Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження національних стандартів України та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту від 14.04.2005 N 90

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ
 
              Н А К А З
 
            11.12.2006 N 342
 
 
     Про затвердження національних стандартів України
     та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту
            від 14.04.2005 N 90
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     комітету України з питань технічного регулювання
                   та споживчої політики
     N 73 ( v0073609-08 ) від 29.02.2008 }
 
 
 
   На виконання Планів державної стандартизації на 2004 та 2005
роки і відповідно до  Закону  України  "Про  стандартизацію"
( 2408-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  національні  стандарти України з наданням
чинності:
   а) з 1 жовтня 2007 р.:
 
------------------------------------------------------------------
¦ДСТУ ISO 21572:2006 ¦Продукти харчові. Методи аналізу для    ¦
¦          ¦визначення генетично модифікованих     ¦
¦          ¦організмів і похідних продуктів. Методи,  ¦
¦          ¦які грунтуються на аналізі білків     ¦
¦          ¦(ISO 21572:2004, IDT)           ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   б) з 1 січня 2008 р.:
 
------------------------------------------------------------------
¦ДСТУ ISO/TR 211:2006¦Олії ефірні. Настанови щодо етикетування та¦
¦          ¦маркування тари              ¦
¦          ¦(ISO/TR 211:1999, IDT)           ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 1134:2006 ¦Груші. Зберігання в холодильній камері   ¦
¦          ¦(ISO 1134:1993, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 1212:2006 ¦Яблука. Зберігання в холодильній камері  ¦
¦          ¦(ISO 1212:1995, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 5669:2006 ¦Сільськогосподарські причепи та причепне  ¦
¦          ¦устатковання. Циліндри гальмівні. Технічні ¦
¦          ¦характеристики               ¦
¦          ¦(ISO 5669:1982, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 5675:2006 ¦Сільськогосподарські трактори та машини.  ¦
¦          ¦Основні властивості швидкоз'єднувальних  ¦
¦          ¦гідравлічних муфт             ¦
¦          ¦(ISO 5675:1992, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 5710:2006 ¦Обладнання для робіт на тваринницьких   ¦
¦          ¦фермах. Конвеєри скребкові безперервної дії¦
¦          ¦для збирання гною у стійлах        ¦
¦          ¦(ISO 5710:1980, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 6665:2006 ¦Суниця. Рекомендації щодо зберігання в   ¦
¦          ¦холодильній камері             ¦
¦          ¦(ISO 6665:1983, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 7216:2006 ¦Акустика. Сільськогосподарські та     ¦
¦          ¦лісогосподарські колісні трактори та    ¦
¦          ¦самохідні машини. Вимірювання шуму під час ¦
¦          ¦роботи                   ¦
¦          ¦(ISO 7216:1992, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 7224:2006 ¦Обладнання для виноградарства та      ¦
¦          ¦виноробства. Насоси для м'язги. Методи   ¦
¦          ¦випробування                ¦
¦          ¦(ISO 7224:1983, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 8169:2006 ¦Обладнання для захисту рослин.       ¦
¦          ¦Обприскувачі. Приєднувальні розміри    ¦
¦          ¦форсунок та манометрів           ¦
¦          ¦(ISO 8169:1984, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 8682:2006 ¦Яблука. Зберігання в регульованому газовому¦
¦          ¦середовищі                 ¦
¦          ¦(ISO 8682:1987, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 10625:2006 ¦Обладнання для захисту рослин. Наконечники ¦
¦          ¦обприскувачів розпилювальні. Кольорове   ¦
¦          ¦кодування для ідентифікації        ¦
¦          ¦(ISO 10625:2005, IDT)           ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 13440:2006 ¦Обладнання для захисту рослин. Обприскувачі¦
¦          ¦сільськогосподарські. Визначення об'єму  ¦
¦          ¦загальних залишків             ¦
¦          ¦(ISO 13440:1996, IDT)           ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ ISO 17103:2006 ¦Сільськогосподарські машини. Косарки    ¦
¦          ¦ротаційні та косарки-подрібнювачі. Методи ¦
¦          ¦випробування і умови приймання захисних  ¦
¦          ¦фартухів                  ¦
¦          ¦(ISO 17103:2003, IDT)           ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ IЕС      ¦Прилади напівпровідникові. Схеми      ¦
¦60748-11:2006    ¦інтегровані. Частина 11. Групові технічні ¦
¦          ¦умови для напівпровідникових інтегрованих ¦
¦          ¦схем за винятком гібридних         ¦
¦          ¦(IЕС 60748-11:1990, IDT)          ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
{ Термін надання чинності ДСТУ EN 13132:2006 встановлено з
1 червня 2008 року згідно з Наказом Державного комітету України з
питань  технічного  регулювання  та споживчої політики N 73
( v0073609-08 ) від 29.02.2008 }
¦ДСТУ EN 13132:2006 ¦Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. ¦
¦          ¦Визначення органічних кисневмісних сполук ¦
¦          ¦та загального вмісту органічно зв'язаного ¦
¦          ¦кисню газохроматографічним методом з    ¦
¦          ¦перемиканням колонок            ¦
¦          ¦(EN 13132:2000, IDT)            ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ EN 300     ¦Мережі електрозв'язку цифрові. Загальні  ¦
¦462-3-1:2006    ¦вимоги до мереж синхронізації. Частина 3-1.¦
¦          ¦Контролювання джитера і блукань фази в   ¦
¦          ¦мережах синхронізації.           ¦
¦          ¦(EN 300 462-3-1:1998, IDT)         ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4703:2006   ¦Кокс. Метод визначення індексу реакційної ¦
¦          ¦здатності коксу (CRJ) і міцності залишку  ¦
¦          ¦коксу після реакції (CSR)         ¦
¦          ¦(ISO 18894:2006, MOD)           ¦
¦          ¦- Вперше                  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. Внести  зміну  до  наказу Держспоживстандарту України
від 14 квітня 2005 р. N 90 ( v0090609-05 ):
   у пункті  1  замінити назви нижчезазначеним національним
стандартам:
   ДСТУ ISO 14255:2005 "Якість грунту. Визначення нітратного
азоту і загального розчинного азоту в повітряно-сухих грунтах з
застосуванням  розчину хлориду кальцію для екстрагування" на
"Якість грунту. Визначення нітратного азоту, амонійного азоту і
загального  розчинного  азоту  в  повітряно-сухих  грунтах з
застосуванням розчину хлориду кальцію для екстрагування";
   ДСТУ ISO/TS 14256-1:2005 "Якість грунту. Визначення нітрату,
нітриту і амонію в грунтах польової вологості екстрагуванням
розчином хлориду калію" на "Якість грунту. Визначення нітрату,
нітриту і амонію в грунтах польової вологості екстрагуванням
розчином хлориду калію. Частина 1. Ручний метод".
 
   3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) забезпечити:
   опублікування інформації  щодо  затверджених  національних
стандартів України та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту
від 14 квітня 2005 р. N 90 ( v0090609-05 ) у черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";
   видання зазначених національних стандартів у  термін  не
пізніше  ніж за 90 днів до настання термінів чинності, що
встановлені цим наказом.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
 
 Т.в.о. Голови                      I.Саєвич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка