліції.
 
   8.5. Контроль  за  виконанням  заходів  покладається  на
власника - перевізника (керівника підприємства), до функцій якого
відносяться питання організації та забезпечення безпеки руху.
 
   8.6. Підвищення професійної майстерності водіїв транспортних
засобів
   8.6.1. Підвищення професійної майстерності водіїв перевізник
забезпечує шляхом організації занять з водіями не менше 1 разу на
три - п'ять років.
   8.6.2. Учбовий план складає близько 12 учбових годин і
містить 5 - 6 тем. Теоретичні заняття проводяться із групами по
10 - 15 чоловік, практичні - індивідуально.
   8.6.3. Перевізнику рекомендується також організувати щорічні
заняття з вивчення ПДР ( 1306-2001-п ) та наданню долікарняної
медичної допомоги постраждалим при ДТП. Обсяг та програму занять
перевізник визначає і затверджує самостійно.

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка