Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Страница 3   Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише в
разі, якщо тварина ідентифікована згідно з розділом 3 цього
Положення, та за наявності супровідних документі на тварину.
 
   7.2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач
зобов'язаний:
   суб'єкт господарювання:
   для племінних тварин - отримати реєстраційне свідоцтво (для
племінних тварин основного стада), перед вибуттям тварини внести
дані  про  вибуття  до книги обліку ідентифікованих тварин,
реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин основного стада) та
заповнити два примірники відомості переміщення тварин ;
   разом з реєстраційним свідоцтвом (для  племінних  тварин
основного стада) та заповненими примірниками відомості переміщення
тварин звернутися до державної установи ветеринарної медицини для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів;
   у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва (для племінних
тварин основного стада) та відомості переміщення тварин і передати
фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина,
або перевізнику реєстраційне свідоцтво (для племінних тварин
основного стада) та другий примірник відомості переміщення тварин;
   для товарних тварин - заповнити чотири примірники відомості
переміщення товарних свиней;
   разом із  заповненими  примірниками відомості переміщення
звернутися до державної установи ветеринарної  медицини  для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів;
   у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених  на тварині бирок або татуювання, відповідність
номерів на бирках або татуюванні та кількості тварин у групі даним
відомості переміщення і передати фізичній чи юридичній особі, до
господарства якої вибуває тварина, або перевізнику третій та
четвертий примірники відомості переміщення товарних свиней.
   Перший примірник відомості переміщення власник зберігає у
себе,  другий  не  пізніше 3 днів після вибуття тварини з
господарства  надсилається  до  Агентства  через  агента  з
ідентифікації.
   Негосподарюючий суб'єкт - фізична особа:
   звернутися до агента з ідентифікації, який має ідентифікувати
тварину та заповнити на неї відомість переміщення товарних свиней;
   разом з  відомістю  переміщення  звернутися до державної
установи ветеринарної медицини для отримання в установленому
порядку ветеринарних документів;
   у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених  на тварині бирок або татуювання, відповідність
кількості тварин у групі даним відомості переміщення і передати
фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина,
або перевізнику третій  та  четвертий  примірники  відомості
переміщення товарних свиней.
   Перший примірник відомості переміщення агент з ідентифікації
повинен зберігати в себе, другий примірник надіслати до Агентства
не пізніше 3 днів після вибуття тварини з господарства.
 
   7.3. Суб'єкт господарювання, до господарства якого прибула
тварина, зобов'язаний:
   у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених  на тварині бирок або нанесеного татуювання та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада);
   у встановленому  цим Положенням порядку здійснити дії з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване;
   для племінних тварин - унести відповідні записи про прибуття
до книги обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва
(для тварин основного стада);
   унести дані  про прибуття тварини до другого примірника
відомості переміщення  тварин,  одержаного  від  попереднього
власника, та надіслати його до Агентства не пізніше 3 днів після
прибуття тварини у господарство через агента з ідентифікації.
   Негосподарюючий суб'єкт,  до  господарства  якого прибула
тварина, зобов'язаний:
   у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання  та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада);
   звернутися до агента з ідентифікації, який повинен унести
дані  про прибуття тварини до відомості переміщення тварин,
одержаної від попереднього власника, один екземпляр надіслати до
Агентства  не  пізніше  3  днів  після прибуття тварини до
господарства, другий (за наявності) залишити в себе на зберіганні.
 
   7.4. Унесення записів про вибуття/прибуття до  відомості
переміщення,  реєстраційного  свідоцтва (для племінних тварин
основного стада) та книги обліку ідентифікованих тварин для
тварин, що утримуються в господарствах суб'єктів господарювання,
здійснює власник/утримувач або відповідальна особа господарства.
   Унесення записів  про  вибуття/прибуття  до  відомості
переміщення тварин, реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин
основного стада) та книги обліку ідентифікованих тварин для
тварин, що утримуються в господарствах негосподарюючих суб'єктів,
здійснює агент з ідентифікації за зверненням фізичної особи.
 
   7.5. До відомості переміщення для тварин уносяться такі дані:
   у разі вибуття тварини з господарства - реєстраційний номер,
назва  (для  суб'єктів  господарювання)  та  місцезнаходження
господарства, з якого вибуває тварина, ідентифікаційний  або
груповий номер тварини, серія та номер реєстраційного свідоцтва
(для племінних тварин основного стада), дата та причина вибуття,
дані про перевізника, реєстраційний номер, назва (для суб'єктів
господарювання) та місцезнаходження господарства призначення, дата
заповнення, прізвище, ім'я, по батькові власника, дані про агента
з ідентифікації, на території діяльності  якого  розташоване
господарство;
   у разі прибуття тварини в господарство - дата та причина
прибуття, дата заповнення відомості переміщення тварин, прізвище,
ім'я, по батькові власника, дані про агента з ідентифікації, на
території діяльності якого розташоване господарство.
   Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються
підписами попереднього при вибутті та нового власника при прибутті
тварини з/до господарства печаткою у разі, якщо власником тварини
є  суб'єкт підприємницької діяльності, та підписом агента з
ідентифікації.
   Бланки відомостей переміщення тварин суб'єкти господарювання
та негосподарюючі суб'єкти отримують в агента з ідентифікації.
 
   7.6. Агентство вносить дані відомості переміщення тварини до
Реєстру тварин.
 
   7.7. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з
метою її забою протягом 30 днів) власник зобов'язаний:
   замовити та прикріпити (протягом 30 днів після прибуття в
господарство) тварині бирки з ідентифікаційним  номером  (за
винятком, якщо тварина була імпортована з країни, де функціонує
система ідентифікації, що відповідає вимогам Європейського Союзу,
і в установленому порядку ідентифікована);
   занести дані  про  прибуття  тварини  до  книги  обліку
ідентифікованих тварин;
   у встановленому цим Положенням порядку зареєструвати тварину
в  Реєстрі  тварин та за необхідності отримати реєстраційне
свідоцтво на неї (для тварин основного стада).
 
   7.8. У разі експорту племінної тварини власник зобов'язаний
здійснити дії відповідно до пункту 7.2 цього Положення, крім
випадків, коли йдеться про перше  переміщення  тварини,  що
відбувається з метою експорту.
 
   7.9. При  прибутті  тварини  на м'ясокомбінат, бойню чи
ветсанзавод відповідальна особа цих господарств повинна:
   у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання  та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада);
   у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії  з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване;
   для племінних тварин - унести відповідні записи про прибуття
до книги обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва
(для тварин основного стада);
   унести дані про прибуття тварини до другого (для племінних
свиней)  або  третього  та четвертого (для товарних свиней)
примірників відомості переміщення, одержаних від попереднього
власника, третій примірник відомості переміщення (для товарних
свиней) залишити на зберігання у господарстві, четвертий примірник
та реєстраційне свідоцтво (за наявності) надіслати до Агентства не
пізніше 3 днів після прибуття тварини в господарство через агента
з ідентифікації.
 
   7.10. Якщо тварина відправляється на ринок, виставку або інше
місце  зосередження  тварин,  власник/утримувач  зобов'язаний
перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання
та відповідність номерів на бирках та кількості тварин даним
відомості переміщення та реєстраційного свідоцтва (для племінних
тварин основного стада) та внести відповідні записи до книги
обліку ідентифікованих тварин.
   Відповідальна особа ринку,  виставки  або  іншого  місця
зосередження тварин при прибутті тварини перевіряє наявність
прикріплених на тварині бирок або татуювання та відповідність
номерів на бирках та кількості тварин даним відомості переміщення
та реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин основного стада)
та вносить до книги обліку ідентифікованих тварин інформацію про
перебування тварини в господарстві і надсилає Агентству інформацію
про перебування тварини.
 
   7.11. Якщо у власника/утримувача - юридичної особи є декілька
стад тварин одного виду і вони утримуються в різних місцях
(господарствах), що поєднані територіально та мають однаковий
епізоотичний стан, то перед переміщенням ідентифікація тварин не
проводиться та інформація про переміщення до Реєстру тварин не
надсилається.
 
   7.12. При виявленні гострих  інфекційних  захворювань  у
господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо
ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин
проводиться  у  відповідності  до ветеринарного законодавства
України.
 
       8. Забій, падіж (загибель), утилізація
           ідентифікованих тварин
 
   8.1. У разі забою ідентифікованої тварини відповідальна особа
(м'ясокомбінату чи бойні) або власник/утримувач (господарства
утримання) вносить до книги обліку ідентифікованих тварин (для
племінної тварини) та реєстраційного свідоцтва (за наявності) дату
та причину забою, знімає з тварини бирки і в 3-денний термін від
дати її забою надсилає відомість переміщення та реєстраційне
свідоцтво (за наявності) до Агентства для внесення до Реєстру
тварин інформації про забій тварини та знищення реєстраційного
свідоцтва в установленому порядку.
   Для негосподарюючих суб'єктів записи в книзі обліку тварин
здійснює агент з ідентифікації. Негосподарюючий суб'єкт повинен
повідомити про забій, загибель або падіж ідентифікованої тварини
агенту.
 
   8.2. Якщо тварина загинула і відправляється власником на
утилізацію,  власник/утримувач  зобов'язаний  здійснити  дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
 
   8.3. Якщо  в  разі  загибелі  тварина на утилізацію не
відправляється, власник/утримувач зобов'язаний внести до книги
обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва (за
наявності) дату встановлення факту та причину її загибелі, зняти з
тварини бирки і в 3-денний термін після встановлення факту
загибелі тварини надіслати відомість переміщення та реєстраційне
свідоцтво (за наявності) Агентству через агента з ідентифікації
для внесення до Реєстру тварин інформації про загибель тварини та
знищення реєстраційного свідоцтва в установленому порядку.
 
   8.4. У разі падежу тварини власник/утримувач зобов'язаний
запросити спеціаліста державної установи ветеринарної медицини,
який  приймає рішення про утилізацію тварини в господарстві
власника/утримувача або на ветсанзаводі.
 
   8.5. Якщо було прийняте рішення про утилізацію тварини в
господарстві власника/утримувача, останній зобов'язаний:
   унести до  книги  обліку  ідентифікованих  тварин  та
реєстраційного свідоцтва (за наявності) дату встановлення факту
падежу, причину та дату утилізації;
   зняти з тварини бирки (якщо ветеринарним законодавством не
передбачено іншого) і не пізніше 3-денного терміну передати
відомість переміщення та реєстраційне свідоцтво (за наявності)
Агентству через агента з ідентифікації для внесення до Реєстру
тварин інформації про загибель тварини та знищення реєстраційного
свідоцтва в установленому порядку.
   Якщо було  прийнято рішення про відправлення тварини на
ветсанзавод,  власник/утримувач  зобов'язаний  здійснити  дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
   При утилізації тварини на ветсанзаводі відповідальна особа
останнього здійснює дії відповідно до пункту 8.1 цього Положення
(крім випадків, коли ветеринарним законодавством установлюються
інші правила їх знищення).
 
   8.6. Реєстраційне свідоцтво, яке надійшло до Агентства, у
разі забою, падежу (загибелі) чи утилізації тварини, підлягає
знищенню в установленому порядку.
 
   8.7. Після забою (утилізації) тварини її власник/утримувач (у
разі забою у господарстві) або відповідальна особа м'ясокомбінату
(бойні) повинні організувати утилізацію знятих з тварини бирок
таким чином, щоб унеможливити їх повторне використання.
 
          9. Ведення Реєстру тварин
 
   9.1. Формування і ведення  Реєстру  тварин  здійснюються
відповідно  до  Положення  про Реєстр тварин ( z0912-03 ),
затвердженого наказом Міністерства аграрної  політики  України
від 17 вересня 2003 року N 342 ( z0909-03 ) "Про запровадження
ідентифікації  і  реєстрації  великої  рогатої  худоби",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 жовтня 2003 року за
N 912/8233.
 
   9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається
запит, форма якого встановлюється Держателем Реєстру тварин.
Iнформація з Реєстру тварин надається Агентством шляхом надання
витягу з Реєстру тварин або інформаційної довідки.
   Рівень доступу до даних  Реєстру  тварин  встановлюється
Держателем Реєстру тварин.
 
   9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної
податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної
влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку
адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
   9.4. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися
інформацією з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через
комп'ютерну мережу. Підключення  здійснюється  адміністратором
Реєстру тварин на підставі договору про користування Реєстром
тварин, що укладається між адміністратором Реєстру тварин і
користувачем.
 
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
         РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА
 
 
   1. Дані про суб'єкт господарювання
        ------------------------ Дата державної реєстрації
 Код за ЄДРПОУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ суб'єкта господарювання
        ------------------------ ------ ------ ------
 (для юридичних осіб)          ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
                     ------ ------ ------
 ідентифікаційний N за ДРФО
 ------------------------------
 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
 ------------------------------
 (за його наявності)
 (для фізичних осіб суб'єктів господарювання)
 
   Найменування (для юридичних осіб - назва; для фізичних осіб -
прізвище, ім'я, по батькові)
Прізвище _________________________________________________________
Iм'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
__________________________________________________________________
            (скорочена назва)
 
__________________________________________________________________
 
     ---------          ------
Код КОПФГ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦      Код КФВ ¦ ¦¦ ¦
     ---------          ------
Кількість господарств (структурних підрозділів): _________________
   Місцезнаходження/місце проживання:
      ------------------------------ Поштовий ---------------
Код КОАТУУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ індекс  ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
      ------------------------------     ---------------
Область __________________________________________________________
Район _______________________ Нас.пункт __________________________
Вулиця ____________________________ буд. ____________ кв. ________
Тел./факс __________________________ e-mail ______________________
Банк обслуговування ______________________________________________
                        ------------------
Поточний рахунок ____________________ МФО банку ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
                        ------------------
Iндивідуальний податковий N ______________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ _____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку: ________________________
   Керівник (для юридичних осіб):
Прізвище _________________________________________________________
Iм'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
 
   2. Дані про господарство
   Назва господарства (структурного підрозділу, за наявності):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
¦Види тварин¦  ВРХ  ¦ Свині  ¦ Вівці  ¦  Кози  ¦ Коні ¦
¦-----------+----------+----------+----------+----------+--------¦
¦  Вид  ¦ --- --- ¦ --- --- ¦ --- --- ¦ --- --- ¦--- --- ¦
¦діяльності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦      ¦ ---,--- ¦ ---,--- ¦ ---,--- ¦ ---,--- ¦---,--- ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Місцезнаходження
      ------------------------------ Поштовий ---------------
Код КОАТУУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ індекс  ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
      ------------------------------     ---------------
Область __________________________________________________________
Район _______________________ Нас.пункт __________________________
Вулиця _____________________________ буд. __________ кв. _________
Тел./факс ______________________ e-mail __________________________
 
   Відповідальна особа
Прізвище _________________________________________________________
Iм'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
 
 Підпис власника/утримувача       _________________________
                         (підпис)
 
         ------ ------ ------
 Дата заповнення ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦         М.П.
         ------ ------ ------
            ------------------
 Агент з ідентифікації: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
            ------------------
             (код агента)
 
 ______________________     _________________________________
  (підпис агента)            (П.I.Б. агента)
 
 Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
 
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
            ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації
                     тварин"
            __________________________________________
              (П.I.Б. заявника або назва юридичної
             особи, реєстраційний номер господарства
                   у Реєстрі тварин)
 
            __________________________________________
            __________________________________________
               (документ, що засвідчує особу)
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення змін до Реєстру тварин
 
 
   Відповідно до Положення про ідентифікацію та  реєстрацію
свиней у зв'язку з _______________________________________________
__________________________________________________________________
           (підстави внесення змін)
 
прошу внести зміни до Реєстру тварин: ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (зміст змін)
 
До заяви додаються: ______________________________________________
__________________________________________________________________
      (перелік документів, які додаються до заяви)
 
"____" _____________ 200_ р.      Заявник ___________________
                           (підпис)Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка