Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

    АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           24.11.2003 N 297/793
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2003 р.
                   за N 1133/8454
 
 
    Про затвердження Технології прикордонного та митного
    контролю у пунктах пропуску через державний кордон
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
                Державної прикордонної служби 
    N 291/369 ( z0734-07 ) від 27.04.2007 }
 
 
 
   З метою запровадження на постійній основі нової технології
прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску  через
державний кордон, започаткування змін в окремих елементах та
формах прикордонного і митного контролю, що дадуть змогу поступово
перейти до здійснення контрольних операцій на рівні практики
роботи органів прикордонного та митного контролю Європейського
Союзу, та на виконання Програми дій, спрямованих на підтримання
режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток
Прикордонних військ України та митних органів України, на період
до 2005 року, затвердженої Указом  Президента  України  від
16.11.2000 N 1241/2000 ( 1241/2000 ), Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Технологію прикордонного та митного контролю у
пунктах пропуску через державний кордон (додається).
 
   2. Управлінню  прикордонного  контролю  та  реєстрації
Адміністрації Держприкордонслужби України та Управлінню технології
митного контролю Держмитслужби України забезпечити подання цього
наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
 
   3. Наказ Держмитслужби від 01.06.2001 N 372 ( z0521-01 ) "Про
спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний
кордон України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від
19.06.2001 за N 521/5712, уважати таким, що втратив чинність.
 
   4. Управлінням  прикордонного  контролю  та  реєстрації,
міжнародного  співробітництва  та  європейської  інтеграції
Адміністрації Держприкордонслужби України, Управлінням технології
митного  контролю,  міжнародного  митного  співробітництва
Держмитслужби України забезпечити інформування контрольних служб
та органів, які здійснюють контрольні функції у пунктах пропуску,
контрольних служб суміжних країн та посольств іноземних держав в
Україні про застосування в пунктах пропуску через державний кордон
нової технології прикордонного та митного контролю.
 
   5. Прес-службам Адміністрації Держприкордонслужби України,
Держмитслужби України забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації питання застосування технології  прикордонного  та
митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.
 
   6. Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України і Державної митної служби України від 21.05.2003
N 299/344 ( z0400-03 ) "Про спрощення технології здійснення
прикордонного та митного контролю", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 26.05.2003 за N 400/7721, уважати таким, що
втратив чинність.
 
   7. Форму імміграційної картки іноземця, затверджену наказом
Державного комітету у справах охорони державного кордону України
від 25.07.2001 N 440 ( z0686-01 ) "Про затвердження імміграційної
картки іноземця" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у
Мін'юсті України 9 серпня 2001 року за N 686/5877, у частині
"Вибуття" лицьового боку імміграційної картки іноземця доповнити
полем за формою, що визначена в полі N 11 частини "Прибуття"
імміграційної картки іноземця.
 
   8. Контроль та відповідальність за виконання цього наказу
покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної
служби - директора Департаменту охорони державного кордону України
Шишоліна П.А. та заступника Голови Держмитслужби України Iванюка
М.М., начальників регіональних управлінь, начальників регіональних
митниць,  начальників  органів  охорони  державного  кордону,
начальників митниць.
 
 Голова Державної прикордонної
 служби України                     М.М.Литвин
 
 Голова Державної митної
 служби України                   М.М.Каленський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Адміністрації
                   Державної прикордонної
                   служби України та Державної
                   митної служби України
                   24.11.2003 N 297/793
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2003 р.
                   за N 1133/8454
 
 
              ТЕХНОЛОГIЯ
      прикордонного та митного контролю у пунктах
         пропуску через державний кордон
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця  Технологія  застосовується  під  час здійснення
прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску  через
державний кордон (далі - пункти пропуску) і забезпечує скорочення
часу прикордонного та митного контролю осіб, їх особистих речей та
транспортних  засобів:  автобусів,  легкових  автомобілів,
вантажно-пасажирських  автомобілів,  мотоциклів,  моторолерів,
мопедів, причепів і напівпричепів (у тому числі пристосованих для
проживання), зареєстрованих відповідними реєстраційними органами
іноземних  держав  або  України (якщо вони підлягають такій
реєстрації),  крім  тих,   що   здійснюють   перевезення
зовнішньоекономічних  вантажів або використовуються для таких
перевезень (далі - транспортні засоби).
 
   1.2. Усі контрольні операції, що здійснюються посадовими
особами підрозділів прикордонного контролю та митних органів у
рамках цієї Технології, не повинні  впливати  на  якість і
результативність боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил,  протидії  незаконній  міграції,  на  ефективність
прикордонного та митного контролю.
 
   1.3. Iнші елементи прикордонного та форми митного контролю,
що не визначені в цій Технології, застосовуються відповідно до
інших актів законодавства.
{ Пункт 1.3 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 291/369 ( z0734-07 ) від 27.04.2007 }
 
  2. Технологія прикордонного та митного контролю у пунктах
       пропуску для автомобільного сполучення
 
   2.1. У пунктах пропуску, де є більше двох смуг руху в одному
напрямку, за рішенням начальників митних органів та командирів
органів охорони державного кордону виділяються окремі смуги руху
для транспортних засобів, визначених у пункті 1.1 цієї Технології,
та смуги руху для транспортних засобів, що переміщують товари та
транспортні засоби, які підлягають  письмовому  декларуванню,
оподаткуванню; предмети, на переміщення яких через митний кордон
України встановлено заборони чи обмеження; валютні цінності, що
підлягають обов'язковому письмовому декларуванню.
 
   2.2. Пункт пропуску, у якому здійснюється прикордонний та
митний контроль осіб, їх  речей  та  транспортних  засобів,
облаштовується  відповідними  єдиними  інформаційними стендами
Державної прикордонної служби України і Держмитслужби України,
дорожньою розміткою та знаками, які вказують напрямок руху та
роз'яснюють порядок проходження цих видів контролю.
 
   2.3. Вибір смуги руху здійснюється  особою  (водієм  чи
пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та
оподаткування транспортних засобів, товарів, валютних цінностей.
   Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного
засобу або особи посадовими особами підрозділу прикордонного
контролю або митного органу з урахуванням аналізу та оцінки
ризиків.
 
   2.4. У пунктах пропуску, де відсутні умови для виділення
окремої  смуги  руху  для  здійснення  огляду,  декларування
транспортних засобів, товарів, предметів, валютних цінностей,
прикордонний та митний контроль осіб, їх речей, транспортних
засобів, визначених у пункті 1.1 цієї Технології, здійснюється
поза чергою.
 
   2.5. Iніціатором прийняття рішення щодо виведення осіб та
транспортних засобів із загального потоку руху може бути інспектор
прикордонного контролю або інспектор митниці з подальшою доповіддю
старшому зміни прикордонних нарядів або митного органу. Рішення
про проведення огляду транспортного засобу спільною спеціальною
оглядовою групою у разі наявності письмової інформації щодо
контрольованого пропуску (під оперативним контролем) приймається
старшим зміни прикордонних нарядів.
 
   2.6. Виведення транспортного засобу чи пасажира із загального
потоку руху здійснюється на підставі аналізу та оцінки ризиків. У
цьому разі прикордонний та митний контроль транспортних засобів та
осіб  здійснюється спільною спеціальною  оглядовою групою  з
представників  митних органів  та  посадових осіб  Державної
прикордонної служби України із  залученням, у разі потреби,
представників інших органів контролю на смугах руху, визначених
для огляду транспортних засобів у межах зони митного контролю, а в
разі виникнення потреби - у спеціально визначених приміщеннях та
на майданчиках у межах території пункту пропуску.
   Перед початком проведення огляду транспортного засобу чи
особи посадова особа митного органу вимагає подання письмової
митної декларації.
 
   2.7. Під час здійснення спільного огляду основними завданнями
представників спільних спеціальних оглядових груп є:
   для посадових осіб підрозділів прикордонного контролю:
   пошук та  затримання осіб, причетних до спроб порушення
державного кордону;
   виявлення зброї,  наркотичних,  вибухових,  отруйних  та
небезпечних речовин;
   контроль виконання режимних правил під час здійснення огляду
транспортних засобів;
   для посадових осіб митних органів:
   визначення об'єктів декларування й оподаткування, потреби в
проведенні інших видів контролю;
   пошук і  затримання  товарів  та  інших  предметів,  що
переміщуються з порушенням законодавства.
 
   2.8. За результатами проведення огляду спільною спеціальною
оглядовою групою складається акт огляду транспортного засобу,
оформлений ініціатором, зазначеним у пункті 2.5 цієї Технології.
Акт огляду складається в трьох примірниках за формою, визначеною в
додатку 1 до цієї Технології.
   Перший примірник акта огляду надається власнику (особі)
транспортного засобу, другий та третій примірники залишаються у
справах органів охорони державного кордону та митних органів. Усі
примірники акта огляду підписуються всіма членами спільної групи з
визначенням ініціатора проведення огляду.
   Реєстрація актів огляду транспортних засобів здійснюється в
електронному або паперовому вигляді.
 
   2.9. Аналіз та оцінку ризиків  здійснює  старший  зміни
прикордонних нарядів, старший зміни митниці або вповноважена ними
особа на підставі вивчення паспортних та інших документів осіб,
товаросупровідних та транспортних документів, а також виходячи з
маршруту та напрямку руху, національної належності або державної
реєстрації об'єкта контролю, поведінки підконтрольної особи та
інших зовнішніх ознак об'єкта контролю, до яких можуть також
належати вік, стать, манера та психофізичні особливості поведінки
особи; рік випуску, марка, зовнішній  вигляд,  конструктивні
особливості транспортного засобу; відповідність товару, його ваги
заявленим у документах і поданим до митного контролю країни
походження та країни отримання вантажу; наявність орієнтувань
правоохоронних органів, Державної прикордонної служби України і
Держмитслужби України тощо.
 
   3. Пропуск через державний кордон осіб у пішому порядку
 
   3.1. Особи  перетинають  державний кордон за паспортними
документами, передбаченими законодавством України та міжнародними
угодами про умови взаємних поїздок громадян спеціально виділеними
в межах пункту пропуску коридорами для пішохідного руху. Перевірка
паспортних  документів осіб здійснюється прикордонним нарядом
"Перевірка документів" на смузі руху. При  цьому  громадяни
прикордонних районів суміжних держав пропускаються через кордон за
наявності паспортного документа й імміграційної картки протягом 90
діб без додаткового проставлення датоштампів у їхніх документах
під час кожного перетинання державного кордону. Громадяни України,
мешканці прикордонних районів пропускаються через державний кордон
відповідно до вимог законодавства за паспортними документами з
перевіркою їх за витягами з обліку доручень правоохоронних органів
для цих районів. Iнші громадяни України перевіряються за обліком
правоохоронних органів у повному обсязі відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 N 35 ( 35-2001-п ) "Про
затвердження Положення про порядок надання Прикордонним військам
та виконання ними доручень правоохоронних органів щодо осіб, які
перетинають державний кордон України".
 
   3.2. У разі виявлення ознак причетності особи до протиправної
діяльності на підставі аналізу та оцінки ризиків огляд речей
громадян здійснюється спільною спеціальною оглядовою групою тільки
після подання громадянином митної декларації.
 
         4. Пропуск транспортних засобів
 
   4.1. Паспортний контроль здійснюється двома  інспекторами
прикордонного контролю на смугах руху без виходу пасажирів та
водія з транспортного засобу. При цьому старший прикордонного
наряду  здійснює  ідентифікацію  пасажирів  за  паспортними
документами, вивчає їх на наявність підробок і передає для
реєстрації молодшому прикордонного наряду, який вносить дані
власників та дані транспортного засобу у відповідні бази даних у
кабіні паспортного контролю. Проставляння відмітки про перетинання
державного кордону та повернення паспортних і інших документів
водію  й пасажирам транспортного засобу здійснюється старшим
прикордонного наряду.
   Зовнішній огляд транспортного засобу здійснюється спільно
посадовими особами підрозділу прикордонного контролю та митниці в
зоні митного контролю. За рішенням старшого прикордонного наряду
(зміни) або митної зміни на напрямку руху транспортних засобів
транспортний засіб може бути виведений із загального потоку руху і
направлений в бокс (на майданчик) огляду.
   Під час перевірки документів громадянин подає посадовій особі
підрозділу прикордонного контролю паспортні документи, передбачені
законодавством України та міжнародними угодами. { Пункт 4.1
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби N 291/369 ( z0734-07 ) від 27.04.2007 }
 
   4.2.  Транспортний засіб зупиняється один раз на лінії
паспортного контролю.
   Після проведення посадовою особою Державної  прикордонної
служби перевірки документів посадова особа митного органу інформує
громадянина-нерезидента, який ввозить  на  територію  України
транспортний  засіб особистого користування, що перебуває на
постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, про
необхідність  ознайомлення  з  умовами  тимчасового  ввезення
транспортних засобів на митну територію України, відомості про що
розміщені на інформаційних стендах, наявність яких перед зоною
митного контролю та безпосередньо  у  цій  зоні  передбачена
пунктом 9.6 цієї Технології, а також з відомостями на таких
стендах, зокрема про:
   необхідність обов'язкової реєстрації транспортних засобів в
органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх
справ України (для транспортних засобів за кодами 87.01 - 87.05
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
( 2371г-14 ), якщо строк їх тимчасового ввезення для власного
користування перевищуватиме два місяці);
   необхідність обов'язкового вивезення транспортного засобу за
межі України в строк, визначений законодавством, або оформлення
цього транспортного засобу з метою вільного обігу на митній
території України в порядку, установленому законодавством України;
   відповідальність за порушення визначених законодавством умов
тимчасового ввезення на митну територію України транспортних
засобів особистого користування, що перебувають на постійному
обліку в реєстраційних органах іноземних держав, передбачену
Митним кодексом України ( 92-15 ).
   Громадянин-нерезидент, який тимчасово ввозить транспортний
засіб особистого користування, що перебуває на постійному обліку в
реєстраційних  органах іноземних держав, не надає письмового
зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу.
   Недотримання громадянами-нерезидентами       визначених
законодавством умов  увезення  на  митну  територію  України
транспортних засобів особистого користування, що перебувають на
постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, тягне
за собою відповідальність, передбачену Митним кодексом України
( 92-15 ).
   Митний контроль здійснюється посадовою особою митного органу
шляхом візуального  огляду  транспортного  засобу,  перевірки
документів, що підтверджують право власності на транспортний засіб
(або користування ним), реєстраційних (технічних) документів, а
також документів, що підтверджують постійне місце проживання
особи.
   У разі  виявлення  предметів,  які підлягають письмовому
декларуванню і переміщуються громадянином, який обрав проходження
митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, посадова
особа митниці виводить транспортний засіб на смугу руху для
товарів  і  транспортних  засобів, які підлягають письмовому
декларуванню, і вживає передбачених законодавством заходів у
зв'язку з виявленням ознак порушень митних правил.
   Транспортний засіб, який пройшов передбачені законодавством
види контролю, може бути зупинений і підданий контролю в будь-який
час у межах території пункту пропуску через державний кордон у
випадку,  якщо  виникнуть обставини щодо можливого порушення
громадянином вимог законодавства України. У цьому разі за рішенням
керівника митного органу або його заступника транспортний засіб
повертається на смугу руху для товарів і транспортних засобів, які
підлягають письмовому декларуванню, або до місць, передбачених для
здійснення поглибленого огляду, і підлягає  огляду  спільною
спеціальною оглядовою групою.
   Унесення відомостей  про  транспортні  засоби  особистого
користування,  що  перетинають  державний кордон України, до
відповідних баз даних Державної прикордонної служби здійснюється
посадовими особами підрозділу прикордонного контролю в пунктах
пропуску під час паспортного контролю у порядку, установленому
Адміністрацією Державної прикордонної служби України.
   Облік транспортних засобів  особистого  користування,  що
ввозяться громадянами-нерезидентами та перебувають на постійному
обліку в реєстраційних органах іноземних держав, здійснюється
посадовими особами митного органу в електронному вигляді на
підставі окремого Протоколу до Угоди про інформаційний обмін між
Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною
митною службою України.
   Органи охорони державного кордону та митні органи України з
метою забезпечення виконання законодавства України громадянами,
які ввозять в Україну транспортні засоби особистого користування,
взаємодіють між собою.
   У разі виявлення факту порушення громадянином митних правил
уповноважена посадова особа митного органу складає протокол про
порушення  митних  правил  та  вживає  заходів, передбачених
законодавством України. У разі отримання від посадової особи
підрозділу  прикордонного  контролю  інформації  щодо  факту
невивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну
територію України транспортного засобу вповноважена посадова особа
митного органу вживає заходів для з'ясування причин і обставин
невивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання
щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.
{ Пункт 4.2 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 291/369 ( z0734-07 ) від 27.04.2007 }
 
        5. Особливості пропуску автобусів
 
   5.1. Прикордонний та митний контроль осіб та їх речей, які
прямують на рейсових автобусах та автобусах з організованими
туристичними групами та офіційними делегаціями, здійснюється без
виходу пасажирів з автобуса. У разі встановлення ознак причетності
особи до протиправної діяльності, перевезення в автобусі предметів
з ознаками контрабанди або порушенням митних правил, на підставі
аналізу та оцінки ризиків, особа або автобус виводяться із
загального потоку руху і підлягають огляду спільною спеціальною
оглядовою групою.
 
  6. Особливості забезпечення здійснення інших видів контролю
 
   6.1. Заповнення імміграційних карток пасажирами і водіями
транспортних засобів здійснюється на спеціально виділених стоянках
перед в'їздом у зону прикордонного та митного контролю.
 
   6.2. Представники  інших контрольних служб перебувають у
спеціально виділеному місці пункту пропуску з розташуванням їх
службових приміщень у безпосередній близькості одне від одного. У
разі потреби здійснення відповідних видів контролю посадові особи
митниці  викликають  представників  інших  контрольних  служб
безпосередньо на смуги руху.
 
    7. Граничні терміни здійснення контрольних операцій
 
   Час на здійснення прикордонного та митного контролю від
початку контролю до його закінчення без виведення особи або
транспортного засобу із загального потоку руху, як правило, не
повинен перевищувати:
   для осіб у пішому порядку - до 1 хв.;
   для легкового автомобіля з трьома пасажирами - 2 хв.;
   для мікроавтобуса з 9-ма пасажирами - 6 хв.;
   для автобуса з 30-ма пасажирами - 20 хв.
 
  8. Технологія прикордонного та митного контролю у пунктах
        пропуску для залізничного сполучення
 
   Прикордонний та  митний контроль пасажирів у залізничних
поїздах здійснюється в такому порядку:
 
   8.1. Оформлення потяга без заміни колісних пар у вагонах
   8.1.1. Після прибуття потяга в  пункт  пропуску  (пункт
контролю) і встановлення прикордонного та митного режиму на пероні
першими у вагони піднімаються пари інспекторів прикордонного
контролю з перевірки документів. Залежно від кількості вагонів
застосовуються 3 - 5 пар  інспекторів. Перевірка  документів
здійснюється шляхом ідентифікації особи та перевірки документів у
пасажирських купе з обов'язковою присутністю провідника під час
контрольних заходів. Пасажири під час усього часу оформлення з
купе не виходять.
   8.1.2. Перевірка за обліками доручень правоохоронних органів,
відбір імміграційних карток та оформлення і реєстрація паспортних
документів здійснюються за допомогою переносних автоматизованих
систем паспортного контролю.
   8.1.3. Під  час  здійснення  контролю  пари  інспекторів
прикордонного контролю виконують завдання аналізу та  оцінки
ризиків. Iнформація, отримана під час контролю, доповідається
старшому наряду з огляду транспортного засобу.
   8.1.4. Огляд вагонів здійснюється спільною групою посадових
осіб підрозділу прикордонного  контролю  та  митниці  шляхом
послідовного  огляду  вагонів,  локомотивів,  пасажирських та
службових приміщень після прикордонного наряду  з  перевірки
документів.
 
   8.2. Оформлення потяга із заміною колісних пар
   8.2.1. Після  прибуття  потяга  відбір  документів  та
ідентифікація особи здійснюються у вагонах прикордонним нарядом у
складі двох інспекторів прикордонного контролю. Під час зупинки
поїзда на станції, де здійснюється перестановка колісних пар,
паспортні документи передаються у павільйон для їх перевірки
окремим прикордонним нарядом. Після закінчення перевірки паспортні
документи роздаються  пасажирам  прикордонним  нарядом,  який
здійснював відбір документів.
   8.2.2. Огляд приміщень вагонів та локомотива здійснюється
спільним нарядом з числа посадових осіб підрозділу прикордонного
контролю та митниці.
   8.2.3. Огляд  речей  пасажирів,  відкриття  технологічних
відсіків вагонів, локомотива здійснюється за спільним рішенням
старших змін прикордонних нарядів і митниці на підставі аналізу та
оцінки ризиків.
 
           9. Прикінцеві положення
 
   9.1. З метою уточнення питань взаємодії  старший  зміни
прикордонних нарядів перед початком зміни проводить коротку нараду
за участю старших змін контрольних служб, на якій відбувається
обмін  інформацією  щодо  здійснення контролю і визначаються
особливості оформлення та огляду транспортних засобів на зміну.
 
   9.2. Перед початком зміни всі посадові особи контрольних
служб отримують у своїх старших змін перепустки з фотокарткою
власника  встановленої  форми  (представницькі  картки),  які
виготовляються і надаються представникам контрольних служб, що
здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску, відповідним органом
охорони державного кордону. Протягом часу перебування у пункті
пропуску така перепустка має бути прикріплена на верхньому одязі
посадової  особи  контрольної служби. Після закінчення зміни
перепустки здаються старшим змін.
 
   9.3. Перебування посадової особи контрольної служби в пункті
пропуску без перепустки розцінюється як порушення правил режиму в
пункті пропуску. Особа, яка припустилася такого порушення, несе
відповідальність, передбачену законодавством.
 
   9.4. Не допускається розміщення в пункті пропуску гербів,
прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що
не належать до державних символів України.
   Шлагбауми на в'їзді в пункт пропуску для автомобільного
сполучення слід застосовувати тільки в разі загострення обстановки
в пункті пропуску, в інший час слід тримати їх відкритими.
Контроль за виконанням правил режиму в пункті пропуску покласти на
прикордонний наряд ("дозор").
 
   9.5. Митні органи у випадках і в порядку, передбачених
законодавством, користуються інформацією відповідних баз даних
перетинання державного кордону транспортними засобами Державної
прикордонної служби України, а Державна прикордонна служба України
користується інформацією  відповідних  баз  даних  оформлення
транспортних засобів і товарів Державної митної служби України в
установленому порядку.
{ Пункт 9.5 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 291/369 ( z0734-07 ) від 27.04.2007 }
 
   9.6.  Iнформаційні  матеріали, що розміщуються у пункті
пропуску та ведуться контрольними службами, в  обов'язковому
порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання
державного  кордону  України  громадянами  та  особами  без
громадянства,  зокрема  щодо їх прав та обов'язків під час
перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого видів
контролю. Iнформаційні стенди щодо порядку перетинання державного
кордону України в спрощеному порядку мають  бути  викладені
державною мовою, мовою суміжної держави та англійською мовою.
   Iнформаційні стенди з  інформацією  про  митні  правила,
потрібною  громадянам-нерезидентам  для  тимчасового  ввезення
транспортних засобів, що перебувають на постійному обліку в
реєстраційних органах іноземних держав, розміщуються перед зоною
митного контролю та безпосередньо в цій зоні й повинні містити:
   визначення можливості проходження митного контролю в зонах
спрощеного митного контролю;
   попередження про відповідальність за порушення митних правил;
   вимоги законодавства України про необхідність обов'язкового
вивезення транспортного засобу за межі України у визначений
законодавством України строк або оформлення цього транспортного
засобу з метою вільного обігу на митній території України;
   вимоги законодавства України про необхідність обов'язкової
реєстрації  в  органах  Державної  автомобільної  інспекції
Міністерства внутрішніх справ України (для транспортних засобів за
кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371г-14 ), якщо строк
їх тимчасового ввезення для власного користування перевищуватиме
два місяці).
{ Пункт 9.6 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 291/369 ( z0734-07 ) від 27.04.2007 }
 
   9.7. Під час служби в пункті пропуску не  дозволяється
посадовим особам контрольних служб, що здійснюють державні види
контролю в пунктах пропуску, мати при собі:
   гроші в розмірі понад три неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
   телефони мобільного зв'язку та пейджери.
 
   9.8. Особистий транспорт посадових осіб усіх контрольних
служб розміщується на спеціально обладнаних майданчиках пункту
пропуску.
 
 Перший заступник Голови Державної
 прикордонної служби України - директор
 Департаменту охорони державного кордону        П.А.Шишолін
 
 Заступник Голови Державної
 митної служби                     М.М.Iванюк
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.8 Технології
                   прикордонного та митного
                   контролю у пунктах пропуску
                   через державний кордон
 
 
                АКТ
          огляду транспортного засобу
 
 
 1. Місце проведення огляду (митниця, м/п, п/п) __________________
 
 2. Дата _________________________________________________________
 
 3. Час __________________________________________________________
 
 4. Реєстраційний номер __________________________________________
 
 5. Прізвище, ім'я, по батькові осіб _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 6. Марка ________________________________________________________
 
 7. Тип __________________________________________________________
 
 8. Колір ________________________________________________________
 
 9. N кузова _____________________________________________________
 
 10. N, серія реєстраційного талона ______________________________
 
 11. Товар, вага _________________________________________________
 
 12. Підпис водія про достовірність унесених даних _______________
 
 13. Iніціатор проведення огляду _________________________________
                (контрольний орган, посада, П.I.Б.)
 
 14. Результати проведеного огляду _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Посадова особа Державної
 прикордонної служби _____________________________________________
 
 Посадова особа митної служби ____________________________________
 
 Iнші особи, що залучалися до огляду _____________________________
 _________________________________________________________________
 
 Перший заступник Голови Державної
 прикордонної служби - директор
 Департаменту охорони державного кордону        П.А.Шишолін
 
 Заступник Голови Державної
 митної служби                     М.М.Iванюк
 
 
   { Додаток 2 виключено на підставі Наказу Адміністрації
Державної  прикордонної  служби N 291/369 ( z0734-07 ) від
27.04.2007 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка